Перейти к содержимому


Фотография

İmam Zamana (əc) beyət və onun qaydaları


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 483

#121 Kanan_313N

Kanan_313N

  Raid – Major

 • Murid
 • 1 351 сообщений

Отправлено 21 Январь 2011 - 19:46

Deyəsən siz "sonuncu yazan haqlıdır" prinsipi ilə yazırsız :) Eybi yox, bunun dalıyca bir şey yazarsız ki, mövzuya baxan axırda sizin yazdığınızı görsün.
Xeyr, mən nə təqiyyə eliyən, nə də təqiyyə eləməyən vəhhabi deyiləm. Heç vaxt da vəhhabi olmamışam. Öz əqidəmdə də təqiyyə eləmirəm, nə var, onu açıq deyirəm.
O ki qaldı mövzuya, din nə mənimdir, nə sizin. Mənim burda maddi marağım zad yoxdur ki. Sizin nəyisə qəbul edib-etməməyiniz öz işinizdir, məsuliyyəti də öz boynunuzdadır. Məndən demək.
Kanan_313N demişkən, əql sahibləri oxuyub haqqı tapacaq. Eyni şeyləri də təkrar-təkrar deyib durmayın, lazım olan dəlilləri əvvəlki postlarda yazmışam, təkrar oxuyun, bəlkə anladınız. Kiminsə sözü-sualı olsa, buyurar, buralardayam. Allah salamat eləsin.

Bismillah,qardaş,bizdə axırıncı yazan prinsipi yoxdur.Səndən xahiş elədik bir hədis de ki,o şəhadəti caiz bilsin.Onu da gətirmədin,Allah canını sağ eləsin!Dedin kağız gətirin,anoloji misal göstərdim ki.sünnədə olmayanı nəyəsə daxil etmək bidətdir,hətta öz-özlüyündə düzgün olsa belə.Vəssalam

#122 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 21 Январь 2011 - 23:41

Bismillah,qardaş,bizdə axırıncı yazan prinsipi yoxdur.Səndən xahiş elədik bir hədis de ki,o şəhadəti caiz bilsin.Onu da gətirmədin,Allah canını sağ eləsin!Dedin kağız gətirin,anoloji misal göstərdim ki.sünnədə olmayanı nəyəsə daxil etmək bidətdir,hətta öz-özlüyündə düzgün olsa belə.Vəssalam

Mən də burdaburda soruşdum ki, AZAN VƏ İQAMƏDƏ "Əliyyən Huccətullah" şəhadətinin verilməsinə peyğəmbər (s.ə.s) və ya məsum imamlardan (ə) kimsə göstəriş verib?

#123 Abdulla

Abdulla

  Jundi – Soldier

 • Ibtidai
 • 1 сообщений

Отправлено 21 Январь 2011 - 23:47

Doğru rəvayətlərin və düzgün hədislərin bəyan etdiyinə binaən İmam Zaman (ə.s) "La ilahə illəllah, Muhammədən Rəsulullah" şəhadətlərini öz mübarək dili ilə təsdiq edib. Lakin "Ənə Huccətullah" buyurmaqla bu şəhadətlər kimi Əliyyən Huccətullah şəhadətini öz dövrü imaməti üçün təsdiq etməyib. Bu səbəbdən Əliyyən Huccətullah şəhadəti bədayə uğrayıb. Buna əsasən Əliyyən Huccətullah şəhadətinin Məhdiyyən Huccətullah şəhadəti ilə əvəz olunması vacibdir!
Allah istədiyini saxlar, istədiyini aradan aparar. Ümmül kitab onun yanındadır.

Bu, heç bir dəlil ilə inkarı mümkün olmayan həqiqətdir ki, hər bir müsəlmanın yaşadığı müddətdə zamanın imamına bey'əti olmalıdır. Bu, əvvəl də belə olub, indi də belədir, gələcəkdə də belə olacaq. Ancaq indiki zamanda bey'ətin şərait və şərti başqadır. Belə ki, imam fürudan qaibdir. "Yer üzü höccətsiz ola bilməz" dəlilinə binaən, üsulən isə zahirdir. Bəs bu şərait və şərt daxilində biz öz boynumuzda olan vacib bey'əti necə əmələ gətirə bilərik? Bunun ancaq bir şərti var - o həzrətin hüccətullah olduğuna şəhadət vermək (Əşhədu ənnə məvlana Məhdiyyən Huccətullah). Digər şərti bu bey'ətin gün ərzində təzələnməsidir. Bu şərti əmələ gətirmək üçün ən münasib zəmin azan və iqamədir. Lakin azan və iqamə müstəhəb, bey'ət isə vacibdir. Nə etməli? Buradan hökmü-sanəvi irəli gəlir. Vacibi tərk etmək mümkün olmadığından, zərurət irəli gəlir ki, azan və iqamə vacib sayılsın. Bütün bunları nəzərə alıb azan və iqaməni vacib bilirəm. Bu hökm ədalətdən uzaq deyil, bəlkə ədalətin özüdür.

Zəmanə İmamına beyəti olmayan muctəhidə təqlid haramdır. Qeybət dövrü İmam Zamana beyətin üsulunu bilməməzlik üzündən olmuş olsa belə.


Bu fətvanın müəllifi Hərdəranda yaşayan Fəxrəddindir. Bakıda və bəzi kəndlərda azsaylı tərəfdarları var ki, əksəriyyəti az savadlı ticarətçilərdir (Savad və məntiqi olan heç kəs onlarin əqidəsinə düşməz - aşkar olarag Gur`ana zidd olduğundan). Əqidələri budur (mənə onlarla bəhslərdən məlum olandan 10 məsələ geyd ediram - bir çox əqidələrini gizli saxlayırlar):
1. Nəinki Azan-İqamədə, həm də ümumiyyətlə "Əşhədu ənnə Aliyyun-valiyullah" demirlər, o səbəbə ki, indiki dövrdə Əli(ə)-ı Allah valisi hesab etmirlər.
2. Allaha tavakkül etməklə bağlı duaları, məs:"Allah, filan işimi sənə tapşırdım,ya filan işimə kömək ol" deməyi haram bilirlər, o səbəbə ki, deyirlər:"Allah bəndəyə xidmətçi deyil". Deməli onlarin əqidəsinə əsaslansaq: "Salavat-Allah, Muhammad və ali-Muhammada salamını göndər" - Allaha iş buyurmaq və haram işdir.
3. 12-ci imam (ə)-ı qeybətdə yox, hazır bilirlər, zühurunu ğözləyənlərə məsxərə edirlər:"Ğözlə imam zühur edəcək". Mərcələrə təqlidi haram bilirlər. Bundan belə nəticə çıxır ki, rəhbərləri olan Fəxrəddini 12-ci imam (ə)-la əlaqəli bilirlər. Bu nəticəni həm də xümslərini Fəxrəddinə vermələri təsdiq edir.
4. Allahı yox, 12-ci imam (ə)-ı "Rabbəl aləmin" hesab edirlər, o səbəbə ki,dövrün imamı kimi onu aləmlərin tərbiyəçisi hesab edirlər. Halbuki yaddan çıxarıblar ki, imam (ə) özü də aləmlərə daxildir və onun tərbiyəsi Allaha aiddir.
5. 12-ci imam (ə)-ın imamətini h.q.260-cı ildən yox, azindan dünya yaranandan qəbul edirlər. Peyğəmbər (s) və imamların (ə) imaməti dövründə belə 12-ci imam (ə)-ı üstün bilirlər.
6. 12-ci imam (ə)-ı ya əzəli, ya ilk yaradılmış hesab edirlər. hər 2 variantı onlardan eşitmişəm, ancaq Fəxrəddini şəxsən tanımadiğımdan bunların hansını qəbul etdiklərini dəqiq bilmirəm.
7. Əmr-bə-mə`ruf və Nəhy-əz-münkər etməyə içazə vermirlər, o səbəbə ki, Əmr-Nəhyə imamın (ə) içazəsilə olmalıdır.
8. Onların əqidəsində olmayanlara xüms, zəkat, sədəqə verməyi israf hesab edirlər.
9. İndiki dövrdə 14 mə`sumu yox, ancaq 12-ci imam (ə)-ı hüccət sayırlar.
10. Hesab edirlər ki, azan-iqamədə gündə bir neçə dəfə 12-ci imam (ə)-a bey`ət təzələnməlidir. Belə mə`lum olur ki, bey`ətlərini hər dəfə sındırıb yenidən bey`ət edirlər.

Beləliklə deyilənlərə qısa cavab verək.
1- indiki dövrdə Əli(ə)-ı Allah valisi hesab etmirlər, ona ğörə "Əşhədu ənnə Aliyyun-valiyullah" demirlər. Bu məntiqlə "Əşhədu ənnə Muhammadan rəsulullah" da deməsinlər, çünki Muhammad (s)-ın peyğəmbərlik dövrü bitib.
2- Bəqərə 250,251-ci (və yüzlərlə başqa bu qisim ayələr):"Ey Rəbbimiz, bizə səbr, dözüm nazil et, qədəmlərimizi möhkəmləndir və bizə ... kömək et. ...Allah ona səltənət,hökmdarlıq və hikmət verdi". Deməli Allahdan istəmək və Allahın verməsi Gur`anda bəyənilmişdir.
3- İmamın (ə) zühuru ilə bağlı 3000-dən çox hədis var və öz yazılı göstərişinə əsasən ümumi naibləri mərcəi-təqlidlərdir. Eyni zamanda əimmədən çatan hədislərə əsasən özünü 12-ci imam (ə)-ın naibi, ya onunla daimi əlaqəli iddia edənlər yalançıdır.
4- Fatihə-2: "Həmd aləmlərin Rabbi olan Allahadır" + Fatir-1:"Hamd ... Allaha məxsusdur".
- Bəqərə-272:"...hidayət edən Allahdır...",yə`ni imam (ə)-ı da hidayət edən Allahdır,
- Ali-İmran-80:"Sizə mələk və peyğəmbərləri Rabb ğötürmək yaraşmaz",
- Rə`d-16:"...göylərin və yerin Rabbi kimdir? De - Allah" və s. ayələr.
5- Əhzab-56:"...Ey iman gətirənlər...peyğəmbərə tam tabe olun", yə`ni imam (ə) peyğəmbərə və gətirdiyi dinə tabedir, əksinə yox.
6- Hər 2 halın mümkünsüzlüyü aşkardir.
7- Əl-İmran-110:"Siz Əmr-bə-mə`ruf və Nəhy-əz-münkər etdiyinizdən ən yaxşı ümmətsiz".
- Əl-İmran-113-114:"...Kitab əhlindən 1 dəstə...Əmr-bə-mə`ruf və Nəhy-əz-münkər edir...", və s. ayələr.
Yə`ni Əmr və Nəhy Allahın bütün ümmətlərə vacid buyuruğudur. Heç 1 dövrdə ancaq peyğəmbər-imam (ə) icazəsilə Əmr və Nəhy etmək olar kimi məhdudiyyət mövcud olmayıb.
8- Xüms, zəkat və sədəqələrin verilmə ünvanlari Gur`anda göstərilib (məs.Ənfal-41,Bəgərə-273,Tövbə-53,54,60). 40 ildzn az ömrü olan bu əgidənin Gur`anla heç 1 əlaqəsi olmadığından bu əqidə bid`ətdir.
9- 14 mə`sumun hamısı hüccət olmasaydı, onlardan çatan hədislərin və ümumilikdə 14 mə`sumun sünnəsinin heç 1 əhəmiyyəti olmazdı.
10- Bey`ətini sındırmayanin yenidən bey`ət etməsinə ehtiyac yoxdur. Bey`ət isə gəlbən imamın imamətini təsdiq etmək və imamətə mə`rifətlə hasil olur, başqa yollarla yox.

Əlavə olaraq qeyd edim ki, Fəxrzddin futbolçu olub, sonradan bu əqidəni yaradaraq təbliğ edir. Son illərdə yaranması onun batil olmasina ən aşkar dəlildir.

#124 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 01:28

Mən də burdaburda soruşdum ki, AZAN VƏ İQAMƏDƏ "Əliyyən Huccətullah" şəhadətinin verilməsinə peyğəmbər (s.ə.s) və ya məsum imamlardan (ə) kimsə göstəriş verib?


http://313news.net/forum/index.php?/topic/97/

Qələm nikli qardaşın gətirdiyi rəvayətə oxşar rəvayət Əbu Zərin də azanda Əliyyən Vəliyyulah deməsilə bağlıdır ki, Peyğəmbərə(s) Əbu Zərin azanda Əliyyən vəliyullah dediyini xəbər verəndə buyurur:

کذلک اونسیتم قولی فی غدیر خم من کنت مولاه فعلی مولاه فمن ینکث فانما ینکث علی نفسهجواهرالولایه، ص 379؛ شهادت ثلاثه، ص34

Məgər mənim Qədir Xumda söylədiklərimi unutmusuz? Hər kimin mövlası mənəm Əli də onun mövlasıdır. Hər kəs peymanı sındırarsa, özünə zülm etmiş olar.

Bundan başqa İmam Sadiq(ə) buyurub:

فإذا قال أحدكم : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين....


احتجاج طبرسی ج1 ص231 – بحارالانوار ج27 ص1

... Buna görə nə vaxt ki, La ilahə illəllah, Muhammədən Rəsulullah dediniz, Ardınca Əliyyən Vəliyyullah deyin.

Bundan başqa yəqin ki, Merac barədə tanışlığın var və eşitmisən ki, Peyğəmbər(s) Meracda olarkən Asimanda La ilahə illəllah, Muhammədən Rəsulullah, Əliyyən Vəliyyulah yazıldığını görmüşdür. Xəbərin yoxdursa, mənbələri verim?


اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#125 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 01:59

Qədir Xum xütbəsindən:


أَلاإِنَّهُ لا «أَميرَالْمُؤْمِنينَ» غَيْرَ أَخى هذا، أَلا لاتَحِلُّ إِمْرَةُ الْمُؤْمِنينَ بَعْدى لاِحَدٍ غَيْرِهِ

Bilin ki, mənim qardaşımdan savayı əmirəl-möminin yoxdur. Və bilin ki, məndən sonra əmirəl-möminin olmaq ondan başqa heç kimə icazə verilməyib.

Сообщение отредактировал vusal114: 22 Январь 2011 - 02:00

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#126 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 05:11

Cavab yazdığın üçün çox sağ ol.

İmam Sadiqdən (ə) yazdığın hədisin tərcüməsini də düz elə də, olmadı ki :) Ərəbisində "Əmirəl muminin" yazılıb, sən isə "Əliyyən Vəliyyullah" kimi tərcümə eləmisən. Bu hədisi əvvəlki səhifədə al-Islam da yazıb, qeyd etdiyin mənbələrdən biri ilə. Bu hədisə, eləcə də ardıyca yazdığın "Qədir Xum xütbəsindən" olan hissəyə də, əvvəlki səhifədə bu postumda cavab yazmişam.
Bir də, baxmayaraq ki, ərəbisində "Əliyyən Vəliyyullah" deyilmir, amma siz bu cür tərcümə etmisiz, onda sual yaranır ki, "La ilahə illəllah, Muhammədən Rəsulullah"-ı biz təşəhhüddə də deyirik. Bu hədisə əsasən, onun ardıyca "Əliyyən Vəliyyullah" demək olar? Olarsa, niyə fiqhdə icazə verilmir? Olmazsa, onda hədisdə nə nəzərdə tutulur?

Keçək Əbu Zərin və Səlmanın azanda "Əliyyən Vəliyyullah" demələri ilə bağlı rəvayətlərə. Əbu Zər və Səlman hər ikisi Əli (ə)-ın şiələri olublar. Onların azanda öz imamlarına şəhadət verdiklərini peyğəmbərə (s.ə.s) xəbər verəndə, peyğəmbər (s.ə.s) nəinki buna etiraz etmiş, hətta bunun yaxşı və xeyirli şey olduğunu demiş, Qədir-Xumdakı "Hər kimin mövlası mənəm, Əli də onun mövlasıdır" sözünü xatırlatmışdır. Rəvayətlərdən belə məlum olur ki, bunlar Qədir-Xumdan sonra baş vermişdir. Çox gözəl, Əbu Zər və Səlman Qədir-Xumdakı beyətdən sonra bu şəhadətləri öz xoşları ilə vermişlər, elə deyilmi? Yəni bunu onlara peyğəmbər xüsusi və ya fərdi olaraq göstəriş verməmişdi, onlar özləri mərifət yetirmişdilər. Və həmin dövrdə də Əbu Zər və Səlman Əli (ə)-a beyət etdiklərindən, onun şiəsi olduqlarından, təbiidir ki, ona da şəhadət verməli idilər. Peyğəmbər (s.ə.s) ne deməli idi onlara, deməli idi yox, Məhdi (ə)-a şəhadət verin? Onlar Əli (ə)-ın imamətində yaşayırdılar, ona da şəhadət veriblər. Bu rəvayətlərdən o nəticə çıxmır axı, "azan və iqamədə yalnız Əli (ə)-a şəhadət verilə bilər, başqa imamlara verilsə, bidətdir". Əksinə, ən azından nəticə o olur ki, azan və iqamədə dövrün imamına şəhadət vermək caizdir. Necə ki, Əbu Zər və Səlman öz dövrlərinin imamına bu şəhadəti fərdi olaraq veriblər. Bu, onların öz mərifətlərindən irəli gələn bir şey olub, azan və iqamədə dövründə yaşadıqları və beyətində olduqları imama şəhadət veriblər. Biz də bu gün Məhdi (ə)-ın dövründə yaşayıb, ona beyət ediriksə, onun da adına şəhadət veririk.
Bir daha deyirəm ki, bu rəvayətlər bizə azan və iqamədə dövrün imamına şəhadət verməyin caizliyini sübut edir, "yalnız Əlinin (ə) adına şəhadət verilə bilər" fikrini deyil. Qaldı ki, "o biri imamların dövründə niyə onların adına şəhadət verməyiblər" söhbətinə, əvvəldə yazmışam, bir də təkrar edirəm ki, verməyiblər, verəydilər. Bu, hər kəsin imama və imamətə mərifətinə bağlıdır. Bir də, nə bilirsiz ki, fərdi olaraq şiələrdən verən olmayıb? Kimsə veribsə, hökmən o haqda hədis çatmalı idi? Səhv etmirəmsə, Mizanül-Hikmətdə belə bir hədis var ki, bir nəfər imam Cəfəri Sadiq (ə)-la imamət barədə sual-cavab edəndən sonra deyir: "Şəhadət verirəm ki, sən Allahın Höccətisən." İstəsəz, dəqiq ünvanını axtarıb yazaram.
Bir də, bu postumda keçmiş imamların dövründəki şəhadətlə indiki dövrdəki şəhadətin fərqi barədə yazmışam.

Merac barədə yazdığın hədisi də eşitmişəm. Ümumiyyətlə, peyğəmbərdən (s.ə.s) Əli (ə), onun imaməti, vilayəti haqqında çox deyilib. Çünki Əli (ə)-ın vilayətini qanmayan, başa düşməyən, ona itaət etməyən, o biri imamların da vilayətini çətin dərk edərdi. İmamət Əli (ə)-la başlandığından peyğəmbər onun vilayətini insanlara təkidlə, dəfələrlə eşitdirib, insanları ona beyətə hazırlaşdırıb. Amma bununla belə, 5-10 nəfərdən başqa qalanları beyətdən döndülər və Əli (ə)-ın vilayətindən çıxdılar.
Peyğəmbər (s.ə.s) öz dövründə insanlara Əlinin (ə) vilayətini tanıtdırırdı ki, insanlar ondan sonra yollarını azmasınlar, dövrlərinin imamını tanısınlar, ona beyət etsinlər.
Bütün bunlar bizim bu gün verdiyimiz şəhadəti inkar etməyə əsas deyil.


P.S. Abdulla adlı istifadəçinin yazısına sabahda zadda vaxt tapıb cavab yazacağam. İndi yuxuluyam, o "sayıqlamalara" vaxt itirmək istəmirəm. Bu kimdisə, bizimlə düşmənçilik edənlərin ən "krutoy"larındandır :D Özü də, onun öz sözləri deyil bunlar, kimsə əlinə "şparqalka" verib göndərib bura :))) Belə də ki, (2-3 nəfərin arasında) təxmin edirəm kimin sözləridir. Ay məxluq, heç olmasa yazmamışdan qabaq mövzunu əvvəldən oxuyardın, bəzi iddiaların lap axmaqsayağıdır, kim səni belə təngənəfəs göndərib bura?

#127 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 23:08

Həə, Abdulla adlı istifadəçi, görək harda qalmışdıq. Sənin iddialarına ardıcıllıqla cavab yazaq. Amma əvvəlcədən qeyd edim ki, sən və yaxud sənə bu yazını yazıb verib göndərənlərin dindən anlayışları yoxdur. Heç olmasa, mövzuda yazılanları başdan oxuyardız.

1. Nəinki Azan-İqamədə, həm də ümumiyyətlə "Əşhədu ənnə Aliyyun-valiyullah" demirlər, o səbəbə ki, indiki dövrdə Əli(ə)-ı Allah valisi hesab etmirlər.
1- indiki dövrdə Əli(ə)-ı Allah valisi hesab etmirlər, ona ğörə "Əşhədu ənnə Aliyyun-valiyullah" demirlər. Bu məntiqlə "Əşhədu ənnə Muhammadan rəsulullah" da deməsinlər, çünki Muhammad (s)-ın peyğəmbərlik dövrü bitib.

Mövzunu oxusaydın görərdin ki, mən bu haqda yazmışam. Təkrar şeyləri yazıb vaxtımı alma. Nübuvvətin şəhadətinə gəldikdə isə, Nisa 59-da buyurulur ki: "Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaət edin"!
Hz Məhdi (ə) buyurur ki: "Siz Allahın sözlərini eşitməmişsinizmi ki: Ey iman gətirənlər, Allaha, peyğəmbərə və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaət edin - buyurur? BU ƏMR QİYAMƏT GÜNÜNƏ QƏDƏR DAVAM EDƏN BİR ƏMR DEYİLMİ? Görmədinizmi Allah Hz Adəmdən (ə) sonuncu imamadək sığınmağınız üçün pənahgahlar və hidayətiniz üçün əlamətlər qərar vermişdir? Belə ki, bir nişan aradan gedəndə digəri zahir olmuş, bir ulduz batanda ayrısı çıxmışdır. Sonuncu imamı (imam Həsən Əsgərini) Allah-Təala özünə tərəf çağırdıqda, Allahın bəndələri ilə özünün arasındakı əlaqəni kəsdiyini sandınız. Lakin belə deyil, kafirlər narahat olsalar da, qiyamət gününə və ALLAHIN ƏMRİ AŞKAR OLANA KİMİ bu əlaqə davam edəcəkdir".

Sənin dindən xəbərin yoxdur.

2. Allaha tavakkül etməklə bağlı duaları, məs:"Allah, filan işimi sənə tapşırdım,ya filan işimə kömək ol" deməyi haram bilirlər, o səbəbə ki, deyirlər:"Allah bəndəyə xidmətçi deyil". Deməli onlarin əqidəsinə əsaslansaq: "Salavat-Allah, Muhammad və ali-Muhammada salamını göndər" - Allaha iş buyurmaq və haram işdir.
2- Bəqərə 250,251-ci (və yüzlərlə başqa bu qisim ayələr):"Ey Rəbbimiz, bizə səbr, dözüm nazil et, qədəmlərimizi möhkəmləndir və bizə ... kömək et. ...Allah ona səltənət,hökmdarlıq və hikmət verdi". Deməli Allahdan istəmək və Allahın verməsi Gur`anda bəyənilmişdir.

İddian yalan və böhtandır. Biz o cür duaları oxuyuruq, haram da bilmirik.

3. 12-ci imam (ə)-ı qeybətdə yox, hazır bilirlər, zühurunu ğözləyənlərə məsxərə edirlər:"Ğözlə imam zühur edəcək". Mərcələrə təqlidi haram bilirlər. Bundan belə nəticə çıxır ki, rəhbərləri olan Fəxrəddini 12-ci imam (ə)-la əlaqəli bilirlər. Bu nəticəni həm də xümslərini Fəxrəddinə vermələri təsdiq edir.
3- İmamın (ə) zühuru ilə bağlı 3000-dən çox hədis var və öz yazılı göstərişinə əsasən ümumi naibləri mərcəi-təqlidlərdir. Eyni zamanda əimmədən çatan hədislərə əsasən özünü 12-ci imam (ə)-ın naibi, ya onunla daimi əlaqəli iddia edənlər yalançıdır.

İmam (ə) istər qeybdə olsun, istər aşkar, bizə fərqi yoxdur. Təkrar şeyləri yazmısan.
İmamına beyəti olmayan müctəhidə təqlid haramdır, bunu mövzuda yazmışam, həmçinin o müctəhidə xums vermək də haramdır. Xums vermək hər kəsin öz şəri məsələsidir, onun heç kimə dəxli yoxdur, gətirib sənə və yaxud Zamanın İmamının vilayətini tanımayan müctəhidinə verəsi deyiləm hər halda.
Mövzunu oxusaydın görərdin ki, dəfələrlə yazmışam ki, rəhbər yalnız məsum imamdır, qeyrisi yox. Mənim burda yazdıqlarım da imama çağırmaqdan başqa bir şey deyil. İddian əsassız və gülüncdür, çıxartdığın məntiqsiz nəticələrini də özünə və yaxud "ustadlarına" saxla.
Naibliklə bağlı da təkrar yazmısan, o haqda əvvəldə müzakirə olunub, get axtar oxu.

4. Allahı yox, 12-ci imam (ə)-ı "Rabbəl aləmin" hesab edirlər, o səbəbə ki,dövrün imamı kimi onu aləmlərin tərbiyəçisi hesab edirlər. Halbuki yaddan çıxarıblar ki, imam (ə) özü də aləmlərə daxildir və onun tərbiyəsi Allaha aiddir.

Sayıqlayırsan, biz Rəbb kəlməsini ismi sifətlərdən biri bilirik.

5. 12-ci imam (ə)-ın imamətini h.q.260-cı ildən yox, azindan dünya yaranandan qəbul edirlər. Peyğəmbər (s) və imamların (ə) imaməti dövründə belə 12-ci imam (ə)-ı üstün bilirlər.

"Yaradılışdan əvvəl, yaradılışla birlikdə və yaradılışdan sonra mütləq bir höccət vardır". (Üsuli Kafi, imam Sadiq ə).
Əli (ə) özünün oxuduğu qunut duasında deyir: "İlahi! Biz peyğəmbərimizin itkisindən, İMAMIMIZIN QAİB OLMASINDAN, dostlarımızın azlığından, düşmənlərimizin çoxluğu və onların bizim aramızda əl-ələ verib fitnə-fəsad törətmələrindən Sənə şikayət edirik. İlahi! Bu çətinlikləri aşkar olmuş bir ədalət və TANIDIĞIMIZ HAQQ İMAMIN köməyi ilə aradan qaldır".
İmam Cəfəri Sadiqdən (ə) gələn Əhd duasından:
اَللّـهُمَّ اِنّي اُجَدِّدُ لَهُ في صَبيحَةِ يَوْمي هذا وَما عِشْتُ مِنْ اَيّامي عَهْداً وَعَقْداً وَبَيْعَةً لَهُ في عُنُقي، لا اَحُولُ عَنْها وَلا اَزُولُ اَبَداً.
İmam Sadiq (ə) burda boynunda kimə olan əhddən və beyətdən danışır? Bu duada imam Zamana (ə) olan beyətdən danışılmırmı? Göründüyü kimi, imam Sadiq (ə) özü imam Məhdi (ə)-a beyət edir. Desən ki, gələcək üçün gəlib dua, saxla, imamlar (ə) özləri eləmədiklərini camaata deməyiblər.

Hələlik imamlardan olan bu dəlillər kifayətdir. Bir az da özün başını işlət.

6. 12-ci imam (ə)-ı ya əzəli, ya ilk yaradılmış hesab edirlər. hər 2 variantı onlardan eşitmişəm, ancaq Fəxrəddini şəxsən tanımadiğımdan bunların hansını qəbul etdiklərini dəqiq bilmirəm.
6- Hər 2 halın mümkünsüzlüyü aşkardir.

5-ci suala cavabımda buna da cavab axtar.
P.S. Şəxsən tanımadığın adam haqqında necə də mülahizələr yürüdürsüz. Bu haqda sonda yazacağam.

7. Əmr-bə-mə`ruf və Nəhy-əz-münkər etməyə içazə vermirlər, o səbəbə ki, Əmr-Nəhyə imamın (ə) içazəsilə olmalıdır.

Mövzunu oxumamısan, get oxu, bu haqda yazmışam, iddian da tamamilə səhvdir. Biz məsum və hazır imama əmrə məruf, tağut və qeyri-məsum islami rəhbərləri nəhy əz münkər edirik.

8. Onların əqidəsində olmayanlara xüms, zəkat, sədəqə verməyi israf hesab edirlər.

Zəkat və sədəqə barəsində dediklərin yalan və böhtandır. Xums haqqında artıq yuxarıda yazmışam.

9. İndiki dövrdə 14 mə`sumu yox, ancaq 12-ci imam (ə)-ı hüccət sayırlar.
9- 14 mə`sumun hamısı hüccət olmasaydı, onlardan çatan hədislərin və ümumilikdə 14 mə`sumun sünnəsinin heç 1 əhəmiyyəti olmazdı.

Təkrar yazıdır, bu haqda əvvəlki yazılarda danışılıb. Biz onları keçmiş imamlar bilirik, indiki zamanda hüccət deyil. Onlardan gələn hədislər isə hüccətdir. Sən zamanın imamının hüccətliyi ilə hədisin hüccətliyini ayırd edə bilmirsən.
İmam Məhdi (ə): "KEÇMİŞ İMAM (imam Həsən Əsgəri ə) ömrünü səadətlə başa vurmuş və dünyadan getmişdir. Onun yaşayışı atalarının yaşayışı kimi olmuşdur..." (Daha sona kimi yazmıram)

10. Hesab edirlər ki, azan-iqamədə gündə bir neçə dəfə 12-ci imam (ə)-a bey`ət təzələnməlidir. Belə mə`lum olur ki, bey`ətlərini hər dəfə sındırıb yenidən bey`ət edirlər.
10- Bey`ətini sındırmayanin yenidən bey`ət etməsinə ehtiyac yoxdur. Bey`ət isə gəlbən imamın imamətini təsdiq etmək və imamətə mə`rifətlə hasil olur, başqa yollarla yox.

Ən savadsız və gülünc iddian budur deyəsən. Yuxarıda Əhd duasından cümlə yazmışam, orda deyilir: "... əhdimi, əqdimi və beyətimi TƏZƏLƏYİRƏM" (kəlmənin ərəbcəsi: UCƏDDİDU). İmamdan (ə) gələn bu duada səhv tutursan? Burda beyət təzələməkdən danışılır, sənsə deyirsən beyəti sındırmasan, təzələmək olmur. Get dinini öyrən.

#128 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 23:10

(mənə onlarla bəhslərdən məlum olandan 10 məsələ geyd ediram - bir çox əqidələrini gizli saxlayırlar)

Sən nə vaxt, harda, kiminlə bəhs eləmisən bu şeylər haqda? Əgər doğru deyirsənsə, gəl bunu bəhs etdiyin adamların üzünə de. Yalan deyirsən, onun-bunun ağzından eşitdiyiniz sözləri yazırsız. Özü də ki, əgər kənd adamısansa (hansı ki buna 99% əminəm), dovşan kimi gizlənmə, əgər elmin belə çoxdursa, bu sözlərini gəlib kiminsə üzünə deməyə hünərin yoxdur? Kimsə bu mövzuda bəhsdən qaçıb yoxsa?

Bu fətvanın müəllifi Hərdəranda yaşayan Fəxrəddindir. Bakıda və bəzi kəndlərda azsaylı tərəfdarları var ki, əksəriyyəti az savadlı ticarətçilərdir (Savad və məntiqi olan heç kəs onlarin əqidəsinə düşməz - aşkar olarag Gur`ana zidd olduğundan).

Əlavə olaraq qeyd edim ki, Fəxrzddin futbolçu olub, sonradan bu əqidəni yaradaraq təbliğ edir. Son illərdə yaranması onun batil olmasina ən aşkar dəlildir.

Mənimlə burda şəxsiyyət söhbəti eləmə, necə ki mən burda belə söhbət eləmirəm və imamdan başqasına çağırmıram. Əgər kiminləsə şəxsi problemin varsa, get özün həll elə, qapısını döy, nə sözün-sualın varsa, üzünə de, cavabını da al. Dalca danışmaqdan asan şey yoxdur.

Şəxsiyyətə qalanda isə, Əli (ə) buyurur ki: "Haqq şəxsiyyətlərlə tanınmır, haqqı tanı ki, haqq əhlini də tanıyasan".
Sən şəxsiyyətlə haqq tanıyırsansa, çətin haqqı tapasan. Əvvəl haqqı tanımaq lazımdır ki, sonra da haqq əhlini tanıyasan. Əgər bu əqidə bidətdirsə, hədis var ki: "Dində bidət üzə çıxan zaman alimlər öz elmlərini aşkar eləməsə, Allahın lənəti olsun onlara"! Gedin alimlərinizdən tələb edin ki, elmlərini aşkara çıxarıb bu haqda qəti bir söz desinlər!

#129 Gunahkar

Gunahkar

  ALLAHla irəli!

 • Murid
 • 1 066 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 23:14

Çünki haqqın qabağında söz demək olmur.


Nə haqq-haqq soxursan eee... Çürük qoz dəyərində bir dəlilin yoxdur. Hələ özündən bir məzhəb də qondarmısan. Sən get batil əqidənlə, batil əməllərinə davam elə. Kişi düz deyir də... Sənə vaxt itirmək tam olaraq əbəsdir.
Heç kəs Allahın izni olmadan iman gətirə bilməz (buna görə də əbəs yerə özünü yorma). Allah (Özünün öyüd-nəsihətlərini, hökmlərini) anlamayanları əzaba (kəsafətə) düçar edər. (Yunus surəsi, 10-cu ayə.)
Get öz pisliklərində dığırlan! Boynun ardını da yaxşı qırx. Ora İmam Zamanın (əc) mübarək qılıncının namübarək yeridir...


Həmd olsun Allaha ki, məni qəlbi möhürlü olmaqdan xilas edib.
Düz deyirsən, heç kəs Allahın izni olmadan iman gətirə bilməz, buna görə də siz iman gətirə bilmirsiz. Allahın izni olmamasının səbəbini də özünüzdə axtarın.


Əvvəla onu mən yox, ALLAH düz deyib. Ayənin mənbəsini göstərmişəm.
İkincisi də budur ki, ALLAH 6.2 milyard insanı zəlalətə salıb, təkcə siz Onun izni ilə iman gətirmisiniz.
Üçüncüsü: Sən məada, cənnət və cəhənnəmə inanırsanmı?

Bir quşu öldürmək üçün bıçaq lazım deyil! Qanadlarını yol, uçmaq sevgisi gündə yüz dəfə onu öldürəcək!!! (Soyuq müharibə)

Изображение


#130 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 23:29

Əvvəla onu mən yox, ALLAH düz deyib. Ayənin mənbəsini göstərmişəm.
İkincisi də budur ki, ALLAH 6.2 milyard insanı zəlalətə salıb, təkcə siz Onun izni ilə iman gətirmisiniz.
Üçüncüsü: Sən məada, cənnət və cəhənnəmə inanırsanmı?

O bizlik deyil, ta qədimdən belə olub, yer üzündə insanların əksəriyyəti zəlalətdə olub, az bir qismi istisna olmaqla. Həmişə kütlə cəhənnəmə gedib.

İnanıram, nədi ki?

#131 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 23:40

İstifadəçi

Hədislərin bəzisində yalnız Əmirəl Möminin gəlib bəzisində isə ardınca Əliyyən Vəliyyulah da deyilib.


ولما خلق الله عزّ وجل القمر كتب عليه لا إله إلّا الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين، وهو السواد الذي ترونه في القمر، فإذا قال أحدكم: لا إله إلّا الله محمّد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين ولي الله


Biharda dgər bir hədisdə isə deyilir:


الحسن بن علي بن محمد بن العطار عن سليمان بن أيوب المطلبي عن
محمد بن محمد المصري عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي بن
أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ادخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا
بالذهب : لا إله إلا الله ، محمد حبيب الله ، علي ولي الله ، فاطمة أمة الله ، الحسن و
الحسين صفوة الله
على مبغضيهم لعنة الله

Səhv etmirəmsə, elə Biharda var ki, bir nəfər İmam Sadiq(ə)a Əmirəl-möminin deyə müraciət edəndə narahat olur və buyurur ki, mənə belə müraciət etməyin. Bu ləqəb yalnız cəddim Əliyə məxsusdur.


Bu hədisə əsasən, onun ardıyca "Əliyyən Vəliyyullah" demək olar? Olarsa, niyə fiqhdə icazə verilmir? Olmazsa, onda hədisdə nə nəzərdə tutulur?


Fiqhdə ümumiyyətlə Əliyyən Vəliyyulahı azanın və yaxud iqamənin tərkib hissəsi kimi bilmək düz sayılmır. Və namazda yəqin xəbərin var ki, namazın sözlərinə nəyisə əlavə etmək namazı batil edir. Hədisdən məqsəd kimliyinizin bildirilməsidir. Necə ki, məlumdur ki, namazları ayrı qılmaq müstəhəbdir. Amma bu məsələ fiqh məsələsi yox, kimlik bildirmək olduğu üçün təkid olunur ki, namazları birləşdirin.

Peyğəmbər (s.ə.s) ne deməli idi onlara, deməli idi yox, Məhdi (ə)-a şəhadət verin? Onlar Əli (ə)-ın imamətində yaşayırdılar, ona da şəhadət veriblər.


Hadisə Peyğmbərin(s) sağlığında baş verib. Müsəlmanların vəlisi hələ Əli(ə)yox Peyğəmbər(s) özü idi. Rəvayətlərdən anlaşılan budr ki, Əlinin(ə) vilayətini iqrar etmək onun dövündə yaşamağa görə yox, bunu bildimək üçün olmuşdur.

Biz də bu gün Məhdi (ə)-ın dövründə yaşayıb, ona beyət ediriksə, onun da adına şəhadət veririk.


Hz.Mediyə(ə.f) beyətin düzgünlüyü onun bizə tapşırdığı müctehidlərə itaət etməkdir. Yoxsa hərə bir mahnı oxuyacaq bizlər də düşəcəyik ardınca. Sənin bu iddianı hansısa böyük şiə alimi heç dilinə gətirib? Bəs heç fikirləşmisən ki, elm dəryaları olam üləma bunu deməyibsə, sənin bu iddialarım necə düz ola bilər? Fikirləşməmisənsə, heç olmasa bunu oxuyandan sonra 5-10 dəqiqə fikirləş. Bəlkə Allah hidayət etdi.


Mizanül-Hikmətdə belə bir hədis var ki, bir nəfər imam Cəfəri Sadiq (ə)-la imamət barədə sual-cavab edəndən sonra deyir: "Şəhadət verirəm ki, sən Allahın Höccətisən."


Hamıya məlumdur ki, Əimmə(ə) Allahın höccətləridir. Və yenə qeyd dirəm ki, Hz.Mehdi(ə.f) beyət onun bizə tapşırdığı admlara itaət etməyimizdir. Yəni müctehidlərə.

فَأمَّا مَن کَانَ مِن الفُقِهَاءِ صائِناً لِنَفسِهِ حَافِظاً لِدِينِه مُخَالِفاً لِهَواه مُطيعاً لِاَمرِ مُولاَه فَلِلعَوامِ اَن يُقَلّدُوهُ وَ ذَلِکَ لاَ يَکُونَ إلاّ بَعضَ فُقَهاءِ الشِيعَةِ لاَ کُلَهُمFəqihlərdən hər biri öz nəfsini (nəfsani istəklərini) saxlasa, öz di­nini hifz etsə, nəfsinin istəkləri ilə müxalifət etsə və Mövla­sı­nın fərmanlarına müti olsa, avam camaat üçün ona təqlid və itaət et­mək rəvadır.

Son olaraq Qurandan bir ayəni xatırladıram:

«Vay olsun o kəslərə ki, öz əlləri ilə kitab yazıb sonra «bu Allah tərəfindəndir» – deyirlər ki, onun vasitəsilə bir qədər gəlir əldə etsinlər. Vay olsun onlara əllərinin yazdıqlarından və vay olsun onlara qazandıqlarından.» Bəqərə surəsi - 79

Сообщение отредактировал vusal114: 22 Январь 2011 - 23:49

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#132 Gunahkar

Gunahkar

  ALLAHla irəli!

 • Murid
 • 1 066 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 23:47

Üçüncüsü: Sən məada, cənnət və cəhənnəmə inanırsanmı?


O bizlik deyil, ta qədimdən belə olub, yer üzündə insanların əksəriyyəti zəlalətdə olub, az bir qismi istisna olmaqla. Həmişə kütlə cəhənnəmə gedib.
İnanıram, nədi ki?


Onda onlara da şəhadət verin də...

Сообщение отредактировал Gunahkar: 22 Январь 2011 - 23:52

Bir quşu öldürmək üçün bıçaq lazım deyil! Qanadlarını yol, uçmaq sevgisi gündə yüz dəfə onu öldürəcək!!! (Soyuq müharibə)

Изображение


#133 Gunahkar

Gunahkar

  ALLAHla irəli!

 • Murid
 • 1 066 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 23:51

Biharda dgər bir hədisdə isə deyilir:

الحسن بن علي بن محمد بن العطار عن سليمان بن أيوب المطلبي عن محمد بن محمد المصري عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ادخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب : لا إله إلا الله ، محمد حبيب الله ، علي ولي الله ، فاطمة أمة الله، الحسن و الحسين
صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله


Yadımda qalan qədərilə, mən bu hədisi Şey Abbas Quminin "Səfinətull-bihar" kitabında oxumuşdum.
Bir quşu öldürmək üçün bıçaq lazım deyil! Qanadlarını yol, uçmaq sevgisi gündə yüz dəfə onu öldürəcək!!! (Soyuq müharibə)

Изображение


#134 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 22 Январь 2011 - 23:55

Biharda dgər bir hədisdə isə deyilir:

الحسن بن علي بن محمد بن العطار عن سليمان بن أيوب المطلبي عن محمد بن محمد المصري عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ادخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوبا بالذهب : لا إله إلا الله ، محمد حبيب الله ، علي ولي الله ، فاطمة أمة الله، الحسن و الحسين
صفوة الله على مبغضيهم لعنة الله


Yadımda qalan qədərilə, mən bu hədisi Şey Abbas Quminin "Səfinətull-bihar" kitabında oxumuşdum.


Bu hədisləri Biharul-Ənvardan götürmüşəm. http://islamkutuphan...ne/anwar/27.htm

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#135 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 23 Январь 2011 - 00:18

Əvvəki postlarımda "Əmirəl-muminin" ləqəbi barədə və indiki şəhadətlə o dövrdəki şəhadətlərin fərqini yazmışam. Diqqətlə oxu, eyni şeyləri yazıb durma da, olmadı ki.

Hadisə Peyğmbərin(s) sağlığında baş verib. Müsəlmanların vəlisi hələ Əli(ə)yox Peyğəmbər(s) özü idi. Rəvayətlərdən anlaşılan budr ki, Əlinin(ə) vilayətini iqrar etmək onun dövündə yaşamağa görə yox, bunu bildimək üçün olmuşdur.

Rəvayətlərdə Qədir-Xumdan sonrakı vaxtdan bəhs edilir. Qədir-Xumda isə o səhabələr beyətlərini Əli (ə)-a etmişdilər.

Hz.Mediyə(ə.f) beyətin düzgünlüyü onun bizə tapşırdığı müctehidlərə itaət etməkdir. Yoxsa hərə bir mahnı oxuyacaq bizlər də düşəcəyik ardınca. Sənin bu iddianı hansısa böyük şiə alimi heç dilinə gətirib? Bəs heç fikirləşmisən ki, elm dəryaları olam üləma bunu deməyibsə, sənin bu iddialarım necə düz ola bilər? Fikirləşməmisənsə, heç olmasa bunu oxuyandan sonra 5-10 dəqiqə fikirləş. Bəlkə Allah hidayət etdi.

İslamda belə bir şey yoxdur ki, müctəhidlərə itaət zamanın imamına beyətə kifayət eləsin. İmama itaət, beyət və şəhadət müctəhidin təsdiqi ilə olmur. Bəli, üləma bunu deməyib, çünki bilməyiblər.

Fəqihlərdən hər biri öz nəfsini (nəfsani istəklərini) saxlasa, öz di­nini hifz etsə, nəfsinin istəkləri ilə müxalifət etsə və Mövla­sı­nın fərmanlarına müti olsa, avam camaat üçün ona təqlid və itaət et­mək rəvadır.

Dinini hifz edən və mövlasının əmrinə müti olan fəqih tanımıram.

Qalan şeylərə də əvvəlki postlarda cavab axtar. Eyni şeyləri yazmağa vaxtım yoxdur.

#136 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 23 Январь 2011 - 00:20

Üçüncüsü: Sən məada, cənnət və cəhənnəmə inanırsanmı?

İnanıram, nədi ki?

Onda onlara da şəhadət verin də...

Əvvəlki postlarda cavab axtar.

#137 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 23 Январь 2011 - 00:31

Əvvəki postlarımda "Əmirəl-muminin" ləqəbi barədə və indiki şəhadətlə o dövrdəki şəhadətlərin fərqini yazmışam. Diqqətlə oxu, eyni şeyləri yazıb durma da, olmadı ki.

Hadisə Peyğmbərin(s) sağlığında baş verib. Müsəlmanların vəlisi hələ Əli(ə)yox Peyğəmbər(s) özü idi. Rəvayətlərdən anlaşılan budr ki, Əlinin(ə) vilayətini iqrar etmək onun dövündə yaşamağa görə yox, bunu bildimək üçün olmuşdur.


Səfeh iddiaların qane etmir axı.

Rəvayətlərdə Qədir-Xumdan sonrakı vaxtdan bəhs edilir. Qədir-Xumda isə o səhabələr beyətlərini Əli (ə)-a etmişdilər.


Beyət etməkləri bəyəm o demək idi ki, Qədir Xum hadisəsindən dərhal sonra Əli(ə) onların rəhbəridir? Əli(ə) Peyğəmbərdən(s) SONRA rəhbər olacaq.

Hz.Mediyə(ə.f) beyətin düzgünlüyü onun bizə tapşırdığı müctehidlərə itaət etməkdir. Yoxsa hərə bir mahnı oxuyacaq bizlər də düşəcəyik ardınca. Sənin bu iddianı hansısa böyük şiə alimi heç dilinə gətirib? Bəs heç fikirləşmisən ki, elm dəryaları olam üləma bunu deməyibsə, sənin bu iddialarım necə düz ola bilər? Fikirləşməmisənsə, heç olmasa bunu oxuyandan sonra 5-10 dəqiqə fikirləş. Bəlkə Allah hidayət etdi.

İslamda belə bir şey yoxdur ki, müctəhidlərə itaət zamanın imamına beyətə kifayət eləsin. İmama itaət, beyət və şəhadət müctəhidin təsdiqi ilə olmur. Bəli, üləma bunu deməyib, çünki bilməyiblər.


Gorunuz çatlasın Əllamə, Şəhid Əvvəl, Şəhid Sani və b.

Fəqihlərdən hər biri öz nəfsini (nəfsani istəklərini) saxlasa, öz di­nini hifz etsə, nəfsinin istəkləri ilə müxalifət etsə və Mövla­sı­nın fərmanlarına müti olsa, avam camaat üçün ona təqlid və itaət et­mək rəvadır.

Dinini hifz edən və mövlasının əmrinə müti olan fəqih tanımıram.


Müctehid tanıyırsan ki, eləsini də arayıb araşdırasan.

Qalan şeylərə də əvvəlki postlarda cavab axtar. Eyni şeyləri yazmağa vaxtım yoxdur.


Guya bizim sənin cəfəngiyyatına cavab verməyə vaxtımız boldur. Yazmaq istəmirsən yazma.


 

Şuştəri® "İhqaqul-Haqq" kitabının 4-cü cildinin 129-cu səhifəsində yazır ki, ibn Məsud Peyğəmbərdən(s) nəql edir ki, Hz. buyurub ki, "Hər kim Ürvətül-Vüsqa yolunda döyüşmək istəyirsə, La İlahə İlləllah, Muhammədən Rəsulullah, Əliyyən Vəliyyulah desin.

"Camiul-Əxbar", "Tıvilil ayətəz-zahirə" və "Ənsabun-Nəvasib" kitablarında deyilir ki, Hz.Peyğəmbər(s) Əliyə(ə) belə buyurub: "And olsun Allaha ki, sənin şiələrin qəbirdən çıxdıqlarında deyərlər - La İlahə İlləllah, Muhammədən Rəsulullah, Əliyyən Vəliyyulah

Сообщение отредактировал vusal114: 23 Январь 2011 - 00:33

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#138 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 23 Январь 2011 - 00:58

Səfeh iddiaların qane etmir axı.

Demək ki, sən girən kol deyil.
Mən burda sizə yalvarası deyiləm ki, gəlin bu şeyi qəbul edin. Höccət tamam olduqdan sonra özünüz bilin, istəyir qəbul edin, istəyir etməyin.
Əli (ə) buyurur ki: "Hidayət yolunda hidayət əhlinin azlığı sizi qorxutmasın".

#139 vusal114

vusal114

  Aqid – Colonel

 • Emir
 • 2 429 сообщений

Отправлено 23 Январь 2011 - 01:21

Səfeh iddiaların qane etmir axı.

Demək ki, sən girən kol deyil.
Mən burda sizə yalvarası deyiləm ki, gəlin bu şeyi qəbul edin. Höccət tamam olduqdan sonra özünüz bilin, istəyir qəbul edin, istəyir etməyin.
Əli (ə) buyurur ki: "Hidayət yolunda hidayət əhlinin azlığı sizi qorxutmasın".


Düz deyirsən sən elə koldasan. Mən kol-kosa girmərəm ki, sarmaşıqlar ayağıma dolaşıb məni azdırsın.

Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa. Hz.Əlinin(ə) xəvaricin "Hökm Allaha məxsusdur" fikrinə cavabını xatırladım. Zəlalətdə olmağının səbəblərindən biri də odurki, elə bilirsən ki, haqq yalnız sayın azlığındadır. Sizin kimi İslam daxilində onlarla firqələr var ki, sayları sizdən də azdır. Elə bu forumda rus dilində daud nikli yuzer var. O da özünü şiə bilir. Onlar 5-10 nəfər ola ya olmaya. :tokulen:

Сообщение отредактировал vusal114: 23 Январь 2011 - 01:22

اللهم عجل لولیک الفرج واحفظ قائدنا الخامنه ای


#140 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 24 Январь 2011 - 01:52

İmam Sadiq (ə)-dan belə nəql olunur: "Azərbaycan bizim üçün hökmən lazımdır. Heç bir şey onun qarşısında müqavimət göstərə bilməyəcəkdir. Bizim inqilabçımız qiyam edən zaman hətta qarın üzərində sürünə-sürünə getməklə olsa belə, ona doğru tələsin." (Qeybəti Numani, səh 170)

Əbu Basir deyir: İmam Əbu Əbdullah Cəfəri Sadiq (ə) belə buyurdu: "Atam mənə belə demişdir: Azərbaycandan mütləq bir atəş çıxacaqdır. Və heç bir şey onun qarşısında dura bilməyəcək. Belə bir şey olduqda evinizdə oturun. Biz nə etsək, siz də onu edin. Və bizim Qaimimiz hərəkət edəndə sürətlə və durmadan ona doğru tələsin.
Allaha and olsun ki, Kəbə ilə Məqami-İbrahim arasında xalqın ona beyət etdiyini görür kimiyəm. Bu beyət yeni bir kitab haqqındadır və ərəblərə çox çətin gələcəkdir." Və buyurdu ki: "Yaxınlaşan şərdən dolayı ərəblərin üsyankarlarına vay olsun."

Əbdullah ibn Hamməd nəql edir ki: İmam Əbu Əbdullah Cəfəri Sadiq (ə)-ın yanına gələn əshabı belə ərz etdi: "Sənə fəda olum! Mən səni və səni sevənləri sevirəm. Ey ağam, şiələriniz nə qədər də çoxdur..." İmam (ə) ona buyurdu ki: "Nə qədərdir onlar?" Çoxdur - deyə ərz edincə, belə buyurdu: "Saya bilərsənmi?" Ərz etdi ki: "Onlar saymaqla bitməz." İmam (ə) isə belə buyurdu: "Əgər 313 kişi tamamlansaydı, istədiyiniz qiyam gerçəkləşərdi. Amma şiələrimizin səsləri qulaqlarını və qəzəbləri bədənlərini aşmaz (yəni qəzəbləri ilə başqalarına zərər verməzlər). Bizi aşkar mədh etməzlər. Bizə düşmən olanlarla aşkar mübahisə etməzlər. Bizdə ayıb axtaranlarla və bizə küfr edənlərlə oturmazlar. Bizə buğz edənləri sevməz, bizi sevənləri buğz etməzlər."
Ərz etdim ki: "Bəs biz şiə olduğunu iddia edən bu xalq yığınları ilə ne edə bilərik?" Buyurdu ki: "Onlar təmizlənəcəklər, imtahan olunacaqlar, dəyişəcəklər. Onları fani edəcək illər gələcək, onları öldürən qılınclar gələcək və onları həlak edəcək ixtilaflar gələcək. Doğrusu, bizim şiələrimiz köpək kimi havlamaz. Qarğalar kimi tamahlanmaz, acından ölsə belə əlini xalqa açmaz." Ərz etdim ki: "Bəs sənin sifətlərini saydığın bu şiələri mən harda tapa bilərəm?" Buyurdu ki: "Onları yer üzünün kənarlarında axtar. Onların yaşayışları sadədir, evləri qəlblərindədir, əgər hazır olsalar tanınmazlar, əgər itsələr axtarılmazlar, xəstə olsalar belə kimsə onların ziyarətinə gəlməz, əgər evlənmək istəsələr kimsə onlara gəlməz. Əgər ölsələr cənazələrinə kimsə qatılmaz. Onlar mallarını aralarında bərabər paylaşarlar və bir-birlərini qəbirlərində ziyarət edərlər."

Əbu Basir deyir: İmam Cəfəri Sadiq (ə)-a belə ərz etdim: "Sənə fəda olum. Qiyam (fərəc) nə zamandır?" Belə buyurdu: "Ey Əbu Basir! Sən də mi dünyanı istəyənlərdənsən? Hər kim imaməti tanıyarsa, onun intizarı sevincə qovuşar."

Şeyx Muhəmməd ibn İbrahim Numani, Qeybəti Numani


Şeyx Səduq "Kəmalüddin" kitabında Səqr ibn Dəlfin belə buyurduğunu deyir: "Bir gün imam Muhəmməd Təqidən (ə) soruşdum: Ey Rəsulullahın övladı! Həsən Əsgərinin (ə) oğlu niyə Qaim adlandırılmışdır? O həzrət cavabında buyurdu: Çünki, o, ƏSL İMAMƏT YADDAN ÇIXDIQDA, camaatın əksəriyyəti dindən üz döndərdiyi bir zamanda qiyam edib xalqı hidayət edəcəkdir". (Kəmalüddin səh 37)

Əsbağ ibn Nəbatə deyir ki, Əmir əl-möminin Əlinin (ə) hüzuruna getdim, həzrətin düşüncəyə daldığını və mübarək barmağıyla yeri qazdığını görəndə, "Sizi fikirli görürəm, yerə rəğbətinizmi var?" dedim. İmam (ə), "Xeyir, vallah heç vaxt yerə və dünyaya rəğbət göstərmədim. Dünyaya mənim nəslimdən gələcək on birinci övladım haqqında düşünürəm. O, Mehdidir. Zülmlə və küfrlə dolu olan yer üzünü ədalətlə, bərabərliklə dolduracaq. Onun bir qeybət zamanı olacaq ki, insanlar o vaxtda çaşqınlıq içində olacaqlar. Bəziləri bu dövrdə sapar, bəziləri isə hidayət olar" dedi ("Üsuli-Kafi", cild 1, səhifə 338).

Həzrəti Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: "Xoş o adamın halına ki, mənim Əhli-beytimin qaimini görə, qiyam etməzdən qabaq ona iqtida edə, onun dostu ilə dost, düşməni ilə düşmən ola və ondan qabaqkı hidayətedici imamları da qəbul edə. Bunlar mənim dostlarım, mehr-məhəbbətimi qazananlar və ümmətim içərisində ən əzizlərimdir" ("Biharul-ənvar", 52;129).

#141 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 30 Январь 2011 - 07:59

Qədir-Xum hədisindən:

"Ey insanlar, sizlər mənə eyni anda əl verə biləcəyiniz miqdardan daha çoxsunuz. Rəbbim Möminlərin əmiri Əli (ə) və ondan sonra gələcək olan imamlar (ə) haqqında söylədiklərim barəsində dilinizdən etiraf almağımı əmr etdi.
Hər kim edə bilsə, əli ilə beyət edər, hər kim də edə bilməsə, DİLİ İLƏ İQRAR EDƏR.
Mən təbliğ etməklə vəsilə olduğum şeyi təbliğ etdim ki, burda hazır olan və olmayan, dünyaya gələn və gəlməyən hər kəsə höccət olsun. O halda Qiyamət gününə qədər, burada hazır olanlar hazır olmayanlara və atalar uşaqlarına çatdırsınlar".


#142 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 30 Январь 2011 - 12:33"Ey insanlar, sizlər mənə eyni anda əl verə biləcəyiniz miqdardan daha çoxsunuz. Rəbbim Möminlərin əmiri Əli (ə) və ondan sonra gələcək olan imamlar (ə) haqqında söylədiklərim barəsində dilinizdən etiraf almağımı əmr etdi.
Hər kim edə bilsə, əli ilə beyət edər, hər kim də edə bilməsə, DİLİ İLƏ İQRAR EDƏR.


Bununla sən nə demək istəjirsən?
Ərəb dilindən Əli adı əl sözu ilə ejni cür jazılır.
Joxsa özünü məsxərəjə qojmusan.

İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]

#143 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 30 Январь 2011 - 15:12

Bununla sən nə demək istəjirsən?

Bununla mən yox, bax gör ki, peyğəmbər (s.ə.s) nə demək istəyir.

Ərəb dilindən Əli adı əl sözu ilə ejni cür jazılır.

Anlaya bilmədim, sən bu cümləni təsdiqdə yazmısan, yoxsa sualda? Fikrini elə ifadə et ki, başa düşülsün. Ərəb dilində "Əli" adı ilə "əl" sözü fərqli yazılır.

Joxsa özünü məsxərəjə qojmusan.

Yoxsa hədisdəki "əli ilə" sözünü "Əli (ə) ilə" kimi başa düşmüsən? O halda təkrarən diqqətlə oxu, gör kim özünü məsxərəyə qoyur.

#144 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 08 Февраль 2011 - 13:57

İmam Zamana (ə) Beyət haqqında söhbət - 10.2 MB

Прикрепленные файлы#145 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 11 Февраль 2011 - 22:27

Изображение

Biz indi kimə beyət edək, Xameneiyə, yoxsa imam Zamana (ə)? Yoxsa fərq etməz?

#146 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 11 Февраль 2011 - 23:38

Изображение

Biz indi kimə beyət edək, Xameneiyə, yoxsa imam Zamana (ə)? Yoxsa fərq etməz?


Əgər Ayətullah Xameneyiyə İmam Zamanın (ə) naibi kimi beyət edirsə fərq etməz...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#147 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 12 Февраль 2011 - 00:49

Изображение

Biz indi kimə beyət edək, Xameneiyə, yoxsa imam Zamana (ə)? Yoxsa fərq etməz?


Əgər Ayətullah Xameneyiyə İmam Zamanın (ə) naibi kimi beyət edirsə fərq etməz...

İmam Zaman (ə) harda və nə vaxt Xameneyini özünə naib təyin edib və ona insanlardan imamın adından beyət almağı tapşırıb və ya izn verib?

P.S. Ona görə "imamın adından beyət almağı" yazdım ki, yəqin ki iddia eləməzsiz Xameneyi bu beyəti özü üçün alır.

#148 al-Islam

al-Islam

  Forumun Ali məqamlı rəhbəri

 • Emir
 • 1 952 сообщений

Отправлено 12 Февраль 2011 - 01:32

İmam Zaman (ə) harda və nə vaxt Xameneyini özünə naib təyin edib və ona insanlardan imamın adından beyət almağı tapşırıb və ya izn verib?

P.S. Ona görə "imamın adından beyət almağı" yazdım ki, yəqin ki iddia eləməzsiz Xameneyi bu beyəti özü üçün alır.


Ədalətli və ələm müctehidə itaət İmamın (ə) göstərişinə əsasən vacibdir. Bu məsələnin sübutunu istəməyin. Buna həvəsim və vaxtım yoxdu. Bu, şiədə ittifaq olunmuş məsələdi.
Əgər bir kəs vilayəti-fəqihin mütləqiyyətini qəbul edirsə və yaxud da müctehidi adil və ələm bilərək, ona itaət edirsə, bu elə İmama (ə) itaətdi. Bunlar elə Ayətullah Xameneyiyə də aiddir-Kim onu bu şərtlər daxilində bilib, beyət (itaət) edirsə, elə İmama (ə) itaət edir. Ola bilsin ki, bir şəxs də elə bir müctehidə təqlid edir ki, vəliyyi-fəqihin mütləqiyyəsini qəbul etmir və onun şəri vəzifəsi öz müctehidinin fətvalarına əməl etməkdi, bununla da o, İmama (ə) itaət etmiş olur.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Ey iman gətirənlər, (bütün fərdi və ictimai işlərdə) həmişə Allaha görə möhkəm və mətin dayanan və ədalətə şəhadət verənlərdən olun! Hər hansı bir dəstə ilə düşmənçilik sizi ədalətsizliyə vadar etməsin. Ədalətli olun, ki, o, təqvaya daha yaxındır. Təqvalı olun! Həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır" ("Əl-Maidə",8)

#149 İstifadəçi

İstifadəçi

  Raqib – Seargeant

 • Murid
 • 141 сообщений

Отправлено 14 Февраль 2011 - 05:57

Ədalətli və ələm müctehidə itaət İmamın (ə) göstərişinə əsasən vacibdir. Bu məsələnin sübutunu istəməyin. Buna həvəsim və vaxtım yoxdu. Bu, şiədə ittifaq olunmuş məsələdi.
Əgər bir kəs vilayəti-fəqihin mütləqiyyətini qəbul edirsə və yaxud da müctehidi adil və ələm bilərək, ona itaət edirsə, bu elə İmama (ə) itaətdi. Bunlar elə Ayətullah Xameneyiyə də aiddir-Kim onu bu şərtlər daxilində bilib, beyət (itaət) edirsə, elə İmama (ə) itaət edir. Ola bilsin ki, bir şəxs də elə bir müctehidə təqlid edir ki, vəliyyi-fəqihin mütləqiyyəsini qəbul etmir və onun şəri vəzifəsi öz müctehidinin fətvalarına əməl etməkdi, bununla da o, İmama (ə) itaət etmiş olur.

İnandırım ki, bu cavabını görəndən sonra mənim də nəsə yazmağa həvəsim yox idi. Bu yazdığından ümumi olaraq 3 fikir çıxararaq qeyd edirəm.
1. Ədalətli və ələm müctehidə itaət İmamın (ə) göstərişinə əsasən vacibdir.
2. Əgər bir kəs vilayəti-fəqihin mütləqiyyətini qəbul edirsə və yaxud da müctehidi adil və ələm bilərək, ona itaət edirsə, bu elə İmama (ə) itaətdi.
3. Vəliyyi-fəqihin mütləqiyyəsini qəbul etməyən şəxsin şəri vəzifəsi öz müctehidinin fətvalarına əməl etməkdi, bununla da o, İmama (ə) itaət etmiş olur.

1. Əvvəla, siz müctəhidin ədalətli və ələm olmağını hansı meyarlarla və nəyə əsasən təyin edirsiz?
"İmam Məhdi (ə) Əli ibn Abdullah Quminin "camaat nə üçün özünə imam seçə bilməz?" - sualının cavabında buyurmuşdur: Həmin imam saleh əməl sahibi olacaq, yoxsa pis əməl sahibi? Dedim: Saleh əməl sahibi. Buyurdu: Onu seçənlərin heç biri onun zehnindən nələr keçdiyini bilmədiyi üçün ola bilərmi ki, həmin şəxs pis əməl sahibi çıxsın? Dedim: Bəli. Buyurdu: Səbəb budur". (Nurus-Səqəleyn, c2, səh76, hədis283)
Bu hədisi daha geniş şəkildə oxumuşdum, o variantını tapa bilmədim. Hədisə əsasən, biz kiminsə saleh əməl sahibi, adil, ələm olduğunu zahirdə görə bilərik, qəlbindəkiləri bilmədiyimiz üçün ola bilər ki, batində o şəxs bu cür olmasın. Siz isə kiminsə adil və ələm olub-olmadığını təyin etməyi lap halva eləmisiz.
Müctehidlərə itaət etməyin vacibliyi haqda imam Zamandan (ə) konkret göstəriş varsa, hədisdə gəlirsə, bir zəhmət çək, qeyd elə burda onu. Sən nə hədis gətirə bilərsən ki, o halda hədis Qurana zidd olmuş olar. Nisa 59-da itaət olunacaq kəslər bunlardır: Allah, Rəsulu (s) və Əmr sahibləri (12 imam). Bu gün bu 3 itaət (Allaha, Rəsuluna və dövrün imamı olan Hz Məhdiyə) qüvvədədirsə, 4-cü itaəti (müctəhidlərə) nəyə əsasən İslama daxil edirsiz? Hətta bunu imama olan beyətlə yanaşı tutursuz, bu beyəti (itaəti) imama olunan beyət kimi qəbul edirsiz.
2. Bunu hardan çıxarmısız? Avam camaat üçün halal-haram məsələlərində fəqihlərə (o da hər fəqihə yox, sadalanan xüsusiyyətlərə malik olanlara) müraciət və təqlid haqda olan hədislərdən? Bu hədislər fiqh məsələlərində kiməsə müraciət etməyin imama olan beyəti (itaəti) əvəz etdiyinin sübutudurmu?
3. Siz əmrlə fətvanın fərqini bilirsiz? Dövrün İmamına beyət və itaət etmək əmrdir, nə vaxtdan şəri fətvaya əməl etməklə imama olan beyət təsdiqlənir?

Və bu gün təqlid üçün irəli sürülən şərtlər ki var, hansı ki, deyilir təqliddə bir müctəhidə bağlı qalmaq lazımdır və s. Sual verirəm, qeybəti kubra-da 100 illər boyunca ucqar yerlərdə yaşayan, fəqihlərə əli çatmayan, ancaq şəriətin vacibatını bilən və ona əməl edən avam camaatın oruc-namazı batildir? Çünki onlar siz deyən kimi təqlid etməyiblər və təqliddə bir müctəhidə baqi qalmayıblar, halal-haram məsələlərini öz aralarında, əlləri çatanlardan, az-çox bilənlərdən öyrəniblər.
Müctəhidlərin təqlid üçün qoyduqları "təqliddə bir müctəhidə bağlı qalmağın vacibliyi" şərti, "əks halda təqlid səhvdir, buna görə də oruc-namaz getdi işinin dalıyca" kimi fikirlər müctəhidlərin fətvasından başqa bir şey deyil və islamda sonradan ortaya çıxmış bir fətvadır. Yoxsa bunu da İmam (ə) buyurub?
Heç bir halda, halal-haram məsələlərində fəqihlərə müraciət və ya sizin dediyiniz formada təqlid etmək, İmama olunan beyəti (itaəti) onlara etməyə əsas vermir və onlara olunan beyət İmama olunan beyət sayılmır.


#150 Vey-sal

Vey-sal

  Шиит-джафарит

 • Murid
 • 1 154 сообщений

Отправлено 14 Февраль 2011 - 15:31

Ədalətli və ələm müctehidə itaət İmamın (ə) göstərişinə əsasən vacibdir. Bu məsələnin sübutunu istəməyin. Buna həvəsim və vaxtım yoxdu. Bu, şiədə ittifaq olunmuş məsələdi.
Əgər bir kəs vilayəti-fəqihin mütləqiyyətini qəbul edirsə və yaxud da müctehidi adil və ələm bilərək, ona itaət edirsə, bu elə İmama (ə) itaətdi. Bunlar elə Ayətullah Xameneyiyə də aiddir-Kim onu bu şərtlər daxilində bilib, beyət (itaət) edirsə, elə İmama (ə) itaət edir. Ola bilsin ki, bir şəxs də elə bir müctehidə təqlid edir ki, vəliyyi-fəqihin mütləqiyyəsini qəbul etmir və onun şəri vəzifəsi öz müctehidinin fətvalarına əməl etməkdi, bununla da o, İmama (ə) itaət etmiş olur.

İnandırım ki, bu cavabını görəndən sonra mənim də nəsə yazmağa həvəsim yox idi. Bu yazdığından ümumi olaraq 3 fikir çıxararaq qeyd edirəm.
1. Ədalətli və ələm müctehidə itaət İmamın (ə) göstərişinə əsasən vacibdir.
2. Əgər bir kəs vilayəti-fəqihin mütləqiyyətini qəbul edirsə və yaxud da müctehidi adil və ələm bilərək, ona itaət edirsə, bu elə İmama (ə) itaətdi.
3. Vəliyyi-fəqihin mütləqiyyəsini qəbul etməyən şəxsin şəri vəzifəsi öz müctehidinin fətvalarına əməl etməkdi, bununla da o, İmama (ə) itaət etmiş olur.

1. Əvvəla, siz müctəhidin ədalətli və ələm olmağını hansı meyarlarla və nəyə əsasən təyin edirsiz?
"İmam Məhdi (ə) Əli ibn Abdullah Quminin "camaat nə üçün özünə imam seçə bilməz?" - sualının cavabında buyurmuşdur: Həmin imam saleh əməl sahibi olacaq, yoxsa pis əməl sahibi? Dedim: Saleh əməl sahibi. Buyurdu: Onu seçənlərin heç biri onun zehnindən nələr keçdiyini bilmədiyi üçün ola bilərmi ki, həmin şəxs pis əməl sahibi çıxsın? Dedim: Bəli. Buyurdu: Səbəb budur". (Nurus-Səqəleyn, c2, səh76, hədis283)
Bu hədisi daha geniş şəkildə oxumuşdum, o variantını tapa bilmədim. Hədisə əsasən, biz kiminsə saleh əməl sahibi, adil, ələm olduğunu zahirdə görə bilərik, qəlbindəkiləri bilmədiyimiz üçün ola bilər ki, batində o şəxs bu cür olmasın. Siz isə kiminsə adil və ələm olub-olmadığını təyin etməyi lap halva eləmisiz.
Müctehidlərə itaət etməyin vacibliyi haqda imam Zamandan (ə) konkret göstəriş varsa, hədisdə gəlirsə, bir zəhmət çək, qeyd elə burda onu. Sən nə hədis gətirə bilərsən ki, o halda hədis Qurana zidd olmuş olar. Nisa 59-da itaət olunacaq kəslər bunlardır: Allah, Rəsulu (s) və Əmr sahibləri (12 imam). Bu gün bu 3 itaət (Allaha, Rəsuluna və dövrün imamı olan Hz Məhdiyə) qüvvədədirsə, 4-cü itaəti (müctəhidlərə) nəyə əsasən İslama daxil edirsiz? Hətta bunu imama olan beyətlə yanaşı tutursuz, bu beyəti (itaəti) imama olunan beyət kimi qəbul edirsiz.
2. Bunu hardan çıxarmısız? Avam camaat üçün halal-haram məsələlərində fəqihlərə (o da hər fəqihə yox, sadalanan xüsusiyyətlərə malik olanlara) müraciət və təqlid haqda olan hədislərdən? Bu hədislər fiqh məsələlərində kiməsə müraciət etməyin imama olan beyəti (itaəti) əvəz etdiyinin sübutudurmu?
3. Siz əmrlə fətvanın fərqini bilirsiz? Dövrün İmamına beyət və itaət etmək əmrdir, nə vaxtdan şəri fətvaya əməl etməklə imama olan beyət təsdiqlənir?

Və bu gün təqlid üçün irəli sürülən şərtlər ki var, hansı ki, deyilir təqliddə bir müctəhidə bağlı qalmaq lazımdır və s. Sual verirəm, qeybəti kubra-da 100 illər boyunca ucqar yerlərdə yaşayan, fəqihlərə əli çatmayan, ancaq şəriətin vacibatını bilən və ona əməl edən avam camaatın oruc-namazı batildir? Çünki onlar siz deyən kimi təqlid etməyiblər və təqliddə bir müctəhidə baqi qalmayıblar, halal-haram məsələlərini öz aralarında, əlləri çatanlardan, az-çox bilənlərdən öyrəniblər.
Müctəhidlərin təqlid üçün qoyduqları "təqliddə bir müctəhidə bağlı qalmağın vacibliyi" şərti, "əks halda təqlid səhvdir, buna görə də oruc-namaz getdi işinin dalıyca" kimi fikirlər müctəhidlərin fətvasından başqa bir şey deyil və islamda sonradan ortaya çıxmış bir fətvadır. Yoxsa bunu da İmam (ə) buyurub?
Heç bir halda, halal-haram məsələlərində fəqihlərə müraciət və ya sizin dediyiniz formada təqlid etmək, İmama olunan beyəti (itaəti) onlara etməyə əsas vermir və onlara olunan beyət İmama olunan beyət sayılmır.


İstifadəci madam ki, siz bu cür məntiqlə yazırsız. İcazə verin mən də sadə məntiqlə (dinin əsasları, əqidədə və mistika ilə yanaşı) cavablayım.

1. İmam sahibi Zaman (ə.s.) hələ zühür etməyib, gizlıdır. Bu müddətə onun davamçılarının (həqiqi əhli-beyt məktəbinin davamçılarının) ilk növbədə mügtəhidlərin funksiyası İmama (ə.s.) beyət edənlərin islami tələblərini və ehtriyaglarını təmin etməkdir. Və, mügtəhidlər bu vəzifənin öhdəsindən gəlırlər. Bütün digər məsələlər bunun texnika və metodologiyasıdır. Bu sənlık mənlik deüyil. Allaha şükür olsun ki, biz onları bu gün göruruk. Cünki İslamda təqiyyə (təkiyyə) də var.
2. Bütün dünyada istər şərq istərsə də qərbdə insanların, xalqların taleyi, bağlı qapılar arxasında həll olunur. Biz müğtəhidləri (islam cəmiyyətini və müsəlmanları idarə edən) görürük. Göstər mənə bir massonu, ya da bir rus cekistini. Sabah ya özün yox olazrsan ya da o masson. Deməlı şiyə müsəlmanları cəmiyyəti daha demokratik və ədalətli cəmiyətdir.
3. İslam dinində "günahşünaslıq" var. Namaz qılıb, oruc tutan bəndələrin ibadətini Allah-Talla qəbul edir, İmam və mügtəhidlər yox. Onlar bizləri bu dünyada idarə edirlər, imamət əsasında. Yox əgər mən, qəsdən özümü ağıllı sayıb imaməti, mügtəhidi saymıramsa və batil işlərə yol verib günaha batıramsa bu başqa mövzudur. İslamda zorakarlıq, zillət yoxdur. Bu Allahlılıq dinidir.
Maraqlandırmır şeytanlıq edənlər də coxdur. Bu dünyada, bu cəmiyətdə problem deyil.
Bilirsən mənim nənələrim sovet ateist ölkəsində, müctəhidsiz ibadət etdilər. Amma müğtəhid olsaydı bilmədiklərini soruşardılar, təbii.
4.

Heç bir halda, halal-haram məsələlərində fəqihlərə müraciət və ya sizin dediyiniz formada təqlid etmək, İmama olunan beyəti (itaəti) onlara etməyə əsas vermir və onlara olunan beyət İmama olunan beyət sayılmır.

İnsana itaət, bunu yazanlar edir. Biz möminlər məbudumuzu tanıyırıq.
Əsas verən, sayıb-saymayan siz deyilsiz. Hər-halda dünyavi ölkələrin massonları da deyil.
Tək Allahdır və onun müsəlmanlarını açıq-şəffaf şəkildə saf islam qaydaları ilə idarə edən imamətdir. Başda İmam Zaman (ə.s.) ağa.
İlahi, sən onun zühür gününü yaxınlaşdır!

İman qəlb ilə tanımaq (etiqad bəsləyərək inanmaq), dil ilə iqrar etmək və (əl, ayaq, göz, qulaq, dil və bu kimi) üzvlərlə əməl etməkdir. "İmam Əli əleyhis-salam. Nəhcül-Bəlağə"

http://quran.az/17/15[/b][/font][/size][/color]
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

Рейтинг@Mail.ru