Перейти к содержимому


Elmeddin

Регистрация: 05 окт 2009
Offline Активность: 13 сен 2020 17:34

#103106 Hz. Həsən A.s-In Raşidi Xəlifələrin Sünnəsini Və Xilafətin Şura Ilə Olduğuna...

Написано Elmeddin 26 Сентябрь 2015 - 10:45

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

 

özlərini dəlil və burhan əhli, hədis və sənəd əhli zənn edən nasibilər bu günlərdə yeni bir şübhə ortaya atıblar. iddia edirlər ki, güya imam Həsən a.s xilafəti Muaviyəyə verərkən 2 şərt qoyub:

 

1. Muaviyə Allahın Kitabı, Rəsulullah s.a.a-in sünnəti və raşidi xəlifələrin siyəri ilə əməl edəcək.
2. Muaviyə özündən sonra heç kimi xəlifə təyin etməyəcək və bu iş müsəlmanların şurasına həvalə ediləcək.

 

və nasibilər bu iddialarına da güya şiə kitablarından dəlil gətirirlər. həmin axmaq nasibilərdən birisi yazır:

 

 

Şiələrin kitablarından...

İmam Həsən (r.a) Müaviyyə ilə bağladığı sazişdə bu şərtləri irəli sürür: "İnsanları Quran,Sünnə və Raşidi Xəlifələrin sünnəsi ilə idarə edəcəksən...."

Məclisi, "Biharul Ənvar", c.44, səh 64

 

cavab: Əllamə Məclisi r.a həmin səhifədən öncəki səhifədə bu rəvayəti nəql etməyə başlayarkən deyir:


13 - كشف الغمة:
13- "Kəşful Ğummə" kitabından

 

yəni rəhmətlik Məclisi bu rəvayəti "Kəşful Ğummə" adlı kitabdan götürüb. ona görə də baxırıq əsas mənbəyə yəni "Kəşful Ğummə" kitabına. İrbili r.a "Kəşful Ğummə" kitabında deyir:


التاسع في كلامه عليه السلام ومواعظه وما يجرى معها
doqquzuncu fəsil: onun (imam Həsən a.s-ın) kəlamı və onunla (Muaviyə ilə) baş verənlər haqqında


نقل الحافظ أبو نعيم في حليته
Hafiz Əbu Nueym "Hiylə"kitabında belə nəql edib:


İrbili r.a, "Kəşful Ğummə", 2/191

 

sonra İrbili r.a Hafiz Əbu Nueymin kitabından bir hədis nəql edir və nəhayət səhifə 191-də həmən bu rəvayəti gətirir:


من كلامه عليه السلام ما كتبه في كتاب الصلح الذي استقر بينه وبين معاوية حيث رأى حقن الدماء وإطفاء الفتنة وهو بسم الله الرحمان الرحيم هذا ما صالح عليه الحسن بن على بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على ان يعمل فيهم بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين
və onun (imam Həsən a.s-ın) Muaviyə ilə arasında olan sülh məktublarındandır: Bismillahir rəhmanir rəhim Həsən b. Əli ilə Muaviyə b. Əbu Sufyanın bağladığı sülh müqaviləsi budur: Muaviyə Allahın kitabı, Rəsulullah s.a.a-in sünnəsi və raşid xəlifələrin siyərinə uyğun hərəkət edəcəyi şərti ilə Həsən b. Əli a.s müsəlmanların vəliyi əmirliyini ona təslim edir. Muaviyə özündən sonra xəlifə təyin etməməli və xəlifəlik işi müsəlmanlar arasındaki şuraya həvalə edilməlidir.


İrbili r.a, "Kəşful Ğummə", 2/191

 

deməli rəvayət hafiz Əbu Nueymin "Hiylə" adlı kitabındandır. bəs hafiz Əbu Nueym kimdir? nasibi + sufi olan birisi. haqqında məlumat üçün linkə baxa bilərsiniz: http://www.imanveisl...imleri/0874.htm

 

nəticə olaraq əldə etdik ki, bu rəvayət nasibi mənbəsi olan Əbu Nueymin "Hiylə" kitabındandır --> şiə alimi İrbili r.a "Kəşful Ğumə" kitabını yazarkən bunu ondan nəql etmişdir --> Əllamə Məclisi r.a isə İrbili r.a-ın kitabı vasitəsi ilə bunu nəql etmişdir. yəni rəvayət nasibi mənbəlidir və bizə qarşı hüccət deyildir.
#102855 Abu Zeyd

Написано Elmeddin 02 Май 2015 - 14:48

cavab: http://313news.net/forum/index.php?/topic/6126/
  • l-nur это нравится


#102854 "Əmmarı zalim bir tayfa öldürəcəkdir" hədisi haqqında Abu Zındığın şü...

Написано Elmeddin 02 Май 2015 - 14:47

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

Rəsulullah s.a.a-in Hz. Əmmar r.a-a xitabən "ey Əmmar! səni azğın bir tayfa öldürəcəkdir" buyurması həm müsəlmanların (şiələrin) və həm də nasibilərin mənbələrində sabit olan, üzərində şəkk olmayan bir hədisdir. və bu yaxınlarda 313news.net youtube kalanında bu hədis haqqında sıradan bir müsəlman (şiə) ilə nasibilərin alimlərindən olan Şeyx Əbdüləziz al-i şeyx arasındaki münazirə və münazirədə nasibi alimin aciz qalması yayınlanmışdı. bu vəziyyəti görən nasibilərdən birisi yəni yalan, iftira və ordan-burdan kopyalamaq xüsusiyyətləri ilə hamının yaxşı tanıdığı Abu Zındıq ən-nasibi öz şeyxini müdafiə etmək üçün bir "dərs" hazırlamışdır. hər zaman olduğu kimi bu "dərs"ində də Abu Zındıq boş və mənasız sözlərə, bol-bol "haqq bizik", "onlar peyğəmbərin əhli beytini söyürlər" və s. kimi iddialarla "dərs"i bir xeyli uzatmışdır. lakin biz bu nasibinin boş-boş sayıqlamalarına deyil sırf hədis haqqında danışacağıq. deməli nasibinin dərsi ümumi olaraq 3 yönlüdür:

1. "Əmmarı zalim tayfa öldürəcək" hədisini təvil etməyə çalışıb.
2. Hucurat surəsi 9 və 10-cu ayələr və buna əsasən imam Əli a.s ilə döyüşənlərin kafir olmayacağını isbata çalışıb.
3. Muaviyə l.a haqqında islami (şiə) mənbələrindən mədh hədisləri gətirməyə çalışıb.

amma "Əmmarı zalım tayfa öldürəcəkdir" hədisinə gəlincə, Abu Zındıq ən-nasibi bu hədis haqqında deyir: "bunu deyə bilərəm ki, bəli bu hədis səhihdir. bayaq qeyd etdiyim ki, Buxari və Müslüm ittifaqla rəvayət edib. və lakin bu hədisdə Şam əhlinin, Muaviyənin, onun ordusunun kafir olmalarına dair heç bir dəlil yoxdur. hədisin ifadə etdiyi məna bundan ibarətdir ki, Əmmarı öldürən dəstə baği dəstə olacaq yəni zalim və haqsız dəstə."

Abu Zındıq ən-nasibinin hədis haqqındaki açıqlaması sadəcə budur. yəni qısaca olaraq deyir ki, hədisdə Əmmar r.a-ı öldürənlərin (Muaviyə və ordusunun) kafir olduğu yox azğın olduğu deyilmişdir. bizim buna cavabımız budur ki, əvvla küfrün özü də elə azğınlıq və zülmdür. ona görə də bir tayfa haqqında "azğın tayfa", "zalim tayfa" deyilməyi hələ o tayfanın kafir olmadığı demək deyildir. Allah azzə və cəllə buyurur:


وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ
O zaman Biz Musaya (vəhy üçün) qırx gecəlik vədə verdik. Sonra siz onun ardından buzovu özünüzə məbud qəbul edərək zalım oldunuz.

Bəqərə surəsi 251-ci ayə


görüldüyü kimi bu ayədə Allah azzə və cəllə Musa a.s-ın dağa çıxmağından sonra buzova ibadət edənləri yəni müşrikləri zalimlər adlandırır. və Quranda kafirlərin zalim olmağı haqqında bunun kimi onlarca ayə var. yəni birisi və ya bir tayfa haqqında zalim sözü işlədildiyi zaman burada zalim ilə qəsd edilənin nə olduğunu bilmək üçün əlavə qərinəyə ehtiyyac vardır. mümkündür ki, zalim (yuxarıdaki ayədə olduğu kimi) küfür mənasında işlədilsin və mümkündür ki, zalim küfür mənasında yox müsəlman olub həddi aşanlar üçün işlədilsin. və Nəbi s.a.a-in Əmmar r.a-ı öldürənlər (Muaviyə və ordusu) haqqında zalim deməyi sırf zalim sözü ilə nəyin qəsd edildiyini anlamağa imkan vermir. görəsən burada zalim sözündən məqsəd küfürdür yoxsa müsəlman olub həddi aşmaq? maraqlıdır ki, Abu Zındıq ən-nasibi nəyə əsasən hədisdəki zalim sözünü müsəlman olub həddi aşan mənasında qəbul edir? bir haldaki onun zalim sözünü müsəlman olub həddi aşan olaraq qəbul etməyi hədisin davamına ziddir. çünkü hədisin davamında Nəbi s.a.a buyurur:

وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ
Vah Əmmar, onu zalim bir tayfa öldürəcəkdir. o (Əmmar) onları cənnətə və onlar (Əmmarı öldürənlər) isə onu (Əmmarı) cəhənnəmə dəvət edəcəklər.

Buxari, "əs-Səhih", 1/161, Namaz kitabı, bab 63, hədis 447


və biz Nəbi s.a.a-in hədisin davamında buyurduğu "onlar (Əmmarı öldürənlər) isə onu (Əmmarı) cəhənnəmə dəvət edəcəklər." sözünə əsasən əvvəldə işlətdiyi "zalim dəstə"-dən məqsədin kafir dəstə olduğunu anlayırıq. çünkü həddi aşsa belə müsəlman olan bir tayfanın cəhənnəmə dəvət etməyi muhaldır və cəhənnəmə dəvət etmək kafirlərə məxsusdur.

amma Hucurat surəsi 9 və 10-cu ayələri dəlil gətirməyinə gəlincə, o bu barədə deyir: "siz təsəvvür edə bilmirsiniz ki, bir qövm Əli ilə hərb edə və lakin o qövm mömin və müsəlman ola, siz bunu təsəvvür edə bilmirsiniz. niyə? çünkü sizin əqidənizə görə Əli ilə savaşmaq Peyğəmbər ilə savaşmaqdan da betərdir və ya peyğəmbərlər ilə. çünkü sizin əqidənizə, batil və gülünc əqidənizə əsasən Əli digər peyğəmbərlərdən əfzəldir. və bu səbəbdən siz Əli ilə hərb edəni kafir görürsünüz. və lakin buna dəlil nədir? Heç bir şey! əksinə Quran və Sünnə, həmçinin elə Əhli Beytdən nəql olunan rəvayətlər sizin bu ədiqənizə bir başa ziddir. siz bu hədisi dəlil gətirərək irəli sürürsünüz ki, Muaviyə və Şam əhli kafir olmuşdur. və lakin Quran bunu demir, Quran bunun əksini deyir. Allah azzə və cəllə Hucurat surəsi 9-cu və 10-cu ayədə buyurur ki: "Əgər möminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barışdırın." (Hucurat surəsi 9-cu ayə) Allah Təala bir biriləri ilə hərb edən, savaşan, bir-birilərinin üzərinə qılınc qaldıran, bir-birilərini öldürən hər iki dəstəni də iman vəsfi ilə vəfsləndirir və buyurur ki, möminlərdən iki dəstə."

bu ayəyə əsaslanaraq imam Əli a.s ilə döyüşən kəslərin kafir olmayacağını Abu Zındıq öncədə nasibilərin bəzi axmaqları dilə gətirmişdirlər. məsələn, ibni Teymiyyə Əllamə Hilli r.a-a yazdığı (və Əllamə Hilli r.a-ın əgər anlayacaqsa cavab verərəm dediyi) rəddiyədə bununla dəlil gətirməyə çalışmışdır. lakin, Quran elə bir kitabdır ki, onun təfsiri-təvili və bu təfsir-təvil əsasında hökm çıxarmaq ancaq elmdə dərinləşənlərə məxsusdur daha ibni Teymiyyə və ya Abu Zındıq kimi axmaqlara deyil, bax: Quranın təfsiri

onların bu ayə ilə dəlil gətirməyinə cavab olaraq deyirik ki, biz zatən bir-biri ilə döyüşən 2 dəstənin müsəlman ola bilməyəcəyini demirik. lakin bizim dediyimiz budur ki, Allah azzə və cəllənin təyin etdiyi hüccət ilə vuruşan müsəlman ola bilməz. yəni, məsələn deyək ki, aralarında Allah azzə və cəllə tərəfindən bir hüccət təyin edilməmiş 2 müsəlman dəstə var: A adlı müsəlman dəstə ilə B adlı müsəlman dəstə. bu dəstələr bir-biri ilə hər hansı bir məsələdə ixtilaf edib və iş döyüş meydanına qədər gəlib çatıb. bu muhal deyildir lakin, ortada Allah azzə və cələnin təyin etdiyi, itaətini fərz qıldığı bir hüccət (nəbi, rəsul və ya imam) varsa və bu hüccətin əmrindəki orduya qarşı kimsə ordu toplayır, döyüşə gəlirsə bu halda qarşı tərəf kafirdir və qarşı tərəf artıq Allah azzə və cəllənin Hucurat surəsi 9-cu ayədə buyurduğu kimi mömin bir dəstə deyildir. çünkü müsəlmançılıq və möminliyin şərtlərindən birisi də Allah azzə və cəllənin təyin etdiyi hüccətə itaət etməkdir. və bu məsələdə də imam Əli a.s-ın peyğəmbərlər a.s-dan üstün və ya aşağı olmağının heç bir fərqi yoxdur. imam olsun, nəbi və ya rəsul yaxudda bu məqamların heç birisində olmayan birisi, əgər Allah azzə və cəllə itaəti fərz edibsə bu halda onunla döyüşmək küfürdür. eyni ilə Hz. Talut a.s kimi. Hz. Talut a.s nə bir nəbi və nə də bir rəsul deyildi amma Allah azzə və cəllə onu müsəlmanlara əmr sahibi təyin etmişdi (bax: Bəqərə surəsi 247-ci ayə). indi maraqlıdır, görəsən Abu Zındıq və digər nasibilər Hz. Talut a.s və ordusunu 1 mömin dəstə və ona qarşı döyüşənləri də 1 mömin dəstəmi sayır? imam Əli a.s və ona qarşı döyüşənlərin də durumu budur. çünkü imam Əli a.s Allah azzə və cəllənin itaətini fərz qıldığı imamdır və ona qarşı çıxanlar isə eyni ilə Hz. Talut a.s-a qarşı çıxanlar kimi.

yuxarıda dediklərimiz ümumi bir qanun idi. o qanun qısaca olaraq bundan ibarətdir ki, Allah azzə və cəllənin təyin etdiyi bir hüccət (nəbi, rəsul, imam) vuruşan kafirdir və onlarla vuruşanlar Hucurat surəsi 9-cu ayədə deyilən 2 mömin dəstədən deyildirlər. lakin, buna əlavə olaraq imam Əli a.s ilə döyüşənlərin kafir olması haqqında xüsusi dəlillər də vardır. məsələn, Nəbi s.a.a buyurmuşdur:


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم
Rəsulullah s.a.a Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyinə xitabən buyurdu: "mən sizinlə hərb edən kəslər ilə hərb edərəm və sizinlə sülh edən kəslər ilə sülh edərəm."

mənbələr: https://velayet.word...vasirim-hadisi/


maraqlıdır, görəsən Abu Zındıq və digər nasibilər Nəbi s.a.a-in sözünün haqq olmağında şübhə edirlər yoxsa Nəbi s.a.a ilə hərb edənlərin kafir olmağında? bundan başqa, mütəvatirliyi hamıya bəlli olan Qədiri Xum hədisində Nəbi s.a.a buyurmuşdur:

للهم وال من والاه، وعاد من عاداه
Allahım! ona dost olana dost və düşmən olana düşmən ol.

mənbə: https://velayet.word...iri-hum-hadisi/


Allah azzə və cəllənin düşməni olan kəs müsəlmandır ya kafir? bütün bu dəlillərdən sonra kim və necə deyə bilər ki, imam Əli a.s ilə döyüşənlər müsəlmandır?

amma, Muaviyə və ümumən imamlar a.s ilə döyüşənlərin halı haqqında İslami (şiə) mənbələrindən gətirdiyi dəlillərə gəlincə, buna cavab olaraq deyirik ki, bu dəlillərin hamısı elə ərəb forumlarında ilk ortaya atıldığı günlərdən cavablanmışdır. odur ki, Abu Zındıq bu kimi dəlilləri axtarmaq ilə vaxtını israf etməsin. indi biz o dəlillərin cavablarının yer aldığı linkləri bir-bir paylaşırıq:

1. imam Əli a.s ilə döyüşənlər haqqındaki "onlar bizim qardaşımızdır" hədisinə cavab:
https://velayet.word...ile-savasanlar/

2. imam Əli a.s Şam əhlinin söyülməyini və lənətlənməyini qadağan edibmi?
https://velayet.word...arin-sovulmesi/

3. imam Hüseyin a.s-ın Muaviyə l.a-a rəhmət oxumağı şübhəsinə cavab:
https://velayet.word...-okuma-suphesi/

  • l-nur это нравится


#102834 yeni bloq: Azərbaycan tarixi

Написано Elmeddin 07 Апрель 2015 - 23:31

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

dəyərli forum əhli, vətənimizin tarixi haqqında araşdırmalar nəticəsində əldə etdiyim məlumatları topladığım bir bloq yaratdım. və düşünürəm ki, inşaAllah vətənimizin tarixi haqqında dəlillərlə məlumat axtaranların işinə yarayacaq bir bloq olacaqdır. vətənə və millətə xeyirli olmağı ümidi ilə.

bloqun linki: https://tarixiarasdirmalar.wordpress.com/#102811 Ali barədə hedis

Написано Elmeddin 23 Март 2015 - 14:13

əvvəlcə hədisin doğru-düzgün tərcüməsini yazaq, sonra görək nə məna verir:

وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار(3) وأنا الفاروق الاكبر وأنا صاحب العصا والميسم ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما أقروا به لمحمد صلى الله عليه وآله ولقد حملت على مثل حمولته(4) وهي حمولة الرب وإن رسول الله صلى الله عليه وآله يدعى فيكسى، وادعى فأكسى ويستنطق واستنطق فأنطق على حد منطقه، ولقد اعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي علمت المنايا والبلايا، والانساب وفصل الخطاب(1)، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني، ابشر باذن الله واؤدي عنه، كل ذلك من الله مكنني فيه بعلمه
Möminlərim Əmiri (imam Əli a.s) tez-tez belə deyərdi: "mən Allah tərəfindən cənnət və cəhənnəmi təqsim edənəm. mən böyük faruqam. mən əsa və damğa sahibiyəm. bütün mələklər, Ruhul Quddus və rəsullar Muhəmməd s.a.a-i iqrar etdikləri kimi məni də iqrar ediblər. mən də onun kimi bir yük ilə yüklənmişəm. Bu Allahın təyin etdiyi bir yükdür. Rəsulullah s.a.a qiyamət günü çağırılar və geyindirilər. mən də çağırılar və geyindirilərəm. Ona sual verilər və danışmağı istənilər. mənə də sual verilər və danışmağım istənilər. mən də onun s.a.a dediyimi kimi deyərəm. mənə elə xüsusiyyətlər verilib ki, məndən əvvəl heç kimə verilməyib. mən ölümləri, müsibətləri, nəslləri və Fəslul Xitabı bilirəm. əvvəlkilər gözümdən qaçmadı və mənim yanımda olmayanlar da mənim üçün qeyb sayılmazlar. Allahın izni ilə müjdə verirəm, bütün bunlar Allahdandır və O bilməyimi mümkün etdi.»

Kuleyni r.a, "əl-Kafi", 1/197, Hüccət kitabı, bab 14, hədis 1


indi təkrar soruşuram: burada küfür nədir?


#102809 Ali barədə hedis

Написано Elmeddin 23 Март 2015 - 13:30

Görmürsünüz içi küfr ilə doludur? Şiələr uydurublar da bu hədisi.

xahiş edirəm ki, tam və dəqiq şəkildə küfür olan hissəni qeyd elə.
  • N_ن_N это нравится


#102799 Seyyid Mürtəza r.a-ın "əş-Şafii" kitabından Əbu Bəkr və Ömər haqqında...

Написано Elmeddin 20 Март 2015 - 18:48

təəssüf ki, bu mənasızca söhbətə cavab vermək üçün tərcümə elədiyim 4-5 səhifə kifayət etməyib. belə ki, qarşı tərəf hələ məsələnin nə yerdə olduğunu anlamır və yazır:

Elməddinin isə paylaşdığım hədislərə izahat verməsinə gəlincə isə o hələ başqa mövzudur...mənim bir hədis tərcüməmi çıxmaq şərti ilə (o hədisi etiraf edirəm düzgün tərcümə etməmişəm amma bu əsas deyil əsas olan mənadır)...heç bir ricalı qoymadı ortaya...ancaq filan hədis zəifdir, (ricalı göstərmədi) dedi çıxdı getdi...narahat olma o hədislərə yenidən qayıdacam özüdə Elməddinin izahatı ilə...


cavab: ay Iqnat-arabi Arabi qardaş, Allah sənin ölənlərinə rəhmət etsin. sən hələ o "əş-Şafii" kitabındaki "hədis"lər məsələsini başa düşmədin ki, gəlib bir "heç bir ricalı qoymadı ortaya...ancaq filan hədis zəifdir, (ricalı göstərmədi) dedi çıxdı getdi." deyirsən? ay qardaş, mənim sözüm buradadır: http://313news.net/forum/index.php?/topic/6104/

və mən orda heç bir yerdə deməmişəm ki, bu rəvayətlər zəifdir və s. əksinə mən demişəm ki, o rəvayətlər şiə kitablarında yoxdur yəni bizim nəzərimizdə uydurmadır. ancaq bu uydurmaların "əş-Şafii" kitabında olmağına gəlincə, bunun səbəbi budur ki, Qadı Abdulcəbbar adlı mötəzili (sünnü) alim şiənin imamət əqidəsini tənqid etdiyi bir kitab yazıb. kitabın adı "əl-Muğni"dir. və həmən bu "əl-Muğni" kitabında sənin "şiə hədisləri" deyib gətirdiyin sünnü hədislərini gətirib. bizim alimimiz Seyyid Murtəza r.a da onun "əl-Muğni" kitabına cavab vermək üçün kitab yazıb. kitabın adı da "əş-Şafi fil-imamə"dir. və Seyyid r.a həmən bu kitabında Qadı Abdulcəbbarın sözlərini sitat gətirib sonra cavablayıb.

başa salmaq üçün misal verirəm: deyək ki, sən (İqnat) bir kitab yazırsan ki, Əbu Bəkir ilə Ömərin fəzilətini isbat edəsən. və bu kitabında öz mənbələrinizdən hədislər qeyd edirsən. mən (Elməddin) də bir kitab yazıram və öz kitabımda sənin öz (sünnü) mənbələrindən gətirdiyin rəvayətləri sitat gətirirəm, sonra isə cavablayıram. indi mən sənin kitabında öz mənbələrinizdən gətirdiyin rəvayətləri cavablamaq üçün sitat gətirmişəmsə bu deməkdir ki, mən o rəvayətləri nəql etmişəm? və ya bu o deməkdir ki, sizin mənbələrdə olan bu rəvayətlər bizim mənbələrdə də var?

daha da sadələşdirmək üçün ibni Teymiyyədən misal verirəm. ibni Teymiyyə deyir:


قال الرافضي في ( ك ) ص 172 ( م ) : " العاشر : ما رواه الجمهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إني تارك فيكم ما إن ك : فيكم الثقلين ما إن . تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ولن يفترقا ك : يتفرقا حتى يرد علي الحوض ، وقال : أهل بيتي ك : وقال صلى الله عليه وسلم وآله : مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ، وهذا يدل على وجوب التمسك بقول أهل بيته م : أهل البيت ، وعلي سيدهم ، ك : وسيدهم علي عليه السلام ، فيكون واجب الطاعة على الكل ، فيكون هو الإمام " ك : فيكون هو الإمام دون غيره من الصحابة
rafizi (Əllamə Hilli) "Kəramə" kitabında səhifə 172-də deyir: cumhur Nəbi s.a.a-in sözlərindən bunu rəvayət etmişdirlər: "mən sizə 2 əmanət qoyuram ki, onlara sarıldıqca azmazsınız: Allahın kitabı və İtrətim Əhli Beytim. bu ikisi hovuza qədər bir-birindən ayrılmaz." və Nəbi s.a.a demişdir: "sizin aranızda Əhli Beytimin misalı Nuhun gəmisi kimidir. kim ona minərsə nicat tapar və kim ona üz çevirsə qərq olar." və bu (hədislsər) Əhli Beyt a.s-ın sözlərinə yapışmağın vaicbliyinə dəlildir.....

والجواب من وجوه :
buna bir neçə yöndən cavab verilir:

أحدها : أن لفظ الحديث الذي في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم :
əvvlincisi: hədisin "Səhihi Müslüm"də Zeyd b. Ərqamdan gələn ləfzi belədir:.....

ibni Teymiyyə, "Minhac əs-Sünnə (əl-Əməviyyə)", 7/395


indi ay İqnat qardaş, ibni Teymiyyə Əllamə Hilli r.a-ın sözünü sitat gətiribsə bu o deməkdir ki, ibni Teymiyyə bu hədisləri nəql edib? ya qəbul edib? bax ibni Teymiyyə necə Əllamə r.a-ın sözünü cavab vermək məqsədi ilə sitat gətirirsə, Seyyid Murtəza r.a da Qadı Abdulcəbbarın sözünü cavablamaq üçün sitat gətirir.


#102623 Seyyid Mürtəza r.a-ın "əş-Şafii" kitabından Əbu Bəkr və Ömər haqqında...

Написано Elmeddin 04 Март 2015 - 20:20

Elmeddin bu hedisler Alinin faziletini bildirir, amma 12 imamlığa delalet etmir axı.

xahiş edirəm ki, mövzuya diqqət edin. mövzu 12 imam əqidəsi deyil, mövzu budur ki, bir sünnü dəlil gətirib ki, güya şiə alimi Seyyid Murtəza r.a-ın "əş-Şafii" kitabında Əbu Bəkir və Ömərin fəziləti haqqında hədislər var. mən də bu iddiaya cavab vermək üçün yazmışam.


#102617 Seyyid Mürtəza r.a-ın "əş-Şafii" kitabından Əbu Bəkr və Ömər haqqında...

Написано Elmeddin 04 Март 2015 - 16:39

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

çoxdandır ki, ərəb nasibilərinin forumlarında Əbu Bəkir və Ömərin "fəziləti" haqqında şiə kitablarından "dəlillər" paylaşılır. əslində isə bu paylaşımlar hər zamanki kimi nasibilərin kəsib-doğrama əməliyyatından başqa bir şey deyil. bu gün face-də bəzilərinin bu "dəlillər"i bizim dilə tərcümə edib paylaşdığını, qardaşlarını sevindirdiyini gördüm. ona görə də bu dəlillərə cavab yazmağın lazım olduğunu düşünərək bu yazını hazırladım. nasibilərin iddiasını aşağıdaki şəkildə görə bilərsiniz.


iqnat.jpg

iddiaya cavab verməyə dəlil gətirilən Şiə kitabı haqqında məlumat verməklə başlamaq istəyirəm. deməli bu kitab Seyyid Murtəza r.a-ın yazdığı kitabdır. kitabın tam adı belədir: "əş-Şafii fil imamə"

Seyyid Murtəza r.a bu kitabı Mötəzilə alimi Qadı Abdulcəbbarın "əl-Muğni" kitabına rəddiyə olaraq yazmışdır. çünkü Qadı Abdulcəbbar "əl-Muğni" kitabında şiənin imamət etiqadını, imamətin nass ilə olmağını və s. tənqid etmişdir. Əbu Bəkirin, Ömərin fəziləti və s. kimi mövzuları isbat etməyə çalışmışdır. buna görə də Seyyid Murtəza "əş-Şafii fil imamə" kitabı ilə ona rədiyyə vermişdir. Qadı Abdulcəbbarın "əl-Muğni" kitabı və ona verilən rəddiyələr hqqında bu linkdən məlumat ala bilərsiniz: http://www.tdvia.org...php?idno=300384

bax həmin sizin "dəlil" gətirdiyiniz bu rəvayətləri də Qadı Abdulcəbbar (mötəzili-sünnü) özünün "əl-Muğni" kitabında qeyd edib. Seyyid Murtəza r.a da onun dəlil gətirdiyi bu rəvayətləri özünün "əş-Şafii"kitabında cavab vermək məqsədi ilə gətirir. yəni elə bil ki, mən bu gün imamət haqqında kitab yazıram və sünnü mənbələrdə olan bu rəvayətləri öz kitabımda cavab vermək, tənqid etmək üçün gətirirəm. dediyimizi isbat etmək üçün Seyyid r.a-ın kitabından həmin səhifənin tərcüməsini veririk. Seyyid r.a deyir:


قال صاحب الكتاب: (دليل لهم آخر، وربما تعلقوا بأخبارهم
يدعونها في هذا الباب منها ما طريقه الآحاد، ومنها ما لا يمكن إثباته على شرط الآحاد أيضا، نحو ما يدعون من أنه صلى الله عليه وآله تقدم إلى الصحابة بأن يسلموا على علي بإمارة المؤمنين ونحو ما يروون من قوله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام (إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين) وقوله لعلي عليه السلام: (هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي) وإنه قال (إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة) إلى غير ذلك مما يتعلقون به في الإمامة أو في أنه الأفضل أو في باب العصمة
kitabın sahibi (Qadı Abdulcəbbar) dedi: onların (şiələrin) başqa bir dəlili də bu məsələdə aha təriq (tək yol) ilə gələn hədisləridir. hansı ki, o hədislərdən bəzisi üçün heç ahad hədis üçün şərt olan şeylərdə sabit olmamışdır. məsələn bu hədislərdən birisi budur ki, güya Nəbi s.a.a səhabələrə Əliyə "öminlərim əmiri" deyə salam vermələrini əmr edib. həmçinin rəvayət edirlər ki, Nəbi s.a.a Əli haqqında deyib: "Əli müsəlmanların seyyidi və muttəqilərin imamıdır." və həmçinin Nəbi s.a.a Əli haqqında deyib: "Əli məndən sonra bütün möminlərin vəlisidir." həmçinin Nəbi s.a.a deyib: "Əli məndəndir və mən də ondanam, o məndən sonra bütün möminlərin vəlisidir." bunun kimi imamət, Əlinin üstünlüyü və ya məsumluq haqqında bənzər hədislər.

ثم قال: (وقد بين شيخنا أبو علي أن هذه الأخبار لم تثبت من وجه يوجب العلم فلا يصح الاعتماد عليها في إثبات النص، وبين أن ادعاءهم فيها أو في بعضها أنها ثابتة بالتواتر لا يصح لأن للتواتر شرائط ليست حاصلة فيها [ أو في بعضها أنها ثابتة فيه ] (1) ولا يمكنهم إثبات ذلك بأن يقولوا: إن الشيعة قد طبقت البلاد عصرا بعد عصر، وحالا بعد حال فروايتها تجب أن تبلغ حد التوتر، لأن الخبر لا يصير داخلا في جملة التواتر بهذه الطريقة دون أن يبين حصول النقل فيه على شرط التواتر) قال:
sonra (Qadı Abdulcəbbar) dedi: şeyximiz Əbu Əli bəyan edib ki, bu hədislər elm hasil edən cəhətdən isbat edilməmişdir. və (imamət haqqında) nassın isbat edilməyində bu hədislərə etimad etmək düzgün deyil. və bəyan edib ki, onların (şiələrin) bu hədislər üçün və ya hədislərdən bəziləri üçün təvatürün sabit olduğunu iddia etməkləri düzgün deyil. çünkü təvatürün şərtləri bu hədislər üçün hasil olmamışdır. və onların (şiələrin) bunu isbat etmək üçün "şiə hər əsrdən əsrə, hər ölkədən ölkəyə bu hədisləri rəvayət edib və hədislər təvatür həddinə çatıb" demələri də mümkün deyil.

وبين - يعني أبا علي - أن لمن خالفهم أن يدعوا مثل ذلك في النص على أبي بكر لأن أصحاب الحديث فيهم كثرة
[səhifə 91]
قال: وأحد ما يعارضون به ما روي عنه في استخلاف أبي بكر، فقد روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره عند إقبال أبي بكر أن يبشره بالجنة وبالخلافة بعده، وأن يبشر عمر بالجنة وبالخلافة بعد أبي بكر،
............
وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا من قريش جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال سمعتك تقول في الخطبة آنفا: (اللهم أصلحنا بما أصلحت به الخلفاء الراشدين) فمن هم، قال: (حبيباي وعماي أبو بكر وعمر إماما الهدى وشيخا الاسلام ورجلا قريش، والمقتدى بهما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله
(Qadı Abdulcəbbar) dedi: Əbu Əli bizə bəyan etdi ki, onların (şiələrin) muxalifləri də bənzər nəssləri Əbu Bəkir haqqında rəvayət etmişdirlər. çünkü əhli hədis (sünnülər) bu məsələdə çoxlu hədis nəql edib. (şiələrin rəvayət etdiklərinə) əks olaraq Əbu Bəkirin seçilməyi haqqında rəvayətlər vardır. Ənəsdən belə rəvayət edilmişdir: "Rəsulullah s.a.a özündən sonra Əbu Bəkirin xilafəti və cənnəttə olacağı haqqında müjdə verdi. Əbu Bəkirdən sonra isə Ömərin xilafəti və cənnəttə olacağı haqqında"........ Cəfər b. Muhəmməddən, o da atasından belə rəvayət etmişdir: "Qureyşdən bir adam Əli a.s-ın yanına gəlib dedi ki, sənin xutbəndə belə dediyini eşitdim: "Allahın raşid xəlifələrini islah etdiyin kimi bizi də islah et." kim idi onlar?" Əli dedi: " Rəsulullah s.a.a-dən sonra Qureyşdən iqtida edilən 2 şəxs, imam, hadi və İslamın şeyxi olan Əbu Bəkir və Ömər."

Seyyid Murtəza r.a, "əş-Şafii", 3/89-93


açıq-aşkar görürük ki, bu sözləri deyən, hədisləri nəql edən Qadı Abdulcəbbardır. Seyyid onun sözlərini onun kitabından gətirib. indi isə görək Seyyid r.a bu cəfəngiyyatlara nə cavab verib:

يقال له: قد بينا فيما تقدم أن الخبر الذي يتضمن الأمر بالتسليم على أمير المؤمنين عليه السلام بإمرة المؤمنين تتواتر الشيعة بنقله، وأنه أحد ألفاظ النص الجلي الذي دللنا على حصول شرائط التواتر فيه وقوله عليه السلام: (إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين) (5) وقوله فيه: (هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي) (6) جار مجرى الخبر الأول
........
فأما خطبه (1) وجمعه من الأخبار التي أوردها على سبيل المعارضة لأخبارنا كالذي رواه في أنه صلى الله عليه وآله لم يستخلف أو أنه استخلف أبا بكر وأشار إلى إمامته
........
ثم نرجع إلى التفصيل فنقول: قد دللنا على ثبوت النص على أمير المؤمنين عليه السلام بأخبار مجمع على صحتها متفق عليها، وإن كان الاختلاف واقعا في تأويلها وبينا أنها تفيد النص عليه عليه السلام بغير احتمال ولا إشكال كقوله صلى الله عليه وآله (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) و (من كنت مولاه فعلي مولاه) إلى غير ذلك مما دللنا على أن القرآن يشهد به كقوله تعالى: (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) (1) فلا بد من أن نطرح كل خبر ناف ما دلت عليه هذه الأدلة القاطعة إن كان غير محتمل للتأويل، ونحمله بالتأويل على ما يوافقها ويطابقها إذا ساغ ذلك فيه كما يفعل في كل ما دلت الأدلة القاطعة عليه وورد سمع ينافيه، ويقتضي خلافه، وهذه الجملة تسقط كل خبر يروى في أنه عليه السلام لم يستخلف، على أن الخبر الذي رواه عن أمير المؤمنين، لما قيل له ألا توصي (2) فقال: " ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله فأوصي، ولكن إن أراد الله تعالى بالناس خيرا فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم "، فمتضمن لما يكاد يعلم بطلانه ضرورة، لأن فيه التصريح القوي بفضل أبي بكر عليه، وأنه خير منه، والظاهر من أحوال أمير المؤمنين، والمشهور من أقواله وأفعاله جملة وتفصيلا يقتضي أنه كان يقدم نفسه على أبي بكر وغيره من الصحابة، وأنه كان لا يعترف لأحدهم بالتقدم عليه، ومن تصفح الأخبار والسير، ولم تمل به العصبية والهوى، يعلم هذا من حاله على وجه لا يدخل فيه شك، ولا اعتبار بمن دفع هذا ممن يفضل عليه لأنه بين أمرين إما أن يكون عاميا أو مقلدا لم يتصفح
الأخبار والسير، وما روي من أقواله وأفعاله ولم يختلط بأهل النقل، فلا يعلم ذلك أو يكون متأملا متصفحا (1) إلا أن العصبية قد استولت عليه، والهوى قد ملكه واسترقه، فهو يدفع ذلك عنادا، وإلا فالشبهة مع الانصاف زائلة في هذا الموضع، على أنه لا يجوز أن يقول هذا من قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيه باتفاق (اللهم إئتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر) (2) فجاء عليه السلام من بين الجماعة فأكل معه، ولا من يقول النبي صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة عليها السلام (إن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض اطلاعة فاختار منها رجلين جعل أحدهما أباك والآخر بعلك) (3) وقال صلى الله عليه وآله فيه (علي سيد العرب) (4) و (خير أمتي) (5) و (خير من أخلف بعدي) (6) و (علي خير البشر من أبى فقد كفر) (7) ولا يجوز أن يقول هذا من تظاهر الخبر عنه بقوله صلوات الله عليه وقد جرى بينه وبين عثمان كلام فقال له: أبو بكر وعمر
خير منك، فقال (أنا خير منك ومنهما عبدت الله قبلهما وعبدته بعدهما) (1) ومن قال: (نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد) (2). وروي عن عائشة في قصة الخوارج لما سألها مسروق فقال لها بالله يا أمه لا يمنعك ما بينك وبين علي أن تقولي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله فيه وفيهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة) (3) إلى غير ذلك من أقواله صلى الله عليه وآله فيه التي لو ذكرناها أجمع لاحتجنا إلى مثل جميع كتابنا إن لم يزد على ذلك وكل هذه الأخبار التي ذكرناها فهي مشهورة معروفة، قد رواها الخاصة والعامة بخلاف ما ادعاه مما يتفرد به بعض الأمة ويدفعه باقيها
biz (Seyyid Murtəza r.a) ona deyirik: bəyan etdik ki, Möminlərin əmiri (imam Əli a.s)-a "möminlərin əmiri" deyə salam verilməyinin ərm edildiyi hədis şiənin nəqli ilə mütəvatirdir. və bu rəvayət təvatür şərtlərinə hasil olan cəli nasslardan birisidir. Nəbi a.s-ın "Əli müsəlmanların seyyidi və muttəqilərin imamıdır" sözü və "Əli məndən sonra bütün möminlərin vəlisidir" sözü də həmçinin.... amma onun bizim rəvayətlərimizə müxalif olaraq gətirdiyi Nəbi s.a.a-in Əbu Bəkiri xəlifə seçməyi və ya buna işarə etməyi haqqındaki xəbərlərə gəlincə...... təfsilatlı şəkildə deyirik: Möminlərin Əmiri (imam Əli a.s)-ın haqqında nass olduğunu bildirən hədislər üzərində ittifaq edilmiş, səhihliyində icma edilmiş hədislərdir. təvilində ixtilaf edilmiş olsa da bu hədislər heç bir ehtimal və işkal olmadan onun a.s haqqında nass olduğunu bildirir. məsələn Nəbi s.a.a-in "sən mənə nisbətlə Harunun Musaya olduğu kimisən", "mən kimin mövlasyamsa Əli də onun mövlasıdır" və bu kimi sözləri. hansı ki, Quran bunun doğruluğuna şahidlik edir, məsələn Allah Təalanın bu sözü kimi: "sizin vəliniz ancaq Allah, onun rəsulu və iman edənlərdir" (Maidə 55)........... Möminlərin Əmiri (imam Əli a.s)-ın bizə zahir olan halları və məşhur sözləri bunu göstərir ki, o a.s özünü Əbu Bəkir və digər səhabələrin hamısından xilafətə daha haqq sahibi və əvla görürdü. və heç birisinin özündən daha üstün olduğunu əsla deməmişdir. Kim rəvayətləri və tarix kitablarını incələsə, təəssüb və hava əhli də olmasa Əli a.s-ın bu görüşü şübhəyə yer qalmayacaq şəkildə ona aşkar olar. bunun rədd edərək başqalarını Əli a.s-dan üstün tutanın sözünə əsla etibar edilməz. çünkü həmin şəxs 2 durumdan birinə sahibdir: ya avam və təqlidçi biridi ki, rəvayət və tarix kitablarını, Əli a.s-dan nəql edilənləri araşdırmamış, nəql əhli ilə birlikdə olmamışdır. yaxud da araşdıran birisidir amma təəssüb ona qalib gəlmiş və həvasının əsiri olmuşdur. bundan başqa haqqında məşhur Tey (Quş) hədisi olan bir nəfər əsla belə sözlər deməz. bəli, Nəbi s.a.a özünə qızardılmış bir quş gətirildiyi zaman "Allahım nəzərində ən çox sevilən şəxsi mənə göndər ki, mənimlə birlikdə bu quşun ətindən yesin" deyə dua etmiş və bundan sonra Əli a.s gələrək Nəbi s.a.a ilə birlikdə quşun ətindən yemişdi. bu hədisi Əli a.s hamıdan daha yaxşı bildiyi halda (Əbu Bəkir haqqında) iddia edilən rəvayətləri Nəbi s.a.a-ə necə nisbət edə bilər? Rəsulullah s.a.a Fatimə s.a-yə "şübhəsiz Allah yer əhlinə baxdı və oradan 2 nəfəri seçdi. onlardan biri sənin atan, digəri isə ərindir." sözünü bilən şəxs (Əli a.s) bu (Əbu Bəkir haqqındaki) sözləri necə demiş ola bilər? həmçinin "Əli ərəblərin seyyididir", "ümmətimin ən xeyirlisidir", "özümdən sonra qoyacağım ən xeyirli şəxsdir" hədislərini bilən (Əli a.s) bu sözləri necə deyər? Osman ilə arasında söhbət olan zaman Osmanın “Əbu Bəkir və Ömər səndən daha xeyirlidir" sözünə cavab olaraq "mən səndən də, o ikisindən də daha xeyirli və üstünəm. mən həm onlardan öncə və həm də sonra Allaha ibadət etmişəm" cavabını verən (Əli a.s), həmçinin "biz Əhli Beyt heç kim ilə müqayisə edilmərik" deyən birisinin (Əbu Bəkir və Ömər haqqındaki rəvayətləri) deməyi əsla mümkün deyildir. rəvayət edilmişdir ki, Məsruq xəvariclər hadisəsi zamanı Aişəyə dedi: "Allaha and verərək soruşuram ey ana! Əli ilə aranızda olanlar onun və xaricilərin haqqında Rəsulullah s.a.a-dən eşitdiklərini deməyə maneə olmasın." Aişə dedi: "Rəsulullah s.a.a-dən eşitdim ki, xaricilər yaradılmışların ən pisidir və onları (xariciləri) yaradılmışların ən xeyirlisi öldürəcəkdir." Əli a.s haqqında Rəsulullah s.a.a-in bunun kimi daha neçə-neçə hədisləri var ki, əgər onların hamısını bir yerə toplamaq istəsək kitabımızı tamami ilə buna sərf etməli olarıq. qeyd etdiyimiz bu hədislərin hamısı məşhur və bilinən hədislərdir ki, həm Şiə və həm də Sünnülər nəql ediblər. ancaq onun iddia etdiklərini isə ümmətin bəzisi nəql etmiş bəzisi isə rədd etmişdir.

Seyyid Murtəza r.a, "əş-Şafii", 3/96-101


əziz qardaşlar, gördüyünüz kimi nasibilərin "dəlil" gətirdiyi rəvayətlər nə şiə rəvayətləri deyil və nə də Seyyid r.a onları nəql etmir. sadəcə olaraq bu rəvayətləri Qadı Abdulcəbbar özünün "əl-Muğni" kitabında qeyd edib və Seyyid r.a da ona cavab vermək üçün öz kitabında onun sözlərini sitatlar halında verir, sonra isə hər sitata bir-bir cavab verir.


#102517 Şiələr

Написано Elmeddin 05 Январь 2015 - 21:52

özünü əjdaha zənn edən kopya maışını bir nasibi yazır:

İmam Zeynəl Abidinin(r.a) dilindən rafizilər...!

Ət-Tusi “Ixtiyar mərifatu Rical” (1/336) deyir ki, Imam Əli ibn Huseyn (rahimahullah) dedi:

ان اليهود أحبوا عزيزا حتى قالوا فيه ما قالوا فلا عزيز منهم ولاهم من عزيز، وأن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما قالوا، فلا عيسى منهم ولاهم من عيسى. وانا على سنة من ذلك ان قوما من شيعتنا سيحبونا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزيز، وما قالت النصارى في عيسى بن مريم، فلاهم منا ولا نحن منهم
Yəhudilər Üzeyri çox sevdilər,onun haqqında istədiklərini dedilər. Və Üzeyir(a.s) onlardan onlarda Üzeyirdən(a.s) deyillər. Və Xristiyanlar İsani(a.s) çox sevdilər,onun haqqında istədiklərini dedilər. Və İsa(a.s) onlardan,onlarda İsadan(a.s) deyillər. Və Məndə bu(yol) üzərəyəm. Bizim Şiələr grupu bizi çox sevir, Və onlarda bizim haqqımizda Yəhudilərin Üzeyir(a.s),Xristiyanların İsa(a.s) haqqında dediklərini deyirlər. və Onlar bizdən bizdə onlardan deyilik.


şübhənin cavabı: həqiqətən bu hədis Kəşşi r.a-ın "Rical" kitabında mövcuddur. lakin "tərcüməçi" hər kimdirsə hədisi qəsdən təhrif edib, hədisin əsli və tərcüməsi:

حدثني محمدبن مسعود، قال: حدثني أبو عبدالله الحسين بن أشكيب قال: حدثني محمد بن أورمه، عن الحسين بن سعيد، قال: حدثني علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن ضريس، قال قال لي أبو خالد الكابلي: أما أني سأحدثك بحديث ان رأيتموه وأنا حي فقلت صدقني، وان مت قبل أن تراه ترحمت علي ودعوت لي سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول: ان اليهود أحبوا عزيزا حتى قالوا فيه ماقالوا فلا عزيز منهم ولاهم من عزيز، وأن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ماقالوا، فلا عيسى منهم ولاهم من عيسى وانا على سنة من ذلك ان قوما من شيعتنا سيحبونا حتى يقولوا فينا ماقالت اليهود في عزيز، وماقالت النصارى في عيسى بن مريم، فلاهم منا ولا نحن منهم
mənə Muhəmməd b. Məsud nəql etdi, dedi: mənə Əbu Abdullah Hüseyin b. İşkeyb nəql etdi, dedi: Muhəmməd b. Uramə mənə Hüseyin b. Səiddən nəql etdi, dedi: Əli b. Numan mənə ibni Muskandan, o da Dureysdən nəql etdi, dedi: Əbu xalid əl-Kabuli mənə dedi: Əli b. Hüseyin (imam Səccad a.s)-ın belə dediyini eşitdim: "yəhudilər Üzeyir a.s-ı çox sevdilər o həddə qədər ki, onun özünün demədiyi şeyləri onun haqqında dedilər. Üzəyir a.s onlardan deyil və onlar da Üzeyir a.s-dan deyillər. və xristianlar İsa a.s-ı çox sevdilər o həddə qədər ki, onun özünün demədiyi şeyləri onun haqqında dedilər. İsa a.s onlardan deyil və onlar da İsa a.s-dan deyillər. və biz də belə bir vəziyyətdəyiyik. Şiələrimizdən bir qövm bizi çox sevirlər o həddə qədər ki, bizim haqqımızda yəhudilərin Üzeyir a.s haqqında və xristianların İsa a.s haqqında dediklərini deyirlər. onlar bizdən deyildir və biz də onlardan deyilik."

Kəşşi r.a, "Rical", 2/120, hədis 191


"tərcüməçi" ya hır-zır qanmayanın birisidir ya da qəsdən "Şiələrimizdən bir qövm" sözünü "şiələrimiz qurupu" kimi "tərcümə" edib. və məlum məsələdir ki, imam a.s-ın "şiələrimizdən bir qövm" sözü ilə nəzərdə tutduqları qulatlardır, şiələr deyil. çünkü yəhudilər Üzeyir a.s-ın Allah azzə və cəllənin oğlu olduğunu deyirlər. həmçinin xristianlar da İsa a.s-ın Allah azzə və cəllənin oğlu və Allah olduğunu deyirlər. Əhli Beyt a.s haqqında da bu sözləri deyənlər qulatlardır. və bu elə başdan sona bütün şiə kitablarının dediyi bir şeydir. məlumat üçün link: http://www.tebyan.ne....aspx?pid=50440#100773 nasibilərin mərceiyyət haqqında ortaya atdığı şübhələrə cavab

Написано Elmeddin 13 Март 2014 - 10:04

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

son günlərdə bəzi axmaqlar Şiələrə qarşı yotube-da yeni iftira və böhtan kampanyası başladıblar. hələ məzhəb sözünün necə yazıldığını bilməyən (məshəb yazıblar) bu axmaqlar Şiəlikdə olan mərciyyət sisteminin xristian və yəhudilər tərəfindən qurulduğunu iddia ediblər. youtube-a yerləşdirilən "elm dolu" videonun linki budur:

video 3 nəfərin sözlərini əhatə edir:

1. nasibi şeyx xalid əl-Vasibi
2. Seyyid Kamal əl-Heydəri
3. Seyyid xoi r.a-ın oğlu Abbas əl-xoi

bunlardan birincisi olan xalid əl-Vasibi deyir ki, bəs Şiəlikdə qədimdə mərceiyyət olmayıb və bu sonradan xristian və yəhudilər tərəfindən yaradılıb. sözlərinə isə -güya- Seyyid Kamal əl-Heydərinin sözlərini şahid gətirir və buna "bir şiə aliminin etirafı" deyir. bəs həqiqətdə məsələ nə yerdədir? "Mərce" yəni fətva üçün müraciət edilən şəxs deməkdir və şiələr də bu sözü sırf bu mənada işlədirlər. bu iş yəni şiələrin bir alimə müraciət etməsi, ondan fətva istəməsi = mərceiyyət isə hələ Qeybəti Kübranın başlanğıcı dövründən mövcuddur. bu elə bir məsələdir ki, heç bu barədə dəlil və sübuta ehtiyyac yoxdur. Qeybəti Kübra dövründən bu günə qədər fəqihlərin yazdıqları fiqh kitabları, onlardan istiftaat edilməsi bunun ən aşkar sübutudur. bunun üçün çox uzağa getmək lazım deyil. əgər bu "elm əhli" elə əlimizin altında, internetdə olan wikipedia.org saytına baxsaydılar orada qədimdən bu günə kimi olan məşhur mərcelərin adlarının siyahısını görə bilərdilər. bu "elm əhli" üçün o linki mən yerləşdirirəm ki, əziyyət çəkməsinlər: http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9#.D9.85.D8.B5.D8.A7.D8.AF.D8.B1

Seyyid Kamal əl-Heydərinin sözlərinə gəldikdə isə, bu axmaq xalid əl-Vasibi Seyyidin sözlərini özünə şahid gətirir amma Seyyidin nə dediyini hələ özü anlamır. xalid əl-Vasibi və onun kimi axmaq olan milli nasibilərdən soruşmaq istəyirəm ki, Seyyid kamal əl-Heydəri o sözlərinin harasında, hansı hissəsində "mərceiyyəti xristian və yəhudilər yaradıb" deyir? ay axmaqlar! Seyyid Kamal əl-Heydəri mərceiyyətdən deyil bu gün mərce və ya alim olaraq tanınan bəzi kəslərin xristian və yəhudi adamları olduğunu deyir. yəni siz bu iki söz arasındaki arasındaki fərqi anlamırsınız? "mərceiyyəti xristian və yəhudilər yaradıb" demək tamam başqa bir şeydir, "mərce və ya alim olaraq tanınan bəzi kəslər ABŞ və ya Sionistlərin adamıdır" demək tamam başqa şeydir. bu eyni ilə, hədislərdə axir zaman alimlərinin pislənməsi kimidir. məgər bu hədislər o deməkdir ki, axir zamanda olan bütün alimlər pisdir? məgər xalid əl-Vasibi də daxil olmaqla siz səfehlər axir zaman alimlərini pisləyən hədislərə görə Səudiyyə alimlərinin hamısını satqın, ABŞ və Sionist köləsi bilirsiniz? yəni bu axmaq xalid əl-Vasibi heç olmasa düşünmədimi ki, əgər Seyyid Kamal əl-Heydəri mərceiyyətin xristian və yəhudilər tərəfindən yaradıldığını deyirsə daha niyə özünü mərce elan edir ki?

amma Seyyid xoi r.a-ın oğlu Abbas əl-xoi l.a-ya gəldikdə isə, Abbas əl-xoi özü kimdir ki, hələ bir onun iftiralarının da Şiə nəzərində bir qiyməti olsun? Abbas əl-xoi şərli və şərəfsiz, kafir bir şəxsdir. onun atası və ümumən Şiələr haqqında dediyi hər iftira və böhtan Hz. Nuh a.s-ın oğlunun atası və İslam haqqında dediyi kimidir.

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ
قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ
Nuh kənarda duran oğlunu səsləyib dedi: "Oğlum! Bizimlə birlikdə (gəmiyə) min, kafirlərdən olma!" O dedi: "Məni sudan qoruyacaq bir dağa sığınacağam!" (Nuh) dedi: "Bu gün, Allahın rəhm etdiklərindən başqa heç kəs Onun əmrindən qoruna bilməz!" Sonda dalğa onları bir-birindən ayırdı və o, suda boğulanlardan oldu.

Hud surəsi 42-42-cü ayələr


və nasibilərin Abbas əl-xoi l.a-ın atası r.a və Şiə haqqındaki sözlərini bizə irad kimi gətirmələri Hz. Nuh a.s dövründə yaşayan müşriklərin Hz. Nuh a.s-ın kafir oğlunun atası a.s və İslam əleyhindəki sözünü müsəlmanlara qarşı irad gətirməyi kimidir.

vəlhəmdulillahi Rabbil aləmin.#100422 cisni azlıqlar haqqında şübhəli bir hədis və cavabı

Написано Elmeddin 12 Февраль 2014 - 09:40

abdhalim sən niyə beləsən? niyə mütləq hər girdiyin mövzunu zibilliyə çevirirsən? sən soruşdun və mən də sadə şəkildə, bir cümlə ilə cavab verdim. niyə mənim soruşduğuma cavab vermək yerinə ağlına gələni danışırsan?


#100401 cisni azlıqlar haqqında şübhəli bir hədis və cavabı

Написано Elmeddin 06 Февраль 2014 - 14:44

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

nasibilər özlərinin Rafizilərin iç üzü adlı səhifələrində "əl-Kafi"dən bir rəvayəti paylaşaraq müsəlmanlara tənə etməyə çalışıblar. Rafizilərin iç üzü səhifəsinin admini yazır:


Ömər ibn Yeziddən: Əbu Abdullahın yanında idim, onunla bir kişi var idi. (Kişi) ona dedi: "Sənə fəda olum, mən oğlan uşaqlarını sevirəm." Əbu Abdullah dedi: "Və nə edirsən?" (Kişi) dedi: "Arxama alıram ." Bu an kişi ağladı. Əbu Abdullah ona baxdı, sanki ona rəhm etmişdir, və dedi: "Ölkənə qayıtdıqda, bir yağlı dəvə (kəsilmək üçün satılan) al, onu yaxşı bağla, bir qılınc götür onun büküşünə elə vur ki, dərisi soyulsun, sonra onun üstündə isti-isti otur."

["Əl-Kafi" 5-ci Cild, seh 550]


cavab: əvvəla bu rəvayət səhih deyildir. çünkü sənədində Ömər b. Əli b. Ömər b. Yezid adlı ravi vardır. Şeyx Cəvhəri onun haqqında deyib:

عمر بن علي : بن يزيد - مجهول
Ömər b. Əli b. Yezid: məchuldur.

Şeyx Cəvhəri, "Müfid min mucəm ricalil hədis", səhifə 427, 8790-cı ravi


Şeyxul İslam r.a "əl-Kafi" şərhində deyib:

الحديث السادس: مجهول
6-cı hədis: məchuldur.

II Məclisi r.a, "Miratul Uqul", 20/398


ikincisi, məgər bu rəvayətdə irad olunası nə var ki? məgər hədis deyir ki, "gedin qey olun"? hədis bir adamdan danışır, hansı ki, bu adam qeydir yəni xəstədir və bu işindən utanır, əziyyət çəkir. gəlib məsum imam a.s-dan bu çirkin işə çarə istəyir, imam a.s da bunun çarəsini izzah edir. eyni ilə şəhvətinə məğlub olan adama "oruc tut" və ya "filan işi gör" deyilməyi kimi. bu məsum imam a.s-ın xəstəni qurtarmaq üçün verdiyi məsləhətir. bunu vəhhabilərə bir misal ilə başa salaq: elə bil bir mavi gəlib əl-Əlbaniyə sual verir ki, "mənim problemim budur. bunun çarəsi nədir?" əl-Əlbani nə deyəcək? deyəcək ki, İslamda bunun cavabı yoxdur? və ya əl-Əlbaninin buna cavab verməyi bu deməkdir ki, get o işi gör?

amma həmən xəstələr yəni qeylər bilirsiz kimlər olub? bilmirsinizsə bilin, nasibilərin səhabə və tabeinləri. bu da qey olan səhabə və tabeinlər: http://www.room-alghadeer.net/vb/showthread.php?t=20769

vəlhəmdulillahi Rabbil aləmin.

  • qulam это нравится


#100394 imamların a.s və səhabələrinin r.a kitabları

Написано Elmeddin 04 Февраль 2014 - 10:23

"Rıza a.s-ın itrət və ümmətin fərqi haqqındaki kəlamı" kitabı: Hz. Rıza və Hz. Hadi a.s-ın səhabələrindən Reyyan b. Səltin yazdığı kitabdır, kitabın online linki: كلام الرضا عليه السلام فيالفرق بين الآل والامّة
  • qulam это нравится


#100390 Reyyan b. Səlt r.a-ın "Rıza a.s-ın itrət və ümmətin fərqi haqqındaki kəla...

Написано Elmeddin 04 Февраль 2014 - 09:43

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Əlhəmdulillahi Rəbbil aləmin
Allahummə səlli ələ Muhəmmədin və al-i Muhəmməd

məlum olduğu kimi hədis, təfsir, tarix və bir çox sahədə kitabların yazılması məsumlar a.s dövründən etibarən başlamışdır. məsumlar a.s-ın səhabələrinin bir çoxunun təlif etdiyi kitabları vardı ki, bu kitablara "əsl" deyilir. bunların bəziləri əməlli-başlı böyük kitablardır. məsələn Süleym b. Qeys əl-Hilalinin kitabı, Əbu Həmzə əs-Sumalinin təfsiri, Əli b. Cəfərin "Məsail" adlı fiqh kitabı, Bərqinin "Məhasin" adlı hədis kitabı və bənzərləri (bu kitabları görmək üçün linkə baxın: imamların a.s və səhabələrinin r.a kitabları). bəziləri isə kiçik bir risalə və ya xüsusi bir mövzu haqqında yazılmış kiçik kitablardır. məsələn Reyyan b. Səltın az sonra haqqında məlumat verəcəyimiz kitabı kimi. bu kitablardan bəziləri günümüzə qədər müstəqil kitablar olaraq əlimizə çatmışdır, bəziləri isə zalımlar tərəfindən yandırılmış, yox edilmiş və ya zamanla itmişdir. bu yox olan kitablar özləri 2 qrupa ayrılırlar:

1. yox olmaqlarına baxmayaraq məzmunları digər kitablarda sənədlər ilə rəvayət edilib qorunmuş kitablar.
2. yox olmaqla birlikdə məzmununa çata bilmədiyimiz kitablar.

Reyyan b. Səltin az sonra haqqında məlumat verəcəyimiz kitabı da günümüzə qədər gəli çatmayan, yox olmuş kitablardandır. lakin kitabın özü yox olmağına baxmayaraq məzmunu qorunmuş və Şeyx Səduq r.a tərəfindən "Uyunu Ahbar ər-Rıza a.s" kitabında sənədlərlə rəvayət edilmişdir. haqqında danışdığımız kitabın adı belədir: "Rza a.s-ın itrət və ümmətin fərqi haqqında kəlamı". inşaAllah əvvəlcə burada Reyyan b. Səlt haqqında məlumat, daha sonra onun kitablarının siyahısını və son olaraq kitabın məzmununu sizlərlə paylaşacağıq.

Рейтинг@Mail.ru