Перейти к содержимому


Kanan_313N

Регистрация: 25 окт 2010
Offline Активность: 03 окт 2016 23:15

#102440 Baş yarmağın (tətbirin) hökmü nədir?

Написано Kanan_313N 05 ноября 2014 - 16:39Va Aleykum əs-salam va rahmətullah və bərakətuhu qardaşım. Xoş gəlmisən )

1.Seyyid Sistani (h.a) tətbir barədə rəyini açıqlamayıb. Nəyin məzhəbə xələl gətirib nəyin gətirmədiyi məsələsi, ümumiyyətlə dediyiniz şeylərin məzhəbə xələl gətirib gətirməməsi məsələsi də müzakirə ediləsidir.

2. Sizin nəzərdə tutduğunuz məsələdə "özünü həlak eləmək" haramdır. Ancaq, zəncir və ya qəmə vurarkən insanlar özlərini həlak eləmirlər. Sizin dediyiniz şeyi təsdiq edən bir şey olsaydı fəqihlər mütləq bunu qadağan edərdilər.

3. "Həlakət" barədəki məsələni düzgün anlamamısız.Əgər "Əbu Sufyan ordusu" nikli qardaşın əvvəlki səhifələrdəki yazılarını oxumamısızsa, xahiş edirəm , zəhmət olmasa oxuyun.

4.Çünki, bu məsələnin birdəfəlik haram olması barədə dəlil yoxdur.

Va aleykum salam,qardaş,Ağa Sistani(ra) buyurur ki,"həlak həddinəcən haram olmağının sübutu yoxdur",bunu anladım bu heç.Amma 91-ci məsələnin cavabında o buyurub ki,məzhəbə xələl gətirənlər caiz deyil.Hərçənd sual ümumidir,konkret arqumentləri ortaya qoyub soruşulsa idi daha gözəl olardı.Siz demişkən gərək müəyyən oluna ki,baş yarmaq və zəncir xələl gətirimi ya yox.

Mən düzü əvvəl qarşı idim,amma "Abu Sufyan Ordusu" nikli qardaşımız gözlərimi açdı.O,tam (!!!) haqlıdır.Aşiq gərək bu cür ola.Bizim özümüz desəm pis çıxar,elə mən özüm deyim,alim kimi İmam Hüseynə(ə) aşiqəm,100% rəhbər,Allah(c.c) tərəfindən höccət olduğuna əminəm,yolundan dönmərəm və s.AMMA abid kimi aşiq deyiləm,bəzən olur bu və ya digər səbəbdən məclisə 1 və ya bir neçə gün gedə bilmirsən,AMMA aşiq gərək o cür olmaya.Desələr,atan xəsdədir nəyin bahasına olursa olsun durub gedərik,AMMA İmama(ə) görə gedə bilmirik,zəif yerimiz elə də budur.Məcnuna divanə deyirdilər Leylinin eşqindən,qoy desinlər,sənə də dəli-divana,müasir dildə desək,"fanat" desinlər,AMMA sən sevgindən əl çəkmə.Bu mənəvi,əxlaqi və həqiqi olan hissədir ki,mən tam razıyam.
(Qeyd:burdan heç nə çıxmır ki,hamı o cür olub baş yarmalıdır.Hərənin bir mərtəbəsi,qabı-qabiliyyəti var,bunu etməməyə görə də insandan sorğu sual olunmaz,əxlaqda elmdə(dini+dünyəvi),davranışda,ibadətdə İmama(ə) layiq ol o da yetər.Məşhur hədisdir,ya Peyğəmbər(savv) deyib,ya İmam Əli(ə):"Salmanın(Allahın(c.c) salamı olsun!) bildiyini Əbazər(Allahın(c.c) salamı olsun!) bilsə,Salmanın(Allahın(c.c) salamı olsun!) qatillərinə rəhmət oxuyar".Yəni hər kəs digər birini bu və ya digər məqamda başa düşməyə bilər,bu digərinin dəli-fanat-səhv yolda birisi olduğuna dəlalət etmir.)

Gözdən düşmək söhbəti ilə də onunla razıyam,nasibi-vəhhabi bizi onsuzda kafir görür,şirk əhli görür,bunu etsək də etməsək də.
Qalır bircə təyin etmək ki,zəncir vurmaq və baş yarmaq,qısaca təthir indiki zamanda məzhəbə xələl qətirir ya yox.
Bu da Ağalar(ra) aid məsələdir ki,gərək onlardan konkret şəkildə soruşula.
Sadəcə bəziləri bunu görüb İslama gəlmir,YAXUD da şiəlikdən keçir digər məzhəblərə.Verdiyim sual tipli cümləyə elə özüm də cavab verib.Bu da dəlil deyil!Çünki,zatən,təvəssül və təbərrük məsələlərinə görə İslama gəlməyən və şiəlikdən çıxanlar var,onda gərək təvəssülü də qadağan edək(edilsin) Kİ bunu da heç bir kəs edə bilməz(hətta müctehid,çünki açıq-aydın dəlil var ki,edilməsi icazə verilən,hətta mənə görə müstəhəb,bəzən də vacib əməldir,çünki bəzən dua edərsən Allah(c.c) qəbul etməz,Peyğəmbərə(s.a.v.v) təvəssül edərsən onda edər).

Gərək,yeni dinə gələnləri və İslamdan sual verənləri dəqiq məlumatlandıraq ki,çaş-baş olmasınlar.Bu da nə Allahın(c.c) işidir,nə Peyğəmbərin(s.a.v.v),nə İmamların(ə),nə də müctehid-alimlərin(Allahın rəhməti bərəkəti onların üzərlərinə olsun!),bizlərin-müsəlmanların-başqasının hidayətinə vasitə olanların işidir.

Allah(c.c) amanında qalaq!
  • N_ن_N это нравится


#89337 Şiələrə suallar

Написано Kanan_313N 21 февраля 2012 - 20:50

Birincisi "Bismillah" yox, "Bismilləh" olmalıdır.

Bismilləh,təşəkkürlər,amma əqidə zay olandan sonra sənin kimi ərəbi bilməyin nə faydası?!Keçəs məsələyə

Sən mənim 1-ci sualıma yenə tam cavab vermədin. Niyə Səhih Buxaridə və Səhih Müslimdəki hədislərdəki "Allahın əli" ifadələrinin "qüvvət və qüdrət" məənasında yozmursan?
Niyə sənin təbirincə desək vəhhabilərin "Allahın əli var" kəlməsini "qüvvəti və qüdrəti var" mənasında yozmursan?
Nəfsivə uyğun gəlmir?

Başa düşmədim?!Mən elə bu mənada yozuram daaa,Allahın iki əli yoxdur,ola bilməz,elə qüvvət və qüdrətə yozuruq,niyəsini,yuxarıda açıqladım,sizin kimi yozsaq başqa ayələrə zidd olacaq!


Ümumiyyətlə Sələf əqidəsində (səhabələrin əqidəsində) Quran və Sünnədə gələn Allahın xüsusiyyətləri ilə bağlı 4 şərt var:
1) iman gətirmək
2) keyfiyyətini soruşmamaq
3) bənzətməmək
4) yozmamaq

iman gətirmək - Məsələn biz "Allahın əli var" dedikdə ayədə Allah özü hansı mənada nəzərdə tutaraq bu sözü demişdir, həmin mənada deyirik. ki, "Alahın əli var". Allahın ayədə dediyi "ləfzi" -ifadəni təsdiq edirik.

keyfiyyətini soruşmamaq - keyfiyyətini soruşmaq olmaz. "Necədir?", "nədəndir?" bu kimi sualları vermək olmaz. Çünki Allah pak və müqəddəsdir, bütün nöqsanlar uzaqdır. Heç bir tayı-bənzəri yoxdur.

bənzətməmək - Allahın heç bir tayı bənzəri yoxdur.

yozmamaq - Quranda ayədə gəlir: onlar Onun istədiyindən başqa heç nə qavraya bilməzlər.
Bizim məntiqimiz, dərrakəmiz Allahın xüsusiyyətlərini tam mənada dərk etməyə qadir deyil. Nöqsanlı məntiqimizlə yozsaq səhv edərik.

Biz sadəcə Allahın ayədə dediyi "ləfzi" (ifadəni) təsdiq edərək deyirik ki, "Allahın əli var"

Sən yuxarıda ayələri yozmaqla məşğulsan. Özün böyük səhvlər edirsən. Məsələn "Əl" bizim üçün (insanlar üçün) ehtiyacdır. Nə bilirsən Allah üçün nədir? Allah bizə bənzəmir axı. Belə yozmaqla Allahı insanlara bənzədirsən.

Ay insan!!Allah deyir ki,,bir şeyin olmasını istəsəm OL demək kafidir,sənsə tutmusan ki,yox eeee burda iki əldən söhbət gedir!Fəxri Razi əl-Kəbir təfsirində əlaaa təfsir yazıb ki,sizin kimi əl-i həqiqi mənaya yozanları yıxıb-sürüyür,istəyirsən link verim gir oxu!


#88974 Tərcümə kitablar

Написано Kanan_313N 09 февраля 2012 - 21:28

Bismillah,salam aleykum,qardaşlar,sizdən söz soruşum,Əllamə Təbətəbainin(rə) əl-Mizan təfsirini nə qədər pula tərcümə elətdirə bilərik?!Heç olmasa online əlimizdə olsun.Kitab çapına başqa sponsor tapılar.Siz qiyməti yazın vuraq-çıxaq,sosial-şəbəkədə də az qardaş tanımırırq,bəzilərinizin tanıdığı Rusif qardaş da bu tip işlərdə,yardım və s.peşəkardır,MaşAllah.O da kömək edər adam yığmağa,10manatdan 100qardaş olsa(bacılar da kömək edir bəzən)1.000manat puldur,düşünürəm az deyil.Bir ayənin təfsirinə baxmaq istəyirsən öz dilimizdə,ya da türkcə-tapılmır((Türkcə 8.cildə qədərdir,o da 9-10surə.


#88666 Sual-Cavab

Написано Kanan_313N 30 января 2012 - 12:17

Sizdə deyəsən su ayda ildə bir dəfə gəlmir :) Bəli olar mən elə edirəm :)

Bismillah,yox,Allaha şükür hər dəfə gəlir,sadəcə bak binanın təpəsindədir,qış olduğundan donub)))Səhər-axşam gəlir ee,sadəcə günorta olmur,çünki donur su)))Cavaba görə çox sağ olun,amma düzəldi məsəslə))
al-islam nikli qardaş da sağ olsun


#88643 Quranda nəsx

Написано Kanan_313N 29 января 2012 - 22:09

Bismillah,nəsxin bir növü var,zahirdə sünnülər boyunlarına almasalar da,batində qəbul edirlər,təhrifi.Allah deyir ki,əvəzində ayə gətirərik,bu deməkdir ki,nəsx olsa bir ayə(tutaq ki,üç nəsx var) 100% əvəzinə başqası gələcək.Rəcm ayəsinin yerinə nə gəlib?Heç nə,kəzzab abuzeyd deyir ki,axı hökmü qalıb?Adama deyərlər,ay rəhmətliyin nəvəzi,Allah onda yalançıdır,haşa!?Deyir ki,mən gətirəcəm yenisini,hanı yenisi?Yaxşı bunu da qoyduq qırağa,elə ayələr var ki,(sünnülərə görə),həm hökmü,həm tilavəti nəsx edilib,bəs bunların yerinə nə gəlib?Bunların ki,hökmü də gedib.Xanım Aişə deyir,Əhzab surəsi boyda ayələr gedib,Ömər deyir Quran hərflərinin sayı milyondan çox idi,noooldu elə hamısı tilavəti nəsx oldu?Bir dənə də tilavəti+hökmü nəsx olunan yoxdur ki,"hökm qalıb ayə necə gəlsin"bəhanəniz olmaya??
Allah ayələri inkar edənlərə lənət eləsin


#88642 Sual-Cavab

Написано Kanan_313N 29 января 2012 - 22:04

Nə bilim vallah, 1 ərəb dilini bilən adam tapıb, Sistani ağanın dəftərxanasına sual göndərmək lazımdı :rolleyes:

Bismillah,əziz qardaşım,türkcə saytı var.Mən bir dəfə sual göndərmişdim,cvb-ını görmədim.Bankdan pul almaq məsələsi elə yazdıqlarımdır,ağanın(rə) dilindən eşitmiş kimi də qəbul edə bilərsiz,çünki öz risaləsindən hərfbəhərf yazmışam.Bizim kimi dövlətlərdə,yəni qeyri-islamilərdə o cür bankdan nəsə almaq olmaz.AMMA kreditin %-lə olan növünü bir az araşdırmaq lazımdır ki,caizdir(həmişə),yaa bankda olan qayda-qanun burda da şərtdir.İnşAllah o barədə də əlimizdə nəsə dəqiq bir şey olar.Əsas odur bir az araşdırdıq,istər dalaşa-dalaşa,istər qucaqlaşa-qucaqlaşa)


#88619 Sual-Cavab

Написано Kanan_313N 29 января 2012 - 13:28

Salam Aleykum.Eşitdiyimə görə 3 xəlifəyə lənət olmaz.Bu fətvanın mənbəsin hardan tapa bilərəm?Allah razı olsun

Bismillah,Ayətullah Xamneyi(rə) cənabları demişdi ki,əhli-sünnətin ehtiram göstərdiklərinə hörmət etmək lazımdır,yəqin ki,bu mənada deyib ki,sünnülərin yanında onlara lənət deməyin,təhqir etməyin.Doğrusunu ALlah bilir...Ağalardan biri də keçən il dərsdə xəlifə Ömər-Allah ondan razı olsun-demişdi..


#88599 Sual-Cavab

Написано Kanan_313N 29 января 2012 - 00:36

1. Bilməmək ayıb deyil, öyrənməmək ayıbdır.
Hədisi araşdır. Bilmirəm demək təvazökarlıq və elmlilik əlamətidir.

2. Bilmirəm, niyə özünüzə təhqir sandınız? Mən yalnız Qardaşlarıma nəsihət verirəm. Yəni yaxşı yanaşdığım insanlara.
Bir də ki, Peyğəmbərlərdən (Ə) hədislər var; nəsihət verəni dinləmək lazımdır, lap sizin ziddinizə də olsa belə.

3. Görürəm bu saytlardakı aşağı səviyyəli təkəbbürlülər sizi özlərinə doğru dartışdırırlar.
Özünüzü şeytanın vəsvəsəsindən qoruyun!
İctihad mövzusuna gəlin toxunmayaq.
Allah amanında!

Bismillah,həqiqətən,əxlaq ustadısız,Allah Əhli-beytlə(ə) məşhur eləsin.Sizin dediyiniz hədis də var,mən deyən də,təssüf tam mətni yadımda deyil.Təhqir deyəndə ki,pis oldum ki,qardaş niyə düşündü ki,mən özümü alim kimi aparıram hardasa.İctihada toxunmuram,əksinə alim-Sistani(rə) ağanın sözü budur ki,bizim kimi dövlətlərdə kreditlər(%deyilirsə) almaq olmaz,bankdan və s.Yazacam fətvanı


#88565 Sual-Cavab

Написано Kanan_313N 28 января 2012 - 14:11

Bu elə sizin sualıniza gözəl cavab idi. Mən yenə Qurandan misal göstərərəm ki, onu cavablandırmağa sizin elmi səviyyəniz və savadınız çatmaz. Amma görürəm ki, sizin 1 dərdiniz var ki, "fətva sizə ləzzət eləsin". Belə isə təqlid olmaz. Belə şiə olmaz. Qaldi ki, şahmata, niyə günahınızı aşkar edib abrınızı aparırsınız? Biz ki bunu sizdən soruşmadıq.
Nəysə, sizə məsləhətim odur ki, bir az elmi səviyyənizi artırın. Şiə məzhəbi nadanların yox, düşünən beyinlərin məktəbidir. Əks halda dünyanın çoxu şiə olardı. Amma düşüncəsiz beyin şiə məktənindən xeyir götürə bilmir, zəhərlənib dindən çıxır. Ona görə də ehtiyatlı olun. Təqlid məsələsini öyrənin və əhəmiyyəti barədə idrak edin. Siz ki ağıllı insansınız. Əgər mən müctehidin 1 fətvasını bəyənib, digəri xoşuma gəlmədi tərk etsəm, da mənim sünnilərdən fərqim nə oldu? Allah hidayət versin.

Bismillah,bu cür cvb verməyi vəhhabilərdən öyrənmisiz???Qardaşsız,sizlə uzun-uzadı bəhs etmək istəməzdim,amma daa keçdi...Nümunə yazaram yox ee,yazdız cvb verdim ki,onun sübh-şam-xiftəni ucadan,digərlərini alçaqdan oxumağa dəxli yoxdur.Şiə ktabları türkcə yoxdur,bizim təfsirlərdən yazın o ayəni təfsirini ki,məhz fiqhlə bağlıdır.Qurandan vəhhabi əlli dənə misal göstərir ki,zahirindən təvəssül və s batil çıxır,bəs həqiqət necədir,əsas budur!!!Sizin yazdığınız ayənin hansı namazı necə oxumağa dəxlisi yoxdur.
Abrımı aparmıram eee,şahmat oynamağı sadə nümunə çəkdim,siz gedin Azan veriləndə qeybət edən,İmam hüseyn(ə)məclisindən çıxanda naməhrəmlərə baxanlara nəsihət edin.Konkret sual verdim,dastan cvb gəldi,vovalarla o qədər bəhs etmisiz ki,xasiyyət keçib.Müctehid desə ki,naməhrələ maneə olmadan görüşmək olar,amma niyyət təmiz olsun.Sonra da bilməyən qardaş sizdən bunu hökmünü soruşsa NƏ DEYƏCƏKSİZ???Sadə bir sualdır bu...Mən özüm bunu deyərəm:"Müctehid caiz deyib,Allah haram",sizin cvb-ınız nə olacaq????Adi məsəl deyil eee,sələmlə bir şey alıb-verək sanki sadə bir şeydir.Xahiş edirəm,ancaq suala cvb verin,bu hal baş versə nə deyəcəksiz?

Amma görürəm ki, sizin 1 dərdiniz var ki, "fətva sizə ləzzət eləsin". Belə isə təqlid olmaz. Belə şiə olmaz.

Firuqi ağa bir moizədə yaxşı demişdi:"sui-zənn evimizi yıxey".Allah köməyiniz olsun,bu şəri atdız.Mən özümü demirəm,sizin necə şiə olmağınızı o tərəfdə görəcəyik.Ayıbdır eee,Əhli-beyt(ə) onların özlərini təhqir edəndə əxlaqlı cvb verib,özü də necə əxlaq,sizə yox sizin(+bizim) alimin fətvasını müzakirə etmək istədim,bir sual soruşdum,demədiyiniz qalmadı...
P.S suala cvb verin,mənə şəxsən maraqlıdır.


#88113 Şiələrə suallar

Написано Kanan_313N 12 января 2012 - 23:34

http://rafiziler.wordpress.com/2011/12/20/mufidmuaviyenin-oldugu-gun-oruc-tutmak-mustehap-midir/

Şeyx Mufid doğurdan belə deyib?

Bismillah,şiəyə zidd nə var ki burda???Onun öldüyü gün dünya bir münafiqdən təmizlənib,ictihadi olaraq da alim deyib ki,bayram edib-müstəhəb oruc tutun ki,belə bir gündə elə bir lənətlikdən İslam qurtulub


#87071 Şiələrə suallar

Написано Kanan_313N 28 декабря 2011 - 01:08

Gecə müstəhəb namazının qaydalarını yazın, Allah xətrinə.
Neçə rəkətdir, niyyəti necə edək, və s qaydaları.

Bismillah,gecə nafiləsi 11 rəkətdir,4 dəfə sübh namazı kimi 2 rəkət namaz qılınır,gecə namazı niyyəti ilə.Sonra 2 rəkət Şəf'i namazı niyyəti ilə(qiyamda:Fatihə-Nas-Fələq),sonra da 1rəkət Vitr namazı niyyəti ilə qılınır(qiyamda:Fatihə-Fələq-Nas-3dəfə İxlas(Tovhid)).Qunutda:70dəfə "əstəğfirullahə rəbbi va ətubu iləyh",300dəfə "ələfv".(ƏSAS YER):40 mömini qunutda dua etmək,"Allahumməğfir li fulan",fulan-ın yerinə insan adı olur,məsələn Kənan qardaş))) (hərçənd mömin olmasaq da)...Əgər ad bilməsəz,belə ki,mömin adı ağlınıza gəlməsə "Allahumməğfir li mumininə vəl muminat" deyilir,yəni möminləri bağışla,əslində,bu daha yaxşıdır,bütün möminlər dua olunur.
Qiyamda mənim yazdıqlarım müstəhəb variantdır,yəni bu cür də olar,ən az-"pis" variantda vacib namazlarımızın qiyamı kimi,Fatihə və İxlas.Amma burası tam yadımda deyil,çoxdan oxumuşdum.(əgər "Məfatinul Cinan" varsa oxuya bilərsiz ordan)...Hər-halda yazdıqlarım da,əksəriyyətin bildiyi surələrdir...Qunut onsuzda müstəhəbdir,amma gecə namazı elə bu qunuta görə qılınır desəm yalan olmaz)) 40 mömini dua etmək gecə namazının əsas hissəsidir.70 və 300dəfə deyilən zikrlər,müstəhəbdir,yəni edilməyə də bilər.Qeyd edildiyi şəkildə 40 möminçün duadan sonra,hətta öz dilimizdə dua edə bilərsiz(müstəhəbdə istənilən dildə olar),yəni Allahdan hacətlərinizi istəyə bilərsiz...Amma burda,deyəsən,zatla təvəssül olmaz!Çünki namazdayıq,o da ibadətdir.Mən bu cür düşünürəm,amma "Nəbiyə(savv) xatir...",burda problem yoxdur...
P.S səhvim olsa deyin,öyrənim mən də,bildiklərim bunlar idi
P.S.S dünyada bu namaz kimi adamı düzəldən bir namaz yoxdur.Xəlvətdə gecə yarısı tək Allahla söhbət,bəh-bəh!!Hayıf mən məhrumam,əgər siz qılırsızsa,yaxud kiməsə deyəcəksizsə,məni də dua edin,bu namazı qılma fəzlini Allah əta etsin,Amin!


#85035 İslam-küfr

Написано Kanan_313N 01 декабря 2011 - 00:53

Bismillah,Sistani(rə) elə şey deməyib!!!

Siz məndən də yaxşı bilirsiz,amma deyim!Sünnülər Əlini(ə) sevirlər dəəə,xəlifə kimi-imam kimi sayırlar da.Sadəcə olaraq,onlar 4-cü bilir,biz birinci...
Əliyyən vəliyullah-Əli Allahın vəlisidir deməkdir.Sünnülər də nə deyir ki?Konkret elə deməsələr də,imam-alim-höccət-rəhbər kimi tanıyırlar...
  • N_ن_N это нравится


#85034 Hədis Analizi

Написано Kanan_313N 01 декабря 2011 - 00:47

Salam! Bele bir hedis varmi? Ali (r.a.) xutbelerinde deyerdi: Allahim! Rawidi xelifelerini islah etdiyin kimi, bizi de islah et ! Ondan soruwanda ki, -Onlar kimlerdir?-Cavabinda imam bele demiwdir: Onlar,iki sevimli,islamin weyxleri,rehberleri ve peygemberden sonra ozlerine tabe olunan Qureywin kiwileri-Ebu Bekr ve Omerdir. Kim onlara tabe olsa qorunar,onlarin izi ile qeden ise doqru yolda olar.(Tusi"Telxisuw- Wefi 2/428).

Bismillah,antirafizi blokunda olan vord formatlı yazıdan bir parçadır bu!!!Hədisin səhih olub-olmamasını bilmirəm,səhihdirsə sübut eləsin bunu vovalar,elə hər özlərinə sərf edən hədisi yazıb doldurublar saytlara!hədisin mətni başdan ayağa ziddiyyətdir!

Rawidi xelifelerini islah etdiyin kimi, bizi de islah et !

Əhzab 33-ə ziddir,çünki Əli(ə) onsuzda islah olunmuşdu.Təkcə "məni islah et" desə idi başa düşülərdə(bu tip sözləri çoxdur,amma günahkarlığına dəlalət etmir)."Rafidi xəlifələr kimi" deməsi mümkün deyil

Onlar,iki sevimli,islamin weyxleri,rehberleri ve peygemberden sonra ozlerine tabe olunan Qureywin kiwileri-Ebu Bekr ve Omerdir.

Tabe olmaq Quranadır,bir də Əhli-beytə(ə),başqa heç kəsə yox,Səqəleyn hədisinə ziddir bu cümlə.

Kim onlara tabe olsa qorunar,onlarin izi ile qeden ise doqru yolda olar

Bu da elə yuxarıdakı qism...
  • N_ن_N это нравится


#84644 Sual-Cavab

Написано Kanan_313N 27 ноября 2011 - 15:39

1-ci sual aydın olmadı.
2. Bəli elədir.

Bismillah,əhəmiyyətli deyildi,əsas ikincini bildim vsyo!Allah razı olsun


#84024 Abu Zeyd - Şiəliyi tanimaq

Написано Kanan_313N 17 ноября 2011 - 22:14

http://www.youtube.com/watch?v=kjgWq0PB_yo

Bismillah,bu vozdxu söhbətlərdənsə,gəlib burda öz yazdıqlarına yiyə dursun!!!İndi keçdiz drugoy varianta???Yeqanə formdur ki,bura girən sələfi burdan sağ çıxmır,yəni bəhsdə qalib olaraq.TÜRK idi son zamanların modu(forumda),ona da elə cavablar veriblər ki,heç əlaqəsi olmayan ayələri dəlil kimi gətirir,şəxsən məni gülmək tutmuşdu bir nüçə dəqiqə))
həə,sözümün canı budur ki,bu forumda gəlsin bir sələfi qalib olsun,bizimkilər desin Samin kimi "biz pas",mən də sələfi olacam.Bacarmırsız axı!!!Facebook-da dəfələrlə zır vəhhabilər olub,demişəm belə danışansan gir də o foruma,gah əxlaqı,gah banı bəhanə edib,gəlmirlər,çünki əəəəəəəla bilirlər ki,bura onlarlıq deyil.Abuzeydi də çağırın gəlsin bura,gəlmir?!Gəlməsin!Ona görə də vozdux söhbətlərlə doldurmayın buranı
  • N_ن_N это нравится
Рейтинг@Mail.ru