Перейти к содержимому


Фотография

Müaviyyəni (L) yaxşı tanıyın


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 297

#271 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 18 Август 2013 - 21:38

Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) Əli (aleyhis-səlam) haqqında buyurub:

علي مع القرآن و القرآن مع علي

هذا حديث صحيح الإسناد و أبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة مأمون و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

"Əli Quran ilədir,Quranda Əli ilədir".

Hakim və Zəhəbi dedilər ki,hədis səhihdir.əl-Mustədrək alə əs-Sahiheyn hədis 4628 http://islamport.com...n/1/22/480.html

Bildiyimiz kimi Quran haqq olan kitabdır.Ayəyə nəzər salaq.

Əlif. Ləm. Mim. Ra. Bunlar Kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil edilən həqiqətdir, lakin insanların çoxu (buna) inanmır. Rad 1

Hədisin mənalarından biridə budur ki,"Əli haqq ilədir, haqq da Əli ilə". Nəyə görə? Ona görəki,Quran haqqdır.Əli (aleyhis-salam) Quranladırsa,deməli haqqilədir.Və Quranda onunladırsa,deməli haqq da onunladır.Sözümüzə qüvvət olaraq Ummi Sələmə anamızın dediyinə nəzər salaq.Əli (aleyhis-salam) Bəsrəyə (Cəməl müharibəsinə) gedəndə Ummi Sələmə Xanım, Əliyə (əleyhis-salam) dedi:

فو الله إنك لعلى الحق و الحق معك

"And olsun Allaha sən haqq iləsən və haqq da səninlədir" (Səhihdir)

http://hadis.313news.../news/a-15.html


Özünüz də bilə-bilə haqqa batil donu geyindirməyin və haqqı gizlətməyin.Bəqərə 42

Rəsulullah (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) buyurub:

من آذى عليا فقد آذاني

"Əliyə əziyyət verən kəs, mənə əziyyət vermişdir" (Səhihdir)

http://313news.net/f...hp?/topic/3881/

Onlardan elələri də var ki, Peyğəmbərə əziyyət verib: “(O) (hər sözü eşidən) bir qulaqdır!” deyirlər. De: “O, sizin üçün ancaq xeyirli sözlər eşidir. O, Allaha iman gətirir, möminlərə də inanır. O, sizlərdən iman gətirənlər üçün bir rəhmətdir”. Allahın Elçisinə əziyyət verənlər üçün isə üzücü bir əzab vardır. Tövbə 61

Rəsulullah (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) Qədir-Xumda Əlinin (aleyhis-salam) haqqında buyurub:

اللهم وال من والاه و عاد من عاداه

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين

"İlahi,Əliyə dost olana dost,düşmən olana isə düşmən ol"

əl-Mustədrək hədis 4576 Hakim dedi ki,Buxari və Muslimin şərtinə əsasən səhihdir. http://www.islamport...n/1/20/371.html

İbn Kəsir,əl-Bidəyə vən-Nihəyə kitabının cild,7 səh.669-da deyir:

روى النسائي في " سننه " اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه " قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : وهذا حديث صحيح

Nəsai sünənində rəvayət edib."İlahi,Əliyə dost olana dost,düşmən olana isə düşmən ol" Şeyximiz Əba Abdilləh Zəhəbi deyib ki,bu hədis səhihdir.
http://library.islam...bk_no=59&ID=556

əs-Sunənul-Kubra Nəsai http://library.islam...144191&hid=8145

İbn Hibban da öz səhihində hədis 6892 nəql edib və Albanidə onunla razılaşıb deyib ki,hədis səhihdir.

اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ

[تعليق الشيخ الألباني]
صحيح - ((الصحيحة)) (4/ 331)

http://sh.rewayat2.c...b/31591/008.htm

قال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن

Şuəyb əl-Ərnəut Səhih ibn Hibbandakı hədisə deyib ki,hədis həsəndir.

http://islamport.com.../3005/13858.htm

Kim Allaha, Onun mələk-lərinə və elçilərinə, Cəbrailə və Mikailə düşməndirsə, şübhəsiz ki, Allah da o kafirlərə düşməndir. Bəqərə 98

Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) Əli (aleyhis-səlam) haqqında buyurub:

أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أطاعني فقد أطاع الله و من عصاني فقد عصي الله و من أطاع عليا فقد أطاعني و من عصي عليا فقد عصاني
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

"Hər kim mənə itaət etsə, Allaha itaət etmişdir və hər kim mənə asi olsa, Allaha asi olmuşdur. Həmçinin hər kim sənə itaət etsə, mənə itaət etmişdir. Hər kim sənə qarşı asi olsa,, mənə qarşı asi olmuşdur".

əl-Mustədrək hədis 4617 Hakim və Zəhəbi dedilər ki,hədis səhihdir

http://islamport.com...n/1/22/480.html
Hədisi inkar edənlərə cavab: http://az.313news.ne...icle/a-154.html

(Mənim əlimdən gələn) ancaq Allahı və Onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Kim Allaha və Onun Elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində əbədi qalacaqları Cəhənnəm odu hazırlanmışdır”. Cinn 23

Ey iman gətirənlər! Allaha və Elçisinə itaət edin, həm də özünüzdən olan rəhbərlərə (şəriətə uyğun şəkildə itaət edin). Nisa 59

Nəbi (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) buyurur:

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصى الإمام فقد عصاني

تحقيق الألباني
صحيح

Hər kəs mənə itaət etsə,Allaha itaət etmişdir və hər kim mənə asi olsa,Allaha asi olmuşdur.Nəmçinin hər kəs imama,rəhbərə itaət etsə,mənə itaət etmişdir.Hər kimdə imama,rəhbərə asi olsa,mənə asi olmuşdur.

Birinci hədis Səhih Muslimdə hədis 1835 http://library.islam...kid=1&startno=1

İkinci hədis Sünən İbn Macə hədis 2859 Albani deyib səhihdir.

http://www.islamport...

(Mənim əlimdən gələn) ancaq Allahı və Onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Kim Allaha və Onun Elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində əbədi qalacaqları Cəhənnəm odu hazırlanmışdır”. Cinn 23

Əlavə olaraq bu hədisidə qeyd edək. Nəbi (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) buyurur:

نظر النبي صلى الله عليه و سلم إلي فقال : يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيبي و حبيبي حبيب الله و عدوك عدوي و عدوي عدو الله و الويل لمن أبغضك بعدي
صحيح على شرط الشيخين

Ey Əli,sən dünya və axirətdə ağasan.Sənin dostun mənim döstum,mənim dostum isə Allahın tostudur.Və həmçinin sənin düşmənin mənim düşmənim,mənim düşmənim isə Allahın düşmənidir.Vay olsun mədən sonra sənə nifrət edənlərə.

əl-Müstədrək hədis 4640 Hakim deyir ki,Buxari və Muslimin şərtinə əsasən səhihdir. http://islamport.com...n/1/22/480.html

Bəziləri özlərinə əziyyət verməsinlər ki,bu hədis haqqında Zəhəbi belə dedi zəif filan.Bizə görə mətin səhihdir.Qeyd olunan və olunmayan səhih hədislərin mənalarından da bunu başa düşmək olar.


Сообщение отредактировал qulam: 18 Август 2013 - 21:48


#272 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 25 Август 2013 - 03:24

حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن

İkrimə dedi:İbn Abbas (r.a) mənə və oğlu Əliyə dedi:Əbu Səid (əl-Xudrinin) yanına gedin və ondan hədis dinləyin.Biz onun yanına yollandıq.O,bağda abadlıq işləri ilə məşğul idi.(Bizi görəndə) ridasını topladı (bədəninə bürüdü).Sonrasa, bizə hədis söylədi.Söhbət məscidin inşasına çatanda belə dedi:Biz kərpicləri bir-bir daşıyırdıq.Əmmar isə iki-iki daşıyırdı.Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və əlih)onu (Əmmarı) görüb və üzərindəki torpağı silkələyib dedi:Yazıq Əmmar! Onu azğın (və ya zalım) dəstə öldürəcəkdir.Əmmar onları cənnətə çağıracaq,onlar isə onu (cəhənnəm) oduna cağıracaqlar.Əmmar (bunları eşidib) deyirdi ki,fitnələrdən Allaha sığınıram.

Mənbə:Səhih Buxari,Namaz kitabı,63-cü bab hədis 436

http://library.islam...&bk_no=0&ID=438

Digər hədisdə isə

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار

Yazıq Əmmar! Onu azğın (və ya zalım) dəstə öldürəcəkdir.Əmmar onları Allaha tərəf çağıracaq,onlar isə onu (cəhənnəm) oduna cağıracaqlar.

Səhih Buxari,Cihad və əs-Siyər kitabı,17-ci bab,hədis 2657

http://library.islam...bk_no=0&ID=2661

Bidiyimiz kimi Əmmar, (r.a) Siffeyn döyüşündə azğın Müaviyə və onun ardıcılları tərəfindən qətlə yetirilib şəhid olmuşdur.

Сообщение отредактировал qulam: 25 Август 2013 - 03:28


#273 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 25 Август 2013 - 15:46

Qəribə məntiqiniz var. Yox təbii ki, heç kim iddia etmir ki, 23 il ərzində Quranın başdan-ayağa vəhy katibi Müaviyə olmuşdur. Ancaq belə bir məntiqi qayda da yoxdur ki, ancaq bir adam 23 il ərzində vəhy katibi olmalıdır. Bu özü məntiqsizlikdir. Çünki 23 il ərzində insanın başına çox iş gəlir, ailə qurur, yeni vəzifə tapşırılır, xəstə olur, səfər edir, döyüşdə şəhid olur və s. Ona görə zamanla vəhy katiblərinin dəyişməsi məntiqə uyğundur. Adicə bu forumu götürək. Neçə ildir fəaliyyət göstərir və indiyənə qədər neçə dəfə moderator dəyişib? Niyə ilk gündən qoyulan moderatorlar qalmır? Burda elə moderatorlar var çoxdandır aktiv deyil. Niyə? Niyə onlar yeniləri ilə əvəz olunmur?

Ona görə Müaviyəni ® müəyyən müddət (hətta bir neçə ay olsa belə) vəhy katibliyi etməsi məntiqə uyğundur.


Həzrət Peyğəmbərin (s) vəhy kimi xüsusi əhəmiyyətli bir işi 20 illik müşrik və İslam düşməninə tapşırması məntiqə uyğundur?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#274 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 25 Август 2013 - 22:19

Abdur-Rahman nəql edir ki, Əmr ibn əl-As məsciddə oturmuşdur və camaatda onun ətrafına toplaşmışdır.Məndə onların yanına gəlib onu dinləmək üçün oturdum.Əmr ibn əl-As Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) hədis nəql edirdi.Hədisin axırında deyirdi ki,Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) deyib ki,kim bir imama beyət edibsə,ona itaət etsin və s.Mövzumuza aid olan hissəni qeyd edirəm.

فدنوت منه فقلت له أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي و قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله

Abdur-Rahmən deyir:Əmr ibn əl-Asa dedim ki,sən Allah bunu Rəsulullahdan sən özün eşitmisən? Əllərini qulaqlarına və qəlbinə uzadıb dedi:Onu qulaqlarım eşitdi və qəlbimdə dərk etdi.Abdur-Rahman ona: Sənin bu əmin oğlu Müaviyə bizə mallarımızı aramızda batil qaydada yeməyimizi və özümüzü öldürməyimizi əmr edir.Bir halda ki,Allah deyib:Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla edilən alış-veriş müstəsna olmaqla, bir-birinizin mallarını haqsız bəhanələrlə (haqsız yerə) yeməyin və özünüzü öldürməyin! Həqiqətən, Allah sizə qarşı mərhəmətlidir! dedim.(Nisa 29) Əmr ibn As birqədər susub sonra isə dedi:(Müaviyəyə) Allaha itaətdə ona itaət et,Allaha asilikdə isə ona asi ol.

Səhih Muslim,Əmirlik kitabı 10-cu bab,hədis 1844

http://library.islam...&startno=2#docu

Müaviyə nə qəşəng əmirlər verir camaata.Bəh-bəh. Bəzilərinin dayısı belə olarda.

Сообщение отредактировал qulam: 25 Август 2013 - 22:27


#275 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 01:40

Muaviyənin Əhli-beytə (əleyhimus-salam) qarşı nifrəti
http://hadis.313news.../news/r-97.html

http://313news.net/f...hp?/topic/5739/

İbn Kəsir deyir:

وهكذا خلفا بني أميه عدتهم كعدة الرفضيه ولكن المدة كانت ناقصه
عن مائة من السنين خالصه وكلهم قد كان ناصبيا
إلا الإمام عمر التقيا معاويه ثم ابنه يزيد
وابن ابنه معاوي السديد مروان

"Ömər ibn ƏbdulƏzizdən başqa Bəni-Üməyyə xəlifələrinin hamısı nasibi idilər.Müaviyə,Mərvan"

İbn Kəsir nasibilərin içində Müaviyənin və Mərvanın adından başqa digər nasibilərində adlarını qeyd edir.Mən sadəcə olaraq bu iki nasibinin adını qeyd elədim.

Əl-Bidəyə vən-Nihəyə cild, 17 səh.376

http://library.islam...k_no=59&ID=2833

İbn Həcər əl-Əsqaləni deyir:

وليس الوصف الأول في كلامه وصف الخوارج المبتدعة وإنما هو وصف النواصب أتباع معاوية بصفين

"Müaviyənin Siffeyində olan nasibi ardıcıllarıda bidət əhlidir"

Fəthul-Bari,cild,13 səh.537

http://ia700301.us.a...fafssb2/013.pdf
http://library.islam...id=52&startno=2

Mövzu ilə bağlı bizə maraqlı olan budur ki,İbn Həcər Müaviyənin Siffeyndə ki,ardıcıllarına nasibi adı ilə müraciət etməsidir.Bilənlər bilir ki,Siffeyndəkilər bala nasibilərdir.Onların ataları isə onları yetişdirən və onların baş komandanı olan nasibi Müaviyədir.Əlavə İzaha ehtiyac yoxdur.

Nasibi terminini bunların hədis şünası olan Şuəyb əl-Ərnəut izah eləsin görək nədir.

Şuəyb əl-Ərnəut,Zəhəbinin Siyəru Aləmin Nubəla kitabını təhqiq edib.Şuəybin təhqiqi ilə cild,4 səh,37 haşiyə 2-də deyir:

من الناصبة وهم المنافقون المتدينون بغضة علي رضي الله عنه

"Nasibilər o kəslərdir ki,onlar dinlərində Əliyə (r.a) nifrət edən münafiqlərdir"

http://ia700205.us.a...items/saanz/04.

Allah Seyyid Kamal Heydəridən razı olsun.Onun araşdırmaları idi.Allah 313 dəki araşdırmaçılardan da razı olsun.Və digər qardaşlardanda.Ərəb dilini bilən qardaşlar,nədəsə,köklü məna baxımından ərəb dilində xəta etsəm və xətalarımı da düzəltsəz təşəkkür edərəm sizlərə.


#276 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 02:39

Hədis və rəvayətlərdə Əliyə (əleyhis-salam) nifrətin hökmü

أخبرني أحمد بن عثمان بن يحيى المقري ببغداد ثنا أبو بكر بن أبي العوام الرياحي ثنا أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري ثنا عوف بن أبي عثمان النهدي قال : قال رجل لسلمان ما أشد حبك لعلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من أحب عليا فقد أحبني و من أبغض عليا فقد أبغضني
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم

Ovf ibn Əbu Osman ən-Nəhdi deyir:Bir nəfər Salmana dedi ki,Əlini daha şiddətli dərəcədə nəyə görə sevirsən? Salman dedi:Rəsulullahdan (sas) eşitmişəm ki,deyirdi:"Kim Əlini sevərsə,Məni sevmişdir və kim Əliyə nifrət edərsə,Mənə nifrət etmişdir"

əl-Hakim deyir:Bu hədis Buxari və Muslimin şərtlərinə əsasən səhihdir.
əz-Zəhəbi deyir:Buxari və Muslimin şərtlərinə əsasən (səhih)
əl-Mustədrək alə əs-Sahiheyn hədis 4648

http://islamport.com...n/1/22/480.html


أخرج الطبراني بسند صحيح عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أحب عليا فقد أحبني و من أحبني فقد أحب الله و من أبغض عليا فقد أبغضني و من أبغضني فقد أبغض الله

"Tabərani səhih sənədlə nəql etmişdir.Ümmü Sələmə deyir:Rəsulullahdan (sas) eşitdim ki,dedi:"Kim Əlini sevərsə,Məni sevmişdir və kim Məni sevərsə,Allahı sevmişdir.Kim Əliyə nifrət edərsə,Mənə nifrət etmişdir və kim Mənə nifrət edərsə,Allaha nifrət etmişdir"

Tarix əl-Xuləfə səh.150 əs-Səyuti
http://islamport.com...Web/2892/58.htm

[ من أحب عليا فقد احبني ومن أحبني فقد أحب الله عز و جل ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عز و جل ] . ( صحيح )

"Kim Əlini sevərsə,Məni sevmişdir və kim Məni sevərsə,Allahı Azzə və Cələ sevmişdir.Kim Əliyə nifrət edərsə,Mənə nifrət etmişdir və kim Mənə nifrət edərsə,Allaha Azzə və Cələ nifrət etmişdir". Ümmü Sələmədən, səhihdir.

Albani,Silsilətu əl-Əhadis əs-Sahihə hədis 1299
http://islamport.com...b/3111/1299.htm#277 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 04:05

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق


Zirr deyir: Əli dedi ki: And olsun toxumu yarana və canları yaradana ki, məni yalnız mömindən başqasının sevməsi və münafiqdən başqasınında nifrət etməsi ilə bağlı Ummi olan Peyğəmbərin (sas) mənə əhdi vardır.(Yəni səni yalnız mömin sevər və sənə yalnız münafiq nifrət edər)

Səhih Muslim,İman kitabı,Ənsar və Əlini (aleyhis-salam)sevməy babı

http://library.islam...kid=1&startno=5

لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
تحقيق الألباني
صحيح

"Yəni səni yalnız mömin sevər və sənə yalnız münafiq nifrət edər"

Sünən Tirmizi,hədis 3736 Tirmizi dedi bu hədis həsən səhihdir.Albanidə dedi ki,hədis səhihdir.

http://islamport.com...b/1/56/561.html

Əhməd ibn Hənbəlin,Səhabələrin fəziləti kitabında Ümmü Sələmə xanımda bunu nəql edir.Hədis 1169

http://islamport.com.../1/352/973.html#278 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 05:56

حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا اسود بن عامر قثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال : إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا

اسناده صحيح


حدثنا عبد الله قثنا علي بن مسلم قثنا عبيد الله بن موسى قال أنا محمد بن علي السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم عليا

اسناده حسن

"Biz Ənsarlılar münafiqləri Əliyə nifrət etmələri ilə tanıyardıq"

Bir rəvayət Əbu Səid əl-Xudridəndir, (r.a) ikinci rəvayət isə Cabir ibn Abdullahdan (r.a)

Mənbə:Əhməd ibn Hənbəlin səhabələrin fəzilət kitabı.Hədis 979,1086 Kitabı təhqiq edən Vəsiyullah ibn Muhəmməd Abbas 979-a deiyir ki,səhihdir,1086-ya deyir ki,həsəndir.

http://ia600300.us.a...waha/fshaba.pdf

Digər bir səhihlər toplumu olan kitaba bu hədislər daxil olub.Səh 63,64.
http://ia700500.us.a...48718/48718.pdf


حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ ، بهمدان ، ثنا الحسن بن علي الفسوي ، ثنا إسحاق بن بشر الكاهلي ، ثنا شريك ، عن قيس بن مسلم ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله ، والتخلف عن الصلوات ، والبغض لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

Əbuzər (r.a) nəql edir:Biz münafiqləri Allahı və Onun Peyğəmbərini yalan hesab etmələri,namaza etinasız yanaşmaları və Əli ibn Əbu Talibə (r.a) nifrət etmələrilə tanıyardıq.

Əl-Mustədrək,hədis 4698 Hakim deyir:Bu hədis Müslümün şərtinə əsasən səhihdir.Nəql etməmişdir.

http://library.islam...k_no=74&ID=4514

Quranda münafiqlərin hökmü.

Münafiqlər sənin yanına gəldikləri zaman: “Biz şəhadət veririk ki, sən Allahın Elçisisən!”– deyirlər. Allah da bilir ki, sən Onun Elçisisən. Allah şahiddir ki, münafiqlər əsl yalançıdırlar. Onlar andlarını sipər edib (insanları) Allah yolundan döndərdilər. Həqiqətən, onların törətdikləri əməllər necə də pisdir! Bu ona görədir ki, onlar iman gətirdikdən sonra kafir oldular. Sonra da onların qəlbinə möhür vuruldu. Artıq onlar anlamırlar.Allah onları öldürsün, necə də haqdan döndərilirlər! əl-Munafiqun 1-4.

Allah münafiq kişilərə, münafiq qadınlara və kafirlərə içərisində əbədi qalacaqları Cəhənnəm odu vəd etmişdir. (Bu) onlara kifayət edər! Allah onlara lənət etmişdir. Onlar üçün daimi bir əzab vardır. ət-Tovbə 68.

Həqiqətən, münafiqlər odun (cəhənnəm odunun) ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən.ən-Nisa 145.

(Allah) deyəcək: “Sizdən əvvəl gəlib-getmiş cin və insan tayfaları ilə birlikdə Oda girin!” Hər tayfa (Oda) girdikcə havadarlarını lənətləyəcəkdir. Nəhayət, hamısı orada toplandığı zaman sonrakılar əvvəlkilər barəsində deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Bunlar-dır bizi azdıran! Elə isə Odda bunlara ikiqat əzab ver!” (Allah) deyəcək: “(Əzab) hər kəs üçün ikiqatdır, lakin siz (bunu) bilmirsiniz!” əl-Əraf 38.

Əlavə olaraq qeyd:Çox maraqlı məsələdir ki,Əlini (aleyhis-salam) həqiqətən sevən şəxs ona necə silah çəkib onunla vuruşa bilər? Bəlkə Əliyə (aleyhis-salam) nifrət etdiyinə görədir ki,bu hiss onu Əli ilə müharibə etməyə vadar edir? Ağıl sahibləri üçün bunda ibrətlər var.
#279 AbdulXaliq

AbdulXaliq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 51 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 08:52

AbdulXaliq,230-cu postun babından deyirəm:Mən demişəm ki,Əli əleyhis salamın Nəhcül-Bəlağədə Müaviyə haqqında dediyi sözlər bizə görə səhihdir (baxmayaraq ki, sənədlərindən xəbəri yoxdur).Nəin ki,qeyri səhih.Əlavə olaraq bu hədisidə qeyd edək. Nəbi (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) buyurur:

نظر النبي صلى الله عليه و سلم إلي فقال : يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيبي و حبيبي حبيب الله و عدوك عدوي و عدوي عدو الله و الويل لمن أبغضك بعدي
صحيح على شرط الشيخين

Ey Əli,sən dünya və axirətdə ağasan.Sənin dostun mənim döstum,mənim dostum isə Allahın tostudur.Və həmçinin sənin düşmənin mənim düşmənim,mənim düşmənim isə Allahın düşmənidir.Vay olsun mədən sonra sənə nifrət edənlərə.

əl-Müstədrək hədis 4640 Hakim deyir ki,Buxari və Muslimin şərtinə əsasən səhihdir. http://islamport.com...n/1/22/480.html

Bəziləri özlərinə əziyyət verməsinlər ki,bu hədis haqqında Zəhəbi belə dedi zəif filan.Bizə görə mətin səhihdir.Qeyd olunan və olunmayan səhih hədislərin mənalarından da bunu başa düşmək olar.


Rafizilərin ümumi yanaşması belədir. Hansı hədis nəfslərinə uyğun yozmaq mümkündür, ən azı bir Əhli Sünnə aliminin ona "səhih" deməsi kifayətdir ki, onu dəlil gətirsinlər ki, bu hədis səhihdir.
Əgər heç bir Əhli Sünnə alimi bu hədisə "səhih" deməyibsə, özləri yüngül hədis şərtləri qoyurlar ki, bu şərtlərə görə səhihdir.
Həmçinin əgər hansısa hədis nəfslərinə uyğun gəlmirsə ən azı bir Əhli Sünnə aliminin ona "zəif" deməsi kifayətdir ki, onu dəlil kimi gətirsinlər. Əgər heç bir Əhli Sünnə alimi hədisi zəif görmüyübsə özlərindən alimlik edib hansısa ravi yalançı çıxardırlar.

Belələrinə demək lazımdır ki, "Sizin dininiz İslam deyil, sizin dininiz öz nəfsinizdir".

İslam təslimiyyət dinidir. Dini öz nəfsinə yox, nəfsini dinə tabe elətdirməlisən.
Bütün hədislərə (istər şiə olsun, istər sünni) eyni gözlə baxıb, sənədinə görə araşdırmalısan. Hansıların sənədi səhihdir nəfsini onlara tabe elətdirməlisən (təslim olmalısan).

Sən də ədalətsiz yanaşma edirsən. Hansı hədis sənin nəfsivə uyğun gəlir onu gətirirsən və sənədindən xəbərin olmadan belə səhih qəbul edirsən.
Hansı hədis sənin nəfsivə uyğun gəlmir, o haqda yazmırsan.

Сообщение отредактировал AbdulXaliq: 26 Август 2013 - 08:56

2:186
Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən (onlara) yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.


#280 AbdulXaliq

AbdulXaliq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 51 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 09:11

Sənin nəfsivə uyğun olmayan hədislərdən bir neçəsini qeyd edim.

1) Müaviyənin vəhy katibi olması ilə bağlı hədislər

2)Səhih əl-Buxari: Kitabul Fitnə, Bab qovlun Nəbiy innə ibni həzə seyyid, № 7109.
Həsən əl-Bəsri deyir: Mən Əbu Bəkrənin belə dediyini eşitdim. Bir gün Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) xütbə verərkən Həsən ibn Əli gəldi və bu zaman Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurdu: "Mənim bu oğlum alicənabdır. Allah onun əli ilə iki müsəlman dəstəni sülhə bağlayacaqdır"

Həsən ibn Əli (Allah ondan razı olsun) sülh niyyəti ilə Şama gedir və sülh bağlayır. Gördüyün kimi bu hədis bu məsələyə aiddir və Peyğəmbər (s) Müaviyə tərəfi "müsəlman" adlandırır.

Həm də ayəyə nəzər salsaq

49:9
Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barışdırın. Əgər onlardan biri digərinə qarşı təcavüz etsə, təcavüzkar dəstə ilə, o, Allahın əmrini (yerinə yetirməyə) qayıdanadək, vuruşun. Əgər o qayıtsa, hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və insaflı olun. Sözsüz ki, Allah insaflıları sevir.


Həsən (Allah ondan razı olsun) birbaşa ayənin əmrini yerinə yetirdiyini görərik.

3) Sünən Darimi: Kitab əl-Əşribə, Bab mə qilə fil muskir, 2, 114.
Əbu Ubeydə Amir ibn əl-Cərrah, Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə buyurduğunu deyir: "Dininizin ilk çağları Peyğəmbərlik və rəhmətdir. Sonra krallıq və rəhmət, daha sonra toz-torpağa bürünmüş krallıq, ondan sonra isə krallıq və hökmranlıqdır".

Alimlər bu hədisi belə şərh etmişlər:
"Dininizin ilk çağları Peyğəmbərlik və rəhmətdir" sözləri Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) özünün və sonra Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli və Həsənin möminlərə rəhbərliyini nəzərdə tuturdu. "Sonra krallıq və rəhmət olacaqdır" sözləri ilə Müaviyənin dövranına işarə edirdi. "Toz-torpağa bürünmüş krallıq" və ya "krallıq və hökmranlıqdır" sözləri ilə Müaviyədən sonrakı rəhbərlərin hakimiyyətinə işarə edirdi. Bura Ömər ibn Əbdüləziz istisna olmaqla Yezid və ondan sonra gələn rəhbərlər daxildir.

2:186
Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən (onlara) yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.


#281 Mezlum

Mezlum

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 33 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 13:19

Sənin nəfsivə uyğun olmayan hədislərdən bir neçəsini qeyd edim.

1) Müaviyənin vəhy katibi olması ilə bağlı hədislər

2)Səhih əl-Buxari: Kitabul Fitnə, Bab qovlun Nəbiy innə ibni həzə seyyid, № 7109.
Həsən əl-Bəsri deyir: Mən Əbu Bəkrənin belə dediyini eşitdim. Bir gün Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) xütbə verərkən Həsən ibn Əli gəldi və bu zaman Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurdu: "Mənim bu oğlum alicənabdır. Allah onun əli ilə iki müsəlman dəstəni sülhə bağlayacaqdır"

Həsən ibn Əli (Allah ondan razı olsun) sülh niyyəti ilə Şama gedir və sülh bağlayır. Gördüyün kimi bu hədis bu məsələyə aiddir və Peyğəmbər (s) Müaviyə tərəfi "müsəlman" adlandırır.

Həm də ayəyə nəzər salsaq

49:9
Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barışdırın. Əgər onlardan biri digərinə qarşı təcavüz etsə, təcavüzkar dəstə ilə, o, Allahın əmrini (yerinə yetirməyə) qayıdanadək, vuruşun. Əgər o qayıtsa, hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və insaflı olun. Sözsüz ki, Allah insaflıları sevir.


Həsən (Allah ondan razı olsun) birbaşa ayənin əmrini yerinə yetirdiyini görərik.

3) Sünən Darimi: Kitab əl-Əşribə, Bab mə qilə fil muskir, 2, 114.
Əbu Ubeydə Amir ibn əl-Cərrah, Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə buyurduğunu deyir: "Dininizin ilk çağları Peyğəmbərlik və rəhmətdir. Sonra krallıq və rəhmət, daha sonra toz-torpağa bürünmüş krallıq, ondan sonra isə krallıq və hökmranlıqdır".

Alimlər bu hədisi belə şərh etmişlər:
"Dininizin ilk çağları Peyğəmbərlik və rəhmətdir" sözləri Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) özünün və sonra Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli və Həsənin möminlərə rəhbərliyini nəzərdə tuturdu. "Sonra krallıq və rəhmət olacaqdır" sözləri ilə Müaviyənin dövranına işarə edirdi. "Toz-torpağa bürünmüş krallıq" və ya "krallıq və hökmranlıqdır" sözləri ilə Müaviyədən sonrakı rəhbərlərin hakimiyyətinə işarə edirdi. Bura Ömər ibn Əbdüləziz istisna olmaqla Yezid və ondan sonra gələn rəhbərlər daxildir.


Senin bele cabalamagda megsedin nedir,Cigeryeyen Hindi Nenözün zinadan dünyaya getirdiyi Dayun Muaviye (L) müselman eliyesen?
Sen ne etsen de, zinadan emele gelen senin Muaviyen (L) ve onun YezIT oglu (L) temize cixarda bilmeyeceksen.Islam tarixinde onlarin adi gara heriflerle yazilib.
Buxariya sehih desek,gerek Buxaridaki Ebu Hureyreden Hz.Musa hakkinda negl etdiyi hedisede sehih deyek.Deyir ki:
-Ezrail gelir Musanin ruhun gebz elemeye,Musa vurub onun gözün cixarir.
Buxarida deyir ki: -Allah ezrailin gözün geri verir..))) Mövzuya aid olmadigina göre.qardashlardan üzr isteyirem.
Birde ki,ey elmsiz mexlug,sen burda özünü helek-velek etmek yerine ,acdigin mövzuda "Əhli Sünnə mənbələrinə atılan şübhələrinin bəzilərinə cavablar" sene yönelen suallara cavab versen daha uygun olar. Nefsine uygun bir-iki kelme girildadun,sonra da "men elm telebesi deyilem" demekle sürüshüb (Vahabi varianti olarag) aradan cixdun.Niye gacib gelibsen bura?
Ebes yere özünü yorma.Canina yazigin gelsün..Hele ki gec deyil Tövbe ele ve Allahin hakk yoluna gayit.
Kecmishi arashdirmag evezine,zamanemizde olub kecenlere nezer yetir,bu sene yeter.
Exilerinin Selef (Vahabilerin) Suriye ve dünyanin bir cox müselman ölkelerinde etdikleri cinayetlere bir nezer yetir ve öz özüne sual ver.Gör cavabunda onlarin etdikleri cinayetler Islam Peygemberinin(s) sünnesine uygundursa gal egidende ,yox uygun deyilse,gac canini gurtar ve tövbe ele..
BAX BU GEDER NET YAZDIM KI EGLINI ISHLEDESEN DEYE.

#282 AbdulXaliq

AbdulXaliq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 51 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 19:11

Senin bele cabalamagda megsedin nedir,Cigeryeyen Hindi Nenözün zinadan dünyaya getirdiyi Dayun Muaviye (L) müselman eliyesen?
Sen ne etsen de, zinadan emele gelen senin Muaviyen (L) ve onun YezIT oglu (L) temize cixarda bilmeyeceksen.Islam tarixinde onlarin adi gara heriflerle yazilib.
Buxariya sehih desek,gerek Buxaridaki Ebu Hureyreden Hz.Musa hakkinda negl etdiyi hedisede sehih deyek.Deyir ki:
-Ezrail gelir Musanin ruhun gebz elemeye,Musa vurub onun gözün cixarir.
Buxarida deyir ki: -Allah ezrailin gözün geri verir..))) Mövzuya aid olmadigina göre.qardashlardan üzr isteyirem.
Birde ki,ey elmsiz mexlug,sen burda özünü helek-velek etmek yerine ,acdigin mövzuda "Əhli Sünnə mənbələrinə atılan şübhələrinin bəzilərinə cavablar" sene yönelen suallara cavab versen daha uygun olar. Nefsine uygun bir-iki kelme girildadun,sonra da "men elm telebesi deyilem" demekle sürüshüb (Vahabi varianti olarag) aradan cixdun.Niye gacib gelibsen bura?
Ebes yere özünü yorma.Canina yazigin gelsün..Hele ki gec deyil Tövbe ele ve Allahin hakk yoluna gayit.
Kecmishi arashdirmag evezine,zamanemizde olub kecenlere nezer yetir,bu sene yeter.
Exilerinin Selef (Vahabilerin) Suriye ve dünyanin bir cox müselman ölkelerinde etdikleri cinayetlere bir nezer yetir ve öz özüne sual ver.Gör cavabunda onlarin etdikleri cinayetler Islam Peygemberinin(s) sünnesine uygundursa gal egidende ,yox uygun deyilse,gac canini gurtar ve tövbe ele..
BAX BU GEDER NET YAZDIM KI EGLINI ISHLEDESEN DEYE.


Mezlum, sən məsum imamların yolu ilə getdiyini iddia edirsən.
İmamların əxlaqı belə olub? Onlar bu tərzdə danışıb?
Ciddi suallarımdır. Zəhmət olmasa, cavab ver.

2:186
Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən (onlara) yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.


#283 AbdulXaliq

AbdulXaliq

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 51 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 21:21

Həzrət Peyğəmbərin (s) vəhy kimi xüsusi əhəmiyyətli bir işi 20 illik müşrik və İslam düşməninə tapşırması məntiqə uyğundur?


Bilmirsən ki, insan İslama gəldikdə bütün əvvəlki günahları bağışlanır?

Sizin məntiqlə Peyğəmbər (s) gərək ancaq uşaqları İslama dəvət edərdi.
Həm də Peyğəmbər (s) gərək bütün işləri Əliyə ® tapşıra idi.
Ancaq Əli ® eyni zamanda bütün işləri necə görə bilərdi? Budur sizin məntiqiniz?

Сообщение отредактировал AbdulXaliq: 26 Август 2013 - 21:21

2:186
Qullarım səndən Mənim barəmdə soruşsalar, Mən (onlara) yaxınam, Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər.


#284 Mezlum

Mezlum

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 33 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 21:30

Mezlum, sən məsum imamların yolu ilə getdiyini iddia edirsən.
İmamların əxlaqı belə olub? Onlar bu tərzdə danışıb?
Ciddi suallarımdır. Zəhmət olmasa, cavab ver.


AbdulXaliq,Allah Taala mügeddes Quranda bezi insanlarin kar,kor,lal ve heyvandan ashagi seviyyede oldugunu bildirir,sence euzubillah Allah düz buyurmayib?
Düzü demek ne zamandan "exlagsiz terz" adlandirilib? Hindi Nenözün belke cigeryeyenliyi tarixde yoxdur? Bunu ki men demirem.Hindi özü Ebu Sufyana deyir ki,Muaviye senden deyil.
Yox belke sen demek isteyirsen dayuzun ve dayiogluzun adlari tarixde gizil heriflerle yazilib? Menim sene yazdigim bu tarixi dogrulari,exlagsiz adlandirisan?
Bu nece olur,menim tarixi fakti yazmagim, exlagsizlig olur,amma Islam Peygemberinin adina uydurulan exlagsiz hedis, hegiget?
Sen ve seninkimiler ne zamandan Imamlarin mesumlugun gebul edibsüz ki,indi de sen mene onlarin mesumlugundan danishirsan?
"Mesumlug" faktorun ortaya goyan her bir kes,gerek ilk önce onlarin "mesumlug" faktini gebul ede ki, sonra da onlardan danisha.
Belke sen Imamlarin "mesum" olduklarinin, gebul etdiyini demek isteyirsen?
Birde ki, sen hardan cixartdun menim onlarin getdiyi yolla getdiyimi, iddia etdiyimi?
Bele bir iddiada olmushamsa ortaya goy,yox bele bir iddiada olmamishamsa,sen hansi hakkla mene "Imamlarin exlagi bele olub" sualin vere bilersen?
Birincisi menim her hansi bir exlagsizligim yazilarimda yoxdur.Varsa buyur.Ikincisi ise, tutag ki men bele bir exlagsizligi etmishem.
He indi senden sorushan yoxdur ki,ay mexlug menim exlagsizligimin Imamlarla ne elagesi? Sen kimsen ki,menim exlagsizligimi Imamlara nisbet edirsen?
Yoxsa,indi sen burda da deyeceksen ki,sen elm telebesi deyilsen? Elmin yoxdur...Elmin yoxdursa,eglin de yoxdur?
Ciddiyetin senin ücün, suallarinda deyil,hakki arashdirmagda olsaydi daha yaxshi olardi.
Cavablarinda cekdiyin zehmet, göz gabagindadir.

#285 Mezlum

Mezlum

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 33 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 21:43

Bilmirsən ki, insan İslama gəldikdə bütün əvvəlki günahları bağışlanır?

Sizin məntiqlə Peyğəmbər (s) gərək ancaq uşaqları İslama dəvət edərdi.
Həm də Peyğəmbər (s) gərək bütün işləri Əliyə ® tapşıra idi.
Ancaq Əli ® eyni zamanda bütün işləri necə görə bilərdi? Budur sizin məntiqiniz?


Sence bir shexsin islama gelmeyi hansi faktla gercekleshir?

Bes sen eshitmemisen elm sheherinin gapisi Elidir?
He indi sen, elm telebesi olmayan mexlug! Sen hara (elmi olmayan bir kes) elm gapisi Eliden danishmag hara?
He indi bu hansi "mentige" uygundur? Elmsizin, elimli hakinda behsi...))))

#286 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 26 Август 2013 - 22:43

Bilmirsən ki, insan İslama gəldikdə bütün əvvəlki günahları bağışlanır?

Sizin məntiqlə Peyğəmbər (s) gərək ancaq uşaqları İslama dəvət edərdi.
Həm də Peyğəmbər (s) gərək bütün işləri Əliyə ® tapşıra idi.
Ancaq Əli ® eyni zamanda bütün işləri necə görə bilərdi? Budur sizin məntiqiniz?


İslamdan əvvəl olanlar, bağışlanır. Lakin əgər bu iman qəlbəndirsə!
Şübhəsiz ki, biz insanlarla qəlblərindəkinə görə yox, zahirə əsasən rəftar etməliyik. Kəlməyi-şəhadət deyirsə, onu müsəlman hesab etməliyik (nə qədər ki, küfrünü aşkar etməyib). Peyğəmbər (s) də bu cürə edirdi.
Lakin ilahi vəhy və bu vəhyin çatdırılması, qələmə alınması xüsusi əhəmiyyətli bir işdir. Bu iş yalnız inanılmış və etibar olunmuş, özünü təsdiq etmiş bir şəxsə həvalə oluna bilərdi. Səncə Muaviyə müsəlman cəmiyyətində və Peyğəmbərin (s) gözündə bu statusda idi?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#287 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 27 Август 2013 - 16:04

[quote) Müaviyənin vəhy katibi olması ilə bağlı hədislər[/quote]
abdulxaliq
muaviyyə vəhy katibi olması onun munafiq ,sonra da kafir olması hökmünü onun ustündən qaldırmaz
buna misal ,osmanın xalası oğlu
Osman xalası oğlu və süd qardaşı Abdullah b. Sad

o da vəhy katiblərindən bir idi. muaviyə də vəhy katibi olmağnan nəsə dəyişməz,1 ci Muaviyə bunu bacarmazdı,Abu bəkr ,Ömərin ,Osmanın vaxtında,çünkü quranı əzbərdən bilən ,bədr iştirakçıları sağ idi.(onlardan çoxu siffeyndə şəhid oldu )və o əgər nəsə azaldıb və ya nəsə əlavə etsəydi, osmanın xalası oğlünün halı gözdəyərdi onu, yəni mürtdəd olmaq. ona görə,dünyanı üstün tutan insan, və hiyləgər münafiq olan, belə axmaq hərəkət etməz.

Hakim bu mövzuda belə demişdir:

Abdullah, Rəsulullahın (sa a) vəhy katibi idi. Yazılarında vəhyə xəyanətləri açıqca ortaya çıxınca Rəsulullah (sa a) onu başçılıqdan azad etmişdi. O da mürtəd olub,Mədinədən Məkkə əhlinə qaçdı.

O, məkkəlilərə belə deyirdi: Mən Məhəmmədi istədiyim kimi idarə edirəm. Mənə "Azizun, Hakimun" yaz deyirdi,! və mən isə "alimin, Hakimun" deyirdim. O da "Bəli, ikisi də doğrudur." deyirdi.

Onun haqqında bu ayə nazil olmuşdur:

Allaha qarşı yalan uyduran və yaxud özünə heç bir vəhy olunmadığı halda: "Mənə də vəhy gəldi." deyən və "Allahın nazil etdiyinin bənzərini endirəcəyəm." deyən kəsdən daha zalım kim ola bilər? Sən bu zalımları, ölümün şiddətli sarsıntıları əsnasında mələklərin də əllərini uzadaraq onlara: "Canlarınızı (bu cəld yakalanıştan) çıxarın, bu gün Allaha qarşı nahaq sözlər danışdığınıza və Onun ayələrinə təkəbbür (üz çevirməkdən) göstərdiyinizə görə alçaldıcı bir əzabla qarşılıq görəcəksiniz." (Dediklərində) onların halını görəydin ... Rəsulullah (s.a.a) onun qanını halal etdi. Məkkə fəth edilincə bütün Məkkə xalqına əmin-amanlıq verilmişdi. Yalnız dörd kişi və iki qadın Kəbənin pərdəsinin altında belə olsalar bu zəmanətdə müstesnadı. Bunlardan biri olan Abdullah b. Sad, qaçaraq Osmana sığındı, Osman da onu saxladı. Nəhayət Məkkədə vəziyyətlər sakitləşincə Osman onu Resulullah'a (s.a. s) gətirdi. Onun üçün zəmanət verməsini istədi. Rəsulullah (s.a.s) uzun müddət səssiz qaldı. Sonra, "Olsun." buyurdu. Osman geri dönüncə Rəsulullah (sa a) yanındakılara, "Sizdən biriniz qalxaraq onun boynunu vursun deyə susmuştum." buyurdu. Ənsardan bir adam, "Ya Rəsulullah! O halda niyə mənə işarə etmədiniz?!" deyə soruşdu. Bunun üzərinə Rəsulullah (s.a .s), "Peyğəmbərə gözləriylə işarə etmək yaraşmaz." buyurdu.

Abdullah b. Sad belə bir adam idi. Osman xəlifə olunca, Misir valisi olan Amr b. Ası oranın xərac və vergisini yığmaqdan azad edib ordu , xərac və vergi yığmaq üçün də Abdullahı vəzifələndirdi. Osmanın öldürülməsindən sonra Abdullah bu mövqesindən geri çağrıldı. Müaviyə haqqda deyərdi, "Osmanın ölümünə sevinən bir adam ilə iş görmərəm." deyirdi. Abdullah Əlinin xilafəti dövründə Remle'de (Məkkədə) vəfat etdi. Zəhəbi, "Ondan bir hədis rəvayət edmişdir." deyir.

Hakim - Müstedrek, c. 3, s. 100.

Сообщение отредактировал abdhalim: 27 Август 2013 - 16:08

bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#288 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 27 Август 2013 - 23:12

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

Abdullah ibn Ömər, Yezid ibn Müaviyənin dövründə Abdullah ibn Mutinin yanına gedir.Abdullah ibn Muti deyir Əbu Abdur-Rahmən üçün yastıq çıxarın.İbn Ömər ona:Mən bura oturmağa gəlməmişəm.Rəsulullahdan (sas) eşitdiyim hədisi sənə deməyə gəlmişəm.Rəsulullahdan eşitdim ki,deyirdi:"Kim (Rəhbərə)itaətdən əlini üzərsə qiyamət günü Allahın hüzuruna heç bir höccəti olmadan qovuşar.Kim boynunda beyət olmadan ölərsə onun ölümü cahiliyyət ölümü kimi olar".

Səhih Müslüm,Əmirlər kitabı,bab 13 hədis 1851

http://library.islam...kid=1&startno=7

Qarnı daim doymuyan Müaviyə dövrünün İmamı olan Həzrət Əliyə qarşı qiyam edib və bununlada "sadiqanə beyətini bildirdi"
:whistling:

#289 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 28 Август 2013 - 02:08

AbdulXaliq,279-cu postun babından sənə deyirəm:Hədisdə səhihə tabe ol deyib özüvü güldürmə.Yalnız səhih sənəd Səhih Səhih deyib burda bizə dərs keçmə.Ehtiyacda yoxdur.Dəlilləri bilmədən bizə iftira atma ki,şiələr hədisə belə yanaşdı yüngül şərt qoydu filan.Alim rəyi gətirib hədisin sənədinin səhih və ya zəifdir deyilməsi məgər qəbahətdir ki? Ravini yalançı və s.sübut etmək üçün alimlərin rəyini gətirmək qəbahətdir ki? Əqidəmə zidd olanı gücnən yiməliyəm? Bu hədisləri gətirəndə də öz əqidəmin təsdiqi üçün gətiriəm.

Əvvəl baxdıq ki,sənəd səhihdir.Sonra baxaq görə ki,mətini nə deyir.Mətin batidirsə,dəlil sübut gətirilib mətini tərk edəcəyik və s.Mətin Qurana zidd ola bilər.Sünnəyə zidd ola bilər və s.Nə? mətin mənə batildən dəm vurursa,tabe olmalıyam ona? Şükür Allaha ki,biz belə bir qaydanın dalınca getməmişik.Sənəd zəifdir lakin mətni digər səhihdə və ya Quranda təsdiqini tapıb qəbul.Və ya tapmayıb lakin (normal) ağıl qəbul edir qəbul.Zəifində işlənmə yerləri var.Müstəhəb əməldə və s.Və yaxud zəiflər bir neçə ravi tərəfindən nəql olunar hədisi qaldırar höcətt həsən səviyyəsinə.Bir məsələ o qədər məşhur məsələ olar ki,ona heç sənəd lazım olmaz.Yəni qədimdən alimlər icması bir-birlərinə ötürə-ötürə gələrlər və s.İki səhih sənədin mətni bir-birlərinə zidd gələrsə,təaruz qaydası onu həll edər və s.Sənəd səhih olar mətnini başa düşmək qəliz olduqda zəiflər gələr onu şərh edib açar və s.Və s. Və s.Mən bunları qeyd eləməkdə məqsədim budur ki, nə gəldi danışma.Səhih deyir ki,Aişə yanına daxil olmağı xoşlayan kişilərin süd əmizdirilməsi ilə bağlı qardaşı qızlarına və ya bacısı qızlarına əmr edərdi ki əmizdirin onları mənə məhrəm olsunlar.Sönrada yanıma daxil olsunlar.Mövzunu buna tərəf istiqamət vermə bu haqda mövzu var.Sadəcə belə səhihə necə tabe olaq.

Nəhcül-Bəlağədə Müaviyə ilə bağlı deyilənlər bizə görə o qədər məşhur məsələdir ki,sənəd axtarmağa ehtiyac yoxdur.Bunu öz payıma deyirəm.Sizə görədə Həzrət Əli haqq idi.

Deyəndə ki,bunu səhih hədislərin mənasında da başa düşmək olar.Yəni,Nəbi (saav) deyəndə ki,İlahi, Əliyə düşmən olana səndə düşmən ol.Bu o deməkdir ki,Nəbi özü razıdır ki,Əlinin düşməninə düşmən olsun.Və bunuda Allahdan istəyir ki,Allah bunu qəbul etsin.Kim Əlini sevərsə,Məni sevmişdir və kim Məni sevərsə,Allahı Azzə və Cələ sevmişdir. Sevginin qarşılığının biridə dostluqdur.Hədisdə deyilənləri dostluqla oxu gör nə başa düşəcəksən.Kim Əliyə nifrət edərsə,Mənə nifrət etmişdir və kim Mənə nifrət edərsə,Allaha Azzə və Cələ nifrət etmişdir.Nifrətin qarşılığının biridə düşmənçilikdir.Hədisi düşmənçiliklə oxu başa düşürsənsə,başa düş.Başa düşmürsənsə özün bil.#290 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 28 Август 2013 - 04:32

Nəbi (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) buyurub:

"Əliyə əziyyət verən kəs, mənə əziyyət vermişdir"

Əlinin (aleyhis-salam) xilafətində o qədər öz başınalıqlar etdilər ki,Mövlanın başını müharibələrdə qatdılar.İmama qarşı bundan böyük nə əziyyət ola bilər.Bilmir ki,bu sapıklarla vuruşsun yoxsa,dünya ya İslamı yaysın.Əliyə (aleyhis-salam) əziyyət vermək Rəsulullaha (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) əziyyət verməkdir.

Quranda deyir ki, Allahın Elçisinə əziyyət verənlər üçün isə üzücü bir əzab vardır. Tövbə 61

"İlahi,Əliyə dost olana dost,düşmən olana isə düşmən ol"

Müharibənin səbəblərindən biridə qarşı tərəfə düşmənçilikdir.Əli (aleyhis-salam) ilə qanlı müharibə edən düşmənlərinin vay halına Allah sizinlə düşməndir.

"Hər kim mənə itaət etsə, Allaha itaət etmişdir və hər kim mənə asi olsa, Allaha asi olmuşdur. Həmçinin hər kim sənə itaət etsə, mənə itaət etmişdir. Hər kim sənə qarşı asi olsa,, mənə qarşı asi olmuşdur".

Əli (aleyhis-salam) ilə vuruşub ona üsyan edənlər.Allaha və Nəbiyə üsyan etmisiz.

Kim Allaha və Onun Elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində əbədi qalacaqları Cəhənnəm odu hazırlanmışdır”. Cinn 23

"Hər kəs mənə itaət etsə,Allaha itaət etmişdir və hər kim mənə asi olsa,Allaha asi olmuşdur.Nəmçinin hər kəs imama,rəhbərə itaət etsə,mənə itaət etmişdir.Hər kimdə imama,rəhbərə asi olsa,mənə asi olmuşdur".

Dövrünün İmamı olan Əliyə qarşı asi olub onula vuruşanlar.Allaha və onun Rəsuluna asi olmusuz.

Müaviyə məlun Həzrət Əlini söyür və başqasınada əmr edir ki,söy onu. http://hadis.313news.../news/r-97.html

http://313news.net/f...hp?/topic/5739/

Nəbi deyib: Əlini söyən, məni söymüş olar!
http://hadis.313news.../news/r-48.html

Nəbini (sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm) söyənin hökmü kafirdir.Əlini söyəndə Nəbini söyüb.

Söyməyin,vuruşmağın əlamətlərindən biridə qarşı tərəfə nifrətdən irəli gəlir.

"Kim Əlini sevərsə,Məni sevmişdir və kim Məni sevərsə,Allahı sevmişdir.Kim Əliyə nifrət edərsə,Mənə nifrət etmişdir və kim Mənə nifrət edərsə,Allaha nifrət etmişdir"

"Səni yalnız mömin sevər və sənə yalnız münafiq nifrət edər"

Münafiqdə Quranda münafiqliyinə görə kafirdir Munafiqun 1-4

Əhli-beytdən (aleyhimus-salam) olan Əliyə bu idi məhəbbətləri Şura 23

Əhli-beyt (ə.s)-a münasibət
http://hadis.313news.../news/r-87.html#291 abdhalim

abdhalim

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 267 сообщений

Отправлено 31 Август 2013 - 20:17

abdxaliq sənə söz verdiyim kimi ayə yə cavabı gətirdim, bi izni Allah
burdakı şiyələrin bəbəbxçiliyi də ondadır ki, onlarda sənin kimi haqqı bir tərəfli axtarır

Uca Allah buyurur: “Əgər möminlərdən iki tayfa bir-biri ilə savaşsa,onları barışdırın.Əgər onlardan biri digərinə
təcavüz etsə, təcavüz edənlə, o Allahın əmrinə qayıdana kimi savaşın.Əgər o qayıtsa,hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və insaflı
olun. Sözsüz ki, Allah insaflıları sevər.” və sonra iki ayət bir-birinə zidd ola bilməz.
Hər kəs bir mömin şəxsi qəsdən öldürərsə, onun cəzası əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lənət edər, onun üçün böyük əzab hazırlar!4/93
yəni mümkün deyil ki, möminlərlə möminlər aylarnan vuruşsun, bir mömin o biri mömini qəzəblənib digər mömini öldürə bilər və həməndə tovbə etməlidi,əks halda kafir hökmündə sayılır !amma mümkün deyil onuynan aylarla vuruşun, bunu edən artıq həddini aşıb.
İkincisi, bu ayət Abdullah ibn Ubeyyin
tərəfdarları ilə Ənsarlar arasında düşən dava haqqında nazil olmuşdur. ("Səhih" əl-Buxari). İbn Ubeyy də münafiqlərin başçısı idi.
Onda belə çıxır ki, ibn Ubeyy də mömin idi. Sadəcə münafiqlərə zahirən müsəlman müamiləsi edildiyi üçün bu ayə onlar
haqqında nazil oldu.”
bir nəfər sourşdu: «Allah qiyamət günü bu qədər çox və hesabsız olan insanların hesabına necə yetişəcək?»İmam Əli buyurdu: « necə ki,Allah onların hesabına yetişər bir halda ki, onlar Allahı görmürlər!» «Necə ki, onlara ruzi verir(dünyada) bir halda ki, onlar onu görmürlər.»

#292 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 09:28

Sənin nəfsivə uyğun olmayan hədislərdən bir neçəsini qeyd edim.

1) Müaviyənin vəhy katibi olması ilə bağlı hədislər

2)Səhih əl-Buxari: Kitabul Fitnə, Bab qovlun Nəbiy innə ibni həzə seyyid, № 7109.
Həsən əl-Bəsri deyir: Mən Əbu Bəkrənin belə dediyini eşitdim. Bir gün Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) xütbə verərkən Həsən ibn Əli gəldi və bu zaman Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurdu: "Mənim bu oğlum alicənabdır. Allah onun əli ilə iki müsəlman dəstəni sülhə bağlayacaqdır"

Həsən ibn Əli (Allah ondan razı olsun) sülh niyyəti ilə Şama gedir və sülh bağlayır. Gördüyün kimi bu hədis bu məsələyə aiddir və Peyğəmbər (s) Müaviyə tərəfi "müsəlman" adlandırır.

Həm də ayəyə nəzər salsaq

49:9
Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barışdırın. Əgər onlardan biri digərinə qarşı təcavüz etsə, təcavüzkar dəstə ilə, o, Allahın əmrini (yerinə yetirməyə) qayıdanadək, vuruşun. Əgər o qayıtsa, hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və insaflı olun. Sözsüz ki, Allah insaflıları sevir.


Həsən (Allah ondan razı olsun) birbaşa ayənin əmrini yerinə yetirdiyini görərik.

3) Sünən Darimi: Kitab əl-Əşribə, Bab mə qilə fil muskir, 2, 114.
Əbu Ubeydə Amir ibn əl-Cərrah, Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə buyurduğunu deyir: "Dininizin ilk çağları Peyğəmbərlik və rəhmətdir. Sonra krallıq və rəhmət, daha sonra toz-torpağa bürünmüş krallıq, ondan sonra isə krallıq və hökmranlıqdır".

Alimlər bu hədisi belə şərh etmişlər:
"Dininizin ilk çağları Peyğəmbərlik və rəhmətdir" sözləri Peyğəmbərin (ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) özünün və sonra Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli və Həsənin möminlərə rəhbərliyini nəzərdə tuturdu. "Sonra krallıq və rəhmət olacaqdır" sözləri ilə Müaviyənin dövranına işarə edirdi. "Toz-torpağa bürünmüş krallıq" və ya "krallıq və hökmranlıqdır" sözləri ilə Müaviyədən sonrakı rəhbərlərin hakimiyyətinə işarə edirdi. Bura Ömər ibn Əbdüləziz istisna olmaqla Yezid və ondan sonra gələn rəhbərlər daxildir.

Bu azğın Bəni-Ümməyənin nasibi olmaları o qədər məşhur məsələdir ki,sən və sənin kimilər gəlib bu parazitləri müdafiə etməyiniz cahillikdən başqa bir şey deyil.Səhihlərdə,zəiflərdə və tarixdə sabitdir ki,bu azğın tayfa Həzrət Əlini söyüb və lənət oxuyublar. Sənin İmam Həsənlə (aleyissalam) bağlı gətirdiyin hədisi sənin hədis,təfsir və tarix alimlərin İbn Kəsir və İbn Həcər səndən yaxşı bilirlər.Onlar bu hədisi bilə-bilə onlara nisibi deyiblər.Sən get onlara dərs keç.Nasibilər zahirdə namaz qılır oruc tutur və dinləri Əliyə (aleyissalam) nifrət etməkdən ibarət olan münafiqlərdir.Ona görə Nəbi (sallallahu aleyhi və əlih) deyir ki,Əli,"Səni yalnız mömin sevər və sənə yalnız münafiq nifrət edər"Həmən bu Bəni-Üməyyə tayfasıda iman gətirməyən zahirdə müsəlman cildində olan münafiqlərdir.İman gətirmiş (mömin) olsaydılar Həzrət Əlini söyməyib onu sevərdilər və s.Bu özü sübutdur ki,iman gətirməyən münafiqlər olublar.Münafiqlər haqqında da Quranda məlumatlar var.

2.Öz əqidənin təsdiqi üçün hədis gətirəndə bizim mənbəmizdən gətir və alim rəyidə gətirib onun səhihliyini sübut elə zəhmət olmasa.Nəbinin (sallallahu aleyhi və əlih) onlara müsəlman deməsi hədisini gətirməyin heç nəyi həll etmir.Ayə isə möminlərdən bəhs edir.Müsəlman başqadır mömin isə başqa.

(Qənimət əldə etmək iştahası ilə islama daxil olan) bədəvi ərəblər: “Biz iman gətirdik!” – dedilər. (Ya Peyğəmbər! Onlara) de: “Siz (qəlbən) iman gətirmədiniz! Ancaq: “Biz islamı (müəyyən şəxsi məqsəd, mənfəət naminə) qəbul etdik!” – deyin. Hələ iman sizin qəlblərinizə daxil olmamışdır (çünki iman əməllə etiqadın vəhdəti, islamı qəbul etmək isə yalnız zahiri əməl deməkdir) Hucurat 14

Bunlar (Bəni-Üməyyə) ya ölüm qorxusundan və ya şəxsi xeyirləri üçün
(gələcəkdə İslam hökümətinin başında oturmaq üçün) zahirdə təslim olub batindəsə,münafiqlər idilər.Əgər həqiqi təslim olub mömin olsaydılar Həzrət Əlini mütləq dildə qəlbdə əməldə sevməli idilər ki,möminlikləri də aşkar olsun.

Buxari İman kitabı 16-cı babda elə bu ayənin mənasında deyir ki,İslamı həqiqətən (qəlbən) qəbul etmədikdə zahirən təslim olmaq və ya ölüm qorxusuna görə qəbul etdikdə Allah deyib:Bədəvi ərəblər: “Biz iman gətirdik!” – dedilər. (Ya Peyğəmbər! Onlara) de: “Siz (qəlbən) iman gətirmədiniz! Ancaq: “Biz islamı (müəyyən şəxsi məqsəd, mənfəət naminə)qəbul etdik!” – deyin.Əgər həqiqətən qəlbən olarsa Allahın bu ayəsinə müvafiqdir.Allah yanında (haqq olan) din İslamdır babı. Ardıycada hədis gətirir.

Səd ibn Əbu Vəqqas deyir:Rəsulullah (sas) mal paylayırdı.Məndə oturmuşdum.Həmən qurupun içərisindən olan birisinə Rəsulullah (sas) heçnə vermədi.Səd:Ya Rəsuləllah filan kəsə niyə (mal) vermədin?Allaha and olsun ki,mən onu mömin kimi tanıyıram.Rəsulullah:Müsəlman (kimi tanıyıram) de.Bir qədər susdum.Sonra yenə:Ya Rəsuləllah filan kəsə niyə (mal) vermədin?Allaha and olsun ki,mən onu mömin kimi tanıyıram.Rəsulullah:Müsəlman (kimi tanıyıram) de. (Və s.)
http://library.islam...6&bk_no=0&ID=21

Rəsulullahın (sallallahu aleyhi və alih) iki dəstəyə müsəlman deməsi heçdə belə deyil ki,onların hamısı mömin idilər.Ayə və hədis müsəlman ilə möminin fərqini iza etdi.İçndə Müaviyə kimi zahirən müsəlmanlarda var."Yazıq Əmmar! Onu azğın (və ya zalım) dəstə öldürəcəkdir.Əmmar onları cənnətə çağıracaq,onlar isə onu (cəhənnəm) oduna cağıracaqlar.Əmmar (bunları eşidib) deyirdi ki,fitnələrdən Allaha sığınıram"."Biz onları oda çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara kömək edilməyəcəkdir".Qasas 41.Yəni Müaviyə.

İmam Həsənin (aleyhissalam) sülhü ilə bağlı özünüzə bəraət qazandıra bilməssiz əsla.İmam Həsənin gücü və köməyi qalmadığı üçün Müaviyə ilə sülh etdi. Siz də (cihadda) zəiflik göstərməyin və üstün olduğunuz halda (kafirləri) sülhə çağırmayın! Allah sizinlədir. O sizin əməllərinizi əsla əskiltməz.Muhəmməd 35.Aydın məsələdir ki,Müaviyəyə nə Osmanın qanı lazım idi,nə də ki,müsəlmanların qanının axıdılması.Ona bunlar lazım idisə,Həzrət Əlinin xilafətinə tabe olardı və islam höküməti güclənərdi bir yerdə Osmanın qatillərini tapıb intiqamını onlardan alardı.Osmanın qanı bəhanəsi altında fitnə fəsad törədib həqiqi öz muradına çatmaq istəyirdi.Onun muradı xəlifə olmaq və özündən sonra kreslosunu oğluna verməkdən ibarətdir.Bilirdi ki,Həzrət Əli onu yaxşı tanıyır. Əgər Əlinin (aleyhissalam) xilafəti güclənsə,və Şama girsə bütün qəsb elədiyim mallar əlimdən alınacaq və valilikdən gələcəkdə də xəlifəlikdən məhrum olacam.Ona görə İslam hökümətinin ilk əvvəllərində gücündən qorxub və gələcəkdə də güclənməsindən qorxub Əli (aleyhissalam) ilə axıracan vuruşdu ki,ta ki,zəiflətsin.Canının qorxusundan Həzrət Əlinin xilafətinə beyət etmirdi.Tax tac istəməyən çoxdan gedib beyət etməli idi.Səhabələr şəhid oldu.Həzrət Əli şəhid oldu.Camaat süst yorğun.İmam Həsənin gücü köməyi tükənib.Satılan satılıb.Qaçan qaçıb və s.Artıq Müaviyə üçün müxalif qüvvələrdən heç bir təhlükə yoxdur.bilir ki,artıq xəlifə mənəm.Və İmam Həsənlə guya pak niyyətlə sülh elədi.Sən demə hələ bu guya sülh arzusunda imiş.Müsəlmanların qanının axıdılmasını istəmirmiş.Yalansa.......... Sülh istəyən,müsəlmanların mənafeyini istəyən,mömin olan vəhdətə xidmət edib çoxdan Həzrət Əliyə beyət etməli,sülh etməli və dünya hərisi olmadığını göstərməli idi.Aydın məsələdir ki, bu deyil.İmam Həsənin (aleyhissalam) əgər gücü olsa idi.Onunlada eynən Həzrət Əli ilə vuruşduğu kimi vuruşub ta ki,xilafəti zəiflədəcəkdir ki,yavaş-yavaş öz muradına çatsın.Artıq bu na ehtiyac yox idi.Tənha qalmış sərkərdə İmam Həsən məcbur olub xilafəti ona verəcək.Verməsə,yerdə qalan çox az sayda haqq tərəfdarı bu azğınların əli ilə şəhid ediləcəklər.

Sənə və sənin timsalında olanlara deyirəm.Mən burda heç kəsə özümü göstərmək fikrim yoxdur.Kimsə desin Hucurat 9 cavab verə bilmirlər.Kim nə deyir desin.Gözümü yumub ağzıma gələni danışmaqdansa,bir müddət susub araşdırdıqdan sonra söz deməyi üstün bilirəm.Xətada edə bilərəm.Ayənin cavabı hazırdır.Allah şahidir ki,vaxtım azdır.İnşəallah bu günlərdə yazacam.


#293 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 02:58

Bu ayəni gətirirsən Mən də bu ayəni gətirdim

49:9
Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barışdırın. Əgər onlardan biri digərinə qarşı təcavüz etsə, təcavüzkar dəstə ilə, o, Allahın əmrini (yerinə yetirməyə) qayıdanadək, vuruşun. Əgər o qayıtsa, hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və insaflı olun. Sözsüz ki, Allah insaflıları sevir.

Gəl Siifeyn məsələsini qırağa qoyaq, əvvəl ayənin təfsirini başa düşməyə çalışaq. İndi sual verirəm. Ayəyə görə iki mömin dəstə vuraşa bilər. İki mömin dəstə vuruşan zaman biri-birindən adam öldürə bilərmi?
Döyüş zamanı təbii ölüm olur. Allah bu dəstələri mömin adlandırıb. Bu ayəni necə başa düşək?

Peyğəmbər (sallallahu ayeyhi və alihi və səlləm) Əli (aleyhissalam) haqqında deyir:"Əli,səni yalnız mömin sevər və sənə yalnız münafiq nifrət (düşmənçilik) edər" Müharibənin amillərindən biridə qarşı tərəfə nifrətdir.Münafiqlərin Rəsulullahla (sallallahu ayeyhi və alihi və səlləm) müharibə etmələrinin amillərindən biridə bu dur ki, Rəsulullaha nifrət etdiklərinə görə Onunla vuruşurdular.Əlinin (aleyhissalam) üstünə silah çəkib Onunla qanlı müharibə edən və bununlada Əliyə (aleyhissalam) qarşı öz nifrətini aşkar edən münafiqdən başqası kim ola bilər ki?! Yenə Nəbi: (sallallahu ayeyhi və alihi və səlləm)"Kim Əlini sevərsə,Məni sevmişdir və kim Məni sevərsə,Allahı sevmişdir.Kim Əliyə nifrət (düşmənçilik) edərsə,Mənə nifrət etmişdir və kim Mənə nifrət edərsə,Allaha nifrət etmişdir" Həzrət Əli ilə müharibə edib ona qarşı nifrətini aşkar etməklə və bununlada Allaha və Onun Rəsuluna nifrət etdiyi halda, bu şəxs münafiqdən başqası kim ola bilər?! Bunlarıda yaddan çıxartma!

Hucurat 9,10 çox gözəl ayələrdir.Bu ayələr gözəl ahənglə bir-birlərini tamamlayıb möminlərin bir-birlərinə qarşı qardaş olmalarını və onların arasında daim sülh olmasını açıq aşkar bəyan etməkdədir.Ayənin bir neçə şəni nuzulu var.Möminlərdən Ovs və Xəzrəclilərin davası,Ənsarlı möminlərdən iki kişi arasında olan davaları,ər və arvad arasında olan çəkişmə.Şəni nuzullara baxdıqda görərsən ki,onlar bir-birlərinə qarşı əllə, ayaqqabı və çubuqla vurublar.Və aralarında olümdə olmayıb.Bu cür hadisələrin dərhal qarşısını almaq və bu hadisələr qanlı müharibələrə çevrilməməsi üçün və möminlər bir-birlərini öldürməmələri üçün Allah əmr edib ki,iki mömin tayfanın arasında sülh yaradın (barışdırın onları) Yəni iki mömin arasında müharibə olmamalıdır mütləq sülh olmalıdır.Bu Allahın əmri olduğu üçün Nəbi (sallallahu ayeyhi və alihi və səlləm) və möminlər onları dərhal barışdırmalıdırlar.Və onlarda Allahın bu əmrinə mütləq itaət edib dərhal barışmalıdırlar.Çünki,möminlər bir-birlərinə qardaşdırlar.Qanları malları namusları bir-birlərinə haramdır. Tarixdə olmuş bu hadisə bizə bir dərs verir ki,iki mömin tayfa arsında mütləq sülh olmalı və müharibə olmamalıdır.260-cı posta olanlarda bunu başa düşməyə kömək edir.Bunları bildiyimiz halda biz möminlər bir-birimizln boynunu vurub necə müharibə edə bilərik.Bir halda bilirik ki,iki mömin tayfa arasında müharibə olmamalıdır.Mütləq sülh olmalıdır.Hə ola bilsin ki,dövrümüzdə şeytan iki mömin şəxsin arasına girsin və tarixdə baş vermiş hadisə təzədən təkrarlansın.Bu halda da yenə mütləq barışmalıdırlar.Sülhə gəlməlidirlər.Ölüm olmamalıdır.İki mömin dəstənin arasına şeytan girib qəfildən aralarında ixtilaf düşsə və bir-birlərinə yumuruq və təpik və s.vurub vuruşsalar bu halda onlar möminlikdən çıxmazlar.Necəki,tarixdə belə hadisə baş verdiyi halda Allah onlara mömin deyib və mən nə çarəyəm ki,buna etiraz edim.Lakin möminlik sifətinin onlarda sabit olması üçün şərti var.Allahın əmrinə mütləq itaət edib sülhə gəlməlidirlər.Bir-birlərinin böynunu vurmamalıdırlar.Möminlər onları ayırdıqda mütləq məsləhətə qulaq asıb barışmalıdırlar.Çünki,bu Allahın əmridir və möminlər bir-birlərinə qardaşdırlar.Əgər mömindirlərsə,Allahın Qurandakı sülh əmrinə mütləq itaət edəcəklər.Çünki,möminin sifəti budur. Möminlərin sözü ancaq: “Eşitdik və itaət etdik!” – deməkdən ibarətdir. Nicat tapanlar da məhz onlardır!(Nur 51) Digər ayə:Mömin kişi və qadınlar "Allaha və Onun Elçisinə itaət edirlər. Allah onlara rəhm edəcəkdir".(Tövbə 71) Elə isə Allahdan qorxun və öz aranızdakı əlaqələri düzəldin. Əgər möminsinizsə, Allaha və Onun Elçisinə itaət edin. Möminlər ancaq o kəslərdir ki, Allah anıldığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər, Onun ayələri onlara oxunduqda imanları artar, yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edər (Ənfal 1,2) Yəni,sülhü eşitdik Allahdan qorxduq və ona tabe olduq.Yox əgər sülhə tabe olmayıb öz şəxsi rəylərinə söykənib təcavüz eləsələr möminlərin üstünə bu halda azğındırlar.İbn Abbasda bunu dedi.266-cı posta bax.Çünki,Allahın əmrini ayaqlarının altına qoyub tapdaladılar."Allah və Onun Elçisi bir işə hökm verdiyi zaman heç bir mömin kişi və mömin qadın öz işlərində istədikləri qə­­rarı verə bilməzlər. Allaha və Onun Elçisinə asi olan kəs, əlbəttə ki, açıq-aydın azğınlığa düşmüşdür".(Əhzab 36) Kim Allaha və Onun Elçisinə asi olarsa, onun üçün içərisində əbədi qalacaqları Cəhənnəm odu hazırlanmışdır”.(Cinn 23)Bunlardan da əlavə Allah onları "bəği" sifəti ilə vəsf edib.Hansı ki,Quranda Allah Qarunuda bu sifətlə vəsf edibdir.Qarunda azğınlığından Musaya (aleyhissalam) zülm edirdi və axırda da yer Allahın əmri ilə onu udub məhv elədi.Bax 268,269 postlara.Uzun sözün qısası budur ki,Allahın sülh əmrini ayaq altında qoyan həmən bu "bəği" əhli əgər pak niyyətlə sülhə gəlsələr və mömin qardaşlarının qanlarını tökməkdən əl çəksələr mömindirlər və qardaşlarımızdır.Yox əgər sülhə gəlməsələr və möminlərin üstünə hücum edib onların qanlarını tökməkdə israrlı olsalar möminlərin imamı və möminlər onlarla vurşduqda öldürülən azğın zalım dəstənin qanlarıda hədərdir.Ona görə ki,haqq dəstə Allahın əmri ilə azğın təstə ilə vuruşur.Haqq dəstədən ölənlərin qanı isə hədər deyil.Onun sorğusu və cəzası olacaq.Məsələn "Hər kəs qəsdən bir mömini öldürərsə, onun cəzası içərisində əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəblənər, onu lənətləyər və onun üçün böyük bir əzab hazırlayar".(Nisa 93)Bax bu ayənin Hucurat 9,10-la qətiyyən ziddiyyəti yoxdur.Allahda deyib ki,Quranda ziddiyyət yoxdur."Məgər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar".(Nisa 93) Ona görə ziddiyət yoxdur ki,Hucurat 9-da ölüm olmayıb.Barışıq olub.Nisa 93 də isə mömini qətlə yetiriblər.Allahda möminin qətl hökmünü burda bəyan edib."Bəği"əhli Allahın barış əmrini pozduqlarına görə və mömimlər arasında əmin amanlıq müqəddəsliyini aradan apardıqlarına görə və eyni zamanda da təcavüzə məruz qalmış məzlum mömin dəstənin haqqı tapdalandığına görə və s.Allah əmr edib ki,onlar Allahın əmrinə qayıdana qədər onlarla vuruşun.Haqq tərəfin vuruşması fərzdir.Azğın zalım dəstənin isə sülhə gəlməsi fərzdir.Sülhə gəlmək əvəzinə utanmaz-utanmaz hələ möminlərin üstünə silah çəkib onları öldürmək fikirləri var?!Necə ki,azğınlardan bəziləri bunu etdi.Bu iki mömin dəstənin məsələsi.Bunlardan da əlavə yaddan çıxartmaq lazım deyil ki,onlar rəsmi məsum İmam Əliyə qarşı müharibəyə çıxmışdılar.Təsəvvür elə ki,İmam Mehdi (aleyhissalam)zühur edib və bir dəstə silah alıb əlinə ona qarşı müharibə edib Allahın höccətini möminlərin İmamını öldürmək istəyirlər. Əli (aleyhissalam) kafirləri və ya münafiqləri və yaxud da azğınları öldürüb.Möminləri öldürməyib.#294 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 03:16

Üzür istəyirəm.Dəyişməyə vaxtım qalmadığı üçün moder qardaşdan xahiş edirəm ki,səhvimi düzəltsin və bunuda silsin."Məgər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar".Nisa 82-dir

#295 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 03:24

aydindir ki cavab vermekde acizsiniz. amma goruntu olsun deye nese yazirsiniz ki,bunada cavab verdik. Beli ,bizimle xevaricler arasinda xarici gorkemimizde oxsharliq var.onlarda bizi kimmi sunneti yashayirlar.amma biz demirik ki onlarla aramizda hec bir ixtilaf ve fikir ayriligi yoxdur.Nece ki,Eli radiyallahu anhu Muaviye ve onun teraftarlari haqda deyirdi.Biz Xevariclerle zahiren oxshasaqda eqide tam ferqlidir Eli Allah ondan razi olsun deyirki ,eqide ixtilafimiz ,fikir ayriligimiz olmayib.demeli muselmann olublar.demeli tekfir iddialariniz batil olur,ve cax neticeler cixir...

Sual: Xəvariclər Qiblə əhlindən sayılırmı? Onların arxasında namaz qılmaq olar? Qiblə əhlindən arxasında namaz qılınmasına icazə verilənlər haqqında ümumi qayda nədir?

Cavab:

Alimlər xəvariclərin kafir və yaxud sadəcə zəlalət əhli və fasiq olub-olmadığı barədə ixtilaf ediblər. Kafir olduqlarına dair rəy haqqa daha yaxındır. Belə ki, dəlillər onların kafir olduğunu göstərir. Alimlərin qeyd etdiyi kimi, iqtidarı əllərinə aldıqları hal istisna olmaqla onların arxasında namaz qılmaq icazəli deyil. Belə olduğu halda onların arxasında namaz qılınır və camaat namazları tərk edilmir.

Müəllif: Şeyx Saleh əl-Fəuzan
əl-İcəbə əl-muhimmə fi məşəkil il-muzləhimmə

http://dinifetvalar....-hesab-edilirmi


#296 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 19 Январь 2014 - 06:10

حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة قال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال هذا مني وحسين من علي فقال الأسدي جمرة أطفأها الله عز وجل قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني قال أفعل قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب قال نعم قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير قال نعم قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المائتين ففرقها المقدام في أصحابه قال ولم يعط الأسدي أحدا شيئا مما أخ ذ فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه .

تحقيق الألباني

صحيح النسائي ( 4254 ) // ( 3967

Bizə Amr ibn Osman ibn Səid əl-Himsi nəql etdi,bizə Bəqiyyə (ibn əl Vəlid) nəql etdi,o da Bəhirdən,o da Xaliddən:(Səhabə) Miqdam ibn Madi Kərib ilə Amr ibn əl-Əsvəd və Qinnəsrin əhalisindən olan Əsəd oğullarından bir kişi Müaviyə ibn Abu Sufyanın yanına (evinə) gəldilər.Müaviyə əl-Miqdama dedi:Həsən ibn Əlinin öldüyünü bilirsənmi? əl-Miqdam dedi: "İnnə lillah və inna ileyhi raciun".Bir kişi (Müaviyə ibn Abu Sufyan) ona dedi:Sən onun ölümünü müsibətmi sayırsan?! (əl-Miqdam cavab olaraq Müaviyəyə) dedi: Mən onun ölümünü necə müsibət saymaya bilərəm?! Rəsulullah (salləllahu aleyhi və alih) onu quçağına alıb deyirdi: "Bu (Həsən) Məndəndir Hüseyn də Əlidən".Əsəd oğullarından olan (Müaviyənin tələbinə görə onu razı salmaq üçün və ona yaltaqlanmaq üçün) dedi:(Həsən)atəş qığılcımı idi ki,Allah onu (öldürməklə fitnəni) söndürdü.(Hədisi nəql edən Xalid) dedi:əl-Miqdam (Müaviyəyə) dedi:Mən bu gün səni qıcıqlandıran və qəzəbləndirən şeyləri sənə eşitdirməyincə burdan ayrılmayacağam! əl-Miqdam sonra isə dedi:Ey Müaviyə! Əgər doğru danışsam mənim sözlərimin doğru olduğunu təsdiqlə və əgər yalan danışsam mənim yalan dediyimi də təsdiqlə.Müaviyə də dedi ki,oldu. əl-Miqdam Müaviyəyə dedi:Allah eşqinə de görüm Rəsulullahın (salləllahu aleyhi və alih) kişilərə qızıl üzük taxmağı haram etdiyini bilirsənmi? Müaviyə dedi bəli.əl-Miqdam:Allah eşqinə de görüm Rəsulullahın (salləllahu aleyhi və alih) kişilərə ipək geymələrinin haram etdiyini bilirsənmi? Müaviyə dedi bəli bilirəm.əl-Miqdam:Allah eşqinə de görüm Rəsulullahın (salləllahu aleyhi və alih) vəhşi heyvanların dərilərinin giyinilməsini və onların üzərinə minməyin (oturmağın) haram etdiyini bilirsənmi? Müaviyə dedi bəli bilirəm. əl-Miqdam dedi:Ey Müaviyə! Allaha and olsun ki,mən bunların (haramların) hamısını sənin evində gördüm.Müaviyə dedi: Ey Miqdam! Mən başa düşdüm ki,sənin əlindən qurtara bilməyəcəm. (Hədisi nəql edən) Xalid dedi: Müaviyə,Miqdamın o iki yoldaşına (pul ) verilməsini əmr etdiyindən çoxunu Miqdama verilməsini əmr etdi.Onun oğluna da iki yüz qədərində (pul) verdi.Miqdam aldıqlarını yoldaşlarına bölüşdürdü.Əsəd oğullarından olan kişi isə aldıqlarından heç kimə bir şey vermədi.Müaviyə bundan xəbər tutdu və dedi: əl-Miqdam əli açıq (pulunu malını əsirgəmədən verən) kişidir.Əsəd oğullarından olan isə əli möhkəm, bir şey verməyə qıymayan kişidir.

Albani təhqiq edib və deyib ki,hədis səhihdir.


Mənbə:Sünən Abu Davud,libas kitabı,hədis 4131, 9/131
http://islamport.com/d/1/alb/1/54/510.html

فقال له رجل أتراها مصيبة

Bir kişi dedi: Sən onun (İmam Həsənin) ölümünü müsibətmi sayırsan?

Hədisi şərh edən Muhəmməd Şəms əl-Haqq əl-Azim Abadi deyir ki:
والمراد بفلان هو معاوية بن أبي سفيان
"o fulan (kişi) Müaviyə ibn Abu Sufyandır". Və sonra deyir ki,Əhməd bin Hənbəl bunu nəql edib.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=1565&idfrom=7169&idto=7176&bookid=55&startno=2

Əhməd ibn Hənbəl müsnədində nəql etdiyi hədisə nəzər salaq.

رقم الحديث: 16857
حديث مرفوع) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ ، وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ ، إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ : أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ ؟ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : أَتُرَاهَا مُصِيبَةً ؟ فَقَالَ : وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ ، وَقَالَ : " هَذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ " ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

Bizə Həyvə ibn Şureyh nəql etdi,bizə Bəqiyyə nəql etdi,bizə Bəhir ibn Səd,o da Xalid ibn Madəndən:əl-Miqdam ibn Madi Kərib ilə Amr ibn əl-Əsvəd Müaviyə ibn Abu Sufyanın yanına (evinə) gəldilər.Müaviyə əl-Miqdama dedi:Həsən ibn Əlinin öldüyünü bilirsənmi? əl-Miqdam dedi: "İnnə lillah və inna ileyhi raciun". Müaviyə ona dedi:Sən onun ölümünü müsibətmi sayırsan?! (əl-Miqdam cavab olaraq Müaviyəyə) dedi: Mən onun ölümünü necə müsibət saymaya bilərəm?! Rəsulullah (salləllahu aleyhi və alih) onu quçağına alıb deyirdi: "Bu (Həsən) Məndəndir Hüseyn də Əlidən"
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=61109&hid=16857

Əhmədin müsnədini təhqiq edən Əhməd Şakir-Həmzə Zeyn deyir ki,hədis səhihdir.Və Abu Davud 4131 nömrəli hədisdə nəql edib.
Cild 13 səh 295 hədis 17123

https://archive.org/details/WAQmusndaWAQ
http://www.waqfeya.c...ook.php?bid=619


" الحسن مني و الحسين من علي " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 469 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 186 ) و أحمد ( 4 / 132 ) و ابن عساكر ( 4 / 258 / 2 ) من
طريق بقية حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان قال : " و فد المقدام بن معدي
كرب و عمرو بن الأسود إلى معاوية ، فقال معاوية للمقدام : أعلمت أن الحسن بن
علي توفي ؟ فرجع المقدام ، فقال له معاوية : أتراها مصيبة ؟ فقال : و لم لا
أراها مصيبة ، و قد وضعه رسول الله في حجره و قال ... " فذكره .
قلت : و هذا إسناد حسن ، رجاله ثقات ، و قال المناوي : " قال الحافظ العراقي : و سنده جيدƏhmədin nəql etdiyi müxtəsər hədisi Albani özünün əs-Silsilətu əs-Səhihə hədis 811-də nəql edib və deyib:Deyirəm ki,bu isnad həsəndir və ravilər də siqədir.əl-Munəvi deyib ki,Hafiz əl Əraqi onun sənədinin ceyyid (yaxşı) olduğunu söyləyib.

http://islamport.com/d/1/alb/1/19/124.html

Ola bilsin ki,Müaviyəni özlərinə dayı bilənlər gəlib burda onu müdafiə etsinlər və sənəd də olan ravi Bəqiyyə ibn əl-Vəlid haqqında nələrsə,danışsınlar.Ona görə onlara bir az məlumat verək ki,tələsməsinlər.Tələsən təndirə düşər.Məsələn Sünən Tirmizidən yalnızca sənədi qeyd edəcəm və sənəd də ravi silsiləsində Bəqiyyə ibn əl-Vəlidin də adı var.

حدثنا علي بن حجر حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
تحقيق الألباني
صحيح

Tirmizi dedi:Bu hədis həsən səhihdir. Hədis 2676
http://islamport.com/w/alb/Web/782/2676.htm

2-ci bir nümunəni Hakim və Zəhəbidən misal göstərək.Və ravi silsiləsində Bəqiyyənin adı qeyd olunub.Mustədrək hədis 7027

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أبو عتبة محمد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و إسناده شامي صحيح
و له شاهد بإسناد البصريين صحيح عن عمرو بن مرة الجهني عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

Hakim və Zəhəbi deyirlər hədis səhihdir.
http://islamport.com/w/mtn/Web/2986/7635.htm

Ay əyyaş,münafiq,nasibi,nəcis oğlu nəcis Müaviyə! Allah sənə lənət eləsin!Sənin cinayətlərinə göz yumub səni bilərəkdən təbliğ edənlərədə!Allah Muhəmməd və Ali Muhəmmədin düşmənlərinə əvvəldən axıracan lənət etsin!


#297 Asiman.X

Asiman.X

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 65 сообщений

Отправлено 22 Январь 2014 - 11:26

حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة قال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال هذا مني وحسين من علي فقال الأسدي جمرة أطفأها الله عز وجل قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره ثم قال يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني وإن أنا كذبت فكذبني قال أفعل قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب قال نعم قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير قال نعم قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال نعم قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المائتين ففرقها المقدام في أصحابه قال ولم يعط الأسدي أحدا شيئا مما أخ ذ فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه .

تحقيق الألباني

صحيح النسائي ( 4254 ) // ( 3967

Bizə Amr ibn Osman ibn Səid əl-Himsi nəql etdi,bizə Bəqiyyə (ibn əl Vəlid) nəql etdi,o da Bəhirdən,o da Xaliddən:(Səhabə) Miqdam ibn Madi Kərib ilə Amr ibn əl-Əsvəd və Qinnəsrin əhalisindən olan Əsəd oğullarından bir kişi Müaviyə ibn Abu Sufyanın yanına (evinə) gəldilər.Müaviyə əl-Miqdama dedi:Həsən ibn Əlinin öldüyünü bilirsənmi? əl-Miqdam dedi: "İnnə lillah və inna ileyhi raciun".Bir kişi (Müaviyə ibn Abu Sufyan) ona dedi:Sən onun ölümünü müsibətmi sayırsan?! (əl-Miqdam cavab olaraq Müaviyəyə) dedi: Mən onun ölümünü necə müsibət saymaya bilərəm?! Rəsulullah (salləllahu aleyhi və alih) onu quçağına alıb deyirdi: "Bu (Həsən) Məndəndir Hüseyn də Əlidən".Əsəd oğullarından olan (Müaviyənin tələbinə görə onu razı salmaq üçün və ona yaltaqlanmaq üçün) dedi:(Həsən)atəş qığılcımı idi ki,Allah onu (öldürməklə fitnəni) söndürdü.(Hədisi nəql edən Xalid) dedi:əl-Miqdam (Müaviyəyə) dedi:Mən bu gün səni qıcıqlandıran və qəzəbləndirən şeyləri sənə eşitdirməyincə burdan ayrılmayacağam! əl-Miqdam sonra isə dedi:Ey Müaviyə! Əgər doğru danışsam mənim sözlərimin doğru olduğunu təsdiqlə və əgər yalan danışsam mənim yalan dediyimi də təsdiqlə.Müaviyə də dedi ki,oldu. əl-Miqdam Müaviyəyə dedi:Allah eşqinə de görüm Rəsulullahın (salləllahu aleyhi və alih) kişilərə qızıl üzük taxmağı haram etdiyini bilirsənmi? Müaviyə dedi bəli.əl-Miqdam:Allah eşqinə de görüm Rəsulullahın (salləllahu aleyhi və alih) kişilərə ipək geymələrinin haram etdiyini bilirsənmi? Müaviyə dedi bəli bilirəm.əl-Miqdam:Allah eşqinə de görüm Rəsulullahın (salləllahu aleyhi və alih) vəhşi heyvanların dərilərinin giyinilməsini və onların üzərinə minməyin (oturmağın) haram etdiyini bilirsənmi? Müaviyə dedi bəli bilirəm. əl-Miqdam dedi:Ey Müaviyə! Allaha and olsun ki,mən bunların (haramların) hamısını sənin evində gördüm.Müaviyə dedi: Ey Miqdam! Mən başa düşdüm ki,sənin əlindən qurtara bilməyəcəm. (Hədisi nəql edən) Xalid dedi: Müaviyə,Miqdamın o iki yoldaşına (pul ) verilməsini əmr etdiyindən çoxunu Miqdama verilməsini əmr etdi.Onun oğluna da iki yüz qədərində (pul) verdi.Miqdam aldıqlarını yoldaşlarına bölüşdürdü.Əsəd oğullarından olan kişi isə aldıqlarından heç kimə bir şey vermədi.Müaviyə bundan xəbər tutdu və dedi: əl-Miqdam əli açıq (pulunu malını əsirgəmədən verən) kişidir.Əsəd oğullarından olan isə əli möhkəm, bir şey verməyə qıymayan kişidir.

Albani təhqiq edib və deyib ki,hədis səhihdir.


Mənbə:Sünən Abu Davud,libas kitabı,hədis 4131, 9/131
http://islamport.com/d/1/alb/1/54/510.html

فقال له رجل أتراها مصيبة

Bir kişi dedi: Sən onun (İmam Həsənin) ölümünü müsibətmi sayırsan?

Hədisi şərh edən Muhəmməd Şəms əl-Haqq əl-Azim Abadi deyir ki:
والمراد بفلان هو معاوية بن أبي سفيان
"o fulan (kişi) Müaviyə ibn Abu Sufyandır". Və sonra deyir ki,Əhməd bin Hənbəl bunu nəql edib.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=55&ID=1565&idfrom=7169&idto=7176&bookid=55&startno=2

Əhməd ibn Hənbəl müsnədində nəql etdiyi hədisə nəzər salaq.

رقم الحديث: 16857
حديث مرفوع) حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، قَالَ : وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ ، وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ ، إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِلْمِقْدَامِ : أَعَلِمْتَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تُوُفِّيَ ؟ فَرَجَّعَ الْمِقْدَامُ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : أَتُرَاهَا مُصِيبَةً ؟ فَقَالَ : وَلِمَ لَا أَرَاهَا مُصِيبَةً وَقَدْ وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ ، وَقَالَ : " هَذَا مِنِّي وَحُسَيْنٌ مِنْ عَلِيٍّ " ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

Bizə Həyvə ibn Şureyh nəql etdi,bizə Bəqiyyə nəql etdi,bizə Bəhir ibn Səd,o da Xalid ibn Madəndən:əl-Miqdam ibn Madi Kərib ilə Amr ibn əl-Əsvəd Müaviyə ibn Abu Sufyanın yanına (evinə) gəldilər.Müaviyə əl-Miqdama dedi:Həsən ibn Əlinin öldüyünü bilirsənmi? əl-Miqdam dedi: "İnnə lillah və inna ileyhi raciun". Müaviyə ona dedi:Sən onun ölümünü müsibətmi sayırsan?! (əl-Miqdam cavab olaraq Müaviyəyə) dedi: Mən onun ölümünü necə müsibət saymaya bilərəm?! Rəsulullah (salləllahu aleyhi və alih) onu quçağına alıb deyirdi: "Bu (Həsən) Məndəndir Hüseyn də Əlidən"
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&pid=61109&hid=16857

Əhmədin müsnədini təhqiq edən Əhməd Şakir-Həmzə Zeyn deyir ki,hədis səhihdir.Və Abu Davud 4131 nömrəli hədisdə nəql edib.
Cild 13 səh 295 hədis 17123

https://archive.org/details/WAQmusndaWAQ
http://www.waqfeya.c...ook.php?bid=619


" الحسن مني و الحسين من علي " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 469 :
أخرجه أبو داود ( 2 / 186 ) و أحمد ( 4 / 132 ) و ابن عساكر ( 4 / 258 / 2 ) من
طريق بقية حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان قال : " و فد المقدام بن معدي
كرب و عمرو بن الأسود إلى معاوية ، فقال معاوية للمقدام : أعلمت أن الحسن بن
علي توفي ؟ فرجع المقدام ، فقال له معاوية : أتراها مصيبة ؟ فقال : و لم لا
أراها مصيبة ، و قد وضعه رسول الله في حجره و قال ... " فذكره .
قلت : و هذا إسناد حسن ، رجاله ثقات ، و قال المناوي : " قال الحافظ العراقي : و سنده جيدƏhmədin nəql etdiyi müxtəsər hədisi Albani özünün əs-Silsilətu əs-Səhihə hədis 811-də nəql edib və deyib:Deyirəm ki,bu isnad həsəndir və ravilər də siqədir.əl-Munəvi deyib ki,Hafiz əl Əraqi onun sənədinin ceyyid (yaxşı) olduğunu söyləyib.

http://islamport.com/d/1/alb/1/19/124.html

Ola bilsin ki,Müaviyəni özlərinə dayı bilənlər gəlib burda onu müdafiə etsinlər və sənəd də olan ravi Bəqiyyə ibn əl-Vəlid haqqında nələrsə,danışsınlar.Ona görə onlara bir az məlumat verək ki,tələsməsinlər.Tələsən təndirə düşər.Məsələn Sünən Tirmizidən yalnızca sənədi qeyd edəcəm və sənəd də ravi silsiləsində Bəqiyyə ibn əl-Vəlidin də adı var.

حدثنا علي بن حجر حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
تحقيق الألباني
صحيح

Tirmizi dedi:Bu hədis həsən səhihdir. Hədis 2676
http://islamport.com/w/alb/Web/782/2676.htm

2-ci bir nümunəni Hakim və Zəhəbidən misal göstərək.Və ravi silsiləsində Bəqiyyənin adı qeyd olunub.Mustədrək hədis 7027

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ أبو عتبة محمد بن الفرج ثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و إسناده شامي صحيح
و له شاهد بإسناد البصريين صحيح عن عمرو بن مرة الجهني عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح

Hakim və Zəhəbi deyirlər hədis səhihdir.
http://islamport.com/w/mtn/Web/2986/7635.htm

Ay əyyaş,münafiq,nasibi,nəcis oğlu nəcis Müaviyə! Allah sənə lənət eləsin!Sənin cinayətlərinə göz yumub səni bilərəkdən təbliğ edənlərədə!Allah Muhəmməd və Ali Muhəmmədin düşmənlərinə əvvəldən axıracan lənət etsin!

Salam aleykum.Allah Müaviyyəyə lənət eləsin.Yezid ibn müaviyyə yədə lənət eləsin.Bunları haqq sayıb arxaları ilə gedənlərə yazığım gəlir. Əli(ə) Haqq ilədir,Haqq Əli (ə) ilə.

#298 qulam

qulam

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 501 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 23:56

ÇOX ZAMAN EŞİDİRİK Kİ, MUAVİYƏ BİN ƏBİ SÜFYAN (L) HZ.ƏLİYƏ (Ə) QARŞI SADƏCƏ OSMANIN QATİLLƏRİNİ TƏLƏB ETDİYİ ÜÇÜN İCTİHAD EDƏRƏK VURUŞUB. LAKİN "SƏHİH ƏL-BUXARİ"DƏ GƏLƏN BU HƏDİS BU NƏZƏRİYYƏNİ ALT-ÜST EDİR. BUNDAN ƏLAVƏ, MƏQALƏDƏ ƏHLİ-XİLAFA ÜNVANLADIĞIMIZ 9 SUAL VAR.

Muaviyə xəlifəlik iddiası edir
Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru