Перейти к содержимому


Фотография

Şiələrə suallar


 • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2322

#1921 *KıZıLBAŞH*

*KıZıLBAŞH*

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 10 сообщений

Отправлено 01 Март 2012 - 22:59

Allahın göndərdiyi dinin formasını və mahiyyətini dəyişirsiniz.


Peyğəmbərdən sonra dinimizə cahil inancları soxuşduran və Peyğəmbərin sözünü yerə salan, xilafət və puldan gözü dönmüş kafirlərə Allah lənət etsin!


Dində yenilik edən iddia edir ki, Allah və onun elçisi (s) bilməyiblər ki, sən deməmişdən belə gözəl əməl də var imiş.


Görünür var imiş...


Dinin əsas atributlarından biri də məsciddir. Allaha ibadət evidir. Peyğəmbər (s) dövründə, Əli (rad) xəlifəliyi dövründə məscidlər qəbirsiz olub.
İndi də elə olmalıdır. Yeni ibadət məkanı kəşf edibsiniz: məscid ilə qəbir birlikdə.


Uyy daaa!! Kəbədəki qəbirlər? Görünür yeni namaz üslubu və azan kəşf olunub!!

Həm də bunu Peyğəmbərdən sonra "Xristafor Kalumb (rad)" soxuşdurub!


Allah sizə hidayət versin.


Allah "hidayət olunmayanlara" hidayət etsin! :rolleyes:

Ey şiələr, vallahi ki, bu Əlinin (rad) yolu deyil.


Yalan demə! Bu "Bakı-Şamaxı" yoludur! :blushL:


Necə xristinanlar İsanın Allahın olduğunu uydurdular
Eləcə də şiələr Əlinin imam olmasını uydurdular.


Fərqidəsiniz mi ey qardaşım! Siz şiələri "kafirliklə" günahlandırırsınız!!! Amma hədis və ayələrdə birini kafirliklə ittiham etmək sadə bir şey deyil! Əgər bu sübut olunmasa....... Allah köməyiniz olsun! Siz bizi nə ilə ittiham edirsiniz? Xahiş edirəm dəyərli soydaşım, fikrinizi bildirin! İnşaAllah sizi səhv anlamışam. Çünki bu elə belə bir məsələ deyil! Hətta "Mâlik, əl-Muvatta', Kitâbu’l-Kəlâm, Məkrûh Olan Kelâm Bâbı (2/984, H:1), Əhməd (2/112) İbnu Ömər radıyellâhu anhumâ"də belə nəql olunur:

"Kim Mömin bir qardaşına' ey kafir! "Desə, kafirlik ikisindən birinə dönər."

Və başqa bir hədisdə isə:

"Hansı adam bir adamı kâfirlikle ittiham etsə və əgər o adam dediyi kimi (kafir) isə (bir mes'ûliyyeti yoxdur); deyilsə, o kafir özü olar."


Allah elə etsin ki, mən sizi yalnış anladım... Yoxsa sizin sonunuz Allah eləməsin çox pis bir şəkildə bitər, əziz qardaşım! :unsure:

#1922 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 11:17

Bismilləh,

Ey şiələr, xahiş edirəm, verdiyim suallara elmli şiələr cavab versin. Dinimiz biz fikirləşdiklərimiz deyil. Quranda və səhih hədislərdə olanlar bizim dinimizdir. Suallara cavab verəndə Qurandan ayə və səhih hədislərlə cavab verin.Əgər sualın cavabını bilmirsinizsə ya cavab verməyin, ya da yazın ki, bilmirik. Bilməmək eyib deyil.

Əli ® demişdir: "Haqq kişilərə görə tanınmır, kişilər haqqa görə tanınır. Haqqı bil kişiləri tanıyacaqsan".

Burdakı məsələlərdə o cür yanaşmayın ki, bu əhli sünnədir, nə deyirsə səhv deyir. Özümdən nəsə uydurum ona cavab verim. Siz baxın görün kim haqqı deyir. Əgər görürsünüzsə kimsə haqq deyir, onu qəbul edin, təvözəkarlıq edib "bu məsələdə sən haqlısan" deyin. Baxın kimin dedikləri Qurana uyğun gəlir. Onda biləcəksiniz ki, kim haqq yoldadır.

1-ci sual) Mən suallarımı deyəsən düzgün sizə çatdıra bilmirəm. Ona görə sualı başqa şəkildə verirəm.
Siz iddia edirsiniz ki, Quranda "Allahın əli" ifadələri məcazi mənadadır.
Sizin əqidəyə görə məcazi mənada "Allahın əli var" demək olar?

2-ci sual) Sələf əqidəsində heç kim demir ki, həqiqi mənada "Allahın əli var". Nəinki, həqiqi mənada "Allahın əli var" deyilmir, hətta Qurandakı və səhih hədislərdəki Allahın xüsusiyyətləri ilə bağlı ifadələrinin dəlil (ayə və ya hədis) olmadan hansısa bir mənada keyfiyyətinin soruşulması, bənzədilməsi və yozulması düzgün hesab olunmur və qəbul olunmur. Bunu edənlərin küfr etdiyi hesab olunur.
Çünki Allahın tayı və bənzəri yoxdur. Bizim də məntiqimiz və düşüncə qabiliyyətimiz məhduddur. Bu öz məntiqimizlə ifadələri yozsaq böyük küfr etmiş ola bilərik. Yozmuruq, lakin həmin ayələrə iman gətiririk.

3:7
(Ya Rəsulum!) Sənə Kitabı (Quranı) nazil edən Odur. Onun (Kitabın) bir hissəsi (Quranın əslini, əsasını təşkil edən) möhkəm (mənası aydın, hökmü bəlli), digər qismi isə mütəşabih (çətin anlaşılan, dəqiq mənası bilinməyən, məğzi bəlli olmayan) ayələrdir. Ürəklərində əyrilik (şəkk-şübhə) olanlar fitnə-fəsad salmaq və istədikləri kimi məna vermək məqsədilə mütəşabih ayələrə uyarlar (tabe olarlar). Halbuki onların yozumunu (həqiqi mənasını) Allahdan (yaxud Allahdan və elmdə qüvvətli olanlardan) başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə: “ Biz onlara iman gətirdik, onların hamısı Rəbbimizin dərgahındandır”, - deyərlər. Bunları ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər.

Sadəcə biz ayədəki ləfzi təsdiq edirik.
Allah ayədə hansı mənada "Allahın əli" ifadəsini deyirsə həmin mənada biz "Allahın əli var" deyirik.
Bu əqidədə nəsə problem var?

3-cü sual)

‘Rəbbimiz, gecənin üçde biri qaldığında her gecə dünya semasından enərək buyurur ki ‘Mənə kim dua eder ki, duasına qəbul edim. Kim bir şey istər ki, ona istədiyini verim. Kim de bağışlanmağını tələp edər ki, onu mağfiret edeyim.
Mənbəə:
İbn Teymiyyə, Mecmuul-Fetava, Beyrut çapı, ty., V, 416.
------------------------------------------------------------------
Sizcə Allah yalnız "səma"dadır?? Yəni Allah hər yerdə deyil?? Yəni Allah o qədər kiçikdir ki, səmadan yer üzünə enir? Yəni Allah əslində dünyaya yerləşəcək qədər kiçikdir? Yəni Allah ağaclarda, daşda torpaqda, bir sözlə hər bir yerdə bizim yanımızda deyil?? Məgər Allah gecə saat 12:00 olanda uçan eşşəyinə minib yerə enir?
Mən burada sizin və digər "əxi yoldaş"larınızın fikirlərinə təsir göstərmək istəmirəm! Əlbətdə ki, hər bir insanın öz iradəsi, və azad düşüncəsi var! Lakin sizin "alim" dediyiniz insanlar Allahı cisim adlandırırsa o zaman İslamın "Bütpərəstlikdən" nə fərqi var??
Həə... deməli Allahın əli var! Allahın uçan eşşəyi var! Allahın evi səmadadır! Deməli belə bir nəticə çıxardım ki, gərək Allahın şəklini çəkim! Və internetdə hər kəsə göstərim! -- Yəni doğurdan mı sizin məntiqiniz budur????


Axı siz həm ayələri yozur, həm də bənzədirsiniz? Doğrumu düşündüm?? :rolleyes:Sən biliksizliyinlə özün də bilmədən mənim və İbn Teymiyyənin doğru olduğunu sübut edirsən. Bu sözləri İbn Teymiyyə deməyib. Bu sözləri Səhih Buxaridə gələn hədisdə Peyğəmbər (s) deyir. İbn Teymiyyədə göründüyü kimi "Allahın səmaya enməsi" sözünü yozmayıb. Hədisdə gələn ləfzdə deyib.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi Allahın xüsusiyyətlərini dəlil olmadan yozmaq olmaz. Sən isə oturub yozmaqla məşğulsan. Burada "Allahın səmaya enməsi" -ni raketin və ya quşun səmaya enməsinə bənzətmək olmaz. Bu Allah məxsus bir səmaya enmədir. Bu ifadə yozulmur.
Hədisdən sadəcə nəticə çıxardırsan gecənin axırncı 3-dən biri dua etmək və gecə namazı qılmaq üçün ən əfzəl və fəzilətli vaxtdır. Bilmirəm siz gecə namazları qılırsınız, yoxsa yox.

İndi soruşuram İbn Teymiyyə yozub, yoxsa yox? Kim yozmaqla məşğuldur?


4-cü sual)

Məgər "Filankəsin 6 barmağı var" dedikdə siz filankəsin 6 barmağının olmasını beyninizdə təsəvvür edə bilməyəcək qədər düşüncəsizsiniz??


Belə çıxır ki, sən Quranda "Allahın əli" ifadələrini oxuyanda "insan əli" təsəvvür edirsən?


5-ci sual)

"Bir kilo pamidor, 2 kilo kartoşka 3 kilo xiyar" -- cümləsində nə səbəbdən, "pomidor""kartoşka" sözlərinin önündə "və" bağlayıcısı işlənmədi, amma "xiyar" kəliməsinin önündə "və" bağlayıcısı işləndi?Xahiş edirəm, suallardan əvvəl şiələrə müraciət edərək yazdıqlarımı bir də oxu.
birinci yuxarıda çəkdiyin misal Azərbaycan dilinin qramatikasına görədir. Həmcin üzvləri sadaladıqda əvvəl vergül, axırıncıdan əvvəl isə "və" bağlayıcısı qoyulur.
Ərəb dilinin qramatikasında "ya" bağlayıcı deyil. "ya" ərəb dilində tərcümədə "ey" kimi tərcümə olunur və müraciət bildirir. Məsələn kimisi çağırırsan "yə Elman" tərcüməsi "ey Elman". Sizin dediyiniz "Allah, Məhəmməd,ya Əli" ifadəsindən ərəb dilinin qramatikasına görə belə məna çıxır ki, Allahı və peyğəmbərin (s) adını çəkirsiniz, Əlini isə çağırırsınız. Niyə? Niyə Allahı çağırmırsınız, Əlini çağırırsınız?

#1923 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 11:30

Allah Məhəmməd Ya Əli ( Əlinin adi gələndə coxunun başina daş duşər və bu da anoloji haldir Ya Əli səni yalniz mominlər sevər və nutfəsi zay olmuşlar kin bəslər ... )

1-ci sual)
Vallahi ki, Mən Əlinin yolu ilə gedirəm, nəinki siz. Sizə elə təlqin edirlər ki, guya biz Əlini sevmirik, Müaviyəyə tərəf çıxırıq. Öz ağlınızla guya Müaviyə ilə vuruşursunuz. Müaviyə çoxdan ölüb, onun davamçıları da. Əhli Sünnə Peyğəmbərin (s) yolu ilə gedir.
Kim işə başlayanda "Allah, Muhəmməd" desə mən ona da qarşı çıxaram. Kim "Allah, Muhəmməd, ya Ömər" desə ona da qarşı çıxaram. Kim "İsa Allahın oğludur" desə ona da qarşı çıxaram. Burda söhbət Əlinin adının çəkilməsindən getmir, söhbət dində yenilik olunmasından və Allaha şərik qoşulmasından gedir.
Sizin əqidədə Allaha şərik qoşmaq deyəndə nə başa düşülür?
Tutaq ki, Allah ilə yanaşı kimisə köməyə çağırmaq və ya Allah ilə yanaşı kiməsə təvəkkül etmək şərik qoşmaq kimi başa düşülür?


2-ci sual) Şiələrin əqidəsinə görə bu ayələr kimlərlə bağlı nazil olub? Hansı insanlar bu əməli edirlər ki, Allah bu əməli qadağan edir?
25:68
Onlar Allahla yanaşı başqa tanrıya yalvarmaz, Allahın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar.

27:62
yaxud əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi Ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran, (sizdən) şəri sovuşduran, sizi yer üzünün varisləri edən kimsə? Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var? Siz nə az düşünüb danışırsınız?

3-cü sual)

3.4.5.6.7)Sizin himayədarınız yalnız Allah, Onun Elçisi və iman gətirənlərdir. Onlar (Allaha) boyun əyərək namaz qılır və zəkat verirlər.Maidə 55 -Allah Məhəmməd Ya Əli dedikdə nəsə Qurana zidd oldu yaxud əksinə Quranin ayəsinə əməl oldu?


Bu mənim sualıma cavab deyil. Bu ayənin işə başlayanda ad çəkməklə nə əlaqəsi var, başa düşmədim.

Sənin məntiqinlə yanaşsaq bir işə başlayanda bütün on iki imamın da adını çəkmək lazımdır. Niyə on iki imamın adını çəkmirsiniz?

Məsələn Sənin məntiqinlə bu ayəyə baxsaq:
2:285
Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də (iman gətirdilər). Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər

Sənin məntiqinlə bir işə başlayanda gərək Allahın, mələklərin, kitabların və elçilərin adını çəkək.


4-cü sual) Əlbəttə Qurana zidd olur. Bir işə başlayanda Allahın adını ona görə çəkirik ki, həmin işdə Allaha təvəkkül edirik.

3:122
Gərək möminlər (hər işdə) Allaha təvəkkül etsinlər!

8:2
Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə (Onun heybət və əzəmətindən) ürəkləri qorxudan titrəyər, Allahın ayələri oxunduğu zaman həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar, onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edər.

Niyə bu ayədə "ancaq" yazır? Niyə "Rəbbinə, peyğəmbərə, iman gətirənlərə" yazmır?

başqa bir ayədə

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

Allahdan başqasına təvəkkül edən (hətta başqaları mələk, peyğəmbər və iman gətirənlər olsa belə) Allaha şərik qoşmuş olur. Çünki təvəkkül ibadətlərin bir növüdür.

başqa bir ayədə deyilir ki,

96:1
Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!

Niyə deyilmir ki,"Rəbbinin, peyğəmbərinin və iman gətirənlərin adı ilə oxu"?

Mənim yuxarıdakı verdiyim suallar gördüyünüz kimi dəlilsiz (ayə və səhih hədis) cavab verildiyinə görə hamısı cavabsız qalıb.
Şiələrə yeni suallar:
5-ci sual) Əhli sünnə əqidəsində bir işə başlayanda "Bismilləh" (tərcüməsi "Allahın adı ilə") ilə başlayır və təkcə ona təvəkkül edir.
Quranda da bütün surələr "Bismilləh" ilə başlayır. Bu sizin üçün ən böyük dəlildir. Əhli sünnənin hədis kitablarında çoxlu sayda hədis var ki, Peyğəmbər (s) bir işə başlayanda " Bismilləh" ilə başlayıb.

Şiələrin bir çox hissəsi "Allah, Muhəmməh, ya Əli" kəlməsi ilə başlayır.

Bu məsələdə biz Allahı daha uca tuturuq, yoxsa siz?
Xahiş edirəm bu suala konkret cavab verin. Diqqət yetirin mən "bu məsələdə" deyirəm, başqa məsələləri qatmayın, çünki söhbət öz mahiyyətindən uzaqlaşır. Cavab verəndə bu ayəni unutmayın.
74:3
Öz Rəbbini uca tut!


6-cı sual) Yazdıqlarınızdan belə başa düşdüm ki, sizdə Peyğəmbər (s) işə başlayanda nə deyərdi ilə bağlı hədis yoxdur. Peyğəmbər (s) 23 il dəvət aparıb, on minlərlə səhabə onu görüb.Belə bir hədisin olmaması sizə təəccüblü görsənmir ki? Hədisləriniz bu qədər kasaddır?

#1924 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 12:08

Selefi_TuranYazdıqlarını oxudum və heyfsiləndim. Təklif edirəm ki, pir, məscid, qəbir ziyarəti barədə verdiyin sualları bəhs mövzularında verəsən. Çünki, mən sənə suallar verib, bəzi məsələlər barədə cavabını bilməyincə, verdiyin suallara kamil şəkildə aydınlıq gətirə bilməyəcəm. Çünki nəyi qəbul edib, nəyi qəbul etməməyini bilmirəm. Yazdıqlarımın boşa getməsini istəmərəm. Burda isə mən sual verə bilmirəm deyə, izahat alınmır.


master_ier, mənə maraqlı idi ki, qəbirləri ziyarət etməyi və ibadət yerinə çevirməyi şiələr özündən çıxardıb, yoxsa buna dair hədisləri var.
Çünki Quranda qəbirlərin ibadət yerlərinə çevrilməsi haqqında heç nə yoxdur. İbadət yeri kimi məscidlərin adı çəkilir. Bu sualımın cavabını aldım.

Mənim suallarıma digərlərindən fərqli olaraq əxlaqla və dəlillərlə cavab verdin. Müsəlmana xas sifətlərdir. İnşəAllah yeni mövzu açacam. Təkcə səni dəvət edəcəm. Elmli, əxlaqlı və haqqı qəbul edən biri ilə fikir mübadiləsi etmək mənim üçün xoşdur.

#1925 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 12:20

1-ci sual) Siz iddia edirsiniz ki, Quranda "Allahın əli" ifadələri məcazi mənadadır.
Sizin əqidəyə görə məcazi mənada "Allahın əli var" demək olar?

Yox.

2-ci sual) Sələf əqidəsində heç kim demir ki, həqiqi mənada "Allahın əli var". Nəinki, həqiqi mənada "Allahın əli var" deyilmir, hətta Qurandakı və səhih hədislərdəki Allahın xüsusiyyətləri ilə bağlı ifadələrinin dəlil (ayə və ya hədis) olmadan hansısa bir mənada keyfiyyətinin soruşulması, bənzədilməsi və yozulması düzgün hesab olunmur və qəbul olunmur. Bunu edənlərin küfr etdiyi hesab olunur.

http://313news.net/forum/index.php?/topic/631/page__view__findpost__p__11380
http://313news.net/f...dpost__p__11382

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi Allahın xüsusiyyətlərini dəlil olmadan yozmaq olmaz. Sən isə oturub yozmaqla məşğulsan. Burada "Allahın səmaya enməsi" -ni raketin və ya quşun səmaya enməsinə bənzətmək olmaz. Bu Allah məxsus bir səmaya enmədir. Bu ifadə yozulmur.

İndi soruşuram İbn Teymiyyə yozub, yoxsa yox? Kim yozmaqla məşğuldur?

O da, Siz də yozursuz! Allahı heç nə əhatə etmirsə O necə Onu əhatə edən səmaya enə bilər?
http://313news.net/f...dpost__p__10414
http://az.313news.ne...ticle/a-48.html

4-cü sual)
Belə çıxır ki, sən Quranda "Allahın əli" ifadələrini oxuyanda "insan əli" təsəvvür edirsən?


İnsan əli yox, sadəcə "Əl"in olduğunu təsəvvür edirik. Əlin olması, hətta heç ələ bənzəməsə də artıq Allaha cism və nəyəsə ehtiyaclı olmaq nisbəti verməkdir.


Allahın əli və s. yazdığınız suallar haqda ayrıca mövzular və cavablar var. Xahiş edirəm o mövzuları oxuyun və onlarda müzakirə olunmayan suallar yarandıqda həmin mövzularda yazın. Bu mövzu müzakirə mövzusu deyil, sual-cavab mövzusudur.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#1926 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 12:24

qəbirləri ziyarət etməyi və ibadət yerinə çevirməyi şiələr özündən çıxardıb, yoxsa buna dair hədisləri var.

http://313news.net/forum/index.php?/topic/3876/page__view__findpost__p__65162

Çünki Quranda qəbirlərin ibadət yerlərinə çevrilməsi haqqında heç nə yoxdur. İbadət yeri kimi məscidlərin adı çəkilir. Bu sualımın cavabını aldım.

Peyğəmbərin, Əbu Bəkrin və Ömərin də qəbirlərini məsciddən çıxarın, bəsdir onlara ibadət etdiz.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#1927 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 15:12

Moderatordan xahiş edirəm burada xüsusi hal olduğunu nəzərə alsın. Çünki mən burda fitnə düşməsin deyə aydınlıq gətirməliyəm.

Fərqidəsiniz mi ey qardaşım! Siz şiələri "kafirliklə" günahlandırırsınız!!! Amma hədis və ayələrdə birini kafirliklə ittiham etmək sadə bir şey deyil! Əgər bu sübut olunmasa....... Allah köməyiniz olsun! Siz bizi nə ilə ittiham edirsiniz? Xahiş edirəm dəyərli soydaşım, fikrinizi bildirin! İnşaAllah sizi səhv anlamışam. Çünki bu elə belə bir məsələ deyil! Hətta "Mâlik, əl-Muvatta', Kitâbu’l-Kəlâm, Məkrûh Olan Kelâm Bâbı (2/984, H:1), Əhməd (2/112) İbnu Ömər radıyellâhu anhumâ"də belə nəql olunur:

"Kim Mömin bir qardaşına' ey kafir! "Desə, kafirlik ikisindən birinə dönər."

Və başqa bir hədisdə isə:

"Hansı adam bir adamı kâfirlikle ittiham etsə və əgər o adam dediyi kimi (kafir) isə (bir mes'ûliyyeti yoxdur); deyilsə, o kafir özü olar."


Allah elə etsin ki, mən sizi yalnış anladım... Yoxsa sizin sonunuz Allah eləməsin çox pis bir şəkildə bitər, əziz qardaşım! :unsure:


Mən sizi kafir adlandırmadım və kafirlikdə ittiham etmədim. Sadəcə bu əməlinizin onlara bənzədiyini qeyd etdim. Sizi bu əməldən çəkinməyə dəvət edirəm.
Məsələn hər hansı bir müsəlmanların içkini halal hesab etməsi əməli də xristianlara bənzəyir. Lakin şəhadət gətirir, müsəlmandır, kafir demək olmaz. Ola bilər bu bəradə elmi yoxdur, ya araşdırmayıb. Biz onu kafir adlandıra bilmərik.

Mənim əqidəm:
Necə İsanı Allahın oğlu hesab edən xiristianlar İsanın yolu ilə getdiklərini hesab edirlər,
Eləcə də Əlini imam hesab edən şiələr Əlinin yolu ilə getdiklərini hesab edirlər.

Dəlil: Quranda açıq-aydın şəkildə "Əlinin imam olması", "on iki imam" və "Əlinin ardınca getməyin vacib olması" yoxdur. Sadəcə siz müəyyən ayələri belə izah edirsiniz.

#1928 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 15:25

Allah Məhəmməd YA Əli deyib başlayiram
Vəhabi Turan əxi.sənin məntiqinə quzu kəsərəm,şərif Maidə 55 ayəsinin şəni-nuzulu barədə sənədi oxu.sonra gör məntiqin sənə nə deyir...hec nə deməsə günahi özündə axtar bizdə yox...
və deyirsən ki mən Allahin bəndəsi Arifin məntiqi ilə yanaşsan gərək "bir işə başlayanda bütün on iki imamın da adını çəkmək lazımdır. Niyə on iki imamın adını çəkmirsiniz? " - cunki sənin məntiqin nəinki 12 İmami hec birincisini də ( Ya Əli ) tanimir .tanisa idi məntiqin sənə deyərdi ki İmam Əli (ə )nin yaşayiş tərzi tamami ilə o biri 11 İmamlardan(ə) fərqlidir.məsələn bulaniq su icmək arpa cörəyi yemək əməllərindən cüzi bir misaldir.Əli ələyhissəlami tani.bil ki vaxtin da azdir saatin əqrəbləri sənin həyatina əks istiqamətdə işləyir və sonra demə ki sənə deyən olmadi... diqqət et dünyaya,Şeytanin sistemi işləyir səni və umumiyyətlə bütün hamini haqqdan azdirmaq ücün.dildə deməyə nə var ki mən də Əlini sevirəm.o qəlbdə məskun olar dildə iqrar olar əməldə isbat!və hec kəs Allahdan bir də özündən başqa başa düşməz bunu.nə isə ...Bush dayinin Xilari bibinin Obama əminin yalanlari ilə yaşama.sələfdi kələfdi bunlar aldatmasin səni.and ola Allaha az qalib və Əlini tanimayana nicat yoxdur.Odur Allaha catdiran ən yaxin ən düz və ən pak yol.qalanlari zəlalətdir.secimi özün bilərsən...
Vəhabi Turan sən də millətimsən və torpaqimizin vətəndaşisan.sənə yazanda burdan linki qoymuşdum Maidə 55 ilə bagli şəni nüzul sənədini .ya haqqa göz yummusan ya bilmədən etmisən onu Allah bilir .master_ier qardaşimiz haqqini mənə halal edər kopiyalasam yazisini həqiqəti bəyan etmək istədiyim ücün,bax -


عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، يقول: وقف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه سائل وهو راكع في تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلمه ذالك، فنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: {إنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْله وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ} فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم! وال من والاه، وعاد من عاداه.


“Əmmar bin Yasirdən rəvayət olunur ki, bir dilənçi gəlib Əlinin (ə) yanında durur. O namazda rüku halında idi. Hz.Əli dilənçiyə işarə etdi və o, üzüyü çıxartdı. Sonra Əli (ə) Peyğəmbərə (s) bu barədə danışdı. BU zaman bu ayə nazil oldu: "Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, (Allaha) namaz qılır və rükuda olduqları halda zəkat verirlər." Allahın Rəsulu (s) bu ayəni oxudu və dedi: Mən hər kimin vəlisiyəmsə, Əli də onun vəlisidir. Rəbbim! Onunla dost olana dost, düşmən olana düşmən ol."


1. Təbərani “əl- Mucəm’ül-əvsat” (7/129-130, hədis 6228), “əl-Mucəm’ül-kəbir” (4/174, hədis 4053; 5/195, hədis 5068-69; 5/203-204, hədis 5092 və 5097), və “əl-Mucəm’üs-sağir” (1/65);
2. Əhməd b. Hənbəl, “əl-Müsnəd (1/119, 4/372);
3. Həkim, “əl-Müstədrək” (3/119, hədis 4576; 3/371, hədis 5594);
4. Diyə Məqdisi “əl-Əhədis’ül-muxtarə” (2/106, hədis 480; 2/174, hədis 553);
5. Heysəmi, “Məcmə’üz-zəvaid” (7/17); “Məvarid’uz-zaman”, səh.544, hədis 2205);
6. İbn Əsir, “Əsəd’ül-ğabə fi mərifətis-səhabə” (2/362, 3/487);
7. Hindi, “Kənz’ül-ümmal” (11/332-333, hədis 31662; 13/104, hədis 36340; 13/169, hədis 36511);
8. Xətib Bağdadi, “Tarix-i Bağdad” (7/377).

Hindi “Kənz’ül-ümmal” kitabında (11/609, hədis 32950) yazır:
Təbərani bu hədisi Əbu Hureyrə və digər 12 səhabədən , Əhməd b. Hənbəl isə Əbu Əyyub əl-Ənsaridən (r.a.) və o cümlədən, çox sayda digər səhabələrdən nəql etmişdir. Həkim “əl-Müstədrək”də Əli (ə) və Təlhədən rəvayət edir. İmam Əhməd b. Hənbəl və Təbərani bu hədisi Əli, Zeyd b. Ərqəm və digər 30 səhabədən rəvayət ediblər. Əbu Nüeym “Fədail’us-səhabə”də Səddən, Xətib Bağdadi isə Ənəsdən nəql edir.

Сообщение отредактировал Arif: 02 Март 2012 - 15:28

ваххабизм – это дистилированный суннизм

#1929 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 16:05

Bismilləh,

Ey şiələr, xahiş edirəm, verdiyim suallara elmli şiələr cavab versin. Dinimiz biz fikirləşdiklərimiz deyil. Quranda və səhih hədislərdə olanlar bizim dinimizdir. Suallara cavab verəndə Qurandan ayə və səhih hədislərlə cavab verin.Əgər sualın cavabını bilmirsinizsə ya cavab verməyin, ya da yazın ki, bilmirik. Bilməmək eyib deyil.

Əli ® demişdir: "Haqq kişilərə görə tanınmır, kişilər haqqa görə tanınır. Haqqı bil kişiləri tanıyacaqsan".

Burdakı məsələlərdə o cür yanaşmayın ki, bu əhli sünnədir, nə deyirsə səhv deyir. Özümdən nəsə uydurum ona cavab verim. Siz baxın görün kim haqqı deyir. Əgər görürsünüzsə kimsə haqq deyir, onu qəbul edin, təvözəkarlıq edib "bu məsələdə sən haqlısan" deyin. Baxın kimin dedikləri Qurana uyğun gəlir. Onda biləcəksiniz ki, kim haqq yoldadır.

1-ci sual) Mən suallarımı deyəsən düzgün sizə çatdıra bilmirəm. Ona görə sualı başqa şəkildə verirəm.
Siz iddia edirsiniz ki, Quranda "Allahın əli" ifadələri məcazi mənadadır.
Sizin əqidəyə görə məcazi mənada "Allahın əli var" demək olar?

2-ci sual) Sələf əqidəsində heç kim demir ki, həqiqi mənada "Allahın əli var". Nəinki, həqiqi mənada "Allahın əli var" deyilmir, hətta Qurandakı və səhih hədislərdəki Allahın xüsusiyyətləri ilə bağlı ifadələrinin dəlil (ayə və ya hədis) olmadan hansısa bir mənada keyfiyyətinin soruşulması, bənzədilməsi və yozulması düzgün hesab olunmur və qəbul olunmur. Bunu edənlərin küfr etdiyi hesab olunur.
Çünki Allahın tayı və bənzəri yoxdur. Bizim də məntiqimiz və düşüncə qabiliyyətimiz məhduddur. Bu öz məntiqimizlə ifadələri yozsaq böyük küfr etmiş ola bilərik. Yozmuruq, lakin həmin ayələrə iman gətiririk.

3:7
(Ya Rəsulum!) Sənə Kitabı (Quranı) nazil edən Odur. Onun (Kitabın) bir hissəsi (Quranın əslini, əsasını təşkil edən) möhkəm (mənası aydın, hökmü bəlli), digər qismi isə mütəşabih (çətin anlaşılan, dəqiq mənası bilinməyən, məğzi bəlli olmayan) ayələrdir. Ürəklərində əyrilik (şəkk-şübhə) olanlar fitnə-fəsad salmaq və istədikləri kimi məna vermək məqsədilə mütəşabih ayələrə uyarlar (tabe olarlar). Halbuki onların yozumunu (həqiqi mənasını) Allahdan (yaxud Allahdan və elmdə qüvvətli olanlardan) başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə: “ Biz onlara iman gətirdik, onların hamısı Rəbbimizin dərgahındandır”, - deyərlər. Bunları ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər.

Sadəcə biz ayədəki ləfzi təsdiq edirik.
Allah ayədə hansı mənada "Allahın əli" ifadəsini deyirsə həmin mənada biz "Allahın əli var" deyirik.
Bu əqidədə nəsə problem var?

3-cü sual)
Sən biliksizliyinlə özün də bilmədən mənim və İbn Teymiyyənin doğru olduğunu sübut edirsən. Bu sözləri İbn Teymiyyə deməyib. Bu sözləri Səhih Buxaridə gələn hədisdə Peyğəmbər (s) deyir. İbn Teymiyyədə göründüyü kimi "Allahın səmaya enməsi" sözünü yozmayıb. Hədisdə gələn ləfzdə deyib.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi Allahın xüsusiyyətlərini dəlil olmadan yozmaq olmaz. Sən isə oturub yozmaqla məşğulsan. Burada "Allahın səmaya enməsi" -ni raketin və ya quşun səmaya enməsinə bənzətmək olmaz. Bu Allah məxsus bir səmaya enmədir. Bu ifadə yozulmur.
Hədisdən sadəcə nəticə çıxardırsan gecənin axırncı 3-dən biri dua etmək və gecə namazı qılmaq üçün ən əfzəl və fəzilətli vaxtdır. Bilmirəm siz gecə namazları qılırsınız, yoxsa yox.

İndi soruşuram İbn Teymiyyə yozub, yoxsa yox? Kim yozmaqla məşğuldur?


4-cü sual)Belə çıxır ki, sən Quranda "Allahın əli" ifadələrini oxuyanda "insan əli" təsəvvür edirsən?


5-ci sual)Xahiş edirəm, suallardan əvvəl şiələrə müraciət edərək yazdıqlarımı bir də oxu.
birinci yuxarıda çəkdiyin misal Azərbaycan dilinin qramatikasına görədir. Həmcin üzvləri sadaladıqda əvvəl vergül, axırıncıdan əvvəl isə "və" bağlayıcısı qoyulur.
Ərəb dilinin qramatikasında "ya" bağlayıcı deyil. "ya" ərəb dilində tərcümədə "ey" kimi tərcümə olunur və müraciət bildirir. Məsələn kimisi çağırırsan "yə Elman" tərcüməsi "ey Elman". Sizin dediyiniz "Allah, Məhəmməd,ya Əli" ifadəsindən ərəb dilinin qramatikasına görə belə məna çıxır ki, Allahı və peyğəmbərin (s) adını çəkirsiniz, Əlini isə çağırırsınız. Niyə? Niyə Allahı çağırmırsınız, Əlini çağırırsınız?

1-Allahın əli olduğunu Quranda deyir məcazi mənada. Bəli vardırda demək olar məcazi mənada.Məcaz yəni olar elə demək caizdir luğəvi baxımdan və dil qayda qanunlarına görə.Necəki Allah deyib olmasa deməzdiki.
2-Təvili Allah bilir Rəsulu və elmdə möhkəm olanlar(12 imam və onlara istinad edən rəbbani alimlər).Ayəyə görə.Halbuki onların yozumunu (həqiqi mənasını) Allahdan (yaxud Allahdan və elmdə qüvvətli olanlardan) başqa heç kəs bilməz.Təvil etmək mütəşabihi dügün şəkildə olsa problem yoxdur.
3-Belə hədis var amma hərəkəsiz olaraq bəziləri enir yənzilu oxuyur halbuki əsil versiyası yunəzziludur yəni mələk endirir.Necəki ən çox ayələrdədə Quran yağış mələklər və sair barədə bu fel Allahın sifəti kimi gəlib.Yunəzzilu endirir yənzilu enir yox.
4-Elə ərəb dilinə görədə bir söz təkidlə deyilirsə çağırış birldirir.Allah !!!Yəni ey Allah!Muhəmməd!!!yəni ey Muhəmməd(s) Ya Əli!!!Yəni ey Əli!Allahı ibadət mənasında çağırırıq dua edib.Muhəmməd və ya Əlini isə təvəssül mənasında yəni şəfaət et kömək olsun bizə.Eyni niyyətlə çağırılsa şəriki bilinərək şirkdir böyük İslamdan çıxarır.O mənada səninlə razı.

#1930 Mumin

Mumin

  Mulazzim Awwal – 1st lieutenant

 • Murid
 • 523 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 16:27

ان رجلا سب ابا بکر عند النبی و النبی لا یقول شیئا.
(بخاری در تاریخ کبیر، ج2، ص102)

Bir nəfər əbu bəkri söydü Peyğəmbərin(s) yanında.O isə heç nə demədi.
Buxari/Tarixul-Kəbir/c2/səh 102
سان رجلا شتم أبا بکر و النبی صلى الله علیه و سلم جالس فجعل النبی صلى الله علیه و سلم یعجب و یتبسم
Əbubəkr Peyğəmbərin(s) hüzurunda oturmuşdu .Bir kişi başladı onu pisləyib ləyaqətsiz sözlər deməyə.Peyğəmbər(s) təəccüblənib təbəssüm etməyə başladı o kişinin sözlərindən.
مسند احمد، ج2، ص436 – مجمع الزوائد للهیثمی، ج8، ص189 – تفسیر ابن کثیر، ج4، ص129 – الدر المنثور للسیوطی، ج6، ص11
Müsnəd Əhməd/c2.səh436.
Məcməuz-Zəvəid/Heysəmi/c8.səh 189.
Təfsir/İbn Kəsir c4.səh129.
Durrul-Mənsur/Suyuti,c6.səh11
فقد ثبت: أن رجلا سب أبا بکر رضی الله عنه بحضرته صلى الله علیه و سلم.ثابت است که کسی در محضر پیامبر اکرم (ص)، ابابکر را سبّ کرد.(سبل السلام، ج4، ص197)
Sübut olunmuşdurki:Bir kişi əbubəkri Peyğəmbərin (s) hüzurunda söydü.
Subulus-Səlam,c4.səh197.#1931 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 16:57

Allah Məhəmməd YA Əli deyib başlayiram
Vəhabi Turan əxi.sənin məntiqinə quzu kəsərəm,şərif Maidə 55 ayəsinin şəni-nuzulu barədə sənədi oxu.sonra gör məntiqin sənə nə deyir...hec nə deməsə günahi özündə axtar bizdə yox...
və deyirsən ki mən Allahin bəndəsi Arifin məntiqi ilə yanaşsan gərək "bir işə başlayanda bütün on iki imamın da adını çəkmək lazımdır. Niyə on iki imamın adını çəkmirsiniz? " - cunki sənin məntiqin nəinki 12 İmami hec birincisini də ( Ya Əli ) tanimir .tanisa idi məntiqin sənə deyərdi ki İmam Əli (ə )nin yaşayiş tərzi tamami ilə o biri 11 İmamlardan(ə) fərqlidir.məsələn bulaniq su icmək arpa cörəyi yemək əməllərindən cüzi bir misaldir.Əli ələyhissəlami tani.bil ki vaxtin da azdir saatin əqrəbləri sənin həyatina əks istiqamətdə işləyir və sonra demə ki sənə deyən olmadi... diqqət et dünyaya,Şeytanin sistemi işləyir səni və umumiyyətlə bütün hamini haqqdan azdirmaq ücün.dildə deməyə nə var ki mən də Əlini sevirəm.o qəlbdə məskun olar dildə iqrar olar əməldə isbat!və hec kəs Allahdan bir də özündən başqa başa düşməz bunu.nə isə ...Bush dayinin Xilari bibinin Obama əminin yalanlari ilə yaşama.sələfdi kələfdi bunlar aldatmasin səni.and ola Allaha az qalib və Əlini tanimayana nicat yoxdur.Odur Allaha catdiran ən yaxin ən düz və ən pak yol.qalanlari zəlalətdir.secimi özün bilərsən...
Vəhabi Turan sən də millətimsən və torpaqimizin vətəndaşisan.sənə yazanda burdan linki qoymuşdum Maidə 55 ilə bagli şəni nüzul sənədini .ya haqqa göz yummusan ya bilmədən etmisən onu Allah bilir .master_ier qardaşimiz haqqini mənə halal edər kopiyalasam yazisini həqiqəti bəyan etmək istədiyim ücün,bax -


عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، يقول: وقف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه سائل وهو راكع في تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعلمه ذالك، فنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: {إنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْله وَالَّذِيْنَ آمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ} فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم! وال من والاه، وعاد من عاداه.


“Əmmar bin Yasirdən rəvayət olunur ki, bir dilənçi gəlib Əlinin (ə) yanında durur. O namazda rüku halında idi. Hz.Əli dilənçiyə işarə etdi və o, üzüyü çıxartdı. Sonra Əli (ə) Peyğəmbərə (s) bu barədə danışdı. BU zaman bu ayə nazil oldu: "Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, (Allaha) namaz qılır və rükuda olduqları halda zəkat verirlər." Allahın Rəsulu (s) bu ayəni oxudu və dedi: Mən hər kimin vəlisiyəmsə, Əli də onun vəlisidir. Rəbbim! Onunla dost olana dost, düşmən olana düşmən ol."


1. Təbərani “əl- Mucəm’ül-əvsat” (7/129-130, hədis 6228), “əl-Mucəm’ül-kəbir” (4/174, hədis 4053; 5/195, hədis 5068-69; 5/203-204, hədis 5092 və 5097), və “əl-Mucəm’üs-sağir” (1/65);
2. Əhməd b. Hənbəl, “əl-Müsnəd (1/119, 4/372);
3. Həkim, “əl-Müstədrək” (3/119, hədis 4576; 3/371, hədis 5594);
4. Diyə Məqdisi “əl-Əhədis’ül-muxtarə” (2/106, hədis 480; 2/174, hədis 553);
5. Heysəmi, “Məcmə’üz-zəvaid” (7/17); “Məvarid’uz-zaman”, səh.544, hədis 2205);
6. İbn Əsir, “Əsəd’ül-ğabə fi mərifətis-səhabə” (2/362, 3/487);
7. Hindi, “Kənz’ül-ümmal” (11/332-333, hədis 31662; 13/104, hədis 36340; 13/169, hədis 36511);
8. Xətib Bağdadi, “Tarix-i Bağdad” (7/377).

Hindi “Kənz’ül-ümmal” kitabında (11/609, hədis 32950) yazır:
Təbərani bu hədisi Əbu Hureyrə və digər 12 səhabədən , Əhməd b. Hənbəl isə Əbu Əyyub əl-Ənsaridən (r.a.) və o cümlədən, çox sayda digər səhabələrdən nəql etmişdir. Həkim “əl-Müstədrək”də Əli (ə) və Təlhədən rəvayət edir. İmam Əhməd b. Hənbəl və Təbərani bu hədisi Əli, Zeyd b. Ərqəm və digər 30 səhabədən rəvayət ediblər. Əbu Nüeym “Fədail’us-səhabə”də Səddən, Xətib Bağdadi isə Ənəsdən nəql edir.


Arif, bu cavabınla razıyam və mən onu qəbul edirəm.
Bu təkcə "Niyə on iki imamın adını çəkmirsiniz?" sualının cavabı idi. Ancaq mənim digər suallarım da qalır.
Orda bu məsələ ilə bağlı hər bir verdiyim sualın cavabını mümkünsə verin.

#1932 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 17:49

Arif, bu cavabınla razıyam və mən onu qəbul edirəm.
Bu təkcə "Niyə on iki imamın adını çəkmirsiniz?" sualının cavabı idi. Ancaq mənim digər suallarım da qalır.
Orda bu məsələ ilə bağlı hər bir verdiyim sualın cavabını mümkünsə verin.

Vəhabi Turan,lazim olanda 12 Imamin adini cəkmək zəruridir.şəxsən Sən Onlari ( ə ) taniyirsan? taniyirsansa suala özün ücün cavab tap səni hec vaxt düşündürməyib ki niyə səni İmamətdən üz döndərməyi deyir əqidən?niyə səni İmaməti qəbul etsən Allaha şərik qoşmaq kimi qiymətləndirir əqidən halbuki burda ittiham etdiyin hər bir şiə Allaha nə şərik qoşmuş nə də şirk etmişdir və sənin suallarinin qaynaqi sənə yeridilən əqidənin mənbəsindədi və mənbə Şeytandandi.Şeytanin da işi azdirmaqdi.bax nə vaxt hidayət olmagini istəsən olacaqsan.onda hər şeyi düz görüb qiymət verməyi bacaracaqsan.O da cox hissəsi səndən asilidi.nəfsinə qalib olsan MƏQLUB OLMAQ KİMİ SƏNƏ QÖRSƏNƏN BU "MÜBAHİSƏ" SƏNİ QALİBLƏRDƏN EDƏR.əks halda Seytan sənə hökmranliq edəcək və sən haqqa gözünu yumub haqqli olduqunu sayib Seytanin sənə diktə etdiyi kimi MUBAHİSƏNİ davam edəcəksən...

Сообщение отредактировал Arif: 02 Март 2012 - 17:53

ваххабизм – это дистилированный суннизм

#1933 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 05 Март 2012 - 16:21

Vəhabi Turan,lazim olanda 12 Imamin adini cəkmək zəruridir.şəxsən Sən Onlari ( ə ) taniyirsan? taniyirsansa suala özün ücün cavab tap səni hec vaxt düşündürməyib ki niyə səni İmamətdən üz döndərməyi deyir əqidən?niyə səni İmaməti qəbul etsən Allaha şərik qoşmaq kimi qiymətləndirir əqidən halbuki burda ittiham etdiyin hər bir şiə Allaha nə şərik qoşmuş nə də şirk etmişdir və sənin suallarinin qaynaqi sənə yeridilən əqidənin mənbəsindədi və mənbə Şeytandandi.Şeytanin da işi azdirmaqdi.bax nə vaxt hidayət olmagini istəsən olacaqsan.onda hər şeyi düz görüb qiymət verməyi bacaracaqsan.O da cox hissəsi səndən asilidi.nəfsinə qalib olsan MƏQLUB OLMAQ KİMİ SƏNƏ QÖRSƏNƏN BU "MÜBAHİSƏ" SƏNİ QALİBLƏRDƏN EDƏR.əks halda Seytan sənə hökmranliq edəcək və sən haqqa gözünu yumub haqqli olduqunu sayib Seytanin sənə diktə etdiyi kimi MUBAHİSƏNİ davam edəcəksən...Arif, axı mən İmamətə niyə iman gətirməliyəm ki?

Quranda adı çəkilən 25 peyğəmbərin adını əzbər bilirsən? Ancaq Quranda adı çəkilməyən imamların adını əzbər bilməyimi istəyirsən.


Nəyə iman gətirmək lazımdır Quranda yazılıb.
2:285
Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də (iman gətirdilər). Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər

2:4
O kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, axirətə də yəqinliklə inanırlar.

Bilirsən sən deyəsən bayaq məni səhv başa düşdün. Sən yazdığın hədis sadəcə Əlinin ® digər on bir imamdan daha fəzilətli olduğunu göstərir. Bunun işə başlayanda nə adın çəkilməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

Sən İslam dinini ümumiyyətlə düzgün başa düşmürsən. İslamda hər şəy dəqiq olmalıdır. Ya ayədə gəlməlidir ki, bir işə başlayanda bu zikri edin, ya da səhih hədisdə gəlməlidir. Bir ayə ilə əlaqələndirib istədiyin bir şeyi edə bilməzsən.

Məsələn

Niyə məhz işə başlayanda bu zikri çəkirsən? İşin ortasında, axırında və ya 3 gün sonra demirsən?
Niyə bu zikri məhz 1 dəfə deyirsən? 3 dəfə, 7 dəfə, 33 dəfə və ya 100 dəfə demirsən?

Bu suallar ancaq Arifə aiddir.

#1934 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 05 Март 2012 - 16:35

Mumin bu suallar sənədir?

2-Təvili Allah bilir Rəsulu və elmdə möhkəm olanlar(12 imam və onlara istinad edən rəbbani alimlər).Ayəyə görə.Halbuki onların yozumunu (həqiqi mənasını) Allahdan (yaxud Allahdan və elmdə qüvvətli olanlardan) başqa heç kəs bilməz.Təvil etmək mütəşabihi dügün şəkildə olsa problem yoxdur.


Mən ərəb dilini zəif bilirəm. Farsca da heç bilmirəm. burda nə yazmaq istədiyini azərbaycanca aydın yaza bilərsən?
Burada "elmdə qüvvətli olanlardan" mötərizə verilib. Ayənin özündə belə ifadə verilmiyib. Belə bir ifadənin mənaya əlavə olunması nə dərəcədə düzgündür?

4-Elə ərəb dilinə görədə bir söz təkidlə deyilirsə çağırış birldirir.Allah !!!Yəni ey Allah!Muhəmməd!!!yəni ey Muhəmməd(s) Ya Əli!!!Yəni ey Əli!Allahı ibadət mənasında çağırırıq dua edib.Muhəmməd və ya Əlini isə təvəssül mənasında yəni şəfaət et kömək olsun bizə.Eyni niyyətlə çağırılsa şəriki bilinərək şirkdir böyük İslamdan çıxarır.O mənada səninlə razı.


Şiələrin 90%-i (cahilləri) şəfaət nə olduğunu bilmirlər. Ancaq işə başlayanda "Allah, Məhəmməd, ya Əli" kəlməsini deyirlər. Soruşsan mən dediyim mənada bu sözü işlədirlər. Belə çıxır ki, onlar şirk edirlər?
Bu qaydada şəfaət istəməyin dəlilini deyə bilirsən?

#1935 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 05 Март 2012 - 19:26

Arif, axı mən İmamətə niyə iman gətirməliyəm ki?

Quranda adı çəkilən 25 peyğəmbərin adını əzbər bilirsən? Ancaq Quranda adı çəkilməyən imamların adını əzbər bilməyimi istəyirsən.


Nəyə iman gətirmək lazımdır Quranda yazılıb.
2:285
Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil edilənə iman gətirdi, möminlər də (iman gətirdilər). Hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər

2:4
O kəslər ki, sənə nazil olana və səndən əvvəl nazil olanlara iman gətirir, axirətə də yəqinliklə inanırlar.

Bilirsən sən deyəsən bayaq məni səhv başa düşdün. Sən yazdığın hədis sadəcə Əlinin ® digər on bir imamdan daha fəzilətli olduğunu göstərir. Bunun işə başlayanda nə adın çəkilməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

Sən İslam dinini ümumiyyətlə düzgün başa düşmürsən. İslamda hər şəy dəqiq olmalıdır. Ya ayədə gəlməlidir ki, bir işə başlayanda bu zikri edin, ya da səhih hədisdə gəlməlidir. Bir ayə ilə əlaqələndirib istədiyin bir şeyi edə bilməzsən.

Məsələn

Niyə məhz işə başlayanda bu zikri çəkirsən? İşin ortasında, axırında və ya 3 gün sonra demirsən?
Niyə bu zikri məhz 1 dəfə deyirsən? 3 dəfə, 7 dəfə, 33 dəfə və ya 100 dəfə demirsən?

Bu suallar ancaq Arifə aiddir.

Allah Məhəmməd YA Əli
yox sən məni umumiyyetle başa düşmədin sənin hec İmamətə iman etməyini də istemirəm sən hara İmamətə iman hara.sən hələ İslama gəl musəlman ol bir ...və mən deyirem ki Əli ( ə ) butun Peygəmbərlərdən üstundur (Xatəmul Nəbiyydən (s) basqa ) nəinki İmam ələyhissalam lardan

məsələni hələ saxla.sən nə vaxt mənə namazin qiraətində BİSMİLLAHİ dememek barede aye gostersen onda sualina cavab da tapilar.

Сообщение отредактировал Arif: 05 Март 2012 - 19:33

ваххабизм – это дистилированный суннизм

#1936 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 08 Март 2012 - 21:53

Bismilləh,mənə təcili azanda İmam Əliyə(ə) şəhadətin müstəhəb olduğunu dəlil lazımdır,səhih şiə mənbəsi və sünnü səhih mənbə varsa yenə də yazın onu da

#1937 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 11 Март 2012 - 18:16

Mumin, əvvəlki yazıda "Mumin bu suallar sənədir?" ifadəsində "?" işarəsi səhvən getmişdi. Mümkünsə, aşağıdakı suallara cavab verirəm.

Mumin bu suallar sənədir?

2-Təvili Allah bilir Rəsulu və elmdə möhkəm olanlar(12 imam və onlara istinad edən rəbbani alimlər).Ayəyə görə.Halbuki onların yozumunu (həqiqi mənasını) Allahdan (yaxud Allahdan və elmdə qüvvətli olanlardan) başqa heç kəs bilməz.Təvil etmək mütəşabihi dügün şəkildə olsa problem yoxdur.Mən ərəb dilini zəif bilirəm. Farsca da heç bilmirəm. burda nə yazmaq istədiyini azərbaycanca aydın yaza bilərsən?
Burada "elmdə qüvvətli olanlardan" mötərizə verilib. Ayənin özündə belə ifadə verilmiyib. Belə bir ifadənin mənaya əlavə olunması nə dərəcədə düzgündür?

4-Elə ərəb dilinə görədə bir söz təkidlə deyilirsə çağırış birldirir.Allah !!!Yəni ey Allah!Muhəmməd!!!yəni ey Muhəmməd(s) Ya Əli!!!Yəni ey Əli!Allahı ibadət mənasında çağırırıq dua edib.Muhəmməd və ya Əlini isə təvəssül mənasında yəni şəfaət et kömək olsun bizə.Eyni niyyətlə çağırılsa şəriki bilinərək şirkdir böyük İslamdan çıxarır.O mənada səninlə razı.Şiələrin 90%-i (cahilləri) şəfaət nə olduğunu bilmirlər. Ancaq işə başlayanda "Allah, Məhəmməd, ya Əli" kəlməsini deyirlər. Soruşsan mən dediyim mənada bu sözü işlədirlər. Belə çıxır ki, onlar şirk edirlər?
Bu qaydada şəfaət istəməyin dəlilini deyə bilirsən?#1938 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 11 Март 2012 - 18:33

Allah Məhəmməd YA Əli
yox sən məni umumiyyetle başa düşmədin sənin hec İmamətə iman etməyini də istemirəm sən hara İmamətə iman hara.sən hələ İslama gəl musəlman ol bir ...və mən deyirem ki Əli ( ə ) butun Peygəmbərlərdən üstundur (Xatəmul Nəbiyydən (s) basqa ) nəinki İmam ələyhissalam lardan

məsələni hələ saxla.sən nə vaxt mənə namazin qiraətində BİSMİLLAHİ dememek barede aye gostersen onda sualina cavab da tapilar.Bismilləh,

Bu suallar ancaq Arifə aiddir.

Elə bizim əqidələrimiz bununla fərqlənir. Sələfi əqidəsində hər şey dəlillərə (ayə və səhih hədislərə)əsaslanır.
Biz qiraətdə "Bismilləh" kəlməsini deyirik, lakin alçaqdan deyirik, necə zöhr və əsr namazlarında sən də, mən də fatihə surəsini alçaqdan oxuyursan.
Belə deyilməsi ilə bağlı çoxlu səhih hədislər var. İstəsən mən deyə bilərəm, özün də tapa bilərsən.
1-ci sual)
Əgər "bismilləh"-i alçaqdan demək sənin təbirincə nasibilik əlamətidirsə, onda sən niyə zöhr və əsr namazlarında sən qiraəti alçaqdan oxuyursan?
2-ci sual)
Sən iman gətirdiyin on iki imam işə başlayanda "Allah, Məhəmməd, ya Əli" demədikləri halda sən niyə deyirsən?
Sən onların yolu ilə getmirsən, ya dini onlardan yaxşı bilirsən?
Belə çıxır ki, onlar bilməyib belə gözəl söz var imiş, sən tapıbsan.

#1939 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 11 Март 2012 - 18:41

Mənim bu suallarım cavabsız qalıb:

2-ci sual) Şiələrin əqidəsinə görə bu ayələr kimlərlə bağlı nazil olub? Hansı insanlar bu əməli edirlər ki, Allah bu əməli qadağan edir?
25:68
Onlar Allahla yanaşı başqa tanrıya yalvarmaz, Allahın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar.

27:62
yaxud əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi Ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran, (sizdən) şəri sovuşduran, sizi yer üzünün varisləri edən kimsə? Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var? Siz nə az düşünüb danışırsınız?

12:106
Onların əksəriyyəti ancaq şərik qoşaraq Allaha inanarlar. (Allaha təklikdə deyil, Ona qoşduqları şəriklər-bütlər və tanrılarla birlikdə ibadət edərlər).

5-ci sual) Əhli sünnə əqidəsində bir işə başlayanda "Bismilləh" (tərcüməsi "Allahın adı ilə") ilə başlayır və təkcə ona təvəkkül edir.
Quranda da bütün surələr "Bismilləh" ilə başlayır. Bu sizin üçün ən böyük dəlildir. Əhli sünnənin hədis kitablarında çoxlu sayda hədis var ki, Peyğəmbər (s) bir işə başlayanda " Bismilləh" ilə başlayıb.

Şiələrin bir çox hissəsi "Allah, Muhəmməd, ya Əli" kəlməsi ilə başlayır.

Bu məsələdə biz Allahı daha uca tuturuq, yoxsa siz?
Xahiş edirəm bu suala konkret cavab verin. Diqqət yetirin mən "bu məsələdə" deyirəm, başqa məsələləri qatmayın, çünki söhbət öz mahiyyətindən uzaqlaşır. Cavab verəndə bu ayəni unutmayın.
74:3
Öz Rəbbini uca tut!


6-cı sual) Yazdıqlarınızdan belə başa düşdüm ki, sizdə Peyğəmbər (s) işə başlayanda nə deyərdi ilə bağlı hədis yoxdur. Peyğəmbər (s) 23 il dəvət aparıb, on minlərlə səhabə onu görüb.Belə bir hədisin olmaması sizə təəccüblü görsənmir ki? Hədisləriniz bu qədər kasaddır?

#1940 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 12 Март 2012 - 19:52

Elə bizim əqidələrimiz bununla fərqlənir. Sələfi əqidəsində hər şey dəlillərə (ayə və səhih hədislərə)əsaslanır.

Biz qiraətdə "Bismilləh" kəlməsini deyirik, lakin alçaqdan deyirik, necə zöhr və əsr namazlarında sən də, mən də fatihə surəsini alçaqdan oxuyursan.
Belə deyilməsi ilə bağlı çoxlu səhih hədislər var.


mən nə ayə görürəm burda nə də "səhih" hədis.elə yaz ki oxuya bilək gözəgörünməz mürəkkəblə əxilərinə yazarsan

İstəsən mən deyə bilərəm, özün də tapa bilərsən.

Mənə nagil yox Quran ilə uygun hədis lazimdir
1-ci sual)

Əgər "bismilləh"-i alçaqdan demək sənin təbirincə nasibilik əlamətidirsə, onda sən niyə zöhr və əsr namazlarında sən qiraəti alçaqdan oxuyursan?

Zuhr və Əsrdə Bismillahi ucadan deyirəm bu muminlərə xas bir əməldir
2-ci sual)

Sən iman gətirdiyin on iki imam işə başlayanda "Allah, Məhəmməd, ya Əli" demədikləri halda sən niyə deyirsən?
Sən onların yolu ilə getmirsən, ya dini onlardan yaxşı bilirsən?
Belə çıxır ki, onlar bilməyib belə gözəl söz var imiş, sən tapıbsan.

bunu sənə seytanin dedi ya ozun fikirləsdin ?hani dəlilin,dəlillə gəl gələn səfər və namazda Bismillahi gizlətməyindən başla.Mən son nəfəsimdə Allah Məhəmməd Ya Əli deyəcəm inşAllah və soruşsalar niyə ,cavabim var sən niyə narahatsan ki... YA HUSEYN DƏ DEYƏCƏM SON NƏFƏSDƏ TƏKİ AXİRİMİ XEYRLİ ETSİN ALLAH.sən yaman narahatsan vəsvəsə səni qoymur dinc.zikr elə bəlkə hidayət oldun
ваххабизм – это дистилированный суннизм

#1941 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 15 Март 2012 - 10:11

Allah Məhəmməd ya Əli
vəhabi Turan,gəl indi sənə aciqlayim sənin dusuncə tərzinin necə ciliz olduqunu.iş hec də Quran ayələri və səhih hedislərdə deyil is sənin və sənin timsalinda eynən əxilərinin beyninin ciliz olmasi ve dar bir qafa ile sərhədlənməsindədir.axira kimi oxu,səbrlə,deyəcəm niyə səndə və sənin kimilərdə özünü küfrə aparan suallar yaranir.. əslində mən Allah Məhəmməd ya Əli dedikdə kufru sən edirsən mən yox.mən dediyimi əqli dəlil gətirərək və tam təsdiqlə zərrə qədər belə şübhəm olmadan başa duşurəm ki iqrar etdiyim cumlədə Allahin məqami cox boyukdur və Onun yaratdigi bəşərə göndərdiyi,sevimli qulu ve Rəsulu olan peygəmbərimizin (s) meqamin da ona şərik etmirəm və peygəmbərimizin (s) özune qardaş,vəsi,vəli,bizlərə mövla,mominlırin agasi bildirdiyi Əlini (ə) də həmcinin.problem sənin duşunce terzindir cunki sən allahini (siginiram səndən və sənin kimilərdən Allaha ) cilizlaşdirib zatina sərhəd qoyub (əl ,ayaq ,göz ,baldir bunlar boşluqla əhatə olunmuş bədən üzvləri oldugu ucun serhedleri var və sən onu oxundugu kimi də qəbul edirsən ) kursuyə otuzdurub,ərşin uzərinə qaldirib ,yarim kiloluq bankaya yerləşən beynində yerləşdirmisən.əlbətdə ki allahini Məhəmmədə də Əli yə də tay edən,üclük deyən sən və səninkimilərdi.sənin o yarimkiloluq bankaya yerləşən beyninə kursu ,kreslo ,arena meşələr,caylar,okeanlar ,yer kurəsi yerləşə bilər və yer də qalar özün də yerləşərsən.amma Allahi hec curə.arada bir metafizika ile maraqlan ,zikr elə bəlkə hidayətə yetişdin,özünu bəlkə tanidin.mənim Allahim beyinlərə, fikirlərə təfəkkurlərə kainatılara siqmaz cunki kainat mənim beynimə yerləşər amma Allah onlardan da böyükdür və hər şeyi yoxdan və həmcinin də sadalanlari da Yaradandir.Allahu Əkbər dedikdə o nəzərdə tutulur qisasi.Tovhid Tovhid tekrarlaya tekrarlaya qalmisiz amma Tovhidi təfəkkur etməmisiz.Allahu Əkbər hələ boqazdan aşaqi kecməyib ona gorə bu suallar səni dinc qoymur.o deqiqə allahina şərik axtarir beynin cunki beynində allahi cisimləsdirmisən və konflikt gedir beyninde ki yox onlar şirk edir Allah Məhəmməd Ya Əli dedikdə axi allahina bədən üzvləri təsəvvür edib əqlin və Quran ayəsi ilə də fikrini tam möhkəmləndirmisən bununla belə şübhə qalib qəlbində və bu şubhələri dəf etmək ücün bəhanələr axtarir beynin.gör indi sən kimsən?

Сообщение отредактировал Arif: 15 Март 2012 - 10:12

ваххабизм – это дистилированный суннизм

#1942 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 18 Март 2012 - 18:14

Bismilləh,

Vəhhabi olmayan Arif, sənin bu yazdıqların öz məntiqivə əsaslanan boş-boş mənasız sözlərdən başqa bir şey deyil. Nə bir dəlil var, nə bir sübut.

Əli (rad) demişdir: "Dinimiz məntiq dini deyil. Əgər öz məntiqimizə qalsa idi, məshi ayağımızın üstündən yox, altından çəkərdik".

Doğurdan da adi insan məntiqinə qalsa ayağın altı daha çirkli olur, ona görə də insan elə fikirləşər ki, ayağın altından məsh çəksən daha təmiz olar.
Ancaq biz insan məntiqinə görə yox Peyğəmbər (s) məshi ayağından üstündən çəkdiyinə görə biz də məshi ayağımızın üstündən çəkməliyik.

Ona görə dində hər şey dəlillə etmək lazımdır. Əgər öz məntiqimizlə etsək, xristianlar kimi dini təhrif etmiş olarıq.
Dəlillər istəyirsən?

quote name='Arif' timestamp='1331567560' post='89682']
mən nə ayə görürəm burda nə də "səhih" hədis.elə yaz ki oxuya bilək gözəgörünməz mürəkkəblə əxilərinə yazarsan
[/quote]

1-ci sual) Qurandan aşağıdakıları dəlil kimi qəbul edirsən?

Quran kitabı özü və Quranda olan bütün sürələr "Bismilləh" ilə başlayır. Bundan böyük dəlil ola bilər?

3:122
Gərək möminlər (hər işdə) Allaha təvəkkül etsinlər!

8:2
Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə (Onun heybət və əzəmətindən) ürəkləri qorxudan titrəyər, Allahın ayələri oxunduğu zaman həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar, onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edər.

Niyə bu ayədə "ancaq" yazır? Niyə "Rəbbinə, peyğəmbərə, iman gətirənlərə" yazmır?

başqa bir ayədə

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

Allahdan başqasına təvəkkül edən (hətta başqaları mələk, peyğəmbər və iman gətirənlər olsa belə) Allaha şərik qoşmuş olur. Çünki təvəkkül ibadətlərin bir növüdür.

başqa bir ayədə deyilir ki,

96:1
Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!

Niyə deyilmir ki,"Rəbbinin, peyğəmbərinin və iman gətirənlərin adı ilə oxu"?


[quote name='Arif' timestamp='1331567560' post='89682']
[Mənə nagil yox Quran ilə uygun hədis lazimdir hani dəlilin,dəlillə gəl gələn səfər və namazda Bismillahi gizlətməyindən başla.
[/quote]
Dəlil:
Səhih Buxari, 1-ci cild, 12-ci kitab, 710
Ənəs ibn Malikdən rəvayət olunur ki:

Peyğəmbər (s), Əbu Bəkr və Ömər namazı "Əlhəmdulilləhi rabbilaləmin" kəlməsi ilə başlayırdılar.

Belə hədislər çoxdur, başqa hədislərdə də "Bismilləh"in alçaqdan deyilməsi ilə gəlir. İnşəAllah tapdıqca göndərəcəm.

Mən etdiyim əmələ dair öz hədis kitablarımdan dəlil gətirdim. Sən də öz etdiyin əmələ dair özüvün hədis kitablarından dəlil gətir. Sən də bu da yoxdur axı.

[quote name='Arif' timestamp='1331567560' post='89682']
Zuhr və Əsrdə Bismillahi ucadan deyirəm bu muminlərə xas bir əməldir
[/quote]

2-ci sual) Buna dair dəlilivi gətirə bilərsən? Əgər gətirə bilməsən Allahdan qorx tövbə elə.

#1943 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 18 Март 2012 - 18:45

Vəhabi Turan
bax mənə də bu lazim idi
bu dəlil gətirdiyin ayələr


Qurandan aşağıdakıları dəlil kimi qəbul edirsən?

Quran kitabı özü və Quranda olan bütün sürələr "Bismilləh" ilə başlayır. Bundan böyük dəlil ola bilər?

3:122
Gərək möminlər (hər işdə) Allaha təvəkkül etsinlər!

8:2
Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə (Onun heybət və əzəmətindən) ürəkləri qorxudan titrəyər, Allahın ayələri oxunduğu zaman həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar, onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edər.

Niyə bu ayədə "ancaq" yazır? Niyə "Rəbbinə, peyğəmbərə, iman gətirənlərə" yazmır?

başqa bir ayədə

3:80
O sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaz. Məgər o sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmi?

Allahdan başqasına təvəkkül edən (hətta başqaları mələk, peyğəmbər və iman gətirənlər olsa belə) Allaha şərik qoşmuş olur. Çünki təvəkkül ibadətlərin bir növüdür.

başqa bir ayədə deyilir ki,

96:1
Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu!

bu da ayələrlə düz gəlməyən hədisin

Dəlil:
Səhih Buxari, 1-ci cild, 12-ci kitab, 710
Ənəs ibn Malikdən rəvayət olunur ki:

Peyğəmbər (s), Əbu Bəkr və Ömər namazı "Əlhəmdulilləhi rabbilaləmin" kəlməsi ilə başlayırdılar.

və digər suallarin daha soz tapmamaqdan meydana gəlir cunki izah verilib...qaldi ki məntiq məsələsinə sən usulla fiqhin yerlərini səhv salmisan məntiqinə quzu kəsərəm sənin.əgər başa duşsən...cətin

Сообщение отредактировал Arif: 18 Март 2012 - 18:48

ваххабизм – это дистилированный суннизм

#1944 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 18 Март 2012 - 18:59

Zuhr və Əsrdə Bismillahi ucadan deyirəm bu muminlərə xas bir əməldir

2-ci sual) Buna dair dəlilivi gətirə bilərsən? Əgər gətirə bilməsən Allahdan qorx tövbə elə.

Ayətullah Məkarim Şirazi.«Bİsmİllahİr-Rəhmanİr-Rəhİm» Həmd surəsİnİn bİr hİssəsİdİr
Əhli-beyt (əleyhis-salam) ardıcılları Allah evinin ziyarə­tinə müşərrəf olduğu zaman Əhli-beyt imamlarının vəhdətin qorunub-saxlanması üçün onlara verdiyi göstərişə əsa­sən, camaat namazında sünnülərlə birlikdə iştirak e­dir­lər. Məscidül-Həramda və Məscidün-Nəbidə qılınan namazın fəzilətinə nail olmaq istədikləri vaxt onların nəzər-diqqətini cəlb edən ilk şey budur: Camaat namazının pişnamazı «Həmd» surəsinin əvvəlindəki “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”i ya ümu­miyyətlə demir, ya da, hətta məğ­rib və işa namazı kimi cəhr ilə qılınan namazlarda belə astadan, ixfat ilə deyir.
Halbuki, Qur’anın əsas e’tibarı ilə Məkkədə çap olu­nan nüsxələrinin hamısında «Həmd» surəsi 7 ayədən iba­rətdir ki, onların birincisi də “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”dir. Bu da ha­mı­nı təəccübləndirir: nə üçün Qur’a­nın ən mühüm ayəsi olan “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” belə bir taleyə düçar olmuşdur?!
Lakin sünnülər “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” barə­sində bizdən soruşduqda və biz də rəvayət ixtilaflarını onlar üçün nəql etmək istədikdə, onların təəccübü daha da artır. Burada əvvəlcə bu məsələ ilə əlaqədar mövcud fət­va­ları, sonra isə onun barə­sin­də nəql olunan rəvayətləri araş­­dırırıq. Sünnü fəqihləri ümu­mi şəkildə üç qrupa bölü­nür:
1-Onlardan bir qismi deyir ki, «Həmd» surəsinin əv­vəlində olan “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”i oxumaq la­zım­dır; cəhriyyə na­maz­larında cəhrlə, ixfaiyyə namaz­la­rında isə ahəstə (ix­fat­la) oxunmalıdır. Bu, imam Şafei və onun tabe­çilə­rinin nəzəridir.
2-Bə’ziləri deyirlər ki, o, oxunmalıdır, lakin mütləq şə­kildə astadan (ixfat ilə) oxunmalıdır. Bu da hənbə­li­lə­­rin (Əhməd ibni Hənbəl və onun ardıcıllarının) nəzəri­dir.
3-Digər bir qrup isə “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”i oxu­mağı mütləq şə­­kildə qadağan edirlər, bu da imam Mali­kin ardıcıl­la­rı­­dır. Əbu Hənifənin ardıcıl­la­rının da nəzəri Mali­kin nəzərinə oxşar və ona yaxındır.
Sünnülərin məşhur fəqihi İbni Qudamənin «Muğni»­də­ki ibarələri belədir:
اِنَّ قِرائَةَ بسم الله الرحمن الرحیم مشروعة فی اول الفاتحة و اول کل سورة فی قول اکثر اهل العلم و قال مالک والاوضاعی لا یقرؤها فی اول الفاتحة... و لا تختلف الروایة عن احمد ان الجهر بها غیر مسنون...
«Həmd surəsinin və digər surələrin əvvəlində olan “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”i (namazda) qiraət etmək elm əhlinin əksəriyyətinin nəzərində şər’i bir qanundur, lakin Malik və Ovzai (sünnü fəqihlərindən biridir) de­mişlər ki, «Həmd» surəsinin əvvəlində oxunmasın və “Bis­­millah”ı aşkardan və uca səslə oxumaq barəsində) Əh­­­məd ibni Hənbəldən nəql olunan rəvayətlərin ha­mı­­sın­da deyilir ki, “Bismillah"ı ucadan demək müstəhəb deyil­dir: Əta, Tavus, Mücahid, Sə’d ibni Cübeyrdən rəvayət olun­­muşur ki, “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” gərək uca­dan deyilsin. Şafeinin də məzhəbi belədir.»[1] (Bu ibarədə onla­rın hər üçünün nəzəriyyəsi nəql olunmuşdur.)
«Əl-munir» təfsirində Vəhbə Zuheylidən belə nəql olunur:
قال المالکیة والحنفیة لیست البسملة بآیة من الفاتحة وغیرها الا من سورة النمل... الا ان الحنفیة قالوا یقرء المنفرد بسم الله الرحمن الرحیم مع الفاتحة فی کل رکعة سرا... و قال الشافعیة والحنابلة البسملة آیة من الفاتحة یجب قرائتها فی الصلوة الا ان الحنابلة قالوا کالحنفیة یقر بها سرا و لا یجهر بها وقال الشافعیة یسر بها فی الصلوة السریة ویجهر بها فی الصلوة الجهریة
«Malikin və Əbu Hənifənin ardıcılları deyirlər ki, “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” «Həmd» surəsinin və di­gər surələrin bir hissəsi deyildir. Yalnız «Nəml» surə­si­nin daxilində olan bir ayədir... Lakin Əbu Hənifə­nin ar­dı­cılları deyirlər: namazı furada şəkildə qılan şəxs "Bis­millahir-Rəhmanir-Rəhim"i hər rəkətdə ahəstə (ix­fat­­la) və «Həmd» surəsilə birlikdə oxusun. Lakin Şa­fei­nin və Əhməd ibni Hənbəlin ardıcılları deyirlər ki, “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim” «Fatihə» surəsinin bir ayə­­­sidir və namazda onun oxunması vacibdir. Bu fərqlə ki, hən­­bəlilər də hənəfilər kimi deyirlər ki, o, asta­dan oxun­ma­­lıdır, onda cəhr etmək caiz deyildir. Şa­fe­ilər isə de­yir­lər ki, ixfaiyyə namazlarında (zöhr, əsr) ixfat ilə, cəh­­riyyə namazlarda (məğrib, işa və sübh) isə ucadan oxu­nur.» [2]
Deməli, şafeilərin nəzəri, şiə fəqihlərinin nəzə­ri­nə onların ha­mı­sından artıq yaxındır. Amma bizim alim­­lərimiz bütün namaz­lar­da “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”i ucadan oxumağı müstəhəb he­sab edirlər. Həm­çi­nin «Həmd» surəsində “Bismillahir-Rəh­manir-Rəhim” oxu­­maq bütün alimlərin nəzərinə görə, vacibdir, sair surə­­lərdə isə, məşhur nəzərə görə surənin bir hissəsidir.
***
Doğrusu, təəssüb sahibi olmayan, bitərəf bir mühəqqiq bu kimi hallarda heyrətdə donub qalır. Çünki Rəsuli-Əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in 23 il ərzində öz namazlarının əksə­riy­­yə­tini camaatla, hamının hüzurunda qılmış, hamı o həz­­rətin namazını görmüşdü. Amma bu qədər qısa bir müd­­­dətdən sonra bu qədər dəhşətli ixtilaflar yaranmış, bə’­zi­­ləri “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”i oxumağı qada­ğan etmiş, bə’ziləri onun oxunmasını vacib bilmiş­lər; bə’­ziləri isə deyirlər ki, o, astadan oxunmalıdır, digər bir qrup da deyir ki, təkcə cəhriyyə namazlarında ucadan (cəhr­ilə) deyilməlidir!
Görəsən, bir qrup tərəfindən tərtib verilən və bu qə­dər bir-birinə zidd olan hədislərin qondarılıb o həz­rətə aid edilməsi bu işin adi bir iş olmadığına, siyasi bir qrup tərəfindən törədilməsinə ehtimal veril­mirmi?! (Bu sözü sonra şərh edəcəyik.)
Buxari öz «Səhih» kitabında (və müəyyən sirləri aşkar edə biləcək bir rəvayətdə) İmran ibni Həsindən belə nəql edir: Əli (əleyhis-salam)-la Bəsrədə namaz qıldıq, dedim: «Bu kişi Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-lə birlikdə qıldığımız namazı mə­nim yadıma saldı!»[3]
Bəli, mə’lum olur ki, hər bir şey, hətta namaz da dəyiş­dirilmişdir!
Şafei özünün ən məşhur kitabı olan «Əl-ümm»də Və­həb ibn Keysandan belə nəql edir:
کل سنن رسول الله- قد غیرت حتی الصلوة
«Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in bütün sünnələrini, hətta namazı belə (təhrif edib), dəyişdirdilər.»[4]
[1] «Əl-muğni», (İbni Qudamə), 1-ci cild, səh. 521
[2] «Təfsiri munir», 1-ci cild, səh. 46
[3] «Səhihi Buxari», 1-ci cild, səh.190
[4] «Əl-ümm», 1-ci cild, səh.69

Сообщение отредактировал Arif: 18 Март 2012 - 19:03

ваххабизм – это дистилированный суннизм

#1945 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 19 Март 2012 - 16:13

Bismilləh,

Allah sənə hidayət versin. Sən öz gözündə dağ boyda tiri görmürsən başqalarında çöp axtarırsan.

1-ci sual) Niyə heç mənim Qurandan misal çəkdiyim ayələrin sənin "Allah, Məhəmməd, ya Əli" deməyinə zidd olmasından danışmırsan?
Oturub əhli sünnə firqələri arasında fərqləri araşdırırsan.

2-ci sual) Kim mənim bu sualıma cavab verib? Mən görməmişəm. Göstərə bilərsən?
İşə başlamaq elə bir məsələdir. Hər bir insan bunu gündə neçə dəfə edir. Bir kitabı oxumağa başlayırıq, bir söhbətə başlayırıq, bir yerə daxil oluruq və s. Bunu gündə neçə dəfə edirik. Siz öz hədis kitablarınızdan Peyğəmbər (s) və on iki imamdan bir dənə belə hədis misal çəkə bilmədiniz ki, bilək ki, sözdə "əhli beyt ardıcılları" nəyə əsasən bir işə başlayanda "Allah, Məhəmməd, ya Əli" kəlməsini deyirlər.
Sənin özüvə qəribə gəlmirmi ki, necə ola bilər imamətlə bağlı və ya Kərbəla ilə bağlı yüzlərlə hədis ola-ola bir dənə işə başlamaqla bağlı hədis yoxdur. Bu sizin hədis kitablarınızın məqsədli şəkildə uydurulmasından xəbər vermirmi?
Yenə qeyd edirəm. Hər bir insan bunu gündə neçə dəfə edir. Bir kitabı oxumağa başlayırıq, bir söhbətə başlayırıq, bir yerə daxil oluruq və s. Bunu gündə neçə dəfə edirik.

Quranda da ayələr var ki,

3:191
O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər (və deyərlər): “Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan! Sən pak və müqəddəssən! Bizi cəhənnəm odunun əzabından (Özün) qoru!

3:122
Gərək möminlər (hər işdə) Allaha təvəkkül etsinlər!

Sizin hədislərinizdən belə çıxır ki, Peyğəmbər (s) və on iki imam yuxarıdakı ayələri əməl etmirdilər və ya bu ayələrə necə əməl edilməsini insanlara öyrətməyiblər.


Elə gülməli bir məqalə göndəribsən ki, bu sənin savadsızlığından xəbər verir.

Mən yazdığım hədisin həmin ayələrə nə ziddiyyəti var? Mən başa düşmədim.
1-cisi) "Əlhəmdulilləh" deyəndə yenə təkcə Allahın adı çəkilir, peyğəmbərin və iman gətirənlərin yox
2-cisi) bu hədis "Bismilləhirrahmənirrahim" kəlməsinin zöhr və əsr namazlarındakı qiraət kimi alçaqdan deyilməsinə zidd deyil.
3-cüsü) Mən səni başa düşmürəm. Sən özün zöhr və əsr namazlarının qiraətini səsli qılırsan ya səssiz?
Keçən dəfə yazmışdın ki, "Bismilləh" -i ucadan deyirəm. Onda bütün Fatihə sürəsini səsli oxuyursan?
Əgər təkcə "Bismilləhirrahmənirrahim" kəlməsini səsli deyirsənsə onda sənin deməyindən belə çıxır ki, 1 ayəni qalan 6 ayədən ayırırsan.
Sənin məntiqinlə axı Fatihə sürəsi 7 ayədir onu niyə parçalayırsan, pis günə qoyursan?
Bəs onda necə olur siz eyni bir surədən 1 ayəni ucadan, 6 ayəni alçaqdan deyəndə problem olmur,
biz isə həmin surədən 1 ayəni alçaqdan, 6 ayəni ucadan deyəndə problem olur?
Yox əgər Fatihə surəsini tam səsli oxuyursansa, demək məsələn İxlası da səsli oxumalısan. Çünki İxlas surəsinidə də "Bismilləhirrahmənirrahim" kəlməsi var. Belə çıxır ki, bütün zöhr və əsr namazlarını səsli qılırsan.
Belə elə gülməli söhbət edirsiniz ki, adamı məcbur edirsiniz ki, başa salmaq üçün bu qədər xırdalığa getsin.

[size="5"]Amma bizim alim­­lərimiz bütün namaz­lar­da “Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim”i ucadan oxumağı müstəhəb he­sab edirlər. Həm­çi­nin «Həmd» surəsində “Bismillahir-Rəh­manir-Rəhim” oxu­­maq bütün alimlərin nəzərinə görə, vacibdir, sair surə­­lərdə isə, məşhur nəzərə görə surənin bir hissəsidir.


3-cü sual) Sizin alimlər nəyə əsasən “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”i ucadan oxumağı müstəhəb he­sab edirlər?
Dəlil hardadır?
Peyğəmbər (s) və on iki imam hər gün 5 namaz qılırdılar.
İndi onlardan bir dəlil (hədis) gətirin ki, sən dediyin kimi bütün namazlarda “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” kəlməsini belə ucadan oxuyurdular.

4-cü sual) Keçən dəfə yenə sualım cavabsız qalıb. Deyirsən ki, bu əməl möminlərə xas əməldir. Dəlilini göstər.
Mən buna görə deyirəm ki, sən dəlilsiz və öz məntiqinlə yazırsan.

#1946 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 19 Март 2012 - 16:18

Şiələrə 2 yeni sual:

1-ci sual) Mən əvvəl soruşmuşdum ki, Peyğəmbər (s) və on iki imam bir işə başlayanda nə söz deyir. Heç kim mənə bir hədis göstərə bilmədi. Belə nəticə çıxardıram ki, sizdə belə hədis yoxdur. Belə çıxır ki, bir işə başlayanda "Allah, Məhəmməd, ya Əli" demək bidətdir(dində olunan yenilikdir). Mənə bu bidətin tarixi haqqında yaza bilərsiniz? Neçənçi ildə və kim tərəfindən uydurulub?

2-ci sual) Mən əvvəl soruşmuşdum ki, Peyğəmbər (s) və on iki imam bir işə başlayanda nə söz deyir. Heç kim mənə bir hədis göstərə bilmədi. Belə nəticə çıxardıram ki, sizdə belə hədis yoxdur.Hər bir insan bunu gündə neçə dəfə edir. Bir kitabı oxumağa başlayırıq, bir söhbətə başlayırıq, bir yerə daxil oluruq və s. Bunu gündə neçə dəfə edirik. Sizdə belə bir hədisin olmaması çox təəcüblü görünür.

Ancaq sizin əqidənin əsasları məsələn "Kərbəla" ilə bağlı sizdə çoxlu hədislər var.

Bu fakt sizin hədis kitablarınızın müəyyən bir əqidəni təsdiq etmək üçün məqsədli şəkildə uydurulduğunu sübut etmirmi?

#1947 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 19 Март 2012 - 16:51

Oqru ele baqirdi ki doqrunun baqri yayildi

Allah sənə hidayət versin. Sən öz gözündə dağ boyda tiri görmürsən başqalarında çöp axtarırsan.

bəli sən hələ BİSMİLLAHİ DEYİB DEMƏMƏKDƏ ŞUBHƏLİSƏN NAMAZDA.ƏCƏB EDİB ARAŞDİRİRAM DA 4 CUR NAMAZ OLAR SUNNƏDƏ ?GET TİRİNİ TAP gələrsən cöpü göstərərik.

2-ci sual) Kim mənim bu sualıma cavab verib? Mən görməmişəm. Göstərə bilərsən?

bizim mürəkkəb gözə görsənəndir sual verdiyin gündən bu tərəfə oxu və ümidini itirmə hidayət olarsan naumid şeytandi.
yadimdan cixmamiş sənə aciqlayim son nəfəsdə nəyə görə Allah Məhəmməd ya Əli demək istədiyimi inşAllah qismət olsa .ona görə indidən də tez tez deyirəm ki son nəfəsdə LA İlahə deyərəm illəllaha nəfəs catmaz küfr edərəm .ona görə Allah deyirəm tez tez sən cətin başa düşəsən onu amma.Həmcinin də Məhəmməd deyirəm (səlləllahu ələhhi və alih ) bildirirəm ki Allahin Rəsuludur.və həmcinin Ya Əli deyirəm vurqulayiram ki Allahin huccətidir.səni bir həftədir sürüyürəm ki namazda Bismillahi niyə astadan deyirsiz ya demirsiz hec ,qalmisan hiqqana hiqqana,amma başa düşmürsən ki Allah Məhəmməd Ya Əli deyəndə küfr etmirəm sən isə qisqanirsan paxilliqdan bəhanə dəlil axtarirsan buna.axi deyildi ki sənə fiqhlə üsulu səhv salma.Allah Məhəmməd Ya Əli də sənin gətirdiyin bəhanələr yoxdu,kim sənin yazdiqin niyyətlə desə o başqa mən isə iqrar etdiyim cümlədə əqli dəlil gətirə bilirəm.sən gətirə bilmirsən ona görə küfrlü fikirlər səni dinc qoymur

Сообщение отредактировал Arif: 19 Март 2012 - 16:54

ваххабизм – это дистилированный суннизм

#1948 Arif

Arif

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 944 сообщений

Отправлено 19 Март 2012 - 19:16

Mən səni başa düşmürəm. Sən özün zöhr və əsr namazlarının qiraətini səsli qılırsan ya səssiz?
Keçən dəfə yazmışdın ki, "Bismilləh" -i ucadan deyirəm. Onda bütün Fatihə sürəsini səsli oxuyursan?
Əgər təkcə "Bismilləhirrahmənirrahim" kəlməsini səsli deyirsənsə onda sənin deməyindən belə çıxır ki, 1 ayəni qalan 6 ayədən ayırırsan.
Sənin məntiqinlə axı Fatihə sürəsi 7 ayədir onu niyə parçalayırsan, pis günə qoyursan?
Bəs onda necə olur siz eyni bir surədən 1 ayəni ucadan, 6 ayəni alçaqdan deyəndə problem olmur,
biz isə həmin surədən 1 ayəni alçaqdan, 6 ayəni ucadan deyəndə problem olur?
Yox əgər Fatihə surəsini tam səsli oxuyursansa, demək məsələn İxlası da səsli oxumalısan. Çünki İxlas surəsinidə də "Bismilləhirrahmənirrahim" kəlməsi var. Belə çıxır ki, bütün zöhr və əsr namazlarını səsli qılırsan.
Belə elə gülməli söhbət edirsiniz ki, adamı məcbur edirsiniz ki, başa salmaq üçün bu qədər xırdalığa getsin.

Sən özünü başa düşmürsən məni hardan başa düşəcəksən? Zuhr və Əsr namazlari səssiz qilinir lakin Həmddə Bismillahir Rahmanir Rahim i ucadan demək səssiz namazlarda mustəhəbdir və buna dəlillər sunnədə var.səsli namazlarda isə Bismillahi səssiz demək və ya deməmək sunnənin dəyişdirilməsinə sübutdur və sübutu da öz alimləriniz edir(4 cürə namaz olmur)hələ o bir tərəfə Həmd dua niyyəti ilə oxunur namazda ola bilsin buna gorə Bismillahi demirsən və Həmdin sonunda Amin deyirsən bu da namazini fərz yox daha bilmirəm nə edir.savadin varsa araşdir.başini bulama sonra gec olacaq
ваххабизм – это дистилированный суннизм

#1949 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 19 Март 2012 - 21:53

İşə başlamaq elə bir məsələdir. Hər bir insan bunu gündə neçə dəfə edir. Bir kitabı oxumağa başlayırıq, bir söhbətə başlayırıq, bir yerə daxil oluruq və s. Bunu gündə neçə dəfə edirik. Siz öz hədis kitablarınızdan Peyğəmbər (s) və on iki imamdan bir dənə belə hədis misal çəkə bilmədiniz ki, bilək ki, sözdə "əhli beyt ardıcılları" nəyə əsasən bir işə başlayanda "Allah, Məhəmməd, ya Əli" kəlməsini deyirlər.
Sənin özüvə qəribə gəlmirmi ki, necə ola bilər imamətlə bağlı və ya Kərbəla ilə bağlı yüzlərlə hədis ola-ola bir dənə işə başlamaqla bağlı hədis yoxdur.

Siz şiəyə öz ağlınıza əsasən sual verməniz səhvdir. Biz Sizin kimi hədis əhli deyilik ki, ayaq yoluna getməyin caiz olması üçün də hədis axtaraq. Bizim qarnımız ağrayanda bilirik ki, ayaqyoluna getmək lazımdı.
"Allah, Məhəmməd, ay Əli"nin mənasını bilmədiyiniz halda ondan bizə sual verirsiz.

Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#1950 Selefi_Turan

Selefi_Turan

  Arif – Corporal

 • Murid
 • 99 сообщений

Отправлено 27 Март 2012 - 14:14

yadimdan cixmamiş sənə aciqlayim son nəfəsdə nəyə görə Allah Məhəmməd ya Əli demək istədiyimi inşAllah qismət olsa .ona görə indidən də tez tez deyirəm ki son nəfəsdə LA İlahə deyərəm illəllaha nəfəs catmaz küfr edərəm .ona görə Allah deyirəm tez tez sən cətin başa düşəsən onu amma.Həmcinin də Məhəmməd deyirəm (səlləllahu ələhhi və alih ) bildirirəm ki Allahin Rəsuludur.və həmcinin Ya Əli deyirəm vurqulayiram ki Allahin huccətidir.Bismilləh,


1-ci sual) Bu dediklərini Peyğəmbər (s) və on iki imam bilmirdi? Sən tapıbsan?


2-ci sual) Xüsusilə xahiş edirəm bu suala cavab verəsən:
Əgər biz dini məsələlərdə hər şeyi tamamilə Peyğəmbər (s) və on iki imam kimi etsək səhv yoldamı olarıq?


3-cü sual) Sən öz əqlinlə din kəşf edirsən. Əqlə isə şeytan vəsvəsə verir. Yaxşı bir şey etmək istəyirsən, şeytan isə səni aldadır yaxş iş gördüyünü düşünərək pis iş görürsən. Sənin yazdığının bir neçə yöndən yanlış olduğunu mən də əqli dəlillərlə göstərim.
Mənim aşağıdakı əqli dəlillərimi qəbul edirsən:


3.1-cisi) Sənin yazdıqlarından belə başa düşürəm ki, sən qısa şəkildə kəlməyi şəhadəti demək istəyirsən. Şəhadətin belə qısadılması dində gəlməyib.


3.2-cisi) "Allah, Məhəmməd, ya Əli" kəlməsində zahirən mənası kəlmeyi şəhadət kimi başa düşülmür.Kəlməyi şəhadətdə Allahın tək ilah olması, Məhəmmədin (s) isə onun qulu və elçisi olması açıq aydın şəkildə bildirilir. Sənin dediyin ifadədə isə əuzu billəh zahirən Allah və Məhəmməd eyni dərəcəli kimi tutulur, arasında fərq bilinmir. Sən təqdirdə olaraq bunu ayırırsan. Ancaq məsələn dini bilməyən insan deyilən "Allah, Məhəmməd, ya Əli" ifadəsinə görə onları eyni dərəcəli kimi qəbul edə bilər.


3.3-cüsü) bu ifadə insanları şirkə aparan yoldur. Bəlkə də sən özün bu ifadənin təqdirdə mənasını kəlmeyi şəhadət kimi başa düşərək edirsənsə şirk etmirsən. Ancaq sən özün də bilmədən insanları şirkə dəvət edirsən. Dəlili: etdiyiniz əməlin nəticəsinə baxın. Məsələn Azərbaycanda namaz qılmayan, kitab oxumayan (cahil) camaatın böyük kütləsi var ki, "Allah, Məhəmməd, ya Əli" ifadəsini işlədir. Soruşduqda hansı mənada işlədirsən. Cavabdan aydın olur ki, məhz təvəkkül mənasında həmin ifadəni işlədirlər.Deyirlər ki, Məhəmməd və Əli Allaha yaxındırlar. Onlardan istəyirlər ki, gəlib onlara işlərində kömək etsinlər. Təsəvvür elə bu qədər insan şeytanın uydurduğu bu ifadəyə görə şirk edir.


3.4-cüsü) Sən bu fikrinlə Allahı ədalətsizlikdə ittiham edirsən. Kimsə niyyəti "Lə ilahə illəllah" demək olub, nəfəsi çatmayıb "Lə ilahə" deyibsə o küfrmü edib? Allah insanların qəlbində olanları da bilir.
Səhih Buxaridə ilk hədisdə Peyğəmbərin (s) sözü gəlir ki:"Əməllər ancaq niyyətlərə görədir". Bilirsənmi ki, niyə Buxari özünün dunyada məşhur kitabını məhz bu hədislə başlamışdır? Bununla o demək istəmişdi ki, bu kitabı yazmaqda dünyada şöhrət qazanmaq yox, təkcə Allahın razılığını qazanmaqdır.
Allah əməlləri ancaq niyyətlərə görə qiymətləndirir.


3.5-cisi) "Lə ilahə illəllah"-ın Allah qatında ən fəzilətli zikr olduğunu bilirsənmi?

səni bir həftədir sürüyürəm ki namazda Bismillahi niyə astadan deyirsiz ya demirsiz hec ,qalmisan hiqqana hiqqana,
Mən belə başa düşürəm ki, bu sizə yad bir anlayışdır. Ancaq bu sələfi əqidəsinin əsaslarından biridir. Allahdan və peyğəmbər (s)-dən əmr gəldi, itaət etmək üçün ona əqli dəlil istəmirik. "Eşitdik və itaət etdik" deyirik, "Eşitdik, hikmətini başa düşdük və itaət demirik".
Ona görə namazda "Bismilləh"-i astadan deyirik ki, səhih hədislərdə belə gəlir, Peyğəmbər (s) belə namaz qılıb. Hikmətini bilmirəm.
Mənə maraqlıdır ki, niyə sən hər şeyi əqli dəlil ilə əməl edirsən? Məsələn zöhr və əsr namazlarını niyə 4 rükət qılırsan? Bunun əqli dəlili nədir?


4 CUR NAMAZ OLAR SUNNƏDƏ ?
Bax bunu düz deyirsən. Bax gəldin əsl mətləbin üstünə. Şiələrin məşhur insanları çaşdırmaq metodlarından biridir. Səni də görünür bu yolla çaşdırıblar. Şiələrdən hansı məsələ ilə bağlı dəlil soruşsan, cavab tapmayanda söhbəti fırladırlar ki, sünnülərdə buna bənzər filan məsələ 4 cürdür. Yəni hələ yaxşısı bizik, sünnülərə heç yaxınlaşma.


Ancaq şiələrin firqələri arasında da çox kəskin fərqlər var. Məsələn zeydilər, ələvilər və cəfərilərin ibadətləri kəskin fərqlənir. Ələvilər ümumiyyətlə namaz qılmırlar. Heç bundan danışmırlar.


Yaxşı sən səbəblərini araşdırmısanmı ki, niyə sünnədə 4-cürə namaz var?
Sələfilər təkcə şiələri baltalamır ki, hənəfiləri, şafiləri, sufiləri və s. da baltalayırlar.


Bunu ağızdan eşitmişəm dəqiq hardansa oxumamışam. Şeyx Albani əvvəllər hənəfi olub. Məsciddə hənəfilər və şafilər namazı növbə ilə qılırdılar, Bir məzhəb qılıb qurtardıqdan sonra çıxır o biri məzhəb namazı qılırdılar. Şeyx Albaniyə bu məsələ təəccüblü gəlir, nəyinsə düz olmadığını başa düşür. Bu məsələni araşdırır, görür ki, hər ikisi namazı düzgün qılmır.
Doğru olan budur ki, səhih hədislərdə gələn namaz bir dənədir.


Peyğəmbər (s) namazı səni maraqlandırır? Şeyx Albaninin kitabı var: "Peyğəmbərin (s) namazı təkbirdən təslimədək gözlərinin önündə".
Hər bir kiçik detal xırdalığı ilə hədislərlə göstərilmişdir. Həmin kitabda "Bismilləh" in alçaqdan deyilməsi ilə bağlı dəlilləri də göstərib.


4 cürə namaz olmasına səbəb nədir? Sonradan çıxmış əsrlərlə edilmiş və üst-üstə yığılmış yeniliklər - bidətlər. Hər dini məktəb (məzhəB) əsrlər boyunca öz məntiqinə uyğun doğru hesab etdiyi dinə kiçik yeniliklər etmişdir. Hər kəsin də məntiqi müxtəlif cür olduğundan belə müxtəlif yeniliklər edilərək fərqliliklər yaranmışdır.
Ancaq burda bir məsələyə diqqət yetirilməlidir ki, Əbu Hənifə, Malik, Şafi, Əhməd bin Hənbəl doğru (sələfi əqidəsində) əqidədə olmuş, bidətçi olmamışlar.
Onlar hansı məsələlərdə əllərində hədis olmuş, həmin məsələdə hədis qəbul etmiş, hədis olmayan məsələlərdə isə oxşar səhih hədisə əsasən ictihad etmişlər.
Bu 4 alimin hər birinin oxşar mənada sözləri var ki, hansı məsələdə mənim dediyim ilə zidd olan hədis ilə rastlaşsanız mənim dediyimi tərk edin, hədisi qəbul edin.
İnsanların da əksəriyyəti din elmini hədislərdən yox, öz alimindən və ya camaatın adət-ənənəsindən öyrənib.
Amma özlərini bu alimlərinin davamçıları hesab edən çox insanlar əməllərinə zidd olan hədislərə əhəmiyyət verməyərək öz aliminin yolu ilə gedirlər.

Eləcədə şiələrin namazı. Əgər detallara getsək sən öz namazının detallarının 90% ilə bağlı səhih dəlillər tapa bilməzsən.
Məsələn təkbirdə əlləri hara qədər qaldırmalısan və ya namazın hansı təkbirlərində əlini qaldırmalısan, hansılarda yox.
Sizin hədis kitablarınız o qədər kasaddır ki, adicə işə başlamaqla bağlı Peyğəmbər (s) və on iki imamdan bir dənə hədis yoxdur. O ki, qaldı namazın detalları. Həmişə istinad verilir alimlərə ki, alimlər belə deyir. Alimlərə nəyə əsasən belə deyir, ondan danışan yoxdur.

Necə sən "Allah, Məhəmməd, ya Əli" ifadəsini heç bir dəlil olmadan işlədirsən və necə sənin alimlərin heç bir dəlil olmadan bütün namazlarda "Bismilləh"-i ucadan deməyi müstəhəb bilirlər. Öz ağlınıza və əqlinizə uyğun gəlir. Ancaq dində belə bir şey yoxdur.
Məsələn bir işə başlayanda sən "Allah, Məhəmməd, ya Əli" deyirsən, mən "Bismilləh" deyirəm. Kənardan baxan və dindən məlumatı olmayan insan bunların fərqli olduğunu görür.
Eləcə də həmin məzhəblərin alimləri öz ağıllarına və öz məntiqlərinə uyğun gəldikləri üçün belə bidətlər edir.
Dediklərimin təsdiqi üçün məsələn sən araşdır ki
1) Nəyə əsasən sizin alimlər bütün namazlarda "Bismilləh"-in ucadan deyilməsi müstəhəb olduğunu deyirlər?
ayə və ya səhih hədis göstərə bilərsənmi?
2) Nəyə əsasən sən bütün namazlarda "Bismilləh"-in ucadan deyilməsi möminə xas xüsusiyyət olduğunuhesab edirsən?
ayə və ya səhih hədis göstərə bilərsənmi?
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru