Перейти к содержимому


Фотография

Əhli-sünnənin səhabələr barəsində etiqadı


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 325

#211 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 01:56


Bu məsələni belə açıqlayırıq:
Hər şeydən öncə bildirmək lazımdır ki, Allah və rəsulunun səhabələrə etdiyi səna bizdə məsələnin əslidir.Qurani Kərimdə onlarla ayə var ki, səhabələrin iman və fəzilətinə dəlalət edir.Buna misal olaraq bəzi ayələri xatırlatmaq istərdim:

62. Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, bil ki, sənə Allah yetər. O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi.
63. Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi. Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.
64. Ey Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah kifayət edər.
( Ənfəl:62-64 )


143. Beləliklə Biz sizi orta bir ümmət etdik ki, siz insanlara şahid olasınız, peyğəmbər də sizə şahid olsun. Biz, əvvəl üz tutduğun qibləni ancaq ona görə təyin etdik ki, peyğəmbərin ardınca gedənləri üz döndərənlərdən fərqləndirək. Bu, Allahın doğru yola yönəltdiyi şəxslərdən başqa hamısına ağır gəldi. Allah sizin imanınızı puç etməz. Həqiqətən də, Allah insanlara qarşı Şəfqətlidir, Rəhmlidir.
( Bəqərə:143 )

Ayədən çıxarılan dəlil hissəsi odur ki, buradan "vasətan"( orta ) kəlməsinin mənası ədalətli( yəni sağa sola meyl etməyən ) deməkdir.Həmçinin, səhabələr bu ayə ilə birbaşa xitab olunublar.Bəzi elm əhli zikr edib ki, burada ləvz ümumiliyi bildirsə də, ayənin ilk muradı xüsusilikdir.Hətta deyilib ki, bu sırf səhabələr barədə varid olub.Hər bir halda, ayə ilk öncə səhabələr barədə nitq edir, sonra isə onların ardınca gələn möminlər də ümumi məfhuma girir.


110. Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz.
( Ali İmran:110 )

Ayədə olan dəlil hissəsi odur ki, ayə mütləq şekildə bu ümmətin digərlərindən xeyrli olmasını isbat edir. Və ən birinci xeyirli kəlməsinin məfhumuna girənlər bu ayə nazil olan vaxtı birbaşa xitab olunanlardır, yəni səhabələr ( Allah onların hamısından razı olsun ).Və əlbəttə, mümkün deyil ki, Allah Əzzə və Cəllə onları ən xeyirli ümmət adlandırsın və bununla belə onlar dürüst və ədalət əhli olmasınlar. Məgər xeyirli olmaq elə bu demək deyil mi? Eləcədə, mümkün deyil ki, Allah Təalə onları "ummətun vasat"( orta ümmət ) adlandırsın və onlar ədalət sahibi olmasınlar.

257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#212 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:33

Bu məsələni belə açıqlayırıq:
Hər şeydən öncə bildirmək lazımdır ki, Allah və rəsulunun səhabələrə etdiyi səna bizdə məsələnin əslidir.Qurani Kərimdə onlarla ayə var ki, səhabələrin iman və fəzilətinə dəlalət edir.Buna misal olaraq bəzi ayələri xatırlatmaq istərdim:


Əgər zənnim məni aldatmırsa siz mənim sualıma reaksiya verdiniz. Ən azından alimlərinizin istidlalından bir hissəni tərcümə etdiniz. Sizin bu qeydiniz yə`ni "Qurani Kərimdə onlarla ayə var ki, səhabələrin iman və fəzilətinə dəlalət edir." yeni bir şey deyil. Bunu ən azından Quran oxuyan müsəlmanlar (istər şiə ola istərsədə sünnü) bilir. Lakin səhabə mövzusunda şiə ilə sünnü arasındakı fərq bundan ibarətdir ki, sünnülər və onların bir qolu olan siz vəhhabilər iddia edirsiniz ki, səhabələrin hamısı, istisnasız, 100% adildirlər. Onları cərh etmək olmaz. Şiələr isə bu fikirlə razı deyildirlər. Biz deyirik ki, səhabələr içində adil şəxslər olduğu kimi qeyri-adillərdə olubdur. Bu səbəbə görə də hədislərin digər raviləri kimi səhabələri də cərh və tə`dil edib adili qeyri-adildən ayırd etməliyik. Onların bə`zilərinin azğınlığını, yalanını, xətasını, küfrünü gizlətməməliyik.

Allahın və Peyğəmbərin (s) bə`zi səhabələri tə`riflədiyini təsdiq edərək sadə sualımı bir daha təkrarlayıram:

Hansı ayəyə əsasən yüz min-lər-lə sə-ha-bə-lə-rin ha-mı-sı-nın, 100% is-tis-na-sız olaraq ədalətli olduğunu iddia edirsiniz?


P.S. Əgər konkret cavabınız yoxdursa ( zənn edirəm ki, yoxdur, olsa idi çoxdan ortalığa qoymuşdunuz) Allahın köməkliyi ilə yazdığınız ayələr haqqında bəhs etməyə hazıram, inşaallah. Ancaq xahiş edirəm bu ayələrə aydınlıq gətirmədən digərlərini yazmayın.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#213 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 20:42

Mürtəd olan əshab da Cənnətlikdir?


Xeyr, mürtəd olaraq ölən kəs səhabədən hesab olunmur. Çünki əhli-sünnə səhabə dedikdə Peyğəmbəri (s) görüb ona iman gətirən və zahirən müsəlman olaraq vəfat edən kəsləri nəzərdə tutur. Düzdür həmin şəxsin Peyğəmbərlə (s) nə qədər bir-yerdə olmasında müxtəlif fikirlər var. "Səhabə" anlayışının tə`riflərini vəhhabilərə buraxaq və şəxsən "Stal" nikli userdən xahiş edək ki, bu barədə bizə dolğun mə`lumat versin.
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#214 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 21:27

62. Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, bil ki, sənə Allah yetər. O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi.
63. Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yer üzündə olanların hamısını sərf etsəydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi. Həqiqətən, O, Qüdrətlidir, Müdrikdir.
64. Ey Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah kifayət edər.
( Ənfəl:62-64 )


İlk öncə ayədəki mö`min qeydi insanın nəzərinə çarpır. Ayədə mö`min deyildikdə kimlərin nəzərdə tutulmasında müxtəlif nəzərlər vardır.
1. Yalnız Ənsar
2. Be`sətin əvvəllərində iman gətirmiş ilk 40 nəfər
3. Əli b. Əbu Talib (a)
4. Peyğəmbərlə (s) məhz döyüşdə iştirak etmiş səhabələr.

Əsbab ən-Nuzul, Ənfəl surəsi


64-cü ayənin mə`nasında 2 nəzər var:
1. Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah kifayət edər.


2. Sənə Allah və ardınca gedən möminlər kifayət edər.

2-cinin daha doğru olduğu nəzərə çarpır. Çünki 62-ci ayədə buna qərinə vardır: O, səni həm Öz köməyi ilə, həm də möminlərlə qüvvətləndirdi.
Həmçinin bu ayənin Bədr döyüşü ilə əlaqədar nazil olduğu mə`lumdur. Xatırladım ki, "Ənfəl" surəsinə "Bədr" surəsi də deyilir. Deməli ən yaxşı halda bu ayə Bədr döyüşündə iştirak edən səhabələri(300-400 nəfəri) tə`rifləyir. Onların sayı isə mənim oxuduğum qədər 300-400 nəfərdən artıq olmayıb. Lakin əhli-sünnə və hazırki mövzuda vəhhabilər iddia edirlər ki, 100 minlərlə səhabələrin hamısı adil olubdur. Xüsusən də qeyd etmək istərdim ki, Bədr döyüşündə sonradan zahirdə müsəlmanlığı qəbul edəcək insanlardan bə`ziləri (Əmr b. As, Müaviyə, Xalid b. Vəlid və s.) müşriklərin dəstəsində idilər.

Nəticə budur ki, sizin bu dəliliniz ən yaxşı halda belə naqisdir. 100 minlərlə səhabənin hamısını tə`rifləmir, nəyinki onların adil olduğunu bəyan edir.

E`tirazınız var? Yoxdursa digər ayələrə keçək, inşaallah!

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#215 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:24

110. Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz.( Ali İmran:110 )

Ayədə olan dəlil hissəsi odur ki, ayə mütləq şekildə bu ümmətin digərlərindən xeyrli olmasını isbat edir. Və ən birinci xeyirli kəlməsinin məfhumuna girənlər bu ayə nazil olan vaxtı birbaşa xitab olunanlardır, yəni səhabələr ( Allah onların hamısından razı olsun ).Və əlbəttə, mümkün deyil ki, Allah Əzzə və Cəllə onları ən xeyirli ümmət adlandırsın və bununla belə onlar dürüst və ədalət əhli olmasınlar. Məgər xeyirli olmaq elə bu demək deyil mi? Eləcədə, mümkün deyil ki, Allah Təalə onları "ummətun vasat"( orta ümmət ) adlandırsın və onlar ədalət sahibi olmasınlar.


Maraqlıdır sən yazdığın bu cümlənin mə`nasından qəflətdəsənmi? "ayə mütləq şekildə bu ümmətin digərlərindən xeyrli olmasını isbat edir."
Əgər bu ayə vasitəsilə səhabələrin adil olduğunu sübut etmək istəyirsənsə onda eyni zamanda həm tabeinlərin, həm təbə-tabeinlərin......həm də bu gün bizim də hamımızın adil olduğunu sübut etmiş olursan. Ağlı başında olan bir kəs bu cür cəfəng bir iddia irəli sürməz. Bu ayə barəsində əhli-sünnədən ən gözəl cavablardan biri olaraq İbn Kəsirin təfsirindən sitatı görürəm:


Ən Xeyirli Ümmət

Allah Teâlâ, Muhammed ümmetinin ümmetlerin en hayırlısı olduğunu haber vererek:

«Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz.» buyuruyor.

Buharı diyor ki: Bize Muhammed îbn Yûsuf... Ebu Hüreyre'den : «Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz.» âyeti hakkında rivayet etti ki o, şöyle dedi: Siz, insanların insanlar için en hayırlı olanısınız. İslâm'a girmeleri için onları boyunlarında zincirlerle getirirsiniz.

îbn Abbâs, Mücâhid, İkrime, Atâ, Rebî' İbn Enes ve Atiyye el-Avfî de böyle söylediler.

Yani: Onlar ümmetlerin en hayırlısı ve insanların, insanlar için en faydalı olanlarıdır. Bu sebeple Cenâb-ı Hak: «İyiliği emreder, kötülükten alıkorsunuz ve Allah'a inanırsınız.» buyuruyor.

İmâm Ahmed diyor: Bize Ahmed İbn Abdülmelik... Dürre Bint Ebu Leheb'den rivayet etti ki o şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.) minberde iken bir adam kalktı ve: Ey Allah'ın Rasûlü, insanların en hayırlısı hangisidir? diye sordu, Allah'ın Rasûlü :

İnsanların en hayırlısı Kur'an'ı en güzel okuyan, Allah'dan en çok korkan, en fazla iyiliği emredip kötülükten alıkoyan, en fazla sıla-i rahimde bulunanlardır, buyurdular.

Neseî, Sünen'inde, Hâkim Müstedrek'inde Semmâk'in hadîsinde Saîd İbn Cübeyr'den, o da îbn Abbâs'dan: «Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz.» âyeti hakkında şöyle dediğini rivayet ederler: Bu âyette kasdedilenler, Rasûlullah (s.a.) ile Mekke'den Medine'ye hicret edenlerdir.

Sahîh olan ise bu âyetin bütün bir ümmet hakkında umûmî olduğudur. Her nesil bundan nasibini alacaktır : Bu ümmetin en hayırlısı Rasûlullah (s.a.) in aralarında gönderilmiş olduğu nesildir, sonra onları ta'kîb edenler, sonra da onları ta'kîb edenlerdir.

Nitekim başka bir âyette de : «Böylece sizi vasat bir ümmet kıldı. Olur ki insanlara karşı şâhidler olursunuz.» (Bakara, 143) buyurulmaktadır.

İmâm Ahmed'in Müsned'mde, Tirmizî'nin Câmi'inde, İbn Mâce'nin Sünen'inde ve Hâkim'in Müstedrek'inde Hakîm îbn Muâviye, İbn Hay^ de'den o da babasından şöyle rivayet eder: Rasûlullah (s.a.) : Siz yetmiş ümmeti tamamlıyorsunuz ve siz onların en hayırlı olanısınız. Siz Allah katında en çok değerli olan ümmetsiniz, buyurdular.

Bu, meşhur bir hadîstir ve Tirmizî, hadîsin hasen olduğunu belirtmektedir. Muâz îbn Cebel ve Ebu Saîd'den de bu hadîsin bir benzeri rivayet edilmiştir.

îmâm Ahmed'in de dediği gibi bu ümmet, hayra koşmada birinci sırayı almıştır. Bunun nedeni de peygamberleri olan Hz. Muhammed (s.a.) dir. Zîrâ o, Allah'ın yaratıklarının en şereflisi, Allah Rasûllerinin en değerlisidir. Allah Teâlâ kendisine, daha önceki peygamberlerden ve rasûllerden hiç birine vermediği en büyük ve mütekâmil bir şeriat göndermiştir. Onun metod ve yoluna uygun olarak yapılan az bir amel, diğerlerinin çok amelinden daha hayırlıdır.

Şöyle ki: Bize Abdurranman... Ali İbn Ebu Tâlib'den rivayet etti ki o, şöyle dedi: Rasûlullah (s.a.) buyurdular: Peygamberlerden hiç birine verilmeyen şeyler bana verildi. Biz; ey Allah'ın Rasûlü, nedîr onlar? diye sorduk. Buyurdular ki: Korku anında yardım olundum, yeryüzünün anahtarları bana verildi, Ahmed diye isimlendirildim. Toprak bana temiz kılındı. Ümmetim, ümmetlerin en hayırlısı kılındı.

Bu şekliyle hadisi, yalnız İmâm Ahmed tahrîç etmiş olup isnadı hasendir.

İbn Kəsir təfsiri Ali İmran surəsi 110-cu ayənin təfsiri


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#216 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:50

Nəticə bu ayə müsəlmanların fərd fərd olaraq xeyirli olmasına deyil, içərisində başda Peyğəmbər (s)olmaqla, əhli-beyt (a), Allahın qoyduğu şərtləri canla-başla yerinə yetirən mö`minlər, bə`zi səhabələr, həqiqi alimlər və s. olması səbəbinə bütövlükdə islam ümmətinin xeyirli olduğuna dəlalət edir. Müsəlmanları və həmçinin səhabələri fərdi olaraq nəzərdən keçirsək heçdə hamısının xeyirli olmadığını görmək o qədər də çətin deyildir.


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#217 al-Fath

al-Fath

  Amid – Brigadier General

 • Naib
 • 3 239 сообщений

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:54

Bir səhabə digərini münafiqlikdə, Allahı və peyğəmbəri sevməməkdə ittiham edir

Səhihi-Buxari, Kitabi-səlat, 109-cu səhifə, “Darul-kutubul-Elmiyyə” nəşriyyatı, Livan-Beyrut.

Onlardan biri dedi: “Malik ibn Duxayşin və ya Duxşun haradadı?” Onlardan (səhabələrdən) bəzisi dedi: “O münafiqdir. Allahı və onun Rəsulunu sevmir.”
http://az.313news.ne...ticle/a-80.htmlPeyğəmbər səhabəyə onlardan sonra gələnlərin onlardan daha xeyrli olacağını xəbər verir

Qazi Əl-Ənsari, Əhadisu-ş-şuyuxu-s-siqat (Məşyəxəti-l-kubra) kitabı, 1117-ci səhifə.

Peyğəmbərin səhabələrindən birinə dedim (Əvzai deyir: “onun kunyəsinin Əba cumə olduğunu hesab edirəm”): “Peyğəmbərdən (s) eşitdiyin hədislərdən birini bizə deyərsən?” Dedi: “Sənə yeni bir hədis deyəcəyəm. Bir gün Rəsulullah ilə yemək yeyirdik. Onunla bərabər Ubəydə ibn Cərrah var idi. Dedik: Ey Peyğəmbər, bizdən üstün biri varmı? Biz səninlə salamlaşırıq və səninlə cihad edirik.” Dedi: “Bəli, mənim ümmətimdən olan bir qövm. Onlar sizdən sonra gəlib mənə iman gətirəllər.”

İsnadı həsəndir, və özü səhihdir.
http://az.313news.ne...ticle/a-79.htmlPeyğəmbər səhabəyə əmr edir, səhabə isə onun əmrini qəbul etməyib ona qarşı çıxır.

Əl Qazi Ənsari, “Əhadisu-ş-şuyuxi-s-siqat” (Məşyəxəti-l-kubra) kitabı, 1097-ci səhifə.

Peyğəmbər və səhabələri xaric oldu. Biz həcc ehramında idik. Məkkəyə çatdıqda Peyğəmbər dedi: “Həccinizi ümrə qərar verin”. Camaat dedi: “Ya Rəsuləllah biz artıq həcc ehramındayıq. Onu necə ümrə qərar verək.” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Sizə əmr etdiyim şeyə fikir verin və ona əməl edin.” Onlar onun sözünü qəbul etmədilər. Peyğəmbər əsəbləşdi və gedib Aişənin yanına daxil oldu. Aişə onun üzündəki qəzəbi gördü və dedi: “Səni kim qəzəbləndirib? Allah ona qəzəblənsin.” Peyğəmbər dedi: “Necə qəzəblənməyim? Mən bir işə əmr edirəm, amma ona əməl olunmur.”

isnadı səhihdir.
http://az.313news.ne...ticle/a-76.htmlMüaviyyə müsəlman olaraq ölməyib

İmam Əhməd ibn Hənbəl „Məsail“ kitabı, 408-ci səhifə, nəşriyyat: Darul Məvəddə

Hədis 1866 - Əbu Əbdullahdan eşitdim, ona da Dəlluyi deyib ki, Əli ibn Cə`d dedi: And olsun Allaha ki, Muaviyə müsəlman olaraq ölmədi.
http://az.313news.ne...ticle/a-61.htmlПархаю как бабочка , жалю как пчела (Мухамед Али)

#218 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 01:52

Əgər zənnim məni aldatmırsa siz mənim sualıma reaksiya verdiniz. Ən azından alimlərinizin istidlalından bir hissəni tərcümə etdiniz. Sizin bu qeydiniz yə`ni "Qurani Kərimdə onlarla ayə var ki, səhabələrin iman və fəzilətinə dəlalət edir." yeni bir şey deyil. Bunu ən azından Quran oxuyan müsəlmanlar (istər şiə ola istərsədə sünnü) bilir. Lakin səhabə mövzusunda şiə ilə sünnü arasındakı fərq bundan ibarətdir ki, sünnülər və onların bir qolu olan siz vəhhabilər iddia edirsiniz ki, səhabələrin hamısı, istisnasız, 100% adildirlər. Onları cərh etmək olmaz. Şiələr isə bu fikirlə razı deyildirlər. Biz deyirik ki, səhabələr içində adil şəxslər olduğu kimi qeyri-adillərdə olubdur. Bu səbəbə görə də hədislərin digər raviləri kimi səhabələri də cərh və tə`dil edib adili qeyri-adildən ayırd etməliyik. Onların bə`zilərinin azğınlığını, yalanını, xətasını, küfrünü gizlətməməliyik.

Allahın və Peyğəmbərin (s) bə`zi səhabələri tə`riflədiyini təsdiq edərək sadə sualımı bir daha təkrarlayıram:

Hansı ayəyə əsasən yüz min-lər-lə sə-ha-bə-lə-rin ha-mı-sı-nın, 100% is-tis-na-sız olaraq ədalətli olduğunu iddia edirsiniz?


P.S. Əgər konkret cavabınız yoxdursa ( zənn edirəm ki, yoxdur, olsa idi çoxdan ortalığa qoymuşdunuz) Allahın köməkliyi ilə yazdığınız ayələr haqqında bəhs etməyə hazıram, inşaallah. Ancaq xahiş edirəm bu ayələrə aydınlıq gətirmədən digərlərini yazmayın.

Çox yazmısınız.Oxudum, xoşuma gəldi.İnşəAllah, cavabım var, sadəcə bir az möhlət verin ardın tərcümə edim, sonra münaqişə edərik. Hələ yazmağa vaxt yoxdur, səbr edin...Üzürlü hesab edin..
257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#219 salafi_eqidesi

salafi_eqidesi

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 14 сообщений

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 17:51

Salam Aleykum. Tesadufen bu foruma rast geldim. Amma gorurem bohtan atilir elhli-sunnete, guya iradlar tutulur. Icaze verseydiniz tutdugunuz iradlara coxdan yazilmish cavablari insanlara catdirardim. Insallah silmezsiniz.

Al-Fath bezi hedisler getirib, amma bilin ki, buna alimlerimiz artiq cavab veribler. Meselen biri Sheyx Osman Xemis. Bu forumda bezi iradlar oxudum ona qarshi. Amma yalandi. Muasir dovrun en guclu alimlerindendir. Siz hele bir onun seviyyesine catin, sonra irad tutun.

Al-Fath yazib ki

Peyğəmbər və səhabələri xaric oldu. Biz həcc ehramında idik. Məkkəyə çatdıqda Peyğəmbər dedi: “Həccinizi ümrə qərar verin”. Camaat dedi: “Ya Rəsuləllah biz artıq həcc ehramındayıq. Onu necə ümrə qərar verək.” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Sizə əmr etdiyim şeyə fikir verin və ona əməl edin.” Onlar onun sözünü qəbul etmədilər. Peyğəmbər əsəbləşdi və gedib Aişənin yanına daxil oldu. Aişə onun üzündəki qəzəbi gördü və dedi: “Səni kim qəzəbləndirib? Allah ona qəzəblənsin.” Peyğəmbər dedi: “Necə qəzəblənməyim? Mən bir işə əmr edirəm, amma ona əməl olunmur.”


Evvela bu tek hemin menbeden gelmeyib. Basqa menbelerden de gelib. Laziminiz olar.

Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) Hüdeybiyyə ilində ümrə etmək üçün getdiyi vaxt Qureyşlilərlə sülh bağladı və ümrə etmədən geri qayıtdı. O, öz səhabələrinə saçlarını qırxıb, qurbanlarını kəsməyi əmr etdi. Səhabələr onun bu sözünə əməl etmədikdə, qəzəbləndi. Sonra qəzəbli halda yoldaşı Ummu Sələmənin yanına getdi. Ummu sələmə onun qəzəbli olduğunu görüb dedi: Səni kim qəzəbləndirib? Allah onu qəzəbləndirsin! Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) dedi: Nə üçün də qəzəblənməyim. Mən əmr edirəm, lakin əmrimə tabe olan yoxdur. (Sünən ən-Nəsai əl-Kubra: 10017, Sünəni İbn Macə: 2982. Müsnədi Əhməd: 18052. Əbu Yəla: 1672.)

Indi cavabi teqdim edirem.

Birinci cavab: Elə həmin rəvayətdə Urva ibn Məsud qeyd edir ki, Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) tüpürdüyü zaman tüpürcəyi yerə düşmədən səhabələr onu götürərdilər. Mən, Qeysərin, Kisranın və Nəcaşinin krallığını görmüşəm. Lakin heç birinin öz malikanəsində, Məhəmmədin səhabələrinin Məhəmmədi (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) təzim etdikləri kimi, təzim edildiyini görməmişəm[2].

Bu, Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) səhabələrinin itaətsizlikləri deyil. Onlar, Beytül Hərəmə getmək arzusunda idilər. Onlar ümid edirdilər ki, bəlkə Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) öz fikrini dəyişər, yaxud Allah təala vəhy nazil edib Peyğəmbərə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) Məkkəyə daxil olmağı əmr edər. Ona görə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) əmrini yetirməyi ləngitdilər. Buna dəlalət edən məqam Ummu Sələmənin (Allah ondan razı olsun) hikmətli davranışı idi. O bu vəziyyətin şahidi olduqda Peyğəmbərə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) dedi: Sən saçını qırx və qurabınını kəs.

Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) çıxıb saçını qırxdı və qurbanını kəsdi. Bundan sonra bütün səhabələr, ikinci əmr verilmədən saçını qırxıb, qurbanlarını kəsdilər. Demək onların məqsədi Peyğəmbərə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) itaətsizlik göstərmək deyildi. Çünki onlar Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) saçını qırxıb, qurbanı kəsdiyini gördükdə başa düşdülər ki, artıq iş bitib və Məkkəyə qayıtmağa ümid kəsilib. Bundan sonra onlar, Allahın əmrinə tabe olaraq saçlarını qırxıb, qurbanlarını kəsdilər. Sonra bu ayələr nazil oldu: "(Ya Peyğəmbər!) And olsun ki, (Hüdeybiyyədə) ağac altında sənə beyət etdikləri zaman Allah möminlərdən razı oldu. (Allah) onların ürəklərində olanı (sənə sadiq qalacaqlarını, əhdə vəfa edəcəklərini) bildi, onlara (öz dərgahından) arxayınlıq (rahatlıq, səbir, səbat, mənəvi qüvvə) göndərdi və onları yaxın gələcəkdə qazanılacaq bir qələbə (Xeybərin fəthi) ilə mükafatlandırdı"[3].

Həmçinin bu ayəni də nazil etmişdir. "Muhəmməd (əleyhissəlam) Allahın Peyğəmbəridir. Onunla birlikdə olanlar (möminlər) kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə (öz aralarında) isə mərhəmətlidirlər. Sən onları (namaz vaxtı) rüku edən, səcdəyə qapanan, Allahdan riza və lütf diləyən görərsən. Onların əlaməti üzlərində olan səcdə izidir. Bu onların Tövratdakı vəsfidir. İncildə isə onlar elə bir əkinə bənzədilirlər ki, o artıq cücərtisini üzə çıxarmış, onu bəsləyib cana-qüvvətə gətirmiş, o da (o cücərti də) möhkəmlənib gövdəsi üstünə qalxaraq əkinçiləri heyran qoymuşdur. (Allahın bu təşbihi) kafirləri qəzəbləndirmək üçündür. Onlardan iman gətirib yaxşı əməllər edənlərə Allah məğfirət (günahlardan bağışlanma) və böyük mükafat (Cənnət) vəd buyurmuşdur!"[4]

Hudeybiyyə sülhündən sonra Allah təala Fəth surəsini bütünlüklə nazil etdi və bu hadisəni fəth adlandırdı. Bu Allahın Öz Peyğəmbərinə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) bəxş etdiyi həqiqi fəth idi.

İkinci cavab: Həmçinin demək olar ki, bu ayəni haqqında danışılan məsələyə aid yalnız rafizilər dəlil gətirmişlər. Xəvariclər, Nasibilər və Mötəzililər bu ayəni dəlil gətirməmişlər. Həmçinin xəvariclər Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) özlərinə qarşı döyüşən bəzi səhabələrini kafir sayırlar. Mötəzililər isə Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) səffeyn və cəməl döyüşlərində iştirak edən səhabələrinin ədalətli olmasına etiraz edirlər.

İndi isə rafizilərə deyirik: (Hudeybiyyə sülhündə) Əli də onlarlaydı, yoxsa yox?
Sünnilərin və rafizilərin yekdil rəyinə əsasən Əli (Allah ondan razı olsun) də onlarla idi. Hətta Peyğəmbərlə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) Suheyl ibn Amr arasında imzalanan sülh müqaviləsini o yazmışdı. Əli də (digərləri kimi, ilk əvvəl) nə saçını qırxdı nə də qurbanını kəsdi. Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) səhabələri üçün eyib sayılan, Əli üçün də eyib sayılır. Amma biz, nə Əlini nə də digər səhabələri məzəmmət etmirik. Həmçinin Əli (Allah ondan razı olsun) sülh sazişini yazarkən Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) adını silməsi haqda etdiyi əmrini yerinə yetirməmişdi. Məgər, buna görə Əli məzəmmət olunur?!


[2] Səhih əl-Buxari: Kitabuş Şurut, Bab, Əş-Şurutu Fil Cihad, 2581.
[3] əl-Fəth: 18.
[4] əl-Fəth: 29.

#220 Djafarit

Djafarit

  Naqib – Captain

 • Murid
 • 783 сообщений

Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 18:32

Xemis gucli alimdir?Sheyx Abu Zahra biyabir eladi onu canli efirda,Xemis mubahila elamag gorxdu
Удивительное дело, права на наследство лишены незаконнорожденные и дети пророков

#221 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 19:29


Çox yazmısınız.Oxudum, xoşuma gəldi.İnşəAllah, cavabım var, sadəcə bir az möhlət verin ardın tərcümə edim, sonra münaqişə edərik. Hələ yazmağa vaxt yoxdur, səbr edin...Üzürlü hesab edin..


Buyurun! İnşaallah ağıl sahibləri üçün faydalı bəhsimiz olar.Pis səslənməsin lakin mən əhli-sünnənin səhabə haqqında əqidəsinin orijinalı ilə pis-yaxşı tanışam. Tərcümə etdiyiniz və edəcəyiniz mənim üçün elə bilirəm yenilik olmayacaq. Təklif edirəm öncə yuxarıdakı ilk tərcümənizi müzakirə edək, nəticə əldə edək sonra yeni tərcümələrə keçək.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#222 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 20:40

143. Beləliklə Biz sizi orta bir ümmət etdik ki, siz insanlara şahid olasınız, peyğəmbər də sizə şahid olsun. Biz, əvvəl üz tutduğun qibləni ancaq ona görə təyin etdik ki, peyğəmbərin ardınca gedənləri üz döndərənlərdən fərqləndirək. Bu, Allahın doğru yola yönəltdiyi şəxslərdən başqa hamısına ağır gəldi. Allah sizin imanınızı puç etməz. Həqiqətən də, Allah insanlara qarşı Şəfqətlidir, Rəhmlidir.( Bəqərə:143 )

Ayədən çıxarılan dəlil hissəsi odur ki, buradan "vasətan"( orta ) kəlməsinin mənası ədalətli( yəni sağa sola meyl etməyən ) deməkdir.Həmçinin, səhabələr bu ayə ilə birbaşa xitab olunublar.Bəzi elm əhli zikr edib ki, burada ləvz ümumiliyi bildirsə də, ayənin ilk muradı xüsusilikdir.Hətta deyilib ki, bu sırf səhabələr barədə varid olub.Hər bir halda, ayə ilk öncə səhabələr barədə nitq edir, sonra isə onların ardınca gələn möminlər də ümumi məfhuma girir.Bu ayədə eynilə Ali İmran 110 kimidir. Xüsusən sənin yazdığın bu sözlər hər şeyi açıq-aydın ortalığa qoyur: "sonra isə onların ardınca gələn möminlər də ümumi məfhuma girir". Deməli bu ayə ilə ədalət sübut olunsa bütün ümmət üçün sübut olunmuş olur. Müsəlmanların fərd-fərd adil demək isə cəfəngiyyatdır. Yenə də İbn Kəsirin təfsirindən sitatı gözəl cavab kimi görürəm:


Vasət Ümmət
«Böylece sizi vasat bir ümmet kıldık ki insanların üzerine şâhidler olasınız. Peygamber de sizin üzerinize şâhid olsun.» Allah Teâlâ buyuruyor ki: Sizi İbrahim (a.s.) in qibləsinə döndürmekle ve orayı sizin için qiblə yapmakla sizi kıyamet gününde bütün milletlere şehâdet eden, ümmetlerin ən xeyirlisi kılmak üzere seçtik. Bütün ümmetler sizin faziletinizi kabul ederler. Buradaki «vasat» kelimesi en seçkin ve en iyi demektir. Nitekim, «Kureyş soy ve yurt bakımından arapların vasatıdır» denildiği zaman, en iyisidir denilmek istenir. Rasûlullah (s.a.) da kavminin arasında vasat idi. Yani neseb bakımından en şereflisi idi. Orta namaz(əsr namazı), namazların ən əfzəli olarak belirtilir ki bu, əsr namazıdır. Sahîh hadîslerde böyle sabit olmuştur. Allah Teâlâ bu ümmeti en seçkin ümmet yapınca, ona şəriətlərin en mükemmelini, sistemlerin en doğrusunu, yolların en açığını vermiştir. Nitekim bir âyet-i kerîme'de şöyle buyurur : «O sizi seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır. Daha önce ve Kur'ân'da peygamberin size şâhid olması, sizin de insanlara şâhid olmanız için size müslüman adını veren O'dur. Artık namaz kılın, zekât verin, Allah'a sarılın. O, sizin mevlânızdır. O ne güzel mevlâ, ne güzel yardımcıdır.» (Hacc, 78)

İmâm Ahmed İbn Hanbel der ki; bize Vekî'... Ebu Saîd'in şöyle dediğini rivayet etti: Rasûlullah (s.a.) buyurdu ki; Kıyamet gününde Nûh (a) çağırılır ve kendisine, emri teblîğ ettin mi? denir, o, evet der. Bunun üzerine kavmi çağrılır ve kendilerine; o (Nûh) size tebliğ ettimi? denir. Onlar; bize hiçbir uyarıcı gelmedi, kimsecikler bir şey getirmedi, derler. Bunun üzerine Hz. Nuh'a; sana kim şâhidlik edecek? denilir. Hz. Nûh, Muhammed ve ümmeti, der. —İşte Allah Teâlânın «Sizi vasat bir ümmet kıldık» âyetindeki kavli bu mâ`nâdadır. Ebu Saîd der ki; Vasat, âdil demektir— Onlar çağrılır ve peygamberin emri teblîğ ettiğine şehâdet ederler. Sonra da onlara şehâdet edilir. Buhârî, Tirmizî, Neseî ve İbn Ma'ce de A'meş kanalıyla bu hadîsi rivayet ederler.

İbn Kəsir təfsiri Bəqərə-143


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#223 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 21:26

Əsl vəhhabilərə belə bir sualla müraciət etmək istərdim: Həqiqətən sizin dininizin banisi İbn Abdul-Vəhhab səhabələr barəsində bu sözlərin yazmışdırmı?


إن جماعة من الصحابة كانوا يجاهدون مع الرسول ويصلون معه ويزكون ويصومون ويحجون ، ومع ذلك فقد كانوا كفاراً بعيدين عن الإسلام

Səhabələrdən Peyğəmbərlə (s) cihad edən, namaz qılan, zəkat verən, oruc tutan, həcc edən bir cəmaət vardır ki, bütün bunlarla yanaşı onlar İslamdan uzaq, kafirlər idilər.فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#224 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 23:30

.... Amma gorurem bohtan atilir elhli-sunnete, guya iradlar tutulur...
Evvela bu tek hemin menbeden gelmeyib. Basqa menbelerden de gelib. Laziminiz olar.

Aleykuməs-salam! Böhtan dedikdə nəyi nəzərdə tutursan?
Bu hədisin bənzəri Buxarinin "Səhih"ində də var. osman xəmisin bə`zi cəfəngiyyatının cavabına ssılka verim oxu, bəlkə faydası olar:
http://313news.net/f...8</span></span>

Indi cavabi teqdim edirem.

Birinci cavab: Elə həmin rəvayətdə Urva ibn Məsud qeyd edir ki, Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) tüpürdüyü zaman tüpürcəyi yerə düşmədən səhabələr onu götürərdilər. Mən, Qeysərin, Kisranın və Nəcaşinin krallığını görmüşəm. Lakin heç birinin öz malikanəsində, Məhəmmədin səhabələrinin Məhəmmədi (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) təzim etdikləri kimi, təzim edildiyini görməmişəm[2].


Yəqinki Peyğəmbərin (s) (Allahın) əmrlərini yerinə yetirmək tüpürcək yığmaqdan qat-qat çətindir. Maraqlıdır səhabələr tüpürcəyi neynəyirdilər? Suala konkret cavab verə bilərsənmi?

Bu, Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) səhabələrinin itaətsizlikləri deyil.


Bu cəfəngiyyatı yalançı osman xəmis deyir. Hansı ki, onun sözlərini vəhhabilərdən başqa ciddiyə alan yoxdur. Əksər hallarda alimlər onun səviyyəsinə enib cavab vermək istəmirlər, lakin bə`zən məcburən qabağına bir şeylər tullayırlar ki, ağzını yumsun.
Baxaq görək İbn Həzm bu hadisə barədə nə deyir: ( bizə lazım olan qısa fraqmentləri təqdim edirəm)


وليعلم كل ذي لب أن ذلك الفعل من أهل الحديبية رضي الله عنهم خطأ ومعصية، ولكنهم مغفور لهم بيقين النص في أنه لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية، وليس غيرهم كذلك، ولا يحل لمسلم أن يقتدي بهم في ذلك،
Ağlı olanların hamısı bilsin ki, Hüdeybiyyə camaatının (r.a.) bu əməli xəta və mə`siyyətdir. Lakin onlar bağışlanmışlardır. Yəqindir ki, Bədr və Hüdeybiyyə iştirakçıları açıq-aydın dəlilə əsasən cəhənnəmə daxil olmazlar. Amma başqaları bu cür deyildir. Müsəlmana bu əməldə onlara iqtida etməyi doğru deyildir.


Gördüyümüz kimi səhabələrin bu hərəkətinin mə`siyyət, itaətsizlik olduğunu anlamaq üçün İbn Həzm ağılı şərt qoymuşdur. Avtomatik olaraq aydın olur ki, osman xəmis (vəhhabilər) və heyvanlar bunu dərk edə bilməzlər.

ومن اقتدى بأهل الحديبية في هذا الفعل الذي أنكره رسول الله فقد هلك، رضي الله عنهم مضمون لهم المغفرة في ذلك وغيره، ولم يضمن ذلك لغيرهم. وقد أقرّ بعضهم رضي الله عنهم على نفسه الخطأ العظيم في هذا الباب كما حدثنا عبد الله بن يوسف.......................................فقد أقر سهل رضي الله عنهم أنهم أساؤوا الرأي يوم الحديبية، حتى لو استطاعوا رد أمر رسول الله لردوه. ،
Kim Hüdeybiyyə camaatının Peyğəmbərə (s) xoş olmayan bu əməlində onlara iqtida etsə həlak olmuşdur. Allah onlardan razı idi, bu və qeyri məsələdə(əlbəttə bu İbn Həzmin cəfəngiyyatıdır) onları bağışlamağı zamin olmuşdur . Lakin O, (Allah) başqaları üçün buna zamin olmamışdır. Onlardan (səhabələrdən) bə`ziləri etdikləri bu böyük xətanı e`tiraf etmişdilər. Necə ki, Abdullah b. Yusif bizə xəbər verdi........(Hədis)........Səhl (r.a) e`tiraf etdi ki, onlar Hüdeybiyyə günü itaətsizlik etmişdilər. Hətta əgər Peyğəmbərin (s) əmrini rədd edə bilsəydilər, rədd edərdilər.

İbn Həzm "əl-Əhkam fi usulil-əhkam" 4-cü cild 19-cu fəslفقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#225 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 23:51

osman xəmisin tutulduğu nasibilik pis xəstəlikdir. Məsləhətdir ki, ehtiyyatlı olasan. Hərçənd zənn edirəm ki, gecdir.

Əli də (digərləri kimi, ilk əvvəl) nə saçını qırxdı nə də qurbanını kəsdi.


Bu cəfəngiyyatın dəlili nədir?

Həmçinin Əli (Allah ondan razı olsun) sülh sazişini yazarkən Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) adını silməsi haqda etdiyi əmrini yerinə yetirməmişdi. Məgər, buna görə Əli məzəmmət olunur?!


Bu cəfəngiyyatın cavabı burada:
http://313news.net/f...dpost__p__11328
فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#226 Omarin qilinci

Omarin qilinci

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 229 сообщений

Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 00:37

Səhabələrin adil olmalarına aid qurandan dəlillər.

Alah təalə onları tərif etmiş, adilliklərinə, imanlarına şahidlik edərək bu bütün dinlərdən üstün olan olan dini onlara nazil etmiş, onları bütün peyğəmbərlərdən üstün olan Muhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə yoldaş etmiş, bütün kitablardan üstün olan kitabı onlara vermiş və onları bu kitabı başa düşərək əməl etməyə müvəffəq etmişdir. Onları sevmək imandan, sevməmək küfürdəndir.

74. İman gətirən, hicrət edən (mühacirlər) və Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər (ənsarlar) – məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzi vardır.
75. Sonradan iman gətirənlər, hicrət edib sizinlə bərabər cihad edənlər də sizdəndirlər. Qohumlar Allahın Kitabına görə bir-birinə varis olmağa daha yaxındırlar. Həqiqətən, Allah hər şeyi bilir. Ənfəl surəsi
Bu
a
yədə Allah təalə mühacirləri və ənsarların hamısını həqiqi imanla vəsf etmişdir və kimi ki, Alah təalə bu sifətlərlə vəsf edibsə, artıq ən uca dərəcəyə çatar.

Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Ondan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları Cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Tövbə 100.
Bu ayədə Allah təalə səhabələrdən razı olduğunu xəbər verir. Allah təalə yalnız o kəsdın razı olur ki, bu kəslər bu azılıq əhlindən olmalıdırlar.

Tubrusi طبرسي (əgər hərəkələri düz qoymamışamsa üzürlü bilin) – İməmiyyələrin böyük alimlərindəndir – deyir: Bu ayə əvvəlkilərin bütün başqalarından üstünlüklərinə və onların fəzilətlərinə dəlalət edir. Çünki onlar dinə yardım etməkdə bir çox məşəqqətlərla rastlaşmışlar, bunlardan qohum-əqrabalardan ayrı düşmək, səhabələrin sayının azlığı və düşmənlərin çoxluğu, imanda və imana dəvət etməkdə ilk olmaq. (مجمع البيان للطبرسي (5/98)

#227 salafi_eqidesi

salafi_eqidesi

  Jundi Awwal – Soldier 1st class

 • Murid
 • 14 сообщений

Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 16:56

Əli də (digərləri kimi, ilk əvvəl) nə saçını qırxdı nə də qurbanını kəsdi.

Bu cəfəngiyyatın dəlili nədir?


Cəfəngiyyat niyə olur ki? Əgər hədisi dəlil gətirirsinizsə ki, səhabələr Peyğəmbərə (s) itaət etməyiblər, o zaman biz də deyirik ki, o səhabələrin içində Əli (r.a) da var idi axı. Bəyəm orda deyildi?

#228 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 21:17

Cəfəngiyyat niyə olur ki? Əgər hədisi dəlil gətirirsinizsə ki, səhabələr Peyğəmbərə (s) itaət etməyiblər, o zaman biz də deyirik ki, o səhabələrin içində Əli (r.a) da var idi axı. Bəyəm orda deyildi?


Ayə, dəlil belə olmur. Dəlil tarixi kitabdan və ya hədis kitabından olur. Və o kitabda qeyd olunsun ki, Əli(ə) Peyğəmbərə(s) qarşı çıxdı. Amma Ömərin Peyğəmbərə(s) qarşı çıxdığı həm hədis həm də taix kitablarınızda qeyd olunub.

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#229 cafari

cafari

  Mulazzim – lieutenant

 • Murid
 • 306 сообщений

Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 21:31

Səhabələrin adil olmalarına aid qurandan dəlillər.

Alah təalə onları tərif etmiş, adilliklərinə, imanlarına şahidlik edərək bu bütün dinlərdən üstün olan olan dini onlara nazil etmiş, onları bütün peyğəmbərlərdən üstün olan Muhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə yoldaş etmiş, bütün kitablardan üstün olan kitabı onlara vermiş və onları bu kitabı başa düşərək əməl etməyə müvəffəq etmişdir. Onları sevmək imandan, sevməmək küfürdəndir.

74. İman gətirən, hicrət edən (mühacirlər) və Allah yolunda cihad edənlər və sığınacaq verib köməklik göstərənlər (ənsarlar) – məhz onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün bağışlanma və bolluca ruzi vardır.
75. Sonradan iman gətirənlər, hicrət edib sizinlə bərabər cihad edənlər də sizdəndirlər. Qohumlar Allahın Kitabına görə bir-birinə varis olmağa daha yaxındırlar. Həqiqətən, Allah hər şeyi bilir. Ənfəl surəsi
Bu
a
yədə Allah təalə mühacirləri və ənsarların hamısını həqiqi imanla vəsf etmişdir və kimi ki, Alah təalə bu sifətlərlə vəsf edibsə, artıq ən uca dərəcəyə çatar.

Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Ondan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları Cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Tövbə 100.
Bu ayədə Allah təalə səhabələrdən razı olduğunu xəbər verir. Allah təalə yalnız o kəsdın razı olur ki, bu kəslər bu azılıq əhlindən olmalıdırlar.

Tubrusi طبرسي (əgər hərəkələri düz qoymamışamsa üzürlü bilin) – İməmiyyələrin böyük alimlərindəndir – deyir: Bu ayə əvvəlkilərin bütün başqalarından üstünlüklərinə və onların fəzilətlərinə dəlalət edir. Çünki onlar dinə yardım etməkdə bir çox məşəqqətlərla rastlaşmışlar, bunlardan qohum-əqrabalardan ayrı düşmək, səhabələrin sayının azlığı və düşmənlərin çoxluğu, imanda və imana dəvət etməkdə ilk olmaq. (مجمع البيان للطبرسي (5/98)


ay omarin qilinci ozunuzu ela aparirsiz ki guya sahabalari bizdan cox istayirsiz...movzunu ela firladmisiniz ki guya biz onlarin hamisini lanatlayirik.lanat ancaq layiq olanadi .baqara 159 da da bela is goranlar haqqinda biza gostaris verilib.Kitabda (Tövratda) insanlara aşkar etdiyimiz dəlillərdən sonra göndərdiyimiz nişanələri və doğru yol göstərən ayələrimizi gizlədən kimsələr Allahın lənətinə düçar olar və bütün lənət edə bilənlər də onlara lənət oxuyar.
siz onlari kor tabii qabul edirsiz biz amma onlarin quran va peyqambar saas va imamlarin sunnasi ila ayiririq. amma biz onlarin hamisinin hayatlarinin sonuna qadar imanlarini qoruya bilmadiylarini bilirik.neca ki san da razilasarsan ki onlarin hamisi peyqambar saas dan ustun olmayiblar.qurani karimda buyrulur.zumar 65 Əlixan Musayev tarcumasini yazdimki sozu firladmayasiz. Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy olunmuşdur: “Əgər şərik qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan.
onlarin bazilarinin sabitqadam olmamaqi coxlu hadislarda qeyd olunub.

ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِير

#230 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:12

Cəfəngiyyat niyə olur ki? Əgər hədisi dəlil gətirirsinizsə ki, səhabələr Peyğəmbərə (s) itaət etməyiblər, o zaman biz də deyirik ki, o səhabələrin içində Əli (r.a) da var idi axı. Bəyəm orda deyildi?

Nəyə görə başqa suallara reaksiya vermirsən?

Vüsal qardaşın sözlərinə əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, vəhhabilər nasibiliklərinə salıb bu hadisəni Əlinin (a) ismətinə qarşı yönəltmək istəyirlərsə zəhmət çəkib bizim mənbələrimizə müraciət edib hadisənin həqiqətən necə baş verdiyini öyrənsinlər.
Digər tərəfdən Əlinin (a) həmin hadisə vaxtı orada olması onun da başqaları kimi Peyğəmbərə (s) itaətsizlik etməsinə dəlalət etmir. Ümumiyyətlə sizlərdə bu nə xasiyyətdir ki, Əliyə(a) çatanda hüsnü-zənn etməyi unudursunuz? Bilmirsinizsə mən deyim, bu xəstəliyin adı nasibilik və münafiqlikdir.
O, ki qaldı sizin mənbələrinizdəki hədisə:

De: “Əgər siz Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə sahib olsaydınız belə, yenə də (onun) xərclənib tükənməsindən qorxaraq xəsislik edərdiniz. Çünki insan xəsisdir”. (İsra-100)

Bu ayəyə əsasən heç bir istisna olmadan bütün insanların xəsis olduğunu söyləmək olarmı? Əlbətdə ki, xeyr.


Sizə nə olub ki, Allah yolunda (hicrət etməyib, yaxud əsir kimi Məkkədə qalaraq): “Ey Rəbbimiz, bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən (Məkkədən) kənara çıxart, bizə öz tərəfindən mühafizəçi göndər, yardımçı yolla!” – deyə dua edən aciz kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?


Bu ayəyə əsasən Məkkə əhalisinin hamısının zalım olduğunu söyləmək olarmı? Əlbətdə ki, xeyr. Ən azından uşaqları bu siyahıdan çıxarmalıyıq.

Sonunda söyləmək istərdim ki, sözü gedən hədisdən çıxan nəticə budur ki, səhabələrin hamısı deyil, əksəriyyəti Peyğəmbərə (s) itaətsizlik göstərmişlər. İtaətsizlik isə ədalət sifəti ilə heç çür uyuşmur.

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#231 Omarin qilinci

Omarin qilinci

  Raqib Awwal – Master Seargeant

 • Murid
 • 229 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 01:40

Tubrusi طبرسي (əgər hərəkələri düz qoymamışamsa üzürlü bilin) – İməmiyyələrin böyük alimlərindəndir – deyir: Bu ayə əvvəlkilərin bütün başqalarından üstünlüklərinə və onların fəzilətlərinə dəlalət edir. Çünki onlar dinə yardım etməkdə bir çox məşəqqətlərla rastlaşmışlar, bunlardan qohum-əqrabalardan ayrı düşmək, səhabələrin sayının azlığı və düşmənlərin çoxluğu, imanda və imana dəvət etməkdə ilk olmaq. (مجمع البيان للطبرسي (5/98)


ay omarin qilinci ozunuzu ela aparirsiz ki guya sahabalari bizdan cox istayirsiz...movzunu ela firladmisiniz ki guya biz onlarin hamisini lanatlayirik.lanat ancaq layiq olanadi .baqara 159 da da bela is goranlar haqqinda biza gostaris verilib.Kitabda (Tövratda) insanlara aşkar etdiyimiz dəlillərdən sonra göndərdiyimiz nişanələri və doğru yol göstərən ayələrimizi gizlədən kimsələr Allahın lənətinə düçar olar və bütün lənət edə bilənlər də onlara lənət oxuyar.
siz onlari kor tabii qabul edirsiz biz amma onlarin quran va peyqambar saas va imamlarin sunnasi ila ayiririq. amma biz onlarin hamisinin hayatlarinin sonuna qadar imanlarini qoruya bilmadiylarini bilirik.neca ki san da razilasarsan ki onlarin hamisi peyqambar saas dan ustun olmayiblar.qurani karimda buyrulur.zumar 65 Əlixan Musayev tarcumasini yazdimki sozu firladmayasiz. Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy olunmuşdur: “Əgər şərik qoşsan, əməlin puç olacaq və mütləq ziyana uğrayanlardan olacaqsan.
onlarin bazilarinin sabitqadam olmamaqi coxlu hadislarda qeyd olunub.


Əlbətdə biz səhabələrin hamısını - əvvəlincisindən tutmuş axırıncısına kimi hamısını sevirik və sevgi ilə də Allaha təvəssül edirik "Allahummə! Sənə və rasuluna iman gətirdiyimə və rasulunun səhabələrini sevdiyimə görə Səndən istəyirəm ki, məni bağışlayıb, Firdosv cənnətində onlara yoldaş edəsən!" (Qeyd:Altından xətt çəkdiyim yerlər əməllə təvəssülə aiddir.)

Sizin onların bəzisini sevib-çoxunu lənətləməyiniz isə dəlilə əsaslanmır, əksinə bunlar yalnız şübhələrdir. Tarixdən gətirdiyiniz və vəsvəsə ilə qatışdırdığınız şübhələr. Çünki Allah təalə onların hamısının imanlarına, sadiqliklərinə, səmimiliklərinə, təqvalarına, comərdliklərinə Özü şahidlik edir, onların hamısını tərif edir, onlardan hamısından razı olduğunu bildirir. Siz isə öz ictihadınızla onların azını qəbul edib, çoxunu ittiham edərək lənətləyirsiniz. Bu isə quranın zahirinə ziddir, tə`ndir. Çünki Allahın razı qaldığı kəsləri sevməmək Allahın kəlamını ucuz, əsassız və dəyərsiz tutmaq deməkdir. Mömün olan kəs üçün bu əməldən tövbə etmək, Allahın sevdiklərini sevmək, qəzəb etdiklərinə qəzəb etmək lazımdır. Sözü keçən bütün ayələrdə Allah təalə səhabələrin hamısını tərif edib və heç birini iatisna etyməyib, əksinə buyurub ki,
"Sizlərdən Məkkənin fəthindən əvvəl xərcləyib döyüşənlər başqaları ilə eyni deyillər. Onların dərəcəsi mallarını fəthdən sonra xərcləyib döyüşənlərdən daha üstündür. Amma Allah onların hamısına ən gözəl olanı (cənnəti)vəd etmişdir. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır." Hədid 10.
göründüyü kimi Allah təalə heç bir istisna etmədi, əksinə hamısını tərif etdi, hamısına cənnət vəd etdi.

Fəth 29. Muhəmməd Allahın Elçisidir. Onunla birlikdə olanlar kafirlərə qarşı sərt, öz aralarında isə mərhəmətlidirlər. Sən onları rüku edən, səcdəyə qapanan, Allahdan lütf və razılıq diləyən görərsən. Əlamətləri isə üzlərində olan səcdə izidir. Bu onların Tövratdakı vəsfidir. İncildə isə onlar elə bir əkin kimi vəsf olunurlar ki, bu əkin cücərtisini üzə çıxarıb onu qüvvətləndirmiş, o da getdikcə qalınlaşıb gövdəsi üstündə şax duraraq əkinçiləri heyran etmişdir. Allah möminlərin sayını artırır, özlərini də qüvvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin. Allah onlardan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə bağışlanma və böyük bir mükafat vəd etmişdir.

UcaAllah deyir ki, "Allah möminlərin sayını artırır, özlərini də qüvvətləndirir ki, kafirləri qəzəbləndirsin." Ayənin bu hissəsi çox təhlükəlidir. Çünki bu ayəyə əsasən kim onlara qəzəblənərsə Allah təalə onu kafir adlandırır. Çünki onlar "kafirləri qəzəbləndirirlər". Deməli qəzəblənənlər kafirlərdir.

Başqa ayədə Uca Allah buyurur: Sənə beyət edənlər Allaha beyət etmiş olurlar. Allahın Əli onların əllərinin üstündədir. Kim əhdini pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar. Kim də Allahla bağladığı əhdinə sadiq qalsa, Allah ona böyük mükafat verər. Fəth 10.
Səhabələr hanısı peyğəmbər sallallahu leyhi və səlləmə beyət etmişlər, deməli Allaha da beyət etmişlər.Bu və başqa ayələrdən bilindiyi kimi Allah təalə səhabəlrin hamısından razıdır, hamısını sevir, hamısı üçün cənnət vəd edib. Lakin bizim etiqadımıza görə hətta səhabələr belə məsum deyillər, onlar da genah edirlər, lakin onların digərlərindən fərqi budur ki, onlar gönahın üstündə istər böyük, istər kiçik olsun israrlı dayanmazlar. Uca Allah buyurur: Ali-İmran 135. onlar bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər.
136. Onların mükafatı, Rəbbindən bağışlanma və ağacları altından çaylar axan Cənnət bağlarıdır ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir!Və həmçinin bir şeyi də demək istərdim ki, ayələrdəki fayda həm ümumiliyində, həm də xüsusiliyindədir. Yəni bütün mənalarda olan ayələr qiyamətə qədər bütün insanlar üçün ibrətdir, lakin birinci fayda, ibrət kimə nazil olubsa ondadır. İman ayələri birinci olaraq səhabələrə və ya əvvəlki ümmətlərdən kiməsə, küfür ayələri isə kafir olanlardan kimə aiddirsə ona qaytarılır.

Сообщение отредактировал Omarin qilinci: 06 Ноябрь 2010 - 01:43


#232 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 07:49

Sizdə doqrudanda bir qram ağıl deyilən şey yoxdur.(yəni vəhabilərdə)

Allah təala Qurani kərimdə  Peyğəmbərlərin səhabələrinin icində münafiq, satqın,sonradan dönüb müşrük olduğunu acıq aşkar bəyan edir.

Hz.Musa(ə.s)sahabələrinin 1 yoxe demək olar ki,yarısı münafiq və müşrük oldular.Hz.İsa(ə.s)  hətda cəmi 12 səhabəsindən, biri satqın cıxdı.
Siz isə iddia edirsiz ki,Hz.Rəsuli Əkrəmin(ə.s.)100 mindən artıq səhabələri hamısı sırf mömin və  məsumdurlar?

Gedin başınızı müalicə edin bala qedin.

Siz sektant və missionersiz buralada sizin yeriniz yoxdur.Bura şiə məntəqəsidir və bizlər hagg yolda olduğumuzu gün kimi aydın görürük(Allah ustadlarımızdan razı olsun)siz isə  qedin öz puc iddialarınızı
 başqalarına soxuşdurun.

Сообщение отредактировал Ehli beyt ashigi: 06 Ноябрь 2010 - 07:54

Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#233 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 21:13

əsSələmu aleykum! Cavabı gec yazdığım üçün hamıdan üzr istəyirəm. Təxirəsalınmaz işlər çıxmışdı.Nəisə, davam edək.

Yuxarıda düzgün qeyd olunmuşdur ki, biz münafiqlərlə səhabələr arasında fərq qoyuruq. Yəni məsələ burasındadır ki, söhbəti gedilən səhabə məfhumu bizlərdə istilahı məna kəsb edir. Buraya lüğəti məna daxil deyil. Çünki, Peyğəmbər salləllahu aleyhi va alə alihi va səlləm münafiqlərə də səhabə deyib, lakin qəsd lüğəvi olub, yəni müsəlmanların sırasında olanlar. Həmçinin, Allah Təalə Peyğəmbəri müşrik qureyşilərə səhabə olduğunu bildirib, deyir ki, "sizin sahibiniz( Yoldaşınız ) məcnun deyil" və s. misallar, hansılar ki, lüğəvi mənada işlənib.

Həmçinin, səhabə məfhumuna sonradan mürtəd olub o halda ölənlər də daxil deyil. Buradan çıxır ki, Peyğəmbərin adından yalan uyduran səhabə yoxdur və bu da onların ədalətli olmalarına dair güclü arqumentdir...

257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#234 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 21:30

..Lakin bir şeyi qeyd etmək lazımdır ki, ədalətli olmaq, demək deyil ki, onlar məsum, günahsız, xətasız, səhvsizdirlər. Xeyr.Bunu heç bir elm əhli deməyib.Sadəcə, dində xəyanət və peyğəmbər adından hədis uydurmaq kimi işlərdən uzaqdırlar.Eyni zamanda, onların içində böyük gunah edənlər olsa belə, nadir bir azlıq idilər ki, tövbə ediblər və Allah Təalə onları bağışlayıb və dünyada müəyyən həddlərlə kəffarəyə müvəffəq edib. Bu halı minlərlə səhabələrə şamil etmək düzgün deyil..

Сообщение отредактировал сталь: 06 Ноябрь 2010 - 21:31

257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#235 Ehli beyt ashigi

Ehli beyt ashigi

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 300 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 21:49

Sadəcə, dində xəyanət vəpeyğəmbər adından hədis uydurmaq kimi işlərdən uzaqdırlar.Eyni zamanda, onların içində böyük gunah edənlər olsa belə, nadir bir azlıq idilər ki, tövbə ediblər və Allah Təalə onları bağışlayıb və dünyada müəyyən həddlərlə kəffarəyə müvəffəq edib. Bu halı minlərlə səhabələrə şamil etmək düzgün deyil..


Əbu Hureyrəni necə, ədalətli səhabə hesab edirsiz?
Hüseynə yerlər ağlar göylər ağlar
Bətuli Mürtəza, Peyğəmbər ağlar"
Hüseynin nuhəsin Dilriş yazanda
Müselman sehlidir ki, kafər ağlar"


#236 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 22:21

8. Qənimət həmçinin yurdlarından qovulmuş və mallarından məhrum olunmuş yoxsul mühacirlərə məxsusdur. Onlar Allahın mərhəmətini və razılığını qazanmağa can atır, Allaha və Onun Elçisinə kömək edirlər. Doğru olanlar da məhz onlardır.
9. Mühacirlərdən Mədinədə əvvəl orada yurd salmış və iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət edənləri sevir, onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşmançılıq hissi duymurlar. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr nicat tapanlardır.
( Həşr:8-9 )

Doğru olanlar( sadiqlər ) Mühacirlərdir, nicat tapanlar( muflihlər ) ənsarlardır. Abu Bəkr əsSıddıq bu iki kəlməni öz xütbəsində məhz belə təfsir edərək buyurmuşdur: "Ey Ənsarlar! Allah Təalə biz mühacirləri sadiqlər deyə adlandırıb, siz ənsarları isə müflihlər. Sizə əmr edib biz haradayıqsa orada olasınız: Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və sadiqlərlə( düz danışanlarla) birlikdə olun.

Ayələrdəki bu tərifəlaiq vəsfləri Allah rəsulunun mühacir və ənsarlardan ibarət olan səhabələri öz həyatları boyunca doğrultdular. Beləliklə, Allah Təalə mühacirləri vəsf edərək ayəni onların sadiqlər olmasına hökm verməklə xətm etdi.Ənsarlara isə, onların mühacirlərə göstərdikləri qayğı və köməklərinə görə muflihlər hökmünü verdi.Bu ali sifətlərə malik olan qövm, mümkün deyil ki, ədalətsiz olsun..

257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#237 сталь

сталь

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 180 сообщений

Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 22:32

..və hətta o ayələr, harada ki, Allah Təalə onların bəazisini qınayır şahidlik edirlər səhabələrin ədalətinə, bildirərək ki, Allah Təalə onları qınayandan sonra bağışlayıb və tövbələrini qəbul edib.Allah Təalə buyurur :


67. Peyğəmbərə yer üzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz, Allah isə axirəti qazanmağınızı istəyir. Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir.
68. Əgər Allah tərəfindən əzəldən yazılan bir hökm olmasaydı aldığınız fidyə müqabilində sizə böyük bir əzab toxunardı.
69. Ələ keçirdiyiniz qənimətləri halal və təmiz olaraq yeyin və Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir.Və başqa ayədə Allah Təalə buyurur:


117. Allah, müsəlmanlardan bəzilərinin qəlbi cihaddan yayınmaq üzrə olduqdan sonra, Peyğəmbərin də, çətin vaxtda onun ardınca gedən mühacirlərin və ənsarların da əvvəlcə tövbəsini qəbul etdi, sonra da onları bağışladı. Çünki Allah onlara (müsəlmanlara) qarşı Şəfqətlidir, Rəhmlidir.
118. Geri qalmış üç nəfəri də bağışladı. Hətta yer üzü öz genişliyinə baxmayaraq onlara dar gəlmiş, ürəkləri kədərdən sıxılmış və yəqin bilmişdilər ki, Allahdan (Onun əzabından), ancaq Onun Özünə sığınmaqdan başqa çarələri yoxdur. Sonra Allah peşman olsunlar deyə onların tövbəsini qəbul etdi. Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul Edəndir, Rəhmlidir.

257. Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

#238 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 00:33

Aydındır siz həmişəki kimi nəyisə müzakirə etmək fikrində deyilsiniz. Sadəcə olaraq vəhhabiləşdirmək üçün növbəti manqurd axtarışındasınız.

Cabir ibn Abdullah Allah ondan razı olsun deyir ki, biz min dörd yüz nəfər idik. (Buxari 4154)

Fərz edək ki, 1400 səhabədən Allah razı oldu. Bəs yerdə qalanlar? Axı əhli sünnə iddia edir ki, səhabələrin hamısı ədalətlidir.


Möminlər (Hüdeybiyyədə) ağac altında sənə beyət edərkən Allah onlardan razı qaldı. (Allah) onların qəlbində olanı bildi, onlara (mənəvi) rahatlıq nazil etdi və onları yaxın bir zəfərlə mükafatlandırdı.(Fəth-18)

Mənim bu sualıma nəyinki cavab heç reaksiya belə verilmədi. Olsun mən bu ayə barəsində bir-iki kəlimə əlavə etmək istərdim.

Əvvəla onu qeyd etmək istərdim ki, ayədə qeyd olunan möminlərin əksəriyyəti Əlinin (a) şiələri idi:

وبلغ من كذبه (أي الشعبي) أنه قال: لم يشهد الجمل من الصحابة إلا أربعة فان جاءوا بخامس فأنا كذاب: علي وعمار وطلحة والزبير. وقد أجمع أهل السير أنه شهد البصرة مع علي عليه السلام ثمانمائة من الأنصار، وتسعمائة من أهل بيعة الرضوان، وسبعون من أهل بدر.

Şeyx Mufid (r.a.) yazır: əş-Şu`binin yalanlarından biridə bu idi: Cəməl döyüşündə 4 nəfərdən başqa səhabələrdən heç kəs iştirak etməmişdir. Əgər beşinci kəsi söyləsələr mən yalançıyam: Əli (a), Əmmar (r.a.), Təlhə və Zübeyr.

əs-Siyər əhli icma etmişdilər ki, Əli (a) ilə birlikdə Bəsrədə 800 nəfər ənsardan, 900 nəfər ridvan bey`ətinin camaatından və 70 nəfər Bədr camaatından iştirak etmişdir.

"əl-Fusul əl-Muxtar" səh-216
Vəhhabilərin yuxarıdakı yazılarında bildirdikləri kimi ayədə söhbət təqribən1400 mö`mindən gedir. Xatırlatmaq istıyirəm ki biz yüz minlərlə səhabənin ədalətinin dəlilini istəyirik. Odur ki, bu dəlil də həmişəki kimi naqisdir. Həmçinin əhli-sünnə və vəhhabilər iddia edirlər ki, Allah 1400 nəfərin hamısından ömürlərinin sonuna qədər razı idi. Bu isə ədalət yox artıq mə`sumluq iddiasıdır. Önəmli olan odur ki, müsəlman Peyğəmbəri (s) görsün və bununlada ona səhabə desinlər. Daha bundan sonra nə istəyir eləsin, Allah onu bağışlayacaq. Nə qədər də gülünc bir iddiadır. Bəs onda bu ayəni necə anlayaq?


İnsana ancaq öz zəhməti (səyi, çalışması, əməli) qalar!(Nəcm-39)


əş-Şovkani yazır:

أي رضي الله عنهم وقت تلك البيعة وهي بيعة الرضوان.

Yə`ni Allah onlardan həmin bey`ət zamanı razı qaldı. Həmin bu bey`ət Ridvan bey`ətidir.("Fəth əl-Qadir" 5/51)

Həmişə qeyd elədiyimiz kimi bir daha təkrarlayırıq. Elə həmin surənin 10-cu ayəsində Allah möminlərə də şərt qoyur. Bu ayədə eynilə 18-ci ayə kimi ridvan bey`əti ilə əlaqədar nazil olmuşdur. Bax təfsirlərə:

Sənə beyət edənlər, şübhəsiz ki, Allaha beyət etmiş olurlar. Allahın (qüdrət) əli onların əllərinin üstündədir. Kim (beyəti) pozsa, ancaq öz əleyhinə pozmuş olar (bunun zərəri yalnız onun özünə dəyər). Kim Allahla etdiyi əhdi yerinə yetirsə, (Allah) ona böyük mükafat verər! (Fəth-10)


Bu ayə ağıl sahibləri üçün kifayət edər. Göründüyü kimi mükafat həmişəki kimi yalnız əhdinə vəfalı olanlaradır.
İndi isə bu bey`ətdə iştirak edən səhabələrin bə`zilərinin tərcümeyi halına baxaq:

Əbdürrəhman bin Udeys Əbu Məhəmməd əl-Bəlvi


əz-Zəhəbi yazır:

عبد الرحمن بن عديس أبو محمد البلوي، له صحبة، وبايع تحت الشجرة، وله رواية، سكن مصر، وكان ممن خرج على عثمان وسار إلى قتاله، نسأل الله العافية، ثم ظفر به معاوية فسجنه بفلسطين في جماعة، ثم هرب من السجن، فأدركوه بجبل لبنان فقتل، ولما أدركوه قال لمن قتله: ويحك اتق الله في دمي، فإني من أصحاب الشجرة، فقال: الشجر بالجبل كثير، وقتله.

قال ابن يونس: كان رئيس الخيل التي سارت من مصر إلى عثمان.

وعن محمد بن يحيى الذهلي قال: لا يحل أن يحدث عنه بشيء، هو رأس الفتنة.

Əbdürrəhman bin Udeys Əbu Muhəmməd əl-Bəlvi. Səhabədir, Ağac altında bey`ət edənlərdəndir. Rəvayəti vardır. Misrdə yaşamışdı. Osmanın əleyhinə çixmış və onun qatillərindən olmuşdur. Allahdan afiyət diləyirik. Sonra Müaviyə onu tutub fələstində zindana saldırmışdı. Zindandan qaçsa da onu Livan dağında tutub qətlə yetirirlər. Tutulan zaman öz qatilinə belə demişdir: "Vay olsun sənə Allahdan qorxub qanımı axıtma! Mən ağac altında bey`ət edənlərdənəm. Qatili isə cavabında "Dağda o qədər ağac var ki," deyib onu qətlə yetirdi.

İbn Yunis dedi: Misrdən Osmanın üstünə gələn dəstənin rəisi idi.

Muhəmməd b. Yəhya əz-Zuhli dedi: Ondan rəvayət etmək düzgün deyil. O fitnənin başıdır. ("Tarix əl-İslam" səh-464)

Sualım vəhhabilərədir.
Osmanın qatilindən Allah razıdırmı?
Gəlin hamımız birlikdə deyək Allah ondan razı olsun!

فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#239 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 00:43

Bu sualıma da vəhhabilər tərəfindən reaksiya görmədiyim üçün bir daha təkrar etməyə məcburam:

Həqiqətən sizin dininizin banisi İbn Abdul-Vəhhab səhabələr barəsində bu sözlərin yazmışdırmı?


إن جماعة من الصحابة كانوا يجاهدون مع الرسول ويصلون معه ويزكون ويصومون ويحجون ، ومع ذلك فقد كانوا كفاراً بعيدين عن الإسلام

Səhabələrdən Peyğəmbərlə (s) cihad edən, namaz qılan, zəkat verən, oruc tutan, həcc edən bir cəmaət vardır ki, bütün bunlarla yanaşı onlar İslamdan uzaq düşmüş kafirlər idilər.فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)


#240 Abu Sufyan ordusu

Abu Sufyan ordusu

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 307 сообщений

Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 00:56

Çevrənizdəki bədəvilərdən və Mədinə əhalisi arasında münafiqlər var. Onlar ikiüzlülükdə inadkarlıq göstə&shy;rir, sən isə onları tanımırsan. Biz ki onları tanı&shy;yırıq. Biz onlara iki dəfə işgəncə verəcəyik. Sonra isə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar. (Tövbə-101)


Baxmayaraq ki, qardaşlar bu ayəni dəfələrcə vəhhabilərə xatırlatdı onlar özlərini o yerə qoymadılar. Ümid edirəm əz-Zəhəbinin sözləri onlarda tərpəniş yarada:

كما كان جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم منتسبون إلى صحبته وإلى ملته، وهم في الباطن من
مردة المنافقين، قد لا يعرفهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم بهم.
قال الله تعالى: (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين) [ التوبة: 101 ] فإذا جاز على سيد البشر أن لا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات، فبالاولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الاسلام بعده عليه السلام على العلماء من أمته،Necə ki, Peyğəmbərin (s) zamanında bir qrup insanlar var idi ki, səhabə kimi tanınır və müsəlman hesab edilirdilər. Lakin onlar batində münafiqlərin lap zırından idilər və Peyğəmbər (s) də onları tanımırdı. Allah Quranda onlar haqqında buyurur: (Tövbə-101). Neçə illər Peyğəmbərlə (s) Mədinədə birlikdə olmalarına baxmayaraq əgər bəşərin seyyidinə onları tanımamaq caiz idisə, deməli ümmətinin alimlərinə Peyğəmbərdən (s) sonra İslam dinindən ayrı düşmüş münafiqlərdən bir qrupunu tanımamaq lap caizdir.

əz-Zəhəbi “əs-Siyər A`ləm ən-Nubələ” 14/343


فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي اكفني هذه الكتيبة
Rasulallah (s.a.a.s.) buyurdu:
"Ya Əli, məni müşrik dəstəsinin həmləsindən müdafiə et!"(Uhud döyüşü)

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru