Перейти к содержимому


Фотография

Mütə barədə şübhələr


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 104

#1 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 13 Декабрь 2009 - 14:35

SALAM ƏZZİZ MÜSƏLMAN QARDAŞ VƏ BACILAR.

MÜƏYYƏN ƏDƏBİYYATLARDA ELMİ ZƏİF ŞİƏ QARDAŞ-BACILARI ÇAŞ-BAŞ SALAN HƏDİSLƏR VAR. XAHİŞ EDİRƏM AŞAĞIDA YAZACAĞIM HƏDİSLƏRİN SƏHİH VƏ QEYRİ-SƏHİHLİYİ, TAM, YAXUD NATAMAMLIĞI, ƏSLİ VƏ ONUN MƏNASI BARƏDƏ MƏLUMAT VERƏSİNİZ.

1. Əl-Məğribi (ismaili-şiə) "Daaim əl-İslam", kitabında rəvayət edir ki, imam Cəfərdən müvəqqəti nigah haqda soruşurlar. O xahiş edir ki, bunu təsvir etsinlər, ona deyirlər: "Kişi qadına rast gəlib ona bir-iki dirhəmə, bir cinsi akt və ya bir-iki günlük müvəqqəti nigah bağlamağı təklif edir". İmam deyir: "Bu - zinakarlıqdır və yalnız əxlaqsızlar bu cür hərəkət edirlər" (Əl-Məqribi, "Daaim əl-İslam", 2/259, hədis 859).

2. İbn İdris ("əs-Sərair əl-Hava", səh. 66) və əl-Hur əl-Amili ("Vəsail əş-Şiə", 14/450) həmçinin rəvayət ediblər ki, İbn Sinan imam Cəfərdən müvəqqəti nigah barəsində soruşduqda o deyib: "Bununla öz ruhunuzu murdarlamayın".

3. İbn İdris ("əs-Sərair əl-Hava", səh 483), əl-Hur əl-Amili ("Vəsail əş-Şiə", 14/456) və əl-Məclisi ("Bihar əl-Ənvar", 100/318), İbn Əbu Umeyrin Xişam bin əl-Hakəmdən imam Cəfərin müvəqqəti nigah haqqında bu cür dediyini göstərən hədis rəvayət ediblər: "Yalnız əxlaqsızlar belə edirlər".

4. Əs-Siyaqi (zeydi-şiə), "Raud ən-Nadir" kitabında yazırdı: "İraq ilahiyyatçısı əl-Həsən bin Yəhya bin Zeyd, rəvayət edir ki, Rəsulullahın -səllAllahu aleyhi və alihi və səlləm- ailə üzvləri (əhli-Beyti) müvəqqəti nigahın qadağan edilməsində həmrəy idilər" (Əs-Siyaqi, "Raud ən-Nadir", 4/26)

5. Qazi əl-Məqribi (Şiə-ismaili) kitabında Əli bin Əbu Talibin -radıyAllahu anhu- sözlərini xatırladır: "Gəlinin vəlisi və iki şahid olmasa nigah bağlamaq olmaz. Bir və ya iki dirhəmə, bir və ya iki günlük nigah bağlamaq olmaz. Bu - əxlaqsızlıqdır və nigahda əvvəlcədən heç bir şərt ola bilməz" (əl-Məğribi, "Daaim əl-İslam", 2/227-229, hədis 858).

6. İshaq rəvayət edir ki, o, imam Cəfərdən soruşub: "Bizim Kufədə bir əxlaqsız qadın yaşayır. Mən onunla evlənə bilərəmmi?". O soruşur: "O, bayraq asıb (özünün zina ilə məşğul olduğunu bəyan etmək üçün)?". Mən dedim: "Yox. Əgər o bayraq assaydı sultan onu həbs edərdi". Bu zaman imam dedi: "Onda onunla müvəqqəti evlən". Sonra o nökərinə tərəf əyilib ona nə isə dedi. Sonralar mən o nökəri görüb ondan soruşdum: "O sənə nə demişdi?". Nökər dedi: "O, mənə dedi ki, əgər qadın bayraq assa da, onunla evlənməkdə günah yoxdur. Axı sən bununla onu haramdan qurtarıb halala təhrik edirsən" ("Vəsail əş-Şiə", 14/454-455, fəsil 9).

XAHİŞ EDİRƏM BUNLARI İZAH EDİN, SONRA NÖVBƏTİ HƏDİSLƏRİ YAZIM.

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#2 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 13 Декабрь 2009 - 17:23

SORU: Bir kız ve erkek evlenmek isterlerse fakat birbirlerini tanımak için daimi evlilikten önce muta yapmaları gerekirse, fakat kızın babası toplumun yanlış kültüründen dolayı buna izin vermezse, acaba kız ve erkek kızın babasının izni olmadan geçici evlilik (muta) yapabilirler mi?
CEVAP: Caiz değildir ve akitte batıldır.

SORU: 31 yaşında ekonomik olarak kendi başına müstakil olan bir kızla, cinsel ilişkiye girmemek şartıyla babasının izni olmadan muta yapmak caiz midir?
CEVAP: İhtiyat-ı vacip gereği caiz değildir.

SORU: Geçici evlilikte iki tarafta buluğa ermişse, şahitlerin olması gereklimidir?
CEVAP: Daimi veya geçici evlilikte şahit gerekmez. Fakat evlenmemiş bir kızla evlenmek için velînin izni şarttır.

SORU: Gizli, kuytu bir yerde baş başa kalmış bir kız ve erkeğin günaha düşmemek için kızın babasının izni olmadan muta yapmaları caiz midir?
SORU: Bu durumda bile baba izni gereklidir.

SORU: 22 yaşından fazla, müstakil bir kızla, bekâretini bozmamak şartıyla muta yapmak caiz midir?
CEVAP: Caizdir, fakat ihtiyat-ı vacip gereği baba veya büyük babanın izni şarttır.

SORU: Evli bir kadınla muta yapılır mı?
CEVAP: Caiz değildir. Büyük günahlardandır ve ebedi olarak haram olunur.

SORU 15: Fahişe bir kadınla muta yapılır mı?
CEVAP 15: Sakıncası yoktur. Fakat ihtiyat-ı vacip gereği tövbesinden sonra yapılmalıdır. Tövbe etmesi de zina davet edildiğinde kabul etmemesi ile belli olur.

SORU: Kız ve erkek birbirleriyle evlenmek isteyip, birbirlerini daha yakından tanımak için daimi evlilikten önce geçici evliliği kızın babasının izni olmadan yapsalar, acaba bu şekilde geçici evlilik sahih olur mu?
CEVAP: Caiz değildir. Akit de batıldır.


SORU: Evlenmek veya herhangi bir yakınlık ilişki kurmak amacı olmadan, sadece mahrem olabilmek için yapılan muta da velinin izni gereklimidir?
CEVAP: Eğer bakire olsa bu surette de velî izni gereklidir.

SORU: Benim bir kız arkadaşım var, sadece konuşmak, gülmek için onunla muta yapmak caiz midir? Cinsel olarak hiç bir ilişki söz konusu değildir. Sadece rahat konuşabilmek için böyle bir muta yapmak caiz midir?
CEVAP: Kızın babasının veya büyük babasının izni olursa sakıncası yoktur.


SORU: Acaba önceden resmi olarak evlenmeyen ve hiç bir yerde evlilik kaydı bulunmayan ve bakire olmayan bir kızla muta yapılabilinir mi?
CEVAP: Geçmişteki evliliği şer'i ise ikinci evlilik için baba izni gerekmez.

SORU: Selamun aleykum; fahişe kadınların iddesi ne kadardır? Acaba onlarla muta yapmanın sakıncası var mıdır?
CEVAP: Onlar ile evlenmek ihtiyat-ı vacip gereği caiz değildir. Zinanın iddesi yoktur.


SORU: Kız ile erkek evlenmek isteyip, fakat birbirlerini tanımak için daimi evlilikten önce geçici evlilik (Muta) yapmak isterlerse, fakat kızın babası buna izin vermezse, acaba kız ve erkek, kızın babasının izni olmadan geçici akit okuyabilirler mi? Muta yapabilirler mi?
CEVAP: Caiz değildir. Okunan akit batıldır.

SORU: Bir kız ile sadece mahrem olmak için bekâretini bozmamak şartıyla muta yapılsa, kız ise kendi maslahatını bilebilecek bir durumda ise, yine de babanın izni gereklimidir? Eğer harama düşmekten korkuluyorsa nasıl olacak;
CEVAP: Baba veya büyük babanın bu durumda da izni şarttır. Elbette kız müstakil bir şekilde yaşantısını temin ediyorsa da –ihtiyat-ı vacip- gereği izin gereklidir.

SORU: Zina sebebiyle bekâreti bozulan bir kızın baba izni olmadan evlenebilir mi?
CEVAP: Hayır evlenemez.

sitatlar Hz. Ayətullah Əli Hüseyni Xamneinin risaləsindəndir
#3 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 13 Декабрь 2009 - 17:37

Elməddin qardaş, зox sağ ol, ancaq mən sadəcə yazdığım 6 hədisin hədis elmi ilə izahını istəyirəm.

Xьsusi qeyd eləmişəm ki, HƏDİSLƏRİN SƏHİH VƏ QEYRİ-SƏHİHLİYİ, TAM, YAXUD NATAMAMLIĞI, ƏSLİ VƏ ONUN MƏNASI BARƏDƏ MƏLUMAT.

Mənbə də gцstərilsə зox əla olardı.

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#4 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 13 Декабрь 2009 - 18:11

qardaş, mən demək istəyirəm ki, Xamanei ağa hər halda bütün hədisləri incələyib, onlara görə fətva verib. bir hədis var, onu xüsusilə axtarıram tapsam inşəAllah yazaram

#5 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 14 Декабрь 2009 - 00:13

İstər İsmaililər istərsədə Zeydilərin sözü biz 12 imam şiyələrinə höccət deyil. Onların kitablarından bizə qarşı dəlil gətirməklə öz zəyifliklərini göstərirlər. Odur ki, bu cür hədislərə cavab verməyə lüzum yoxdur.

Həmçinin ilk öncə qeyd etmək istərdim ki, mut`a nikahının halal olmasını bizə həm Quran həmdə sünnə öyrətdiyindən onun haramlığı barədə hər hansı bir hədis gəlsə belə Quran və sünnə ilə ziddiyyət təşkil etdiyindən divara vurmağa məhkumuq. Diqqət edin!

Hələlik isə ət-Təbərinin və əl-Qurtubinin təfsirlərindən bə`zi nümunələr yerləşdirmək istərdim:

b- Süddi, Mücahid, Abdullah b. abbas, Übey b. Kâ'b, Hz. Ali ve Said b. Cübeyrden nakledilen diğer bir görüşe göre âyetin bu bölümünün mânâsı şöyledir: "Sizler, kadınlarla belli bir süreye kadar evlenerek onlardan faydalandığınızda, faydalanmanız karşılığında venneyi tayin ettiğiniz ücretlerini onlara verin."

Bu hususta Süddinin şunları söylediği rivayet edilmektedir: Ayetin bu bölümü, mut'ayı ifade etmektedir. Mut'ada kişi bir kadını, belli bir süre için velisinin iznini alarak ve iki de şahit tutarak evlenir. Müddet bittikten sonra artık erkeğin, o kadının üzerinde hiç bir hakkı kalmaz. Ancak kadının rahminin temiz olduğunu anlaşılmasını (hamile olmadığının anlaşılmasını) beklemesi gerekir. Böyle bir nikahla evlenenler birbirlerine mirasçı olamazlar.

Ebu Nedre, Abdullah b. Abbasın, Katade de Übey b. Kâ'bın, âyet-i kerimenin bu bölümüne "Belli bir zamana kadar" mânâsını ifade eden cümlesini de ilave ederek şu şekilde okuduktan rivayet etmişterdir: Bu kiraata göre, "Belli bir süreye kadar" cümlesi de ilave edildiğinden, bu âyetin, mııt'a nikahına yorumllanmasi icab etmiş olur.

Yine bu hususta Şu'be diyor ki: "Ben, Hakem'den "Âyetin bu bölümü mensuh mudur?" diye sordum. Hakem de dedi ki: "Hayır. Ali (r.a.) buyurdu ki: "Şayet Ömer (r.a.) mut`a nikahını yasaklamış olmasaydı, bedbaht olanlar dışında kimse zina etmiş olmazdı."

Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 2/484-491.


Cumhur der ki: Bundan kasıt İslâmın ilk dönemlerinde uygulanan mut'a nikâhıdır. İbn Abbas, Ubey ve İbn Cübeyr ise, âyet-i kerimenin bu bölümünü şöylece okumuşlardır: O halde onlardan hangisi ile belli bir süreye kadar faydalandı İseniz, ondan dolayı onlara mehirlerini veriniz".

......................................

Ata da İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir: Mut'a nikâhı, ancak yüce Allah'tan kendisiyle kullarına merhamet buyurduğu bir rahmet idi. Şayet, Ömer'in onu yasaklaması olmasaydı, bedbaht olan kimseler dışında zina eden olmazdı

İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami'l-Kur'an, Buruç Yayınları: 5/115-116.


Düzdür sonra ət-Təbəri və əl-Qurtubi Peyğəmbər s.a.s-in bu nikahı haram etdiyini iddia edir amma bu onların iddialarından başqa bir şey deyil. Onların iddialarının batil olduğunu Allahın köməkliyi ilə sübut etmək asan məsələdir. Lakin bu başqa mövzudur.

Bununla yanaşı.....................

2. İbn İdris ("əs-Sərair əl-Hava", səh. 66) və əl-Hur əl-Amili ("Vəsail əş-Şiə", 14/450) həmçinin rəvayət ediblər ki, İbn Sinan imam Cəfərdən müvəqqəti nigah barəsində soruşduqda o deyib: "Bununla öz ruhunuzu murdarlamayın".


Bu hədis nadir hökmündədir. Nadir və ya şazz hədisin şiə hədis elmində tə`riflərindən birini diqqətinizə çatdırıram:

Şaz və ya nadir o rəvayətə deyilir ki, bir isnadı olsun və raviləri siqa olsun. Həmçinin bir qrupun (məşhur)nəql etdiyi rəvayətlərə müxalif olsun.


Bu cür hədis məşhur xəbərə müxalif olduğu üçün onunla əməl edilməz.
Yuxarıdakı hədis Quran ayəsi və mut`anin halallığı barədə olan mütəvatir rəvayətlərlə müxalif olduğu üçün rədd olunur.
Digər tərəfdən bə`zən bu cür hədislər müəyyən şərait daxilində söylənildiyindən ilk baxışda mə`nasını anlamaq çətin olur. Məsələn: Həmin dövrdə Mədinədə əsasən mut`adan facir qadınlar su`i istifadə etdiyindən mə`sumlar öz əshabını mut`adan çəkindirərmişlər. Və yaxud müxalif əqidədə olanlar bu səbəbə əshabına hər hansı bir zərər yetirməsindən həzər edərək onları bu əməldən çəkindirərmişlər və s.
Bu cür hədislər mut`anın haramlığına deyil müəyyən şəraitdə ondan çəkinməyin daha doğru olduğuna dəlalət edir.Buna deyirlər irşadi qadağa.(Vəhhabilər bu cür şeyləri anlamazlar. Buna isə "eşşək nə bilir zə`fəran nədir" deyilər) Hədis bölməsində asbabul-vurud(varid olma səbəbi) deyilən bir elm var. Daha aydın olmaq üçün "Kafi" kitabından belə bir hədisə nəzər salaq:

عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرَّمتُ عليكما المتعة من قِبَلي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول عليَّ، فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر

Əmmar dedi: Əbu Abdullah a.s. mənə və Suleyman b. Xalidə buyurdu: Nə qədər ki, Mədinədəsiniz mən öz tərəfimdən sizə mut`ani haram edirəm(qadağan edirəm). Çünki siz mənim yanıma çox gəlib-gedirsiniz. Qorxuram ki, sizi buna görə incidələr və deyələr ki, buda Cə`fərin əshabları!

Sənin verdiyin ssılkada yə`ni "Vəsailuş-Şiə" 14/450-də bu hədisi tapa bilmədim. Bu ünvanda İmam Huseyn a.s.-ın ziyarəti barədə olan hədislərdir.
"Vəsailuş-Şia" 14/450

Lakin həmin hədisi "Biharul-Ənvar"da tapdım.
"Biharul-Ənvar" 100/318 "Əhkamul-mut`a" fəsli 34-cü hədis


3. İbn İdris ("əs-Sərair əl-Hava", səh 483), əl-Hur əl-Amili ("Vəsail əş-Şiə", 14/456) və əl-Məclisi ("Bihar əl-Ənvar", 100/318), İbn Əbu Umeyrin Xişam bin əl-Hakəmdən imam Cəfərin müvəqqəti nigah haqqında bu cür dediyini göstərən hədis rəvayət ediblər: "Yalnız əxlaqsızlar belə edirlər".


Yuxarıdakı hədisə deyilənlər eynilə bu hədisə də aiddir.

"Biharul-Ənvar" 100/318 "Əhkamul-Mut`a" fəsli 36-cı hədis

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#6 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 14 Декабрь 2009 - 15:32

6. İshaq rəvayət edir ki, o, imam Cəfərdən soruşub: "Bizim Kufədə bir əxlaqsız qadın yaşayır. Mən onunla evlənə bilərəmmi?". O soruşur: "O, bayraq asıb (özünün zina ilə məşğul olduğunu bəyan etmək üçün)?". Mən dedim: "Yox. Əgər o bayraq assaydı sultan onu həbs edərdi". Bu zaman imam dedi: "Onda onunla müvəqqəti evlən". Sonra o nökərinə tərəf əyilib ona nə isə dedi. Sonralar mən o nökəri görüb ondan soruşdum: "O sənə nə demişdi?". Nökər dedi: "O, mənə dedi ki, əgər qadın bayraq assa da, onunla evlənməkdə günah yoxdur. Axı sən bununla onu haramdan qurtarıb halala təhrik edirsən" ("Vəsail əş-Şiə", 14/454-455, fəsil 9).

Bu hədis "Vəsailuş-Şiə" kitabında 21-ci cild 29-cu səhifədə yerləşir."Vəsailuş-Şiə" 21/29 "Zinakar qadınla mut`anin haram olmaması" fəsli

Hədisdə vəhhabilərin qarınlarının ağrısı zinakar qadinla nigahın icazəli olmasıdır. Dəlil olaraq da bu ayəni gətirirlər:

Zinakar kişi ancaq zinakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə ərə gedə bilər.(Nur-3)


Bu ayənin mə`nasında əhli-sünnədə ixtilaflı nəzərlər vardır. Təəssüf ki, bu barədə bəhs etməyə doğru-dürüst vəhhabi tapmaq mümkün deyil. Odur ki, özümüzü yormadan Şeyx Əbdül-Əziz Əl-Fouzandan bir sitatla onlara cavab verək:

أما عن نكاح الزانية غير التائبة فقد اختلف العلماء في حكمه، الأول: أنه يحرم نكاح الزانية قبل توبتها وهو مذهب الحنابلة.
الثاني: أنه يجوز نكاح الزانية قبل توبتها وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية

Alimlər tövbə etməmiş zinakar qadınla nikahın hökmündə ixtilaf etmişlər.
Birinci: Tövbə etməmişdən öncə zinakar qadınla nikah haramdır. Bu Hənbəlilərin məzhəbidir.
İkinci: Tövbə etməmişdən öncə zinakar qadınla nikah caizdir. Bu Hənəfilərin, Malikilərin və Şafilərin məzhəbidir.

Mənbə burada


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#7 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 14 Декабрь 2009 - 16:07

Həmçinin hədisdə bu cümləyə diqqət edin: "Axı sən bununla onu haramdan qurtarıb halala təhrik edirsən"

İndi baxaq görək qarşı tərəfin fətvalarında bu barədə nə deyilir:

ولكن على فرض أنه قد وقع فهو صحيح لقول جمهور أهل العلم بصحته مع الكراهة إن وقع قبل التوبة كما بينا، ولا شك أن من نكح امرأة بقصد إعفافها عن الزنى وإعانتها على التوبة سيجد ثواب نيته الحسنة وفعله الجميل

Lakin fərz etsək ki, o , bunu etmişdir (zinakar qadınla evlənmişdir). Elm əhlindən cümhurun nəzərinə görə əgər (zinakar qadınla evlilik) tövbə etməmişdən öncə olsa, kərahətlə də olsa belə (nikahı) səhihdir. Necə ki, bunu bəyan etmişdik. Şəkk yoxdur ki, kim bir qadınla onu zinadan çəkindirmək və tövbə etdirmək məqsədilə evlənsə xoş niyyətinin və gözəl əməlinin savabını tezliklə alacaqdır


94189-cu fətva "Fətva mərkəzi" "Fəsaddan uzaqlaşdırmaq məqsədilə zinakar qadınla evlənmənin hökmü"

Həmçinin:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في الزواج بالزانية فذهب بعضهم إلى منعه، وذهب أكثرهم إلى جوازه مع الكراهة، وهو الراجح كما في الفتوى رقم: 5662

33924-cü fətvaوذهب الجمهور ومنهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى جوازه مع الكراهة، وأجابوا عن حديث مرثد بأن الزانية التي في الحديث كانت مشركة. وأجابوا عن الآية بجوابين أحدهما: أن الآية منسوخة بقوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم)، كما تقدم.
والجواب الثاني: هو أن المراد بالنكاح في الآية هو الزنا بعينه، والغرض التنفير من الزنا وتقبيحه، ورجح الإمام الطبري هذا القول فقال: لو كان المراد بالآية النكاح لكان المعنى أن الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلاّ الزانية أو المشركة، ومعلوم أنّ الزاني المسلم لا تحل له المشركة، لقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ) وكذلك الزانية لا يحل لها الزواج بالمشرك فتبين أن معنى الآية أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة.
والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من جواز تزوج الزانية مع الكراهة بعد استبراء رحمها، وأن تكون ممن يجوز نكاحها وهي المسلمة أو الكتابية.

5662-ci fətva

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#8 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 17 Декабрь 2009 - 00:18

ICAZENLE EHLI SUNNETIN NOVBETI IDDIASINI YAZIM, AYDINLIQ GETIRESINIZ.

{ Əhməd bin Məhəmməd rəvayət edir ki, imam Əbu əl-Həsən Rza deyib: "Müvəqqəti nigahı əvvəlcədən kəsilmiş şərtdən asılı olaraq, həm vərəsəlik hüququ ilə, həm də onsuz bağlamaq olar".

Məhəmməd bin Müslim rəvayət edir ki, o, imam Cəfərdən müvəqqəti nigah zamanı veriləcək mehrin qədəri haqqında soruşanda o, deyib: "Öz aralarında danışdıqları qədər… Əgər onlar vərəsəlik barədə razılığa gəlsələr, buna də əməl etməlidirlər".

Səid bin Yasər rəvayət edir ki, o, imam Cəfərdən müvəqqəti nigah bağlayarkən qadınla vərəsəlik haqqında heç nə şərtləşməyən kişi haqqında soruşur. İmam deyir: "Danışılıb, ya yox- onların buna ixtiyarları çatmır" (əl-Hur əl-Amili, "Vəsail əş-Şiə", fəsil 18, müvəqqəti nigah və şərtləri barədə; əl-Xomeyni,"Zubdat əl-Əhkam", səh. 248; Mirzə ən-Nuri, "Cəvahir əl-Kəlam", 30/190; əl-Həsən əl-Hulyi, "Təbsira əl-Mutəallimin fi Əhkam",səh.258).

Diqqət yetirin ki, rafizilərin sözlərini nöqsansız və düzgün saydıqları imam Rza və Cəfər arasında ziddiyət var. Bundan başqa, imam Cəfərin özünün iki müxtəlif fikri olub. }

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#9 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 04:07

Vəhhabilərin növbəti qarınağrısı mut`a nikahında miras hüququnun olmamasıdır.
Dəlilləri isə Qurana əsasən zövcənin ərindən miras aparmasıdır. Çox gözəl. Onda belə bir sual vermək istəyirəm. Quran ayəsinə əsasən miras aparan kəslərdən hər hansı biri kafir olsa yenə də miras payı varmı? Xeyr. Belə çıxır ki, məsələn kafir ananın övladdan miras aparmaması Qurana ziddir? Əlbəttə ki, yox.
İmamlardan rəvayət olunmuş hədislərdə mut`a izdivacında mirasın olmaması bildirilir. Həmçinin yuxarıda ət-Təbərinin təfsirində də səhabələrin bu nikah növündə mirasın olmamasını söylədiklərini müşahidə etdik.Yə`ni miras barədə olan ayə mut`a izdivacına aid deyil. Necə ki, Quranda iddə müddəti və təlaq barədə olan ayələr də mut`a izdivacına aid deyil. O ki, qaldı yuxarıdakı yazının cavabına.................


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#10 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2009 - 13:52

Bu cızma-qaranın müəllifi həmişəki kimi vəhhabi üslubuna sadiq qalmışdır.

Səid bin Yasər rəvayət edir ki, o, imam Cəfərdən müvəqqəti nigah bağlayarkən qadınla vərəsəlik haqqında heç nə şərtləşməyən kişi haqqında soruşur. İmam deyir: "Danışılıb, ya yox- onların buna ixtiyarları çatmır"


Qardaşları Hənbəli adlı yuser demişkən tərcüməni yeyəsən.

عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط

..................Qadınla müvəqqəti izdivac edərkən mirası şərtləşməyən kişi barədə soruşdum. Dedi: Şərtləşsələrdə şərtləşməsələrdə onlar arasında miras yoxdur.


Məl`un vəhhabi sanki Şeyx Hürr Amilinin hədisdən həmən sonra yazdığı sözləri oxumur. Şeyx yazır:

أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه

(Mən Hürr Amili)Deyirəm: Şeyx(Şeyx Tusi) bunu miras hüququndan məhrum olma şərtinə həml etmişdir. Çünki mirasa sahib olmanın şərtə ehtiyyacı var, məhrum olmanın deyil.


"Vəsailuş-Şiə" 21/68

Yə`ni: Mirasdan məhrum olmanı şərtləşsələrdə şərtləşməsələrdə onlar arasında miras yoxdur.

Biraz daha aydın olmaq üçün Şeyx Hürr Amilinin bu hədisi götürdüyü mənbəyə yə`ni Şeyx Tusinin "əl-İstibsar" 3/150 548-ci hədisdən yə`ni eynilə bu hədisdən sonra yazdığına nəzər salaq:


فلا ينافي الخبرين الاولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي الميراث أو لم يشترط لان من الاحكام اللازمة
في المتعة نفي التوارث، وإنما يحتاج ثبوت الموارثة إلى شرط، والذي يدل على ما ذكرناه

Əvvəlki iki xəbərlə uyğunsuzluq(ziddiyyət) yoxdur. Çünki (kişi və qadın)mirasdan imtina etməni şərt etsələrdə etməsələrdə onlar arasında (muvəqqəti izdivacda) miras yoxdur. Mut`ənin hökmlərindən biridə qarşılıqlı mirasın olmamasıdır. Mirasa sahib olmanın şərtə ehtiyyacı var. Dediklərimizə dəlil olaraq...................


Şeyx Tusi "Əl-İstibsar" 3/150

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#11 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2009 - 01:29

Vəhhabilərin növbəti qarınağrısı mut`a nikahında miras hüququnun olmamasıdır.
Dəlilləri isə Qurana əsasən zövcənin ərindən miras aparmasıdır. Çox gözəl. Onda belə bir sual vermək istəyirəm. Quran ayəsinə əsasən miras aparan kəslərdən hər hansı biri kafir olsa yenə də miras payı varmı? Xeyr. Belə çıxır ki, məsələn kafir ananın övladdan miras aparmaması Qurana ziddir? Əlbəttə ki, yox.
İmamlardan rəvayət olunmuş hədislərdə mut`a izdivacında mirasın olmaması bildirilir. Həmçinin yuxarıda ət-Təbərinin təfsirində də səhabələrin bu nikah növündə mirasın olmamasını söylədiklərini müşahidə etdik.Yə`ni miras barədə olan ayə mut`a izdivacına aid deyil. Necə ki, Quranda iddə müddəti və təlaq barədə olan ayələr də mut`a izdivacına aid deyil. O ki, qaldı yuxarıdakı yazının cavabına.................

Qardaş, onların bu iradına artıq cavab verilib.
http://313news.net/f...p...ost&p=11812

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#12 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2009 - 22:33

DAVAM EDƏK QARDAŞLAR. NÖVBƏTİ İDDİA.

8. Müvəqqəti nigah bağlayan qadın nə zövcə, nə də cariyə adlanmır. Ona icarəyə götürülən qadın ("musta'cirə") deyilir.

Zurara rəvayət edir ki, o, imam Cəfər əs-Sadiqdən müvəqqəti nigah bağlanılan qadınların icazə verilmiş dörd qadına aid olub-olmamasını soruşduqda, o belə cavab verib: "İstəyirsən lap mini ilə evlən, axı bunlar icarəyə götürülən qadınlardır" ("Vəsail əş-Şiə", 14/446-447).

Rafizi alim Məhəmməd Həsən ən-Nəcəfi izah edir ki, müvəqqəti nigah bağlanılan qadın -icarəyə götürülən qadındır, ona görə ki, kişi öz ehtirasını ödəmək üçün onun bədənini icarəyə götürür. O deyir: "Şübhəsiz ki bu cür icarəyə icazə verilir" ("Cəvahir əl-Kəlam", 30/192 və 202-203).

HƏDİSLƏR ELƏ TƏQDİM OLUNUB Kİ, ADAM OXUYANDA İYRƏNİR. BƏS ƏSLİNDƏ VƏZİYYƏT NECƏDİ?

9. Qur'an arvadı ilə cinsi əlaqədə olmuş kişiyə boşanarkən onu kəbin haqqından məhrum etməyi icazə vermir. Əgər onlar buna qədər boşansalar onda qadına haqqın yarısı çatır:

«Kəbin haqlarını tə'yin etmiş qadınları yaxınlıq etmədən əvvəl boşarsınızsa, tə'yin olunmuş kəbin haqqının yarısını onlara verməlisiniz!...» (əl-Bəqərə, 237).

«Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəsəniz, onlardan birinə (birinciyə) çoxlu mal vermiş olsanız da, ondan heç bir şey geri almayın! Məgər bu malı böhtan atmaq və aşkar bir günah iş görməklə geri alacaqsınız?!» (ən-Nisa, 20).

Mütə nigahənda kişi qadına verəcəyi haqqın bir hissəsini verməyə bilər:

Ömər bin Xanzələ imam Cəfərdən soruşur: "Mən qadınla bir aylıq evlənmişdim. O, mənim yanıma bu ayın yalnız müəyyən hissəsini gəlirdi". O dedi: "O səndən nə qədər kəsibsə, sən də onun haqqından bir o qədər kəs, ancaq qanaxma günlərini sayma. Onlar ona bağışlanır" ("Vəsail əş-Şiə", 14/481-482, fəsil 27).

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#13 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 10 Январь 2010 - 03:02

10. Qur'an tə'yin edilmiş İDDƏ müddəti bitdikdən sonra boşanmağa icazə verir.

«Boşanan qadınlar üç dəfə (heyz görüb təmizlənincəyə qədər - başqa ərə getməyib) gözləməlidirlər» (əl-Bəqərə, 228);

«Ey iman gətirənlər! Əgər mömin qadınlarla evlənib onlara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün sizə gözləmə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur» (əl-Əhzab, 49);

«Sizdən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar dörd ay on gün (başqa ərə getməyib) özlərini gözləməlidirlər» (əl-Bəqərə, 234).

Müvəqqəti nigahlarda İDDƏ müddəti şəriətə uyğun nigahlardakından iki dəfə qısadır.

İmam Rza rəvayət edir ki, Əbu Cəfər deyib: “Müvəqqəti nigah zamanı İDDƏ müddəti 45 gündür. Ehtiyat üçün 45 gecə gözləmək olar”.

Zurara rəvayət edir ki, Əbu Cəfər deyib: “Əgər onda aybaşı olursa, o zaman İDDƏ - bir aybaşı müddəti, olmursa - 45 gündür”.

Əli bin Yaktın rəvayət edir ki, imam Rza deyib: “Əgər qadınla müvəqqəti nigah bağlamış kişi ölübsə, o zaman qadın 45 gün gözləməlidir”.

Əli bin Ubeydullah rəvayət edib ki, onun atası kimdənsə (!) imam Cəfərin müvəqqəti nigahda olan, əri ölmüş qadının nə qədər gözləməli olduğu haqda soruşduqda onun belə cavab verdiyini eşidib: “65 gün” (“Vəsail əş-Şiə” 14/473, fəsil 22).

BU İDDİAYA CAVAB VERDİKDƏN SONRA AŞAĞIDAKI SUALA DAHA GENİŞ ŞƏKİLDƏ İZAHAT VERMƏYİNİZİ XAHİŞ EDƏCƏM.

NƏYƏ GÖRƏ MÜTƏ NİGAHINDA İDDƏ MÜDDƏTİ 45 GÜNDÜR? YƏNİ, NİYƏ GÖRƏ BELƏ QISA?

Сообщение отредактировал master_ier: 10 Январь 2010 - 03:02

ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#14 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 10 Январь 2010 - 03:21

11. Qur'an çoxallahlılarla evlənməyi qadağan edir.

«Allaha şərik qərar verən qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin!…» (əl-Bəqərə, 221).

Onlara görə hətta atəşpərəstlə də müvəqqəti nigah bağlamq olar.

İbn Sənan rəvayət edir ki, Mansur əs-Seykaldan imam Cəfərin belə dediyi rəvayət olunuır: “Kişi, atəşpərəst qadınla müvəqqəti nigah bağlaya bilər” (“Vəsail əş-Şiə”, 14/462, hədis 5).

Rafizi şeyx Cəfər bin əl-Həsən əl-Hulyi, “Şərai əl-İslam fi əl-Həlal və əl-Həram” kitabında yazır: “Müvəqqəti nigahın şərtlərindən biri də budur ki, gərək qadın müsəlman və ya Kitab əhlindən - yə'ni yəhudi, xaçpərəst və ya atəşpərəst (!) olsun” (“Şərai əl-İslam fi əl-Həlal və əl-Həram”, 2/303).

Atəşpərəstlər çoxallahlılar kimi, heç vaxt Kitab əhlinə aid edilməyiblər. Alimin belə deməsi çox təəccüblüdür. Görəsən o harda oxuyub ki, atəşpərəstlər Kitab əhlindəndir? Güman ki, onun niyyəti öz xalqından olan atəşpərəstləri yüksəltmək olub. Axı mə'lumdur ki, İslama qədər farslar atəşpərəst olublar.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#15 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 10 Январь 2010 - 23:30

Atəşpərəst deyildikdə zərdüştilər nəzərdə tutulur. Onların isə əhli-kitab olub-olmaması əhli-sünnədə qaranlıqdır. Tarixdən bir misal gətirim sizə. Ömərin xilafəti zamanı İran müsəlmanlar tərəfindən fəth edilərkən Ömər zərdüştilərə cizyə verərək öz dinlərində qalmağa icazə verir. Bu nə anlama gəlir? Bu o anlama gəlir ki, zərdüştilər əhli-kitabdırlar. Çünki yalnız əhli-kitab cizyə verməklə öz dilərində qala bilərlər.
Şiə alimlərinin də bəzilərinin nəzərinə görə onlar əhli-kitabdırlar.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#16 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 10 Январь 2010 - 23:37

10. Qur'an tə'yin edilmiş İDDƏ müddəti bitdikdən sonra boşanmağa icazə verir.

«Boşanan qadınlar üç dəfə (heyz görüb təmizlənincəyə qədər - başqa ərə getməyib) gözləməlidirlər» (əl-Bəqərə, 228);

«Ey iman gətirənlər! Əgər mömin qadınlarla evlənib onlara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün sizə gözləmə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur» (əl-Əhzab, 49);

«Sizdən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar dörd ay on gün (başqa ərə getməyib) özlərini gözləməlidirlər» (əl-Bəqərə, 234).

Müvəqqəti nigahlarda İDDƏ müddəti şəriətə uyğun nigahlardakından iki dəfə qısadır.

İmam Rza rəvayət edir ki, Əbu Cəfər deyib: “Müvəqqəti nigah zamanı İDDƏ müddəti 45 gündür. Ehtiyat üçün 45 gecə gözləmək olar”.

Zurara rəvayət edir ki, Əbu Cəfər deyib: “Əgər onda aybaşı olursa, o zaman İDDƏ - bir aybaşı müddəti, olmursa - 45 gündür”.

Əli bin Yaktın rəvayət edir ki, imam Rza deyib: “Əgər qadınla müvəqqəti nigah bağlamış kişi ölübsə, o zaman qadın 45 gün gözləməlidir”.

Əli bin Ubeydullah rəvayət edib ki, onun atası kimdənsə (!) imam Cəfərin müvəqqəti nigahda olan, əri ölmüş qadının nə qədər gözləməli olduğu haqda soruşduqda onun belə cavab verdiyini eşidib: “65 gün” (“Vəsail əş-Şiə” 14/473, fəsil 22).

BU İDDİAYA CAVAB VERDİKDƏN SONRA AŞAĞIDAKI SUALA DAHA GENİŞ ŞƏKİLDƏ İZAHAT VERMƏYİNİZİ XAHİŞ EDƏCƏM.

NƏYƏ GÖRƏ MÜTƏ NİGAHINDA İDDƏ MÜDDƏTİ 45 GÜNDÜR? YƏNİ, NİYƏ GÖRƏ BELƏ QISA?


Qadın 2 heyz qanı gördükdən sonra yenidən mütə nikahı bağlaya bilər. 2 heyz isə yəqin ki, təxminən 45 gündür. MƏqsəd isə budur ki, əgər qadın 2 heyz qanı görərsə deməli, o mütə nikahı bağladığı kişidən hamilə qalmayıb. Buarada maraqlı bir nüansı qeyd etməsəm eyib olar. Bəzi cahillərin biz şiələrə atdığı iftiralardan biri də bundan ibarətdir ki, mütə nikahında qadına uşağa kimdən qalması həmişə qaranlıq qalır. Şəriətdə nəzərdə tutulan iddə yəni 45 gün bu sözlərin həqiqətən iftiradan başqa bir şey olmadığını göstərir.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#17 master_ier

master_ier

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 970 сообщений

Отправлено 11 Январь 2010 - 00:34

Tesekkur edirem Vusal 114.
ŞEYX CAVİDİN VİDEOLARI ............ ŞEYX CAVİDİN XÜTBƏLƏRİ (MP3)

...............................SƏLƏFİLİK HAQQINDA HƏR ŞEY!!!

313 HƏDİSLƏR BÖLMƏSİ..............................313 MƏQALƏLƏR BÖLMƏSİ

Əhli Beytin (ə) fəzilətini zəif göstərməyə çalışanlara Allah lənət eləsin!!!

#18 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 11 Январь 2010 - 18:41

8. Müvəqqəti nigah bağlayan qadın nə zövcə, nə də cariyə adlanmır. Ona icarəyə götürülən qadın ("musta'cirə") deyilir.

Zurara rəvayət edir ki, o, imam Cəfər əs-Sadiqdən müvəqqəti nigah bağlanılan qadınların icazə verilmiş dörd qadına aid olub-olmamasını soruşduqda, o belə cavab verib: "İstəyirsən lap mini ilə evlən, axı bunlar icarəyə götürülən qadınlardır" ("Vəsail əş-Şiə", 14/446-447).


Birincisi bu iftiraçı haradan götürüb ki, muvəqqəti nikah bağlanılan qadına zövcə deyilmir?

O ki, qaldı məhz bu hədisə:

عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات.
Ravilərdən Sa`dan b. Muslimin etimadlı ravi olmağı rical kitablarında təsbit olunmamışdı. سعدان بن مسلم

Digər tərəfdən qadınları "mustə`cirat" مستأجراتadlandırılmaqda nə eyib var? Azərbaycan dilində "icarəyə götürülən qadınlar" sözündən xoflanmaq lazım deyil. Çünki bu tərcüməçının fantaziyasıdır. Hədisdə "Mustə`cirat" kəlməsinin mə`nası "mehri verilmiş qadınlar"dır.
"Onların mini ilə evlən. Çünki onlar mehrləri ödənilmiş qadınlardır. (hansı ki, bu mehrlə onlarla nikah halal olur)


Mustə`cirat sözünün kökü "Əcr" dir. "Əcr" sözü də Quranda neçə-neçə ayələrdə "Mehr" mə`nasına şamil olunmuşdur. Məsələn elə mut`a barədə olan ayə:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
İstifadə (mütə) etdiyiniz qadınların mehrlərini lazımi qaydada verin!(Nisa-24)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
Ya Peyğəmbər! Mehrlərini verdiyin zövcələrini............(Əhzab-50)

Bu cür bir çox ayələri misal gətirmək olar.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#19 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 12 Январь 2010 - 10:01

Nəzərə alsaq ki, vəhhabilərdə düşünmə qabiliyyətli demək olar ki, sıfırdır əl-Qurtubinin "Əl-Cami li əhkamil-Quran" təfsirindən məhz mut`a ayəsində "Əcr"sözü barədə deyilənləri nümunə üçün gətirək:

قوله تعالى : {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} الاستمتاع التلذذ والأجور المهور ؛ وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع ، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا ، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع ؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا

.........(ayədəki)əcrlər mehrlərdir, mehr ona görə əcr adlandırılmışdır ki, o, ləzzətin əcridir və bu mehrin əcr adlandırılmasında nəssdir..............


Əl-Qurtubi "Əl-Cami li əhkamil-Quran" Nisa-24

Yox əgər məhz "İcarə" sözünü xoşlayırlarsa onda:

قال أبو الحسن الكرخي: إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى: "فآتوهن أجورهن" [النساء: 24] و

Əbul-Həsən Əl-Kərxi dedi: İcarə ləfzi ilə nikah əqdi caizdir. Çünki Allah Təala buyurub: "Əcrlərini (mehrlərini) lazımi qaydada verin!(Nisa-24)

Həmin Mənbə
əl-Kərxi: Əbul-Həsən Abdullah bin Huseyn əl-Bəğdadi əl-Kərxi, hənəfi alimi və İraqın müftisiوقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكل لفظ

Alimlərimiz dedi: Nikah əqdi bütün ləfzlərlə olur.(yə`ni icarə, hibə ........)


Həmin mənbə

Zəhmət olmasa vəhhabilər şiyə alimlərindən icarə ləfzi ilə nikah əqdinin doğru olduğunu bildirən bir nümunə gətirsinlər.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#20 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 12 Январь 2010 - 11:21

Bəlkə İbn Həzmin "Əl-Mühəlla" kitabından "Mustə`cirə" üçün nümunə yazaq?(Vəhhabi metodu)

2218 - مسألة ‏:‏ المستأجرة للزنى
2218-ci məsələ: Zina üçün icarəyə götürülmüş qadın ("əl-Mühəlla" 2218-ci məsələ)

Əhli-sünnənin imamul-ə`zəmi (böyük imamı)Əbu Hənifə müəllim bəy əfəndiləri zina üçün qadını icarəyə götürəndə heç bir həddin(cəzanın) olmadığına inanırmış. Çünki o bunu zina hesab etmirmiş.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#21 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 12 Январь 2010 - 12:09

Ümumiyyətlə vəhhabilərə məsləhət görərdim ki, bizim özümüzə hörmət edərək sakit durduğumuz "cins" mövzusuna girişməsinlər. Gecə-gündüz gücənərək Quran və sünnə ilə halal buyurulan mut`ani öz fantaziyaları ilə əcaib-qəraib şəkildə camaata çatdırmaqdan çəkinsinlər. Hədisdəki mini ilə sözünə gəldikdə isə onların metodu ilə cavab vermək istərdim:

Vəhhabilərin ulu ustadı nasibi ruhlu əz-Zəhəbi əhli-sünnənin ulu fəqihlərindən biri olan İbn Cureyc barədə yazır:(qısa fraqmentlər)


ابن جريج الإمام الحافظ فقيه الحرم
İbn Cureyc----İmam, Hafiz, Hərəmin fəqihi......

وقال جرير كان ابن جريج يرى المتعة؛ تزوج ستين امرأة
İbn Cərir dedi: İbn Cureyc mut`anin(siğə, müvəqqəti nikah)halal olduğunu qəbul edirdi. O, 60 qadınla evlənmişdi.

سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة
əş-Şafiinin bu cür dediyini eşitdim: İbn Cureyc 90 qadınla mut`a(siğə) etmişdir.

əz-Zəhəbi "Təzkiratul-Huffaz" İbn Cureyc

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#22 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 13 Январь 2010 - 15:57

10. Qur'an tə'yin edilmiş İDDƏ müddəti bitdikdən sonra boşanmağa icazə verir.

«Boşanan qadınlar üç dəfə (heyz görüb təmizlənincəyə qədər - başqa ərə getməyib) gözləməlidirlər» (əl-Bəqərə, 228);

«Ey iman gətirənlər! Əgər mömin qadınlarla evlənib onlara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün sizə gözləmə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur» (əl-Əhzab, 49);

«Sizdən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar dörd ay on gün (başqa ərə getməyib) özlərini gözləməlidirlər» (əl-Bəqərə, 234).

Müvəqqəti nigahlarda İDDƏ müddəti şəriətə uyğun nigahlardakından iki dəfə qısadır.

İmam Rza rəvayət edir ki, Əbu Cəfər deyib: "Müvəqqəti nigah zamanı İDDƏ müddəti 45 gündür. Ehtiyat üçün 45 gecə gözləmək olar".

Zurara rəvayət edir ki, Əbu Cəfər deyib: "Əgər onda aybaşı olursa, o zaman İDDƏ - bir aybaşı müddəti, olmursa - 45 gündür".

Əli bin Yaktın rəvayət edir ki, imam Rza deyib: "Əgər qadınla müvəqqəti nigah bağlamış kişi ölübsə, o zaman qadın 45 gün gözləməlidir".

Əli bin Ubeydullah rəvayət edib ki, onun atası kimdənsə (!) imam Cəfərin müvəqqəti nigahda olan, əri ölmüş qadının nə qədər gözləməli olduğu haqda soruşduqda onun belə cavab verdiyini eşidib: "65 gün" ("Vəsail əş-Şiə" 14/473, fəsil 22).

BU İDDİAYA CAVAB VERDİKDƏN SONRA AŞAĞIDAKI SUALA DAHA GENİŞ ŞƏKİLDƏ İZAHAT VERMƏYİNİZİ XAHİŞ EDƏCƏM. NƏYƏ GÖRƏ MÜTƏ NİGAHINDA İDDƏ MÜDDƏTİ 45 GÜNDÜR? YƏNİ, NİYƏ GÖRƏ BELƏ QISA
?


Qadın 2 heyz qanı gördükdən sonra yenidən mütə nikahı bağlaya bilər. 2 heyz isə yəqin ki, təxminən 45 gündür. MƏqsəd isə budur ki, əgər qadın 2 heyz qanı görərsə deməli, o mütə nikahı bağladığı kişidən hamilə qalmayıb. Buarada maraqlı bir nüansı qeyd etməsəm eyib olar. Bəzi cahillərin biz şiələrə atdığı iftiralardan biri də bundan ibarətdir ki, mütə nikahında qadına uşağa kimdən qalması həmişə qaranlıq qalır. Şəriətdə nəzərdə tutulan iddə yəni 45 gün bu sözlərin həqiqətən iftiradan başqa bir şey olmadığını göstərir.


Allah Vüsal114 qardaşdan razı olsun. Əgər onun yazısını dıqqətlə oxusaq çoxlu faydalar var. Mən isə bə`zi şeyləri əlavə etmək istərdim.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
1.«Boşanan qadınlar üç dəfə (heyz görüb təmizlənincəyə qədər - başqa ərə getməyib) gözləməlidirlər» (əl-Bəqərə, 228);


Bu ayəni dəlil kimi istifadə etmək üçün insan gərək ən azı vəhhabi ola. "
الْمُطَلَّقَاتُ" "əl-Mutəlləqat" tərcümədə də göründüyü kimi boşanmış, təlaqları verilmiş qadınlar mə`nasındadır. Məgər mut`ada təlaq var, boşanma var? Açıq-aydın görünür ki, bu ayə daimi nikaha aiddir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
2.«Ey iman gətirənlər! Əgər mömin qadınlarla evlənib onlara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün sizə gözləmə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur» (əl-Əhzab, 49);


Tərcümədən də hər şey aydındır. Yenə də söhbət təlaqdan və daimi nikahdan gedir.

3.«Sizdən ölənlərin qoyub getdiyi qadınlar dörd ay on gün (başqa ərə getməyib) özlərini gözləməlidirlər» (əl-Bəqərə, 234).


Allah cəhalətə lə`nət eləsin!

Əri ölən qadının iddəsi
Məsələ 2151: Əri ölən qadın daimi və yaxud müvəqqəti evlənmədən, ərinin onunla yaxınlıq edib-etməməsindən asılı olmayaraq, 4 ay 10 gün iddə saxlamalıdır; hətta yaisə qadın da vəfat iddəsi saxlamalıdır. Hamilə olduqda isə doğuşa qədər iddə saxlamalıdır. Lakin, uşaq 4 ay 10 gün keçməzdən qabaq dünyaya gəlsə, ərinin ölümündən 4 ay 10 gün keçənə qədər davam etməlidir.

Ayətullahül-üzma Nasir Məkarim Şirazi "Şəriət hökmlərinin izahı"


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#23 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 13 Январь 2010 - 16:54

Nəyə görə məhz heyz görən qadınlarda 2 heyz müddəti və heyz görməyənlərdə 45?

Çünki Quranda zahirən müvəqqəti nikahın iddəsi barədə açıq-aydın ayə yoxdur. Məcburən şəriətin digər məsələləri kimi bu məsələdə də mə`sumlardan rəvayət olunan hədislərə müraciət edirik. Hədislərdən də bə`zilərini vəhhabilər nümunə kimi gətirib. Mə`lumat üçün deyim ki, normal halda heyz görən qadında hamilə olub olmamağı 1-ci heyzdən bilinir.


Сомнительные признаки беременности

В ранние сроки беременность устанавливается на основании сомнительных и вероятных признаков.
Сомнительные признаки – это различного рода субъективные ощущения, а также изменения со стороны внутренних органов. Это изменения аппетита и обоняния, тошнота, рвота, усиление слюноотделения, раздражительность, утомляемость, сонливость, коричневые пятна на лице и по срединной линии живота, усиление окраски сосков и околососковых кружков, увеличение объема живота.

Вероятные признаки беременности

Вероятные признаки беременности – это изменения половых органов и молочных желез: прекращение менструаций у женщин детородного возраста, увеличение молочных желез и появление выделений из сосков (молозива) при надавливании на них – все эти признаки может обнаружить у себя сама женщина.

В норме длительность менструации составляет от 3 до 7 дней. Продолжительность менструального цикла составляет 21-35 дней.Yox əgər hər hansı bir anormallıq varsa qadın bunu öz ərinə bildirməlidir.

Əgər (o qadınlar) Allaha və qiyamət gününə inanıblarsa, Allahın onların bətnlərində yaratdığını (uşağı) gizlətmək onlara halal olmaz.(2-228)


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#24 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 15 Январь 2010 - 05:51

9. Qur'an arvadı ilə cinsi əlaqədə olmuş kişiyə boşanarkən onu kəbin haqqından məhrum etməyi icazə vermir. Əgər onlar buna qədər boşansalar onda qadına haqqın yarısı çatır:

«Kəbin haqlarını tə'yin etmiş qadınları yaxınlıq etmədən əvvəl boşarsınızsa, tə'yin olunmuş kəbin haqqının yarısını onlara verməlisiniz!...» (əl-Bəqərə, 237).وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ


«Kəbin haqlarını tə'yin etmiş olduğunuz qadınları yaxınlıq etmədən əvvəl boşarsınızsa,


Gördüyümüz kimi bu ayədə də söhbət təlaqdan gedir. Lakin bununla belə qeyd etmək istərdim ki, bu yersiz şübhə müəllifinin mut`a barədə olan cəhalətindən xəbər verir. Belə ki, mut`a izdivacında kişi qadınla yaxınlıq etmədən oncə müddətini ona bağışlasa daimi izdivacda olduğu kimi kəbin haqqının yarısını ona verməlidir.

فلو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول يلزم عليه نصف المهر

Əgər yaxınlıq etmədən oncə müddəti bağışlasa mehrin yarısını verməlidir.

Ayətullah-uzma Fazil Lənkərani "Nikah" kitabı "Müvəqqəti nikah barədə" səh 335

«Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq istəsəniz, onlardan birinə (birinciyə) çoxlu mal vermiş olsanız da, ondan heç bir şey geri almayın! Məgər bu malı böhtan atmaq və aşkar bir günah iş görməklə geri alacaqsınız?!» (ən-Nisa, 20).

Mütə nigahənda kişi qadına verəcəyi haqqın bir hissəsini verməyə bilər:

Ömər bin Xanzələ imam Cəfərdən soruşur: "Mən qadınla bir aylıq evlənmişdim. O, mənim yanıma bu ayın yalnız müəyyən hissəsini gəlirdi". O dedi: "O səndən nə qədər kəsibsə, sən də onun haqqından bir o qədər kəs, ancaq qanaxma günlərini sayma. Onlar ona bağışlanır" ("Vəsail əş-Şiə", 14/481-482, fəsil 27).


Yazı yazmaq xatirinə aid oldu ya olmadı şər şeyi yazırlar. Məgər bir kəs müvəqqəti izdivacla evləndiyi qadının müddətini bağışlayıb əvəzinə başqa qadın almaq istəsə onun mehrini əlindən alır?

Hədisdə isə söhbət qadının əqdin şərtinə əməl etməməsindəm gedir. Müvəqqəti nikahda əgər qadın vaxtdan kəssə kişinin də mehrdən kəsməyə ixtiyarı var(heyz istisna olmaqla). Ümumiyyətlə müvəqqəti nikahın məsələlərini daimi nikahla tutuşdurmaq nə dərəcədə doğrudur? Əgər hökmləri eyni olsa idi daha birinə daimi digərinə isə müvəqqəti deməzdilər ki!? Diqqət edin!

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#25 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 15 Январь 2010 - 06:23

هل صح أن المجوس كانوا أهل كتاب ؟

المغني

http://www.adyan.net...topic=21.0;wap2

من يلحق بأهل الكتاب

محلى ابن حزم - المجلد الخامس/الصفحة الثانية

طبقات الشافعيين
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#26 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 15 Январь 2010 - 18:34

11. Qur'an çoxallahlılarla evlənməyi qadağan edir.

«Allaha şərik qərar verən qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin!…» (əl-Bəqərə, 221).

Onlara görə hətta atəşpərəstlə də müvəqqəti nigah bağlamq olar.


Yenə də qatmaqarışıq sözlərlə batil iddia irəli sürür. Məhz bu ayənin təfsirinə qısa bir nəzər:

واختلفوا في نكاح نساء المجوس، فمنع مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق من ذلك

Mə`cusi qadınlar ilə izdivac məsələsində ixtilaf etmişlər. Malik, Şafii, Əbu Hənifə, Əvzai və İshaq bunu qadağan etmişdir.


Əl-Qurtubi "əl-Cami liəhkamil-Quran" Bəqərə -221

Vüsal114 qardaşın da qeyd etdiyi kimi mə`cusilərin kitab əhli olub olmamasında ixtilaf vardır. Məhz onların qadınları ilə də izdivacın mübah olub-olmamağındakı ixtilaf da buradan yaranır.
Baxmayaraq ki, xaçpərəst və yəhudilərin kafir və müşrikdirlər kitab əhli olduqları üçün onların qadınları ilə izdivaca icazə vardır.


1821- مسألة‏:‏ وجائز للمسلم نكاح الكتابية، وهي اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، بالزواج‏

1821-ci məsələ: Müsəlmana kitab əhli olan yəhudi, nəsrani və məcusi qadını ilə evlənmək caizdir.وأما المجوسية فقد ذكرنا في ‏"‏ كتاب الجهاد ‏"‏ و ‏"‏ كتاب التذكية ‏"‏ من كتابنا هذا أن المجوس أهل كتاب، وإذا كانوا أهل كتاب فنكاح نسائهم بالزواج حلال‏.

O ki, qaldı məcusi qadınlara bu kitabımızın "Cihad" və "Təzkiyə" bölməsində bildirdik ki, məcusilər kitab əhlidirlər. Deməli əgər onlar kitab əhlidirlərsə onların qadınları ilə evlənmək halaldır.


وممن أباح نكاح المجوسية أبو ثور‏.‏

Məcusi qadınla nikahı mübah bilənlərdən biridə Əbu Surdur.


İbn Həzm "Mühəlla" "Nikah" bölməsi 1821-ci məsələ


İbn Həzm həmçinin burada məcusilərin kitab əhli olmasına hədislərdən dəlillər gətirir(Vusal114 qardaşın əvvəldə söylədiyi cizyə məsələsi və s.) Lakin İbn Həzm özü açıq-aydın bunu təsdiqlədiyi üçün hədislərin tərcüməsinə lüzum görmürəm. Yeri gəlmişkən Əbu Sur barədə:


إبراهيم بن خالد ، الإمام الحافظ الحجة المجتهد
Əbu Sur- İbrahim b. Xalid. İmam, höccət, müctəhid.

وقال النسائي : ثقة مأمون ، أحد الفقهاء
ən-Nəsai dedi: E`timadlıdır, əmindir, fəqihlərdən biridir.

قلت : بل هو حجة بلا تردد
Mən (əz-Zəhəbi) deyirəm: O, tərəddüdsüz höccətdir.


Əz-Zəhəbi "Siyər ə`lamun-Nubəla" 12/76

Başqa bir nümunə:

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وما روي عن علي من هذا دليل على ما وصفت أن المجوس أهل كتاب

Əş-Şafii rəhiməhullah təala dedi: Bunlardan(hədislərdən) Əlidən rəvayət olunanı məcusiləri kitab əhli olaraq vəsf etdiyimə dəlildir.

Əş-Şafii "Umm" "Cizyə" bölməsi


Həmçinin İbn Qudamənin "Əl-Muğni" kitabında 9/173 7437-ci məsələyə də müraciət tmək olar.
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#27 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 16 Январь 2010 - 12:02

Onlara görə hətta atəşpərəstlə də müvəqqəti nigah bağlamq olar.


Burada isə vəhhabilərin adını tez-tez eşitdikləri Ayətullahul-üzma Nasir Məkarim Şirazinin xaric dərsindən nümunə gətirmək istərdim:

مسألة 1: الاقوى حرمة نكاح المجوسية و امّا الصابئة ففيها اشكال حيث انّه لم يتحقّق عندنا الى الآن حقيقة دينهم (آيا اهل كتاب هستند يا نه؟) فان تحقّق أنّهم طائفة من النصارى - كما قيل - كانوا بحكمهم.
عنوان مسئله:
مرحوم امام حرمت نكاح مجوسيّه را اقوى مى داند و امّا در مورد صابئين مى فرمايد اگر ثابت شود كه آنها از نصارى هستند حكم آنها را دارند.
اقوال:
مشهور و معروف اين است كه نكاح مجوسيه جايز نيست. مرحوم صاحب جواهر نقل اجماع مى كند،(1) و قول به جواز هم به طور روشن از كسى نقل نشده است بنابراين به حسب اقوال مى توان شهرت را در حرمت ادّعا كرد.


"Məsələ1: Güclü nəzər budur ki, məcusi qadınla nikah haramdır amma sabii qadinla nikah məsələsində işkal vardır. Çünki bu günə kimi onların dininin həqiqi mahiyyəti bizə mə`lum deyil(Onlar əhli kitabdırlar yoxsa yox?) Əgər mə`lum olsa ki, onlar nəsranilərdən olan bir tayfadırlar -necə ki, bu cür deyirlər - onda hökmləri nəsranilər kimidir."

Məsələnin ünvanı:
Mərhum İmam(Xomeyni) güclü nəzər olaraq "mə`cusi qadınla nikahın haram olması"nı bilir. Amma sabii qadınla bağlı məsələdə buyurur ki, əgər sübut olunsa ki, onlar nəsranidirlər hökmləri onlar kimidir.......................

Nəzərlər:
Məşhur olan budur ki, məcusi qadınlarla nikah caiz deyil. Mərhum "Cəvahir" kitabının müəllifi icmanı nəql edir. Həmçinin caiz olma nəzəri açıq-aydın şəkildə kimdənsə nəql olunmayıb. Buna görədə bunun haram olmağını məşhur bir nəzər olduğunu iddia etmək olar.

Fiqhin xaric dərsləri nikah bölməsi

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#28 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 16 Январь 2010 - 12:17

Gördüyümüz kimi Şiyə Alimlərində arasında məşhur nəzər budur ki, mə`cusilərlə nikah haramdır.

Müasiri olduğumuz müctehidlərdən bə`zilərindən nümunə gətirmək istərdim:

Məsələ 2048: Müsəlman qadın kafir kişi ilə evlənə bilməz. Həmçinin müsəlman kişi də ehtiyata əsasən, kafir qadınla daimi əqd əsasında evlənə bilməz. Amma kitab əhlinin qadınları ilə (yəhudi, məsihi (xristian)) siğə etməyin maneəsi yoxdur.
Ayətullahül-üzma Nasir Məkarim Şirazi

M:2462. Müsәlmаn qаdın kаfir kişi ilә еvlәnә bilmәz. Hәmçinin müsәlmаn kişi dә kаfir qаdınlаrlа dаimi әqd әsаsındа еvlәnә bilmәz. Аmmа kitаb әhlinin qаdınlаrı ilә (yәhudi, mәsihi) siyğә еtmәyin mаnеәsi yохdur.
Ayətullah-üzma Məhəmməd Fazil Lənkərani

2357- Müslüman bir kadın kâfir bir erkekle ister daimi isterse geçici evlenemez. Kâfir kitap ehli olsun veya olmasın fark etmez. Müslüman bir erkek de kitap ehli olmayan bir kadınla evlenemez. Yahudi ve Hıristiyan kadınlarına mut'a nikâhı yapmanın sakıncası yoktur. Vacip ihtiyat gereği ehli kitap kadınlarla daimi evlilik yapılmamalıdır. Mecusi bir kadınla vacip ihtiyat gereği mut'a nikâhı yapılmamalıdır. Nasibiler gibi bazı fırkalar, kendilerini Müslüman olarak bilseler de, kâfir hükmündedirler. Aynı şekilde mürtet biri ile, Müslüman kadın ve erkek daimi veya geçici evlilik yapamazlar.

Ayetullah Uzma Seyit Ali Hüseyni Sistani

Açıq aydın görürük yuxarıda sitat gətirdiyim müctehidlər müvəqqəti evliliyi kitab əhlindən yalnız yəhudi və məsihi qadınları ilə icazə verirlər. Lakin bununla belə mə`cusi qadınlarla müvəqqəti izdivaca icazə verən müctehidlərdə vardır. Əgər səhv etmirəmsə Sistani ağa məcusiləri kitab əhlindən hesab edir lakin gördüyümüz kimi onlarla müvəqqəti izdivaca icazə vermir.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#29 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 16 Январь 2010 - 15:57

İbn Sənan rəvayət edir ki, Mansur əs-Seykaldan imam Cəfərin belə dediyi rəvayət olunuır: "Kişi, atəşpərəst qadınla müvəqqəti nigah bağlaya bilər" ("Vəsail əş-Şiə", 14/462, hədis 5).

Rafizi şeyx Cəfər bin əl-Həsən əl-Hulyi, "Şərai əl-İslam fi əl-Həlal və əl-Həram" kitabında yazır: "Müvəqqəti nigahın şərtlərindən biri də budur ki, gərək qadın müsəlman və ya Kitab əhlindən - yə'ni yəhudi, xaçpərəst və ya atəşpərəst (!) olsun" ("Şərai əl-İslam fi əl-Həlal və əl-Həram", 2/303).

Atəşpərəstlər çoxallahlılar kimi, heç vaxt Kitab əhlinə aid edilməyiblər. Alimin belə deməsi çox təəccüblüdür. Görəsən o harda oxuyub ki, atəşpərəstlər Kitab əhlindəndir? Güman ki, onun niyyəti öz xalqından olan atəşpərəstləri yüksəltmək olub. Axı mə'lumdur ki, İslama qədər farslar atəşpərəst olublar.


Bu hədis zəifdir. Sənədində İbn Sənan vardır.

"Əl-Hulyi" vəhhabi tərcüməçısınin fantaziyasıdır.Yəqin əllamə əl-Hillini nəzərdə tutur. Əllamə Hilli mə`cusiləri kitab əhlindən hesab edib müvəqqəti izdivaca icazə verən alimlərdəndir.

Vəhhabiyə məsləhət görərdim ki, vəhhabi şeyxlərinin kitablarını buraxıb bə`zən əhli-sünnənin alimlərinin də kitablarına nəzər salsın və mə`cusilərin kitab əhli olub olmadıqları barədə nəzərlərlə tanış olsun.
Axmaq vəhhabinin sözündən belə çıxır ki, yəhudi və məsihi qadınlarla izdivaca icazə verən vəhhabi şeyxlərinin niyyəti öz ağalarının hörmətini yüksəltmək, kəsdikləri heyvanların ətini halal bilməklə isə yəhudi və məsihi büdcəsinə maddi yardım etməkdir? Bu nə dərəcədə doğrudur? Yoxsa əl-Buxarinin mə`cusi babası Cofini unudublar?

610.jpg

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#30 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 16 Январь 2010 - 16:56

Həmçinin Vəhhabilərə xatirlatmaq istərdim ki, ağanız Əbu Bəkrin qızı Əsma bint Əbu Bəkr Peyğəmbər s.a.s. zamanında müvəqqəti izdivac elədiklərini bildirir. Odur bir az yavaş gücənin. Bilmədən Əbu Bəkrin qızını əxlaqsız qadın adlandırarsınız.

1637
حدثنا يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مسلم القرشي
قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

1637-........Müslim Əl-Qürəşi deyir:
Biz Əbubəkrin qızı Əsmanın evinə getdik və ondan qadın mut`əsi(müvəqqəti izdivac) haqqında soruşduq. O- Bu işi biz Allahın rəsulu s.a.s.-in zamanında gördük- deyə cavab verdi.

Musnəd Əbu Davud ət-Təyalisi

5540
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن مسلم القري قال
دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

5540-........Müslim Əl-Qürəşi deyir:
Biz Əbubəkrin qızı Əsmanın evinə getdik və ondan qadın mut`əsi(müvəqqəti izdivac) haqqında soruşduq. O- Bu işi biz Allahın rəsulu s.a.s.-in zamanında gördük- deyə cavab verdi.

Sünən ən-Nəsai əl-Kubra

Bəs eləməsə Əsmadan bu barədə digər rəvayətləri də yazmaq olar.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru