Перейти к содержимому


Фотография

İmam Hüseyni kim öldürüb


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 193

#91 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 20 Февраль 2009 - 11:38

Салам олсун әгл вә идрак саһибләринә!

Һөрмәтли Malik Ashtar, vusal114, nardarani, İravani, Subhani, al-Fath, zainab, al-İslam!

Аллаһ һамымыздан разы олсун. Мән сиздән ҝөрдүјүм бу олуб ки, чалышыбсыз анладасыз. Сизин нијјәтиниз дүз, амма мүгабил тәрәф һеч нәји анламаг ја арашдырмаг нијјәтиндә дејил. Мөвзуну ачыб, суалы ве еләҹәдә ҹавабы верән Omar-дыр:

«Сообщение #1: Adətən şiyələr elə fikir yaradırlar ki güya imam Hüseyn(ra) əhli-sünnə öldürüb amma əslində imam Hüseyn(ra) kim öldürüb?
Tarixi faktlara baxanda görürük ki imam Hüseyn(ra) öldürən Kufə əhalisi şiyələr öldürüb!»Өзүнү еле апарыр ки, санки шиәләр сүннүләрә! төһмәт едиб (1). Бу да сүннү олараг тарихи фактлара бахыб(!??) ҹаваб верир ки, «јох әшши биз дејилик. Еле өзүнүзсүз!» Тарихи фактларса мәрщум Шәһид Мүртәза Мүтәһһәринин «Имам Һүсејн (ә) гәһрәманлығынын тәһлили» китабындандыр

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#92 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 20 Февраль 2009 - 12:47

Нечә сәһв тутмаг олар бир јазыдан? һәлә биринҹи јазысындан сөһбәт ачырам.
 • Шиәләр фикир јаратмырлар ки сүннүләр имам Һүсејн (ә)-ы өлдүрүбләр. буну сизә әввәлләр өз шејхләриниз, тарих арашдырмағы әвәзинә, өјрәдирдиләр, ки "шиәләр дејирләр ки, биз (сүннүләр) Имам Һүсејни өлдүрмүшүк, онун үчүн дә ағлајырлар, бизи ҝүнаһландырырлар"
 • Өзү суал вериб өзү ҹаваб верир. Нә демәк истәјир??? буна бир ҝениш јазыја еһтијаҹ вар....
 • Тарихи фактлар тәһлил китабындандыр, тарих, рәвајәт јох
 • Өзү дејир ки, биз сүннүләрә төһмәт вуруруг амма ҝәтирдији дәлилдә дејир ки шиәләр шиәләри тәгсирләндирир. аталар демишҝән "бири һадыдан бири быдыдан".
 • Устад Мүтәһһәри арашдырыр ки, нәјә ҝөрә мүсәлман, истәр әли ачыг вә ја әли бағлы намаз гыланлар олсун, имамын зәманәсини өлдүрмәјә һазыр олдулар. Буну изаһ етмәк истәмирәм кифајәт гәдәр Устад Шәһид өз китабында, вә еләҹәдә достлар постларда ҹаваб верибләр. (әҝәр имкан олса, ајрыҹа постда хүласә формада јазарам)
 • нәһајәт, тарихи фактлара бахыб(???), ҝөрүб(???) ки сүннүләри тәгсирләндирән јохду, тәшәккүр әвәзинә, јенә дә аталар сөзү илә десәк, “алтда галанын ҹаны чыхсын” натиҹәсини чыхардыр. Јәни: “өзүн өлдүрүбсән, өзүн ағлајырсан, өзүнү дөјүрсән, ҝәл бу да сәнин башына бир гапаз

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#93 geogrd

geogrd

  Naqib – Captain

 • Emir
 • 751 сообщений

Отправлено 20 Февраль 2009 - 13:12

демәк истәдији дә будур ки:

ај шиәләр тарихдә нә олубсуз ки, инди нә оласыз?!
өзүнүз имам ујдуруб, өзүнүз дә өлдүрүбсүз!

мәндә(Омар):
29.10.2008, 18:46 Сообщение #4
P.S Təəcüb edirəm o firqəyə ki özləri İmam Hüseyn(ra) şəhid ediblər özləridə oturub yas tuturlar!Sübhanalllah!!!


амма өз фикирләрини әдәб!? әркан!? алтында ҝизләдиб суалла ирәли туллајыр.

даһа гардашларын вә баҹыларын изаһындан сонра не дејим? садеҹе онларын дедикләрини дәстәкләјиб, онлара дуа едирәм: Аллаһ сизин елминизи камил, гәләминизи дә ити етсин!

инди исә Омара, саламдан сонра:
А киши! һеч сүбһанәлләһ нә демәкдир билирсән ки, дилинә ҝәтирирсән?


Təzə olduğunuza görə Sizə xəbərdarılıq edirəm, qaydaları pozmayın. Latın əlifbası ilə yazın.

اللَّهُمَّ الْعَنْ أَوَّلَ ظَالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آخِرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ
О Аллах. Прокляни первого отнявшего право Мухаммада и его семьи, а также каждого, последовавшему его примеру.


#94 Salman farsi

Salman farsi

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 25 сообщений

Отправлено 11 Март 2009 - 07:39

Adətən şiyələr elə fikir yaradırlar ki güya imam Hüseyn(ra) əhli-sünnə öldürüb amma əslində imam Hüseyn(ra) kim öldürüb?
Tarixi faktlara baxanda görürük ki imam Hüseyn(ra) öldürən Kufə əhalisi şiyələr öldürüb!


Xaish eliyirem..Bohtana yol vermeyin...Yezidin mamasi .... olub!Buna gorede biz shielerden uzaq bir adamdi.O ki Qaldi senin bu bohtaninA ALLAHI SHAHID TUTURAM SEN MENE CAVAB VERECEKSEN BU SOZE GORE..!!
Подпись удалена!
Запрещается использовать в подписи большие шрифты.

#95 Salman farsi

Salman farsi

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Ibtidai
 • 25 сообщений

Отправлено 11 Март 2009 - 08:50

Adətən şiyələr elə fikir yaradırlar ki güya imam Hüseyn(ra) əhli-sünnə öldürüb amma əslində imam Hüseyn(ra) kim öldürüb?
Tarixi faktlara baxanda görürük ki imam Hüseyn(ra) öldürən Kufə əhalisi şiyələr öldürüb!


Shielerden bidene bunu gozleyirdim ki,desinler Imam (a)Huseynide biz oldurmushuk :shades:
Подпись удалена!
Запрещается использовать в подписи большие шрифты.

#96 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 03:17

Xorasanın böyük alimlərindən, Alləmə Saduddin Ət Təftəzəni (712-793 h/1312-1390 m) insanların və cinlərin müftisi ləqəbini daşıyan Ömər Ən Nəsəfinin “Əl Aqaid Ən Nəsəfiyyə” isimli risaləsini şərh edərkən Muaviyə və Yezid haqqında bunları dedi:


وبالجملة لَم يُنقَلْ عن السلف المجتهدين والعلماءِ الصالحين جواز اللَعْن على معاويةَ وأعْوانه؛ لأنّ غايةَ أمرهم البغي والخروج عن طاعة الإمام الحقِّ، وهو لا يُوجِب اللَعْن، وإنما اختلفوا في يزيدَ بن معاويةََ، حتى ذُكر في «الخُلاصة» وغيرها: أنه لا ينبغي اللَعْن عليه ولا على الحجَّاج؛ لأنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام نهى عن لَعْن المصلّين، ومَن كان مِن أهل القِبْلة، وما نُقل مِن لَعْن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض مِن أهل القِبْلة فلِما يعلم مِن أحوال الناس ما لا يعلمه غيره. وبعضهم أطلق اللَعْن عليه لِما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، واتفقوا على جواز اللَعْن على مَن قتله أو أمر به أو أجاز ورضي به. والحقّ: أن رِضا يزيدَ بقتل الحسين واستبشارَه بذلك وإهانةَ أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحادًا، فنحن لا نتَوقَّف في شأنه بل في إيمانه، لَعْنة الله عليه وعلى أنصاره وأعْوانه
“Ümumiyyətlə müctəhid olan sələfdən və saleh alimlərdən Müaviyə və onun yardımçılarına lənətin caizliyi nəql edilməmişdir. Çünki, onların elədiyi ən nəhayətində bəğy (zülm və üsyan) və qanuni/legal İmamın itaətindən çıxmaq idi. Bu hərəkət isə lənətə layiq deyil.
Onlar (sələf alimləri) ancaq Yezid bin Muaviyə haqqında ixtilaf ediblər. Hətta “Əl Xuləsa” * və digər kitablarda nə ona (Yezidə) nə də Həccaca lənət edilməməsinin lazım olduğu zikr edilmişdir. Çünki, Nəbi – aleyhissalatu vəssalam – namaz qılanlara və Əhli Qiblə olanlara lənət eləməyi qadağan etmişdir. Nəbinin – aleyhissalatu vəssalam – Əhli Qiblədən bəzilərinə lənət oxuması haqda gələn rəvayətlər isə, onun insanların haqqında başqalarının bilmədiyini bilməsi ilə izah edilə bilər.
(Sələfdən) Bəziləri isə onun (Yezidin) Hüseynin – Allah ondan razı olsun - qətlinə əmr verdiyi zaman küfrə düşdüyünü əsas alaraq ona lənət oxumuşlar.
Bununla yanaşı onlar (sələf alimləri) onu öldürənə, öldürmə əmri verənə, icazə verənə və buna razı olana lənət oxumağın caizliyində ittifaq etmişlər.
Doğru olan budur ki, Yezidin Hüseynin – Allah ondan razı olsun – ölümünə razı olması, buna sevinməsi, Nəbinin – aleyhissalatu vəssalam – Əhli Beytinə xəyanət etməsi detalları əhəd olsada mənası mütavətir olan şeylərdəndir.
Biz onun (Yezidin) halı haqqında tərəddüddə deyilik, əksinə imanı haqda tərəddüddəyik **.
Allahın lənəti onun, yardımçılarının və köməkçilərinin üzərinə olsun.”
Qaynaq: Saduddin Ət Təftəzəni: Şərhul Aqaidin Nəsəfiyyə: 102-103
Misir: Məktəbətul Kuliyyətil Əzhəriyyə: 1408/1988
Təhqiq: D. Əhməd Hicazi Əs Saqqa

Qaynaq - 2: Saduddin Ət Təftəzəni: Şərhul Aqaidin Nəsəfiyyə: 107-108
İstanbul: Məktəbətu Yasin: 1429/2008
* Əl Xusəsa adlı kitabdan qəsd edilən Məvəraunnəhr alimlərindən Tahir bin Əhməd İftixarud Din Əl Buxarinin (v. 542) “Xuləsatul Fətəva” adlı kitabıdır. Hənəfi məzhəbində mötəbər kitablardandır.

** Alləmə Təftəzəninin “əksinə imanı haqda tərəddüddəyik” sözü iki şəkildə başa düşülə bilər: Müsəlman olmasında şəkk etmək və kafir olduğunu söyləmək. Mənə mətndən zahir olan qəsd edilənin ikinci məna olduğudur. Ona lənət oxumasə da bu ehtimalı gücləəndirir.
Şeyxin bu sözləri haqda Zeyn Əl İraqi belə deyir: “Onun “əksinə imanı haqda tərəddüddəyik” sözünün mənası “əksinə biz onun imanının olmadığı haqda tərəddüddə deyilik”dir. Onun kəlamının əvvəli və axırı bunu göstərir.”

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#97 Ekspert_1982

Ekspert_1982

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 72 сообщений

Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 14:41

Qısa və konkret!!! İmam Hüseyni (ə) Yezidin əmri ilə öldürüblər....

#98 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 10:01

Adətən şiyələr elə fikir yaradırlar ki güya imam Hüseyn(ra) əhli-sünnə öldürüb amma əslində imam Hüseyn(ra) kim öldürüb?
Tarixi faktlara baxanda görürük ki imam Hüseyn(ra) öldürən Kufə əhalisi şiyələr öldürüb!


Həmin dövrdə Kufə əhalisinin əqidə baxımdan kimliyi, faiz nisbəti və s. barədə mə`lumat versən pis olmaz. Gözləyəcəm. Hər yalançı vəhhabinin qabağınıza tulladığını bura yerləşdirməyin sizə nə faydası var?

"Kufə əhalisinin çoxunun şiyə olmağı" ilə "Şiyələrin çoxunun Kufədə olmağı" anlayışları arasında fərq üzərində düşünməyi təklif edirəm.

Özünü axmaqlığa vurmuş vəhhabilər, Sünnü, vəhhabi və Şiyə əqidəsi insan doğulanda onunla bərabər doğulur, yoxsa sonradan kəsb edilir?

Sünnü və Şiyə əqidəsində olan böyük fərqlərdən biridə "İmamət" məsələsidir. Bir kəs "İmamət"i, yə`ni onların mə`sum olub və Allah tərəfindən xəlifə tə`yin olunduqlarını, Peyğəmbər s.a.s.-dən sonra İslamın təbliğatçıları olduğunu qəbul etməyincə həmin şəxsin şiyə əqidəsində olduğunu iddia etmək nə dərəcədə doğrudur?
Bu əqidədə olan, yə`ni İmam Huseyn a.s.-ın mə`sum, Allah tərəfindən tə`yin olunmuş xəlifə, İslamın təbliğatçısı olduğunu qəbul edən şəxs öz imamının qətlində iştirak edərmi?

1.Omar və onun qardaşları, bir kəs Peyğəmbər s.a.s.-in qətlində iştirak etmiş olsa idi onu müsəlman hesab edərsiniz?

2. Bir kəs Əbu Bəkrin, Ömərin .....qətlində iştirak etmiş olsa, onların ölməsinə sevinsə onu sünnü hesab edərsiniz? Onları qətlində iştirak etməsə belə, sadəcə olaraq lə`nətləsə həmin şəxsi sünnü hesab edərsiniz yoxsa rafizi?

Yəqin ki, cavabınız ventilyatorsuz olsa "Yox" olacaq. Bəs necə olur ki, İmam a.s.-ın qətlində iştirak edən və buna sevinəni şiyə adlandırırsınız? Özünüzü axmaq hesab edirsiniz, yoxsa camaatı axmaq yerinə qoymusunuz?

Zəhmət deyilsə İmamın qətlində iştirak edən, vəhhabilərə görə "şiyə" olan məl`unlar barədə "Rical kitablar"ında yazılan mə`lumatları bura yerləşdirin.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#99 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 01:15

Bayaq əlimə Əlixan Musayevin İmam Hüseyn adlı kitabı keçdi. bir az vərəqlədim. əlbəttə, əvvəlcə Yezid(l) barədə nə yazır ona baxdım. gördüm ki, elə burdakılar kimi danışır.


Hafiz İbn Hacər Əl Əsqalaniyə (773-852 h/1372-1449 m) Yezidə lənət və onu sevmək haqqında verilən sual və onun cavabı:
سئل شيخنا رحمه الله عن لعْن يزيدَ بن معاوية وماذا يترتَّب على من يحبّه ويرفَع من شأنه فأجاب: أما اللعْن فنقل فيه
الطَبَري المعروف بالكِيَا الهَرَّاسي الخلافَ في المذاهب الأربعة في الجواز وعدمه فاختار الجواز ونقل الغَزالي الخلافَ
واختار المنع وأما المحبّة فيه والرفْع من شأنه فلا تقَع إلا من مبتدعٍ فاسدِ الاعتقاد فإنه كان فيه من الصفات ما يقتضي سَلْب
الإيمان عمن يحبه لأن الحبَ في الله والبغضَ في الله من الإيمان والله المستعان


“Şeyximizə (İbn Hacərə) - rahimahullah - Yezid bin Muaviyəyə lənət edilməsi və onu sevən və şanını ucaldanın halı soruşuldu.
Cavab: Onu lənətləməyə gəlincə Əl Kiya Əl Hərrasi olaraq tanınan Tabəri bu mövzuda dörd məzhəbdə caiz olub olmamasında ixtilaf olduğunu nəql etmiş və (lənət oxumağın) caiz olması görüşünü seçmişdir. İmam (Əbu Hamid) Ğazali ixtilaf nəql etmiş və (lənət oxumağın) caiz olmadığı görüşünü seçmişdir.
Onu (Yezidi) sevmək və onun şanını ucaltmağa gəlincə bu ancaq fasid etiqadlı bir bidətçidən vaqe olar! Çünki, onda (Yeziddə) elə sifətlər var ki, bu sifətlər onu sevənin imandan məhrum olmasını tələb edir. Çünki, Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etmək imandandır. Allahu Mustaən!”

Qaynaq: İbn Hacər Əl Asqalani : Əl İmta: 1/96
Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1418/1997


اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#100 Əba Əli

Əba Əli

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 6 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2009 - 04:39

Bismlləhir Rahmənir Rəhim. Əlhəmdülillahi Rabbil aləmin.
Əssalamu Əleykum.

(Ömər, Aykut 555 və Əbu Əli qardaşlarına)

İmam Hüseyn (ə) kim tərəfindən öldürüldüyü barədə sizin yazıları oxudum. Və çox maraqlı bir sual çıxdı ortaya. Nə məqsədlə siz İmam Hüseynin (ə) həqiqi qatillərini bu qədər canfəşanlıqla müdafiə edib günahı şiələrin üstünə atırsınız??? Sizi bəni üməyyə nəslindən olanlar maliyyələşdirir ya şiələrə bu qədər düşmən kəsilmisiniz.??? Bütün şiə və sünnü alimləri tərəfindən birmənalı qaydada qəbul olunub ki İmam Hüseynin (ə) qətli barədə əmri yəzid (Allahın lənəti olsun ona) verib. Necə ki imam Əlinin (ə) qətlinə fərmanı müaviyyə (Allahın lənəti olsun ona) və Peyğəmdərin (səs) qətlinə də fərmanı əbu süfyan (Allahın lənəti olsun ona) vermişdı. Mənim kimi bisavad adam bunu başa düşmüşəm, siz bu qədər oxuyub niyə başa düşməmisiz çox təəccüblüdür. Və ya da çox maraqlıdır.
Sizə adi bir sual verəcəm rica edirəm məntiqlə cavablandırasınız. Əgər İslamı qəbul eləmiş bir müsəlman, kafirlərin arasına düşüb başqa bir müsəlmanı kafirlərə qarşı mübarizəyə çağırsa və sonra da həmən kafirlərə qoşulub onu öldürsə , siz onu müsəlman sayarsınız? Məncə nəinki müsəlman , heç münafiq də saymazsınız. Birbaşa kafir hökmü verərsiniz ona. İndi necə olur ki imam Hüseyni (ə) Küfəyə dəvət edib sonra da yəzidin (Allahın lənəti olsun ona) dəstəsində imama qarşı vuruşanları şiə (yəni imamın tərəfdarı ) adlandırırsınız. ??? Xahiş edirəm məntiqlə cavab verin sitatlarla yox.
Bir də ki imam Hüseynin (ə) Küfəyə getməsi barədə ictihad etməsinin, ətrafdakıların ora getməmək barədə nəsihətlərinə əməl etməməsinin səbəbini başa düşmək üçün Allah rizasına imamı başa düşməyi və onu sevməyi bacarmaq lazımdır. Bunu o adam başa düşər ki Peyğəmbərin (səs) risalətini və Bədr döyüşünə getmə səbəblərini, imam Əlinin (ə) xilafətini və Siffeyn döyüşünü, imam Həsənin (ə) xilafətdən imtina səbəblərini başa düşsün.
Həmd olsun Allaha ki bizim hidayətimizi Özünə olan sevgi ilə bərabər Peyğəmbərə (səs), onun Əhli Beytinə (əs) və İmamətə (əs) olan sevgi ilə tamamlamışdır. Bütün möminlərə həqiqi hidayət diləyirəm.
Əssəlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətu.

#101 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 01 Октябрь 2009 - 22:13

Shieleri tutub salmishdilar zindana .Salinmiyannarda qaldi Imamla axir damla qanlarina qeder.Qalani o dovrun kufelilerideki Xevaric sunni ve sair var idi daqilishdilar tek qoydular.Yezidin emri ile memurlari oldurubde o shehidleri.Ne durub burda misker tukani achmisiniz?

#102 Abu_Omar

Abu_Omar

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 75 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:01

Hüseynin öldürülməsində Yezidin əli yox idi. Bu sözləri onu müdafiə etmək üçün deyil, sadəcə olaraq haqqı üzə çıxarmaq üçün deyirəm.
Yezid, Ubeydullah ibn Ziyadı göndərmişdi ki, Hüseynin Kufəyə gəlməsinə maneə olsun. Amma Yezid onu öldürməyi əmr etməmişdi. Hətta Hüseynin özü də Yezidə qarşı yaxşı fikirdə idi. Çünki o özü deyirdi ki, mənə icazə verin Yezidin yanına gedim əlimi onun əlinə sıxım (yəni, beyət edim).
Şeyxülislam ibn Teymiyyə deyir: Bütün rəvayətçi alimlər deyirlər ki, Yezid ibn Müaviyə, Hüseynin öldürülməsini əmr etməmişdir. Sadəcə olaraq Yezid, İbn Ziyada məktub yazıb bildirmişdi ki, Hüseynin İraqa rəhbərlik etməsinə imkan vermə. Yezid, Hüseynin qətlini eşitdikdə kədərləndi və onun evində ağlaşma səsləri yüksəldi. Yezid Hüseynin ailəsindən olan qadınların heç birini köləliyə almadı. Əksinə Hüseynin ailəsinə yaxşı baxıb onları yaşadıqları yerə göndərdi.
Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. (Коран 2/204)

#103 Abu_Omar

Abu_Omar

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 75 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:02

Bidətçilərin kitablarında: Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) ailəsinin qadınlarının təhqir edilməsi, onların Şama əsir kimi gətirilməsi, onların Şamda təhqir edilməsi haqda - yer alan bəzi rəvayətlərə gəldikdə onların hamısının yalan olması aşkar olur. Çünki Bənu Umeyyə (Umeyyə oğulları) Bənu Haşimə (Haşim oğullarına) çox hörmət edirdilər. Ona görə Həccac ibn Yusif, Abdullah ibn Cəfərin qızı Fatimə ilə evləndikdə Əbdülməlik ibn Mərvan bununla razılaşmayıb Həccaca onu boşamağı əmr etdi. Çünki onlar Haşimilərə çox böyük ehtiram bəsləyir və heç vaxt Haşimi qadınları əsir götürmürdülər[1]. O vaxtlar Haşimi qadınlar sevilən, hörmət edilən insanlar idilər. Ona görə Yezidin Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) ailəsinin qadınlarını köləliyə almasını demək batil bir sözdür.
Həmçinin Hüseynin başının Yezidə göndərilməsi xəbəri də doğru deyildir. Əksinə Hüseynin kəsilmiş başı Kufədə Ubeydullah ibn Ziyadın yanında qalmışdı. Hüseynin dəfn edilmişdir və onun dəfn olunduğu yer, qəbri dəqiq bilinmir. Lakin daha çox yayılan məlumatlara görə o Kərbəlada, qətlə yetirildiyi yerdə dəfn edilmişdir. Allah ondan razı olsun.
Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. (Коран 2/204)

#104 Əbu-Turab

Əbu-Turab

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 64 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:09

Abu-Omar, bir söhbəti nə qədər açıb, çürüyünü çıxarıb, bununla da qalmayıb çürüyü ilə qəbrinə girdiyin söhbətləri təzədən qəbrivizdən XORTDATmaq olar? Əgər o MEYMUNBAZa bu qədər ürəyin yanırsa, özünü onlardan aldığın "SÜNNƏT"lərlə əxlaqlandırırsansa, Allah şahiddir ki, biz sizi xəbərdar etdik. Hələ də inad edənlərdənmi olacaqsınız, bu qədər dəlillər sizə azmı gəlir?
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

#105 Abu_Omar

Abu_Omar

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 75 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:11

Movzuya uygun danishin, shexsiyyete kechmein.
Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. (Коран 2/204)

#106 Zeyd

Zeyd

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 226 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:13

Sene ve seyxulislam teymiyyene sozum yoxdu.....ibn teymiyye sefehdi sene ne olub???????Hz.Alinin sehvlerini sayan ,Ali rehberlik etmeyi sevir,Fatime dunya malina gore gelmisdi Ebu -Bekrin yanina ....bu sozlerin muellifingen sen hansi uzle sitat getirirsen?murdar eqidesine gore defelerle kafir adlandirilan Allahi cisim hesab eden bu ibn teymiyye ne vaxtdan seyxulislam olub?????he qedrini olenden sonra bilirlerde...bes Yezid Imam Huseynin (e) qatillerini ne cur cezalandirdi????????bir iki kise qizil pul ile?????usaq olma...en asan sey insanin ozu ozunu aldatmasidir

ALLAH YEZIDE LENET ETSIN
İmam Hüseyn (ə): Həqiqətən Allah-taala bəndələri yalnız buna görə yaratmışdır ki, Onu tanısınlar. Elə ki, Onu tanıdılar ibadət edərlər və ibadət etsələr Ondan qeyrilərinin ibadət etməkdən ehtiyacsız olarlar
.

#107 Əbu-Turab

Əbu-Turab

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 64 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:18

Onda gəl Yezidi elə sizin özünüzə (təsənnü məktəbinə) məxsus saytdan tanıyaq. Olduğu kimi, ŞƏRHSİZ verirəm.

Yezid (646-683) Emevilerin ikinci halifesidir. Halifelik onun şahsında saltanata dönüşmüştür. Hz. Hüseyin’in (ra) şehit edilmesi ve Kerbela Faciasından sorumlu tutulduğu için İslam dünyasının büyük tepkisine sebebiyet vermiştir. Bazı alimler tarafından lanetlenmekle birlikte, sonradan pişman olup tövbe etmiş olma ihtimalini göz önünde bulunduranlar bu konuda temkinli davranmışlardır. Risale-i Nur’da ismi, kendisine lanet etmenin caiz olup olmadığı tartışması bağlamında geçmekte; lanet getirmenin bir kazanç sağlamayacağı gibi mahzurlarına da dikkat çekilmektedir.

Yezid, 646 yılında Şam’da doğdu. Çocukluğu ve gençliği, babasının valiliği münasebetiyle Şam’da geçti. Çocukluğu sırasında iyi bir eğitim gördü. Sonraki hayatında özellikle sanata merak saldı. Henüz veliaht tayin edilmeden önce Bizans’a karşı gönderilen orduya katıldı. Bu sefer, Bizans İmparatorluğuna karşı isyan eden ve Emevilerden yardım isteyen Ermenilere yardım etmek maksadıyla düzenlendi.

Bizans’a karşı harekete geçen İslam ordusu 668 yılında harekete geçti. Kadıköy önlerine gelindikten sonra yardım istendi. Bunun üzerine Yezid komutasında hazırlanan yardımcı kuvvetlerle birlikte Boğaz’ı geçip İstanbul kuşatıldı (669). Yaz boyunca devam eden kuşatma, kışın yaklaşması üzerine kaldırıldı. Bu kuşatma sırasında aralarında Ebu Eyyüp El-Ensari’nin de bulunduğu bazı Sahabeler şehit düştü. Kuşatma neticesinde, Bizans’ın vergi vermesi şartıyla barış yapıldı.

Emevi halifesi Hz. Muaviye, ülkede düzeni ve iç barışı sağladıktan sonra Küfe valisi Muğire bin Şu’be’nin teşvik ve telkiniyle, vefatından evvel oğlu Yezid’i veliaht tayin etti. Muaviye özellikle Medine’de bulunan İslam büyüklerinin bu gelişme karşısındaki düşüncelerini öğrenmek istedi. Ancak, Hz. Hüseyin, Abdullan bin Ömer ve Abdullah bin Zübeyr buna karşı çıktılar. Bu muhalefete rağmen Muaviye, ülkenin değişik beldelerindeki idarecilerini toplayarak veliaht olarak Yezid’e biat edilmesini istedi.

679 yılında babası Muaviye’nin vefatı üzerine Yezid halife oldu. Bu gelişme ile halifelik Yezid’in şahsında saltanata dönüşmüş oldu. Veliahtlığına karşı çıkanlar kendisine biat etmediler. Söz konusu kişilerin halifeliğini tanımaları için Medine valisi Velid bin Utbe’ye mektup yazdı. Ancak, Medine valisi bu girişimde muvaffak olamadı. Bu arada, Hz. Hüseyin’e (ra) elçi gönderen Küfeliler, kendisini halife olarak tanıyacaklarını bildirdiler. Bunun üzerine amcasının oğlu Müslim Küfe’ye giderek Hz. Hüseyin adına biatleri kabul etti. Küfe valiliğine de atanan Basra valisi harekete geçti ve Müslim’i öldürdü.

Hz. Hüseyin (ra) son gelişmeden habersiz bir şekilde Küfe’ye doğru yola çıktı. Yolda Müslim’in öldürüldüğünü öğrendi. Ancak, geri dönmedi. Kerbela’ya ulaşan Hz. Hüseyin’in üzerine dört bin kişilik bir ordu gönderildi. Kendi maiyeti çok az olan ve Küfe’den de yardım gelmeyeceğini anlayan Hz. Hüseyin (ra) geri dönmek istediyse de vali Ubeydullah bin Ziyad, Yezid’e biat etmesini ve ondan sonra geri dönmesine izin verileceğini bildirdi. Teklifi kabul etmeyen Hz. Hüseyin 680 yılında ( Hicri 10 Muharrem 61) yetmiş kişi ile birlikte şehit edildi.

İslam tarihine “Kerbela Faciası” faciası olarak geçen bu olay özellikle Yezid başta olmak üzere Emeviler için büyük bir leke oldu. Muaviye, Hz. Hüseyin ve ailesine iyi davranması için oğluna vasiyette bulunmuştu. Şehit edildiğini duyduğunda çok üzüldüğü ve kendisini şehit ettiren vali Ubeydullah’a lanet getirdiği ve ağladığı nakledilmektedir. Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi için, Yezid’in emir vermediğini ileri sürenler olduğu gibi, valisini her yönden desteklediğini ileri sürenler de olmuştur. Hz. Hüseyin’in çocuklarını Şam’a getirttiği ve kendilerine çok iyi davrandığı da ifade edilmektedir. Ancak, tüm bunlar İslam dünyasında kendisine karşı duyulan tepkiyi engelleyemedi.

Yezid, döneminde gerçekleşen bu acı olay, gerek Müslümanlar ve gerekse ilim dünyasında çok büyük üzüntülere sebep oldu. Çok büyük tepki aldı. Sadece Şiilerin değil, Sünniler bile Yezid isminden özellikle kaçındı. Kendi çocuklarına Ali, Hasan ve Hüseyin ismini çok fazla sayıda vermelerine rağmen, Yezid ismini kullanmaktan imtina ettiler. Alimler arasında da bu isim üzerinde tartışmalar yaşandı. Kendisini lanetleyenler olduğu gibi, sonradan pişman olup tövbe etmiş olma ihtimalini göz önünde bulundurarak temkinli yaklaşanlar da oldu.

Risale-i Nur’da da ismi zikredilmekte ve hakkındaki tartışmalara değinilmektedir. Bir ayet-i kerimenin tefsirinde; “… birinin hatasıyla başkası mesul olamaz…” (En’am 164) İlahi ikaza rağmen sosyal ve siyasi hayatta bunun aksine davranıldığı ve bu yüzden de büyük cinayetlere sebep olunduğuna işaret edilmektedir; “Kardeşi de olsa, aşireti ve taifesi de olsa, partisi de olsa, o cinayete şerik sayılmaz. Olsa olsa, o cinayete bir nevi tarafgirlikle yalnız manevi günahkar olup, ahirette mes’ul olur; dünyada değil…” izahı yapıldıktan sonra, Kur’an-ı Kerim talebelerinin bu büyük cinayete mani olmaya çalıştıkları, fedakarca çalışan bu insanlara mürteci deyip onları itham edenlerin; “… mel’un Yezid’in zulmünü adalet-i Ömeriyeye tercih etmek misillü…” (Emirdağ Lahikası, 1997, s. 319-320) insanların uyguladığı söz konusu vahşi kanunu, Kur’an’ın bu adil hükmüne tercih etmek olduğu ifadelerine yer verilmektedir.

Yezid için “mel’un” tabiri kullanılırken, bu konuda bazı ikazlar da yapılmaktadır; “Haccac-ı Zalim, Yezid ve Velid gibi heriflere ilm-i kelamın büyük allamesi olan Sadeddin-i Taftazani, ‘Yezide lanet caizdir’ demiş; fakat ‘Lanet vaciptir’ dememiş. ‘Hayırdır ve sevabı vardır’ dememiş. Çünkü, hem Kur'ân’ı, hem Peygamberi, hem bütün Sahabelerin kudsi sohbetlerini inkar eden hadsizdir. Şimdi onlardan meydanda gezenler çoktur. Şer’an bir adam, hiç mel’unları hatıra getirmeyip lanet etmese, hiçbir zararı yok.” (Emirdağ Lahikası, s. 178) Çünkü, lanet getirmek methetmek gibi değildir. Medih ve muhabbet salih amel içinde yer almasına karşılık, lanet getirmenin bir sevabı ve kazancı yoktur. Daha da önemlisi, hatalı ve yanlış bir şekilde insanları lanetleyip kötülemek çok büyük zararlara yol açabilir.

Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinden sonra Yezid’e karşı muhalefet eden Abdullah bin Zübeyr kaldı. Mekke’de bulunan Abdullah’ın üzerine gönderilen kuvvetler bir netice elde edemediler. Mekke 683 tarihinde kuşatıldı. Kuşatma devam ederken Yezid’in ölüm haberi geldi ve bunun üzerine bir netice alınmadan kuşatma kaldırıldı. Bu tarihlerde Yezid’e biat etmeye yanaşmayan Medineliler üzerine de kuvvet gönderildi. Önce biat etmeleri için kendilerine üç gün mühlet verildi. Bu süre dolduğu halde biat etmemeleri üzerine Medine’ye girildi ve biat etmeyenlere zorla biat ettirildi.

Yezid, 683 yılında ve otuz yedi yaşında Şam’ın Havran köyünde öldü. Ölümünden sonra yerine oğlu geçti. Halifeliği sırasında Kuzey Afrika’nın tamamı Ukbe bin Nafi komutasındaki İslam ordusu tarafından fethedildi. Kendi döneminde yaşanan feci hadiselerden dolayı Müslümanlar arasında kötü olarak anıldı. Kendisinin veliaht tayin edilmesi ve babasından sonra halifeliğe getirilmesi, hilafetin saltanata dönüşmesine ve seçimle halife olma sistemine son verilmiş oldu.
Selam ve dua ile...


اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

#108 Əbu-Turab

Əbu-Turab

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 64 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 15:21

Verdiyim yazının hansı sayta məxsus olduğunu yazardım, amma qaydalara zidd olduğu üçün yaza bilmirəm. Əgər maraqlansan, adresi ismarıcla göndərərəm.
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

#109 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:21

sizin kimi utanmaz adamlar görməmişəm. bu dərsləri alçaq ibni Teymiyyənin kitablarından alırsız? ay bala o nasibidi. Hz. imam Əlini (ə) və Əhli Beyti (ə) sevmirdi. yəni münafiqdi, münafiqin yeri isə bəllidi. İbni Teymiyyə imam Nəsaini (r.a) Hz. imam Əli (ə) üçün bir kitab yazdığına görə rafizi elan edib.

#110 AHMADIYYE

AHMADIYYE

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 642 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:27

Hüseynin öldürülməsində Yezidin əli yox idi. Bu sözləri onu müdafiə etmək üçün deyil, sadəcə olaraq haqqı üzə çıxarmaq üçün deyirəm.
Yezid, Ubeydullah ibn Ziyadı göndərmişdi ki, Hüseynin Kufəyə gəlməsinə maneə olsun. Amma Yezid onu öldürməyi əmr etməmişdi. Hətta Hüseynin özü də Yezidə qarşı yaxşı fikirdə idi. Çünki o özü deyirdi ki, mənə icazə verin Yezidin yanına gedim əlimi onun əlinə sıxım (yəni, beyət edim).
Şeyxülislam ibn Teymiyyə deyir: Bütün rəvayətçi alimlər deyirlər ki, Yezid ibn Müaviyə, Hüseynin öldürülməsini əmr etməmişdir. Sadəcə olaraq Yezid, İbn Ziyada məktub yazıb bildirmişdi ki, Hüseynin İraqa rəhbərlik etməsinə imkan vermə. Yezid, Hüseynin qətlini eşitdikdə kədərləndi və onun evində ağlaşma səsləri yüksəldi. Yezid Hüseynin ailəsindən olan qadınların heç birini köləliyə almadı. Əksinə Hüseynin ailəsinə yaxşı baxıb onları yaşadıqları yerə göndərdi.

Из серии сказки "1001 ночь".

Не надоело?

Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, kəma səlləytə əla İbrahimə və əla ali İbrahimə və barik əla Muhəmmədin və əla ali Muhəmməd, kəma barəktə əla İbrahimə və əla ali İbrahim, innəkə həmidun məcid. AMİN!

#111 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:44

Zeyd b. Ərkamdan rəvayət edildiyinə görə Rəsûlullah (s.ə.a) Əli, Fâtimə, Həsən və Hüseyinə (ə) xitabən belə buyurdu: «Sizin, barış halınde olduğunuz şəxslə məndə barış halında olaram və hərb halınde olduğunuz şəxslə mən də hərb halınde olaram.» (Sünəni ibn Macə, müqəddimə kitabı, Həsən və Hüseyinin (ə) fəziləti babı)

hə əxilər nə muaviyə qaldı, nə təlhə, nə Zubeyir nədə ki, sizin əmiriniz Yezid (l.ə)


#112 Abu_Omar

Abu_Omar

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 75 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:54

hə əxilər nə muaviyə qaldı, nə təlhə, nə Zubeyir nədə ki, sizin əmiriniz Yezid (l.ə)[/b]


Bəs nə qaldi??
sizin qeybdə gezen əmiriniz???
kimdi o?
şeytan deilmi?
Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. (Коран 2/204)

#113 Əbu-Turab

Əbu-Turab

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 64 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 16:58

Abu-Omar, bayaq özün mənə deyirdin, mövzudan yaz ee, havadan-sudan yox.
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

#114 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 17:09

Bəs nə qaldi??
sizin qeybdə gezen əmiriniz???
kimdi o?
şeytan deilmi?


nə qaldı sən daha yaxşı bilirsən. Rəsulullah (s.ə.a), Əhli Beyt (ə), Rəsulullahın (s.ə.a) xas səhabələri (r.ə) və onların davamçıları, şiələri qaldı. qaldı ki, qeyb məsələsinə o Hz. Rəsuli əkrəmin (s.ə.a) nəslindən, Hz. imam Əlinin (ə), Hz. xanım Fatimənin (ə) nəslindən olan imamdır (ə). narahat olma şeytanın kim olduğunu çox yaxşı biləcəksən!

#115 JAFAR

JAFAR

  Raid – Major

 • Emir
 • 1 496 сообщений

Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 00:20

Abu Omar, sənin "haqqın" bundan artıq olmayacaq ki. Ulu babanızı müdafiyə etməkdən ötrü ölürsüz də. Sənin "sələfi" qardaşlarının saytından ət-Təftəzaninin sözlərin gətirirəm.


Xorasanın böyük alimlərindən, Alləmə Saduddin Ət Təftəzəni (712-793 h/1312-1390 m) insanların və cinlərin müftisi ləqəbini daşıyan Ömər Ən Nəsəfinin “Əl Aqaid Ən Nəsəfiyyə” isimli risaləsini şərh edərkən Muaviyə və Yezid haqqında bunları dedi:


وبالجملة لَم يُنقَلْ عن السلف المجتهدين والعلماءِ الصالحين جواز اللَعْن على معاويةَ وأعْوانه؛ لأنّ غايةَ أمرهم البغي والخروج عن طاعة الإمام الحقِّ، وهو لا يُوجِب اللَعْن، وإنما اختلفوا في يزيدَ بن معاويةََ، حتى ذُكر في «الخُلاصة» وغيرها: أنه لا ينبغي اللَعْن عليه ولا على الحجَّاج؛ لأنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام نهى عن لَعْن المصلّين، ومَن كان مِن أهل القِبْلة، وما نُقل مِن لَعْن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض مِن أهل القِبْلة فلِما يعلم مِن أحوال الناس ما لا يعلمه غيره. وبعضهم أطلق اللَعْن عليه لِما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، واتفقوا على جواز اللَعْن على مَن قتله أو أمر به أو أجاز ورضي به. والحقّ: أن رِضا يزيدَ بقتل الحسين واستبشارَه بذلك وإهانةَ أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحادًا، فنحن لا نتَوقَّف في شأنه بل في إيمانه، لَعْنة الله عليه وعلى أنصاره وأعْوانه
“Ümumiyyətlə müctəhid olan sələfdən və saleh alimlərdən Müaviyə və onun yardımçılarına lənətin caizliyi nəql edilməmişdir. Çünki, onların elədiyi ən nəhayətində bəğy (zülm və üsyan) və qanuni/legal İmamın itaətindən çıxmaq idi. Bu hərəkət isə lənətə layiq deyil.
Onlar (sələf alimləri) ancaq Yezid bin Muaviyə haqqında ixtilaf ediblər. Hətta “Əl Xuləsa” * və digər kitablarda nə ona (Yezidə) nə də Həccaca lənət edilməməsinin lazım olduğu zikr edilmişdir. Çünki, Nəbi – aleyhissalatu vəssalam – namaz qılanlara və Əhli Qiblə olanlara lənət eləməyi qadağan etmişdir. Nəbinin – aleyhissalatu vəssalam – Əhli Qiblədən bəzilərinə lənət oxuması haqda gələn rəvayətlər isə, onun insanların haqqında başqalarının bilmədiyini bilməsi ilə izah edilə bilər.
(Sələfdən) Bəziləri isə onun (Yezidin) Hüseynin – Allah ondan razı olsun - qətlinə əmr verdiyi zaman küfrə düşdüyünü əsas alaraq ona lənət oxumuşlar.
Bununla yanaşı onlar (sələf alimləri) onu öldürənə, öldürmə əmri verənə, icazə verənə və buna razı olana lənət oxumağın caizliyində ittifaq etmişlər.
Doğru olan budur ki, Yezidin Hüseynin – Allah ondan razı olsun – ölümünə razı olması, buna sevinməsi, Nəbinin – aleyhissalatu vəssalam – Əhli Beytinə xəyanət etməsi detalları əhəd olsada mənası mütavətir olan şeylərdəndir.
Biz onun (Yezidin) halı haqqında tərəddüddə deyilik, əksinə imanı haqda tərəddüddəyik **.
Allahın lənəti onun, yardımçılarının və köməkçilərinin üzərinə olsun.”
Qaynaq: Saduddin Ət Təftəzəni: Şərhul Aqaidin Nəsəfiyyə: 102-103
Misir: Məktəbətul Kuliyyətil Əzhəriyyə: 1408/1988
Təhqiq: D. Əhməd Hicazi Əs Saqqa

Qaynaq - 2: Saduddin Ət Təftəzəni: Şərhul Aqaidin Nəsəfiyyə: 107-108
İstanbul: Məktəbətu Yasin: 1429/2008
* Əl Xusəsa adlı kitabdan qəsd edilən Məvəraunnəhr alimlərindən Tahir bin Əhməd İftixarud Din Əl Buxarinin (v. 542) “Xuləsatul Fətəva” adlı kitabıdır. Hənəfi məzhəbində mötəbər kitablardandır.

** Alləmə Təftəzəninin “əksinə imanı haqda tərəddüddəyik” sözü iki şəkildə başa düşülə bilər: Müsəlman olmasında şəkk etmək və kafir olduğunu söyləmək. Mənə mətndən zahir olan qəsd edilənin ikinci məna olduğudur. Ona lənət oxumasə da bu ehtimalı gücləəndirir.
Şeyxin bu sözləri haqda Zeyn Əl İraqi belə deyir: “Onun “əksinə imanı haqda tərəddüddəyik” sözünün mənası “əksinə biz onun imanının olmadığı haqda tərəddüddə deyilik”dir. Onun kəlamının əvvəli və axırı bunu göstərir.”Ona görə get bu nağıllarını əxilərinə danış! Yezidin (Allah ona lənət eləsin!) "cındır" olmağında heç alimlərinizdə şəkk etmirlər.

İmam Mehdi (ə.f): "Yer üzü heç vaxt höccətsiz qalmayacaq. İstər o höccət gizli olsun, istər - aşkar."
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


#116 tatar.

tatar.

  Amid – Brigadier General

 • Murid
 • 3 058 сообщений

Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 00:28

hə əxilər nə muaviyə qaldı, nə təlhə, nə Zubeyir nədə ki, sizin əmiriniz Yezid (l.ə)[/b]


Bəs nə qaldi??
sizin qeybdə gezen əmiriniz???
kimdi o?
şeytan deilmi?

Yezide rahmat verirsinizsa oz ishinizdir,ela buna gore Azerbaycanda yezidi sevanlarin tabligati kecmaz

ЛАББЕЙК ЙА ХУСЕЙН!!

www.youtube.com/watch?v=ebPCpKIL_cs&list=PL897F31D2FFF56549


#117 fidan

fidan

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 549 сообщений

Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 14:46

Yezide rahmat verirsinizsa oz ishinizdir,ela buna gore Azerbaycanda yezidi sevanlarin tabligati kecmaz


Yezide rehmet de verirler, hele haqli da chixarirlar. Amma bilirler ki, cehennemlikdir, ona gore hech biri oglunun adin yezid qoymur. Bu ne siyasetdir adam bash achmir.
Şah Xətai seyrə çıxdı, açdı Hürrün qəbrini,
Bar-İlaha, əfv qıl kim, tövbəkaram doğrusu.


Nə çoxdur ibrətlər. Nə azdır qəbul edənlər.

#118 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 14:50

Allah Yezidədə onun yolundan gedənədə lənət etsin

#119 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 16:00

Abu Sufyan ordusu "imam Hüseyin a.s haqqında nə bilirik?" mövzusunda imamın a.s qatillərindən bir şərəfsiz haqqında yazmışdı. indi onu bu kopyalayıram:

Hz. Hüseyin "Ey Şebis b. Rib'i! Ey Heccar b. Ebcer! Ey Kays b. Eş'as! Ey Zeyd b. Haris! Siz bana: "Meyveler olgunlaştı, bahçeler yeşerdi, bize gel, geldiğin takdirde sen düzenli orduların başına geçeceksin." diye mektup yazmadınızmı?" dedi. Onlar da böyle mektuplar yazmadıklarını söyleyince Hz. Hüseyn şu karşılığı verdi: "Sübhanallah! Vallahi siz yazdınız ey insanlar! Eğer benden memnun değilseniz bırakın da geri döneyim."

ibni Kesir, "el-Bidaye Ve'n-Nihaye", Çağrı Yayınları: 8/327-333


Həccar b. Əbcər kimdir? Bu məl`un əhli-sünnəyə görə ədalətli səhabədir. Kiminsə ona dil uzatmağa haqqı yoxdur. İbn Sə`d "ət-Təbəqat" kitabında yazır:حجار بن أبجر ابن جابر بن بجير بن عائذ بن شريط بن عمرو بن مالك بن ربيعة من عجل وكان شريفا روى‏
Həccar b. Əbcər b. Cabir..... şərafətli birisi idi.

İbn Sa`d "ət-Təbəqat" 6/231


İbn Hibbanın "əs-Siqat" ("Etimadlı ravilər")kitabında yazır:حجار بن أبجر الكوفى يروى عن على ومعاوية عداده في أهل الكوفة روى عنه سماك بن حرب
Həccar b. Əbcər əl-Kufi Əli və Muaviyədən rəvayət edir. Kufəli hesab olunur. Ondan Simak b. Hərb rəvayət etmişdir.

İbn Hibban "Əs-Siqat" 2445-ci ravi


İstər əl-Buxari ola istərsə İbn Hatim və s. kiminsə onun barəsində cərh söylədiyinə rast gəlmədim.


#120 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 17 Июль 2011 - 16:08

Ubeydullah b. Ziyad, güvenlik kuvvetlerinin komutanı Ömer b. Hirris el-Mahzumiyi bu işle görevlendirdi. Yanına Abdurrahman ile Muhammed b.Eş’as’ı kattı. Ayrıca emrine yetmiş seksen süvariyi de verdi. Müslim, aniden içinde bulunduğu evin çevresinin Ubeydullah’m adamları tarafından kuşatıldığını gördü.

ibni Kesir, "el-Bidaye ven Nihaye", 8/251-266


bəs Hz. Müslim b. Əqlin qatili olan bu şərəfsiz kimdir? nasibin zırı əz-Zəhəbi cavablayır:كان عمرو من بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا نزلوا الكوفة… له صحبة ورواية.
Ömər b. Haris Rəsulullahın s.a.a səhabəsidir, Kufədə yaşayıb, Rəsulullahdan s.a.a rəvayət etmişdir.

əz-Zəhəbi, "Siyər", 3/418


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru