Перейти к содержимому


Фотография

Əhli-sünnənin səhabələr barəsində etiqadı


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 325

#31 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:10

Peygəmbərlərin Səhabləri kişi olublar.


Məgər səhabələrin nakişi olduğunu iddia edən var?

Əhli sünnə həmçinin vəhhabilər iddia edirlər ki, səhabələrin hamısı mütləq şəkildə ədalətli olublar. Biz şiələr isə Quran, hədis və tarixə əsasən bildiririk ki, səhabələrin sırasında imanlı, təqvalı, vəfalı, gözütox və s. kimi insanlar olmaqla yanaşı həmçinin münafiq, fasiq, əhdinə vəfa etməyən, acgöz və s. insanlar da olub. İndi buyurun dəlilinizi gətirin ki, heç bir istisnasız məhz bütün səhabələr adil olublar.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#32 Omarin qilinci

Omarin qilinci

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 229 сообщений

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:20

Bismilləh, əlhəmdulilləh, Allahın salamı və xeyr bərəkəti peyğəmbərinin, onun səhabələrinin və xeyr əməllərdə onların yolunu tutub gedənlərin üzərinə olsun. Göründüyü kini mən burada yalnız Allah təalənin sözlərindən dəlillər gətirirəm. Əgər kimsə buna qarşı danışırsa ya quarna iman gətirməyib, ya da məqsədyönlü olaraq inasanları (avamları) Allahın yolundan azdırmaq istəyir. Sizin gətirdiyiniz bütün şübhələrə əlhəmdulilləh məndə cavablar var. Lakin hələlik mən səbirlə quranda Rəbbimizin onları tərif etdiyi və bütün ümmətin də buna iman gətirdiyi dəlilləri gətirim, siz də oxuyun. Ola bilsin ki, kiminsə bunlardan xəbəri yoxdur. (ya öz elmsizliyindən, ya aldadılaraq ondan haqq gizlədilib və ya başqa səbəbdən dolayı). Sizə də insaflı olmağı, haqq gəldikdə ona boyun əyməyi haqqı batilə çevirməməyi, haqqı gizlətməməyi nəsihət edirəm. Özünüz də bilə-bilə haqqa batil donu geyindirməyin və haqqı gizlətməyin. Bəqərə 42. Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq-aydın dəlillər və doğru yol göstərən ayələr vəhy olunduqdan sonra onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar! Bəqərə 159.Şübhəsiz ki, Allahın nazil etdiyi kitabda olanları gizli saxlayanlar və bununla cüzi miqdarda (pul) əldə edənlər öz qarınlarına oddan başqa bir şey doldurmurlar. Qiyamət günü Allah onları danışdırmaz və onları təmizə çıxarmaz. Onlar üçün üzücü bir əzab vardır. Bəqərə 174.

#33 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 23:00

Abu Sufyan ordusu,sizə burada deyir ki;

Əhli sünnə həmçinin vəhhabilər iddia edirlər ki, səhabələrin hamısı mütləq şəkildə ədalətli olublar. Biz şiələr isə Quran, hədis və tarixə əsasən bildiririk ki, səhabələrin sırasında imanlı, təqvalı, vəfalı, gözütox və s. kimi insanlar olmaqla yanaşı həmçinin münafiq, fasiq, əhdinə vəfa etməyən, acgöz və s. insanlar da olub. İndi buyurun dəlilinizi gətirin ki, heç bir istisnasız məhz bütün səhabələr adil olublar.


Siz isə başlamısız ki,Qamətin villası bura gəldi Əlixanınkı ora getdi hec dəxli var.
Buyurun subut edin.

Ruslar demişkən;
Ya pro İvana ,on pro bolvana.
Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#34 World Cup

World Cup

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 301 сообщений

Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 23:56

Məgər səhabələrin nakişi olduğunu iddia edən var?

Əhli sünnə həmçinin vəhhabilər iddia edirlər ki, səhabələrin hamısı mütləq şəkildə ədalətli olublar. Biz şiələr isə Quran, hədis və tarixə əsasən bildiririk ki, səhabələrin sırasında imanlı, təqvalı, vəfalı, gözütox və s. kimi insanlar olmaqla yanaşı həmçinin münafiq, fasiq, əhdinə vəfa etməyən, acgöz və s. insanlar da olub. İndi buyurun dəlilinizi gətirin ki, heç bir istisnasız məhz bütün səhabələr adil olublar.


Yəni, mən dəil gətirsəm dəlillərimi silməyəcəklər?? nəyə görə deyirəm, çünki bu forumda qayda belədir ki, qarşı tərəf sizə tutarlı dəlil gətirəndə dərhal silib və ya müxtləif adlarla qanunsuz ad qoyub udalit edirsiniz. Heç bilmirəm bu qaydanı hardan götürmüsünüz.

#35 Omarin qilinci

Omarin qilinci

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 229 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 00:37

Əhli sünnənin səhabələr barəsində etiqadı (Allah onların hamısından razı olsun)davamıQuran və sünnədən səhabələrin ədalətli olmaları barəsində dəlillər:

Üçüncü ayə:

8. (Qənimət həmçinin) yurdlarından qo­­vulmuş və malların­­dan məhrum olunmuş yoxsul mühacirlərə məxsusdur. Onlar Allahın mərhəmətini və razılığını qazanmağa can atır, Allaha və Onun Elçisinə kömək edirlər. Doğru olanlar da məhz onlardır.
9. (Mühacirlərdən Mədinədə) əvvəl (orada) yurd salmış və iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət edənləri sevir, onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşmançılıq hissi duymurlar. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr nicat tapanlardır.
10. (Səhabələrdən) sonra gələnlər deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən də, Sən Şəfqətlisən, Rəhmlisən!” (Həşr surəsi)Alalh təalə bu ayələrdə qənimətə haqlı olanların sifətlərini, hallarını bəyan edir. Onlar üç qisimdir: 1-cisi "yoxsul mühacirlərə", 2-cisi "(Mühacirlərdən Mədinədə) əvvəl (orada) yurd salmış və iman gətirmiş kimsələr" və 3-cüsü "(Səhabələrdən) sonra gələnlər".
İmam Malikin bu ayədən istinbat etməsi nə gözəldir: Səhabələri söyən kəslər üçün qənimətdən payları yoxdur, ona görə ki, Allah təalənin "(Səhabələrdən) sonra gələnlər deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla." ayəsində bu 3-cü qismi tərifi ilə sifətlənmədiklərinə görə. Yəni səhabələri söyənlər bu ayədən payları olmadığına görə qənimətdən da payları yoxdur. (İbn Kəsir 3/339).
Sə`d ibn Əbu Vaqqas (Allah ondan razı olsun) deyir: "İnsanlar üç qisimdirlər: iki qismi keçib, bir qismi qalıb.
Sizin olmağınız ən yaxşı dərəcə bu qalan dərəcədir. Sonra "Qənimət həmçinin yurdlarından qovulmuş və mallarından məhrum olunmuş yoxsul mühacirlərə məxsusdur." ayəsini "Onlar Allahın mərhəmətini və razılığını qazanmağa can atır," ayəsinə oxudu qədər. Və bunlar mühacirlərdir. Bu dərəcə artıq keçmişdir. (Mühacirlərdən Mədinədə) əvvəl (orada) yurd salmış və iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət edənləri sevir, onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşmançılıq hissi duymurlar. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. ayəsini oxudu. Və bunlar ənsarlardır (Mədinə əhli). Bu dərəcə də qrtıq keçmişdir. Sonra (Səhabələrdən) sonra gələnlər deyirlər: “Ey Rəbbimiz! Bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən də, Sən Şəfqətlisən, Rəhmlisən!” oxudu. Əvvəlki iki dərəcə artıq keçmişdir, bu dərəcə isə qalmışdır. Və sizin də olmağınız ən yaxşı olan dərəcə bu qalan dərəcədir: "Onlar üçün bağışlanma diləməniz."" (Əssarimul-məslul 574, əsəri əl-Həkim rəvayət etmişdir 2/484 və səhihləşdirmişdir və əz-Zəhəbi razılaşmışdır.

Aişə anamız (Allah ondan razı olsun) deyir: "Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləmin) səhabələri üçün bağışlanma diləmələri üçün əmr olundular, lakin onları söydülər." (Səhih Muslim 4/2317).

Əbu Nəim deyir: "Allaha və rəsuluna xilaf olan, onlara qarşı üsyan edərək üz döndərən, onlara müxalif olan kəsdən daha pis halda kim ola bilər. Görmürsənmi Allah təalə peyğəmbərinə (sallallahu aleyhi və səlləm) səhabələrini əfv etməyi və onlar üçün bağışlanma diləməyi və onları qanadının altına almağa əmr etmişdir. Allah təalə deyir: "sən kobud və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışardılar. Sən onların günahından keç, Allahdan onların bağışlanmalarını dilə və görəcəyin işlər barədə onlarla məsləhətləş." Ali-İmran-159
Sənə tabe olan möminləri qanadının altına al (onlara qarşı təvazökar ol)! Şuəra-215
Kim onları söyərsə, onlara nifrət edərsə və onlar barəsində yaxşı olmayan sözlər danışarsa, o kəs Allah təalənin onlar barəsində əmrində və vəsiyyətindən çıxmışdır. Dilini peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm), səhabələri, islam və müsəlmanlar barəsində qorumamış, bunlar haqqında pis danışmışdır." (əl-İməmə səh-375-376 Əbu Nəim).

Mucahid ibn Abbasdan rəvayət edir ki, "Muhəmmədin səhabələrini söyməyin. Həqiqətən Allah təalə artıq onlar üçün bağışlanma diləməyi əmr etmişdir və artıq bilirdi ki, onlar döyüşəcəklər." (əs-Sarimul Məslul 573,Mİnhəcus sunnə2/14. Əsəri Əhməd rəvayət edib, şeyxul islam ibn Teymiyyə səhihləşdirib.)
#36 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 01:35

[b]Deməli belə, Ən salamtı elə şiə məzhəbinin kitablarından sübut etməkdir ki, Peygəmbərlərin Səhabləri kişi olublar.


Əvvəla, Peyğəmbərlərin(a) qadın səhabələri də olub. İkincisi, rəvayətlərin səhihliyini sübut edin. Üçüncüsü, təqiyyənin nə olduğunu eşitdiyinizdən bu hədislərin hansı şəraitdə deyilə biləcəyindən bəhs etməyə yəqin ki, lüzum bilməzsiz.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#37 World Cup

World Cup

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 301 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 11:57


[b]Sübhənallah, məgər sizdə başa düşmək qabiliyyəti bu dərəcədə dadır?? Mən kişini cins baxımından demədim, mən kişi sözünü o mənada dedim ki, yəni səhabələirn hamsı kişi olubla, yəni xain olmuyublar, məd olublar cəsarətli olublar bax mən bu mənada dedim.

O, ki qaldı, dəlilləri sübut etməyə. Mən nə sübut edim ki, day sən özün dedin ki, bizdə yalan var, əgər sizdə yalan varsa day mən sənə nə sübut edə bilərəm ki?? ümumiyyətlə əgə sizdə yalan varsa heç kim sizdən bacarmaz və sizinlə söhbət mənasız olar, çünki yalandan basıb baglıyacaqsınız.


#38 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 14:21

Omarin gilinci da olub?


Ömərdən(Allah ondan razı olsun) kafirlər qılıcsızda qorxurdılar,hətta şeytan onunla rastlaşanda yolunu deyişərdi.Bax gör Ömərin sadəcə adı gələndə kafirlər təşvişə necə düşürdilər,hətta onunla üz-bə-üz gəlməydə qorxub,namərdcəsinə namazda vırdılar.Fars imperiyasını necə çokdürdısə,indiyə qədər yanıb tökülürlər.Hətta məcusi kafir Abu Lülüşə, Öməri dimdiylədiyi üçün, heykəl qoyublar, dua edirlər ki,onları Allah Təalə bu lülüşnən həşr etsin.

257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#39 Djafarit

Djafarit

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 783 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 14:35

Man hala basha dushuram Omarin gilinci olmaib,bas na pontdi bala ad goymisan?
Удивительное дело, права на наследство лишены незаконнорожденные и дети пророков

#40 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 14:43

Əbu Lulu Ömərdən əskik adam olub bəyəm?

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#41 Djafarit

Djafarit

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 783 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 14:58

Quran deyir shaytan hata peygumbarlar sozlarina oz sozin sohmag calishirdi,gorusan shaitan yaninda Omar peygumbarlardan ostunoldu?
Удивительное дело, права на наследство лишены незаконнорожденные и дети пророков

#42 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 15:45

Man hala basha dushuram Omarin gilinci olmaib,bas na pontdi bala ad goymisan?


Vacib deyil siz necə başa düşdünüz,əsas odur ki,dediklərimdən bu çıxarılmır.Əksinə,vurğulanır ki,Ömər qılıncsız və ya qılıcla elə Ömərdi.Bunu bütün dünya bilir,ehtiyac da yoxdur düşünmədən danışanların rəyinə müraciyət etmək.
257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#43 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 15:48

Əbu Lulu Ömərdən əskik adam olub bəyəm?


Sizə görə cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli,zülümətlə nur,bilənlə bilməyən,məcusi ilə müsəlman eyni ola bilər?Allah Təalə buyur ki,eyni deyil.

257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#44 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 16:01

Quran deyir shaytan hata peygumbarlar sozlarina oz sozin sohmag calishirdi,gorusan shaitan yaninda Omar peygumbarlardan ostunoldu?


Bir nöqtəyə diqqət yetirməyiniz gərəkdir.Ya siz doğurdanda anlamırsız,ya anlamaq istəmirsiz ki,bu bir misaldır,çekilir o kəslər üçün,kim Ömərin nüfuzunda şəkdədir.Əlbətdə,bu onun daimi halı deyil,eyni cür də peyğəmbərlərin hər sözünə şeytan öz sözünü soxmağa qadir deyil.Belə olsaydı,onda nəinki Ömər hətta siravi müsəlmanlar da öz danışığında peyğəmbərlərdən üstün olardılar,çünki onların sözünə şeytan hər dəfə müdaxilə etmir.

257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#45 reservoir engineer

reservoir engineer

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 270 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 16:06


Ömərdən(Allah ondan razı olsun) kafirlər qılıcsızda qorxurdılar,hətta şeytan onunla rastlaşanda yolunu deyişərdi.


Təsadüfən bu "rəvayəti" demirsiz ki ? ))

Guya peyğәmbәr (s.ә.v.) (nəuzu billah) öz evindә uzanıb Şeytanın tütәk, qadınların da nağara çalmasını dinlәyir vә Şeytanın qadınların arasında oynayaraq zarafat etmәsini görür amma bir şey demir. Lakin Ömәr içәriyә girәn kimi Şeytan qaçır. Qadınlar da nağaraları әtәklәrinin altında gizlәdirlәr. Peyğәmbәr (s.ә.v.) Ömәrә “Şeytan sәnin bir yoldan getdiyini görsә yolunu dәyişib başqa bir yoldan gedәr”-deyir.

Сообщение отредактировал reservoir engineer: 26 Сентябрь 2010 - 16:10

Zillət bizdən uzaqdır !


#46 reservoir engineer

reservoir engineer

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 270 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 16:09

Aydaa ,bunlar elə danışır guya biz Quranı yalan sayırıq e :mad: Səhabələr haqda təkcə nazil olan ayələrdən yalnız özlərinə sərf edənləri gəlib burda qoyurlar , Allahın neçə dəfə onlardan narazılıq bildirdiyi yüzlərlə ayəni "unudurlar" !


P.S Dünən mənim səhabələr barəsində əhli sünnənin səhih saydıqları mənbələrdən dəlillər qoydum ama deyəsən əhli sünnənin səsi çıxmayıb ))

Zillət bizdən uzaqdır !


#47 Djafarit

Djafarit

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 783 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 16:17

Dunya Alini tanyir va Zulfugari,neya Allah namat adan gilinci goyub,omarcin yalandan imidj yaradirsuz?magar omarda hala bil ruh var?
Удивительное дело, права на наследство лишены незаконнорожденные и дети пророков

#48 Djafarit

Djafarit

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 783 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 16:38

Vaxxabi (стальса чугунса bilmiram) yadunda sahla,agar siz bizi cagiran cannatda omarda varsa,biza u cannatda zapadlo di oturmaga,va bukhari nagilaryn dahi hec bir erda dema


İstifadəçinin adını təhrif və müzakirə etmək qadağandır. Sizə xəbərdarlıq olunur!
Удивительное дело, права на наследство лишены незаконнорожденные и дети пророков

#49 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 16:43

Sübhənallah, məgər sizdə başa düşmək qabiliyyəti bu dərəcədə dadır?? Mən kişini cins baxımından demədim, mən kişi sözünü o mənada dedim ki, yəni səhabələirn hamsı kişi olubla, yəni xain olmuyublar, məd olublar cəsarətli olublar bax mən bu mənada dedim.

O, ki qaldı, dəlilləri sübut etməyə. Mən nə sübut edim ki, day sən özün dedin ki, bizdə yalan var, əgər sizdə yalan varsa day mən sənə nə sübut edə bilərəm ki?? ümumiyyətlə əgə sizdə yalan varsa heç kim sizdən bacarmaz və sizinlə söhbət mənasız olar, çünki yalandan basıb baglıyacaqsınız.


ثَكَلَتْكَ اُمُّك bizə cahil deyirsən ama özünüzdən deyəsən xəbəriniz yoxdur. Məgər bu hədis kifayət etmir ki, onlar 1000 cür oyundan çıxıblar? Yaxud Peyğəmbərin(s) əshabın necə Cəhənnəmə düşəcəyi hədislər azdır ki, tərslik edirsiz?

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#50 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 17:59

Yəni, mən dəil gətirsəm dəlillərimi silməyəcəklər?? nəyə görə deyirəm, çünki bu forumda qayda belədir ki, qarşı tərəf sizə tutarlı dəlil gətirəndə dərhal silib və ya müxtləif adlarla qanunsuz ad qoyub udalit edirsiniz. Heç bilmirəm bu qaydanı hardan götürmüsünüz.


Bu forumda Omar nikli vəhhabi moder də var. Uzun zamandır forumda iştirak etməsə də son zamanlar görünür. Şikayətini ona və administrasiya asanlıqla bildirə bilərsən.
O ki, qaldı mövzuya əgər mümkündürsə siz vəhhabilər dəlillərinizi bir-bir təqdim edin, inşaallah müzakirə edək. Yenə də təkrar edirəm bir-bir. Sizli bizli mövzunu bazara çevirməyək. Əlbəttə əgər qəsdimiz Allah rizası üçün həqiqəti ortaya çıxarmaqdırsa.


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#51 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 21:19

Əbu Bəkr (Allah ondan razı olsun) vəsfi haqqında Qumminin təfsir kitabında Əbu –Əbdullahdan nəql etdiyi rəvayatdə deyilir:
Peyğəmbər (sallallahu aleyhi vasəlləm)mağarada olarkən Əbu-Bəkrə demişdir:Elə bilki Cəfərin gəmidə öz əshabələri ilə dənizdə üzdüyünü görürəm və Ənsairlərə baxıram və görürəm ki, günahsız halda evlərində oturublar.Bu an Əbu-Bəkr ey Allahın rəsulu sən onları görürsənmi?Peyğəmbər bəli cavabını verdi.Əbu Bəkr mənədə göstər ey Allahın rəsulu və peyğəmbər sallallahu aleyhi vasəlləm Əbu Bəkrin gözünə əlini çəkdi və oda onlarə gördü.Peyğəmbərimiz Əbu –Bəkrə: sən siddiqsən dedi.
(Qumminin Təfsiri , cild 1\289)


Verdiyin ünvanın ssılkasını təqdim edirəm. Zəhmət olmasa yazdıqlarını mənə göstər!

Təfsir əl-Qummi 1/289


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#52 World Cup

World Cup

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 301 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:03

Nə mənası var ki, seravno silinəcək.

#53 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:06

Dunya Alini tanyir va Zulfugari,neya Allah namat adan gilinci goyub,omarcin yalandan imidj yaradirsuz?magar omarda hala bil ruh var?Vallah,siz dediyiniz sözdən bir şey anlamadım,yalnız Əlini(Allah ondan razı olsun) dünya tanıyır.Mən,Vallah,sevinirəm ki,onu dünya tanıyır,çünki onu sevməyən,onun yolunu tutmayan yalnız münafiq ola bilər.
257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#54 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:10

Təsadüfən bu "rəvayəti" demirsiz ki ? ))

Guya peyğәmbәr (s.ә.v.) (nəuzu billah) öz evindә uzanıb Şeytanın tütәk, qadınların da nağara çalmasını dinlәyir vә Şeytanın qadınların arasında oynayaraq zarafat etmәsini görür amma bir şey demir. Lakin Ömәr içәriyә girәn kimi Şeytan qaçır. Qadınlar da nağaraları әtәklәrinin altında gizlәdirlәr. Peyğәmbәr (s.ә.v.) Ömәrә “Şeytan sәnin bir yoldan getdiyini görsә yolunu dәyişib başqa bir yoldan gedәr”-deyir.


Ədalətli olun,hədisi tam olduğu kimi gətirin,təhrif etməyin.Ondan sonra müzakirə edərik.

Сообщение отредактировал Abu Sufyan ordusu: 29 Октябрь 2010 - 23:29

257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#55 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:15

Sənin yazdığın tərcümə vəhhabilərin fantaziyasıdır. Verdiyim ssılkada sənin dəlil kimi gətirmək istədiyin hədis 290-cı səhifədədir.

Vəhhabilərin fantaziyasının ərəb dilində mətnini təqdim edirəm:

روى القمي في تفسيره عن أبيه عن بعض رجاله، رفعه إلى أبي عبد الله قال: (لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار قال لأبي بكر: كأني أنظر إلى سفينة جعفر في أصحابه تقوم في البحر، وأنظر إلى الأنصار محتبين في أفنيتهم، فقال أبو بكر: وتراهم يا رسول الله! قال: نعم، قال: فأرنيهم، فمسح على عينيه فرآهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الصديق)
تفسير القمي: (1/289)

Bu isə əl-Qumminin təfsirindən əsl mətn:
حدثنى ابى عن بعض رجاله رفعه إلى ابى عبدالله قال لما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الغار قال لفلان كانى انظر إلى سفينة جعفر في اصحابه يقوم في البحر وانظر إلى الانصار محتسبين في افنيتهم فقال فلان وتراهم يارسول الله قال نعم قال فارنيهم فمسح على عينيه فرآهم (فقال في نفسه الآن صدقت انك ساحر ط) فقال له رسول الله انت الصديق وقوله (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا) قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) (والله عزيز حكيم)
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#56 World Cup

World Cup

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 301 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:19

yəni demək istiyirsən ki,mən dediyim ləfzdə rəvayət qummidə yoxdur həə???

Sizin ümumiyyətlə əəb dilindən anlayışınız var???


Verdiyin ünvanın ssılkasını təqdim edirəm. Zəhmət olmasa yazdıqlarını mənə göstər!

Təfsir əl-Qummi 1/289Gətirib göstərərəm aa.

#57 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:33

Artıq gətiriblər sizin üçün, sadəcə həmin o mətni (verilən linkdəki) orginaldan tapıb göstərmək lazımdı.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#58 Elmeddin

Elmeddin

  Muqaddam – Lieutenant Colonel

 • Emir
 • 1 687 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:44

Gətirib göstərərəm aa.

gətirib göstərdilər və sizi biabır etdilər amma elə həyasız tayfasınız ki, bir üzünüzə tüpürəndə digərini çevirirsiniz

#59 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 23:52

Nə mənası var ki, seravno silinəcək.

Mənası yoxdursa xoş getdiz.
reytinqinizi 10% qaldırıram və hər belə şər'ə görə qaldıracağam.
Пархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#60 aburza

aburza

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 227 сообщений

Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 12:23

Vallah,siz dediyiniz sözdən bir şey anlamadım,yalnız Əlini(Allah ondan razı olsun) dünya tanıyır.Mən,Vallah,sevinirəm ki,onu dünya tanıyır,çünki onu sevməyən,onun yolunu tutmayan yalnız münafiq ola bilər.

Fərqi budur ki,Həzrət Əlini hamı bir cürə tanıyır,Öməri isə müxtəlif Cür.
Sən onda bizimlə razısanki, Muaviyə onun yolun tutmadı və munafiq oldu?
Aişə ,Təlhə,Zubeyr ona qarşı döyüşə getdi və munafiq oldular?
Cavab verin.Verməsəniz,Ömərin qılıncı olmadığı kimi sizin də məntiqiniz yoxdur!!!
Özünü yuxuya qoymuş insanı oyatmaq,yatmış insanı oyatmaqdan çox-çox çətindir.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru