Перейти к содержимому


qulam

Регистрация: 03 июл 2012
Offline Активность: 19 апр 2020 01:40

#103067 İlahi İmamları Kim Seçməli Və Təyin Etməlidir?

Написано qulam 09 Сентябрь 2015 - 01:23

Əlavə olaraq qeyd edim ki,on iki xəlifə hədisinə inanan bəzi müsəlman şəxlər etiqad edir ki,on ikinci xəlifəni Allah özü təyin edibdir.Hamının bildiyi kimi İmam Mehdini (ə.f) Çox gözəl.Yaxşı bu necə ola bilər ki,Allah axırdan başlayıb və on ikinci xəlifədən əvvəldə ki xəlifələri ümmətə bildərməyib? Müxaliflər söz də özlərini yandırırlar.Sizə görə Allah on ikinci xəlifəni İmam Mehdini (ə.f) özü təyin edibsə,bu deməkdir ki,bu (Xəlifələri seçib və təyin etmə) Allahın qanunudur və digər on bir xəlifənidə özü təyin edib adlarını bildirməlidir.Çünki"Sən Allahın qanunlarında əsla bir dəyişiklik tapmazsan". (Əhzab 62)


#103066 İlahi İmamları Kim Seçməli Və Təyin Etməlidir?

Написано qulam 09 Сентябрь 2015 - 00:36


İlahi imamları (rəhbərləri) insanlar deyil, Allah özü insanlar üçün seçir. Bunun dəlili Qurani-Kərimdə olan bu ayələrdir: "Və (yadına sal) o zaman(ı) ki, Rəbbi İbrahimi bəzi işlərlə imtahana çəkdi. Beləliklə, o (İbrahim), hər şeyi kamil surətdə yerinə yetirdi. Rəbbi dedi: "Həqiqətən, Mən səni insanlara imam və rəhbər təyin etdim". (İbrahim) dedi: "Övladlarımdan necə?" Dedi: "Mənim əhd-peymanım (İmamət) zalımlara nəsib olmaz"”. (“Bəqərə” 124)
İbrahim peyğəmbərin (ə) istəyinə əsasən Allah Təala Qurani-Kərimdə buyurur: "Və (oğlu) İshaqı və (nəvəsi) Yəqubu əlavə bəxşiş kimi ona (İbrahimə) əta etdik və hamısını saleh və (peyğəmbərlik məqamına) layiq etdik. Onları (yaşadıqları cəmiyyəti) Bizim əmrimizlə doğru yola yönəldən imamlar (rəhbərlər) etdik". (“Ənbiya” 72-73)
Deməli, bu mübarək ayələrə əsasən, insanlar üçün İlahi imamları Allah özü seçir və bu qanun da dəyişilməzdir. Çünki, Allah Qurani-Kərimdə buyurub: "Sən Allahın qanunlarında əsla bir dəyişiklik tapmazsan". (Əhzab 62) Bütün İslam ümmətinə sabit olmuşdur ki, Peyğəmbər (s) buyurub ki: "Mənin on iki xəlifəm olacaq". Yəni onlar Rəsuli-Əkrəmin (peyğəmbərlikdən başqa) ümmətinin içində bütün vəzifələrini icra edən şəxslər olacaqlar.
Qeyd olunan mübarək ayələrə əsasən də, Allahın qanunlarına istinadən Peyğəmbərin (ə) haqq olan on iki xəlifəsini Allah Özü seçməlidir, nəinki, insanlar. Diqqət etmək lazımdır ki, Peyğəmbərimiz (s) risalətlə bərabər, həm də insanlara İlahi imam təyin olunmuşdur. Əqli və nəqli dəlillərdən bəlli olur ki, Rəsuli-Əkrəmin (s) ümmətə rəhbərliklə bağlı vəzifələrini ondan sonra həyata keçirdən on iki xəlifəsi də İlahi imamlardırlar. Onlar – İslam ümmətini idarə edən, Allah tərəfindən rəsmi təyin olunmuş İlahi imamlardırlar. Bunun dəlili olaraq, o cümlədən, bu mübarək ayə çıxış edir: "Mən, yalnız mənə vəhy edilənə tabeyəm". (“Əhqaf” 9). Deməli, Peyğəmbərin (s) on iki xəlifəsinin olacağının bildirilməsi – Allahın Peyğəmbərə (s) olan vəhyidir və bu, Allahın seçimidir. Qeyd olundu ki, Peyğəmbər (s) yalnızca ona olunan vəhyə tabe olur və özündən heç nə danışmır. Bu müddəa, “Nəcm” surəsinin 3-4-cü ayələrində bir daha təsdiqini tapır: “O, əsla nəfsi istəkləri ilə danışmır. Dedikləri yalnız ona ilham olunan vəhydir”.
Bəs mümkündürmü ki, Allahın Peyğəmbərdən (s) sonra yer üzünə təyin etdiyi İmamların (ə) yalnızca saylarının on iki şəxs olacaqları bildirilə, amma onların adları Rəsuli-Əkrəmə (s) bildirilməyə?! Təbii ki, əql bunu qəbul etməz. Yaxud da, Peyğəmbərimiz (s) bu adları bilə, amma ümmətə bildirməyə ki, yekunda insanlar rəhbər axtarışında məəttəl qalsınlar?! Hərə bir rəhbər tapsın özünə və həlak olsun?! Əsla belə bir şeyi heç kəs iddia edə biməz! İddia edən bunu yalnız qərəz üzündən edə bilər.
Axı ayələrdə qeyd olunan İlahi qanunlara əsasən, İmamları (ə) Allah Özü seçir və deməli, onların adlarının da bildirilməsi təbii və məntiqlidir. Mümkün ola bilərmi ki, bu cür məsuliyyətli bir vəzifəni (on iki İmamın kim olmasını) Allah və Onun Rəsulu (s) insanların ixtiyarına buraxsın ki, gedin özünüz axtarın, tapın, seçin və təyin edin o şəxsləri? Buinu kimsə qəbul edə bilər? Yemək-içməyin bəyənilən qaydasından tutmuş, hansı böyür üstə yatmağın daha düzgün olmasınadək hər şeyi ümmətə çatdıran Rəsulallah (ə), ümmətin kimin ardınca getməli olmasını xaotik və sistemsiz bir seçimin ümidinə qoya bilərdimi?! Əsla belə məsələ ola bilməz və qeyd etdiyimiz kimi, belə iddialar yalnız İslamı gözdən salmaq istəyənlərin məntiqinə uyğun ola bilər.
Mötəbər sənədli hədislərimizdə o mübarək olan on iki xəlifənin (on iki İmamların) kimlər olmasının adları da dəqiqliklə açıqlanmışdır. Bu sənədlərin mötəbərliyi, Qurani-Kərimin məntiqi ilə tamamilə dəstəklənir. Belə ki, mübarək ayələrdən əxz olunur ki, İlahi İmamı Allah seçməli və onun kim olmasını Peyğəmbərinin (s) vasitəsi ilə bildirməlidir. Bu qaydanı Qurani-Kərim və əql təsdiqləyir. Elə Qədir-Xum hadisəsi də - İmam Əlinin (ə) Peyğəmbərdən (s) sonra xəlifə seçilməsinin elanı – bunun ən bariz nümunəsidir. Mötəbər sənədlərlə təsdiq edilir ki, Peyğəmbərimiz (s) bir çox başqa yerlərdə də İmam Əlinin (s) imamətindən danışmışdır.
Allah Təala ümməti Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytinin (ə) yolunda sabitqədəm qərar versin!


#103059 Cənnət (Əbu Bəkr Və Ömərin Yox) Əlinin, Əmmarın Və Salmanın (R.a) Həsrətindədir

Написано qulam 10 Август 2015 - 00:11

Qardaş iradlara görə təşşəkür edirəm.Qardaş bildirdiyiniz iradları biz o cür istidlal etmək fikrimiz olmayıb.Yenə deyirəm bir daha təşşəkkür edirəm.Sadəcə biz bunu "Cənnət (Əbu Bəkr və Ömərin yox) Əlinin, Əmmarın və Salmanın (r.a) həsrətindədir" demişik.Bu məna ilə ki,hədis bizim yox müxaliflərin mənbəsidir.Və sizin mənbələrdə Əbu Bəkr və Ömər haqqında belə söz deyilməyibdir.Həmçinin də sizə görə Əbu Bəkr və Ömər,Əlidən (ə.s) Salmandan və Əmmardan daha da fəzilətlidirlər.Bəs Əbu Bəkr və Ömər bu mübarək 3 şəxlərdən neçə üstündürlər ki bir halda Peyğəmbər (s) onlar haqqında yox Əli,Salman və Əmmar haqqında belə söz deyir.Deməli bu mübarək 3 şəxs o 2 şəxdən daha da təqvalı və fəzilətlidirlər ki cənnət Allahın izni ilə onların həsrətini çəkir. və s.Məsələn mövzuya oxşuyan digər dəlil.
http://313news.net/forum/topic/6082/


#103041 İmam Əli (ə.s)-ın minbərlərdən lənətlənməsi və təhqir olunması

Написано qulam 22 Июль 2015 - 18:32

Sələfilərin İmamı olan İbn Teymiyyə deyir:

فان كثيرا من الصحابة و التابعين كانوا يبغضونه و سيبونه و يقاتلونه

"Həqiqətən (münafiq) səhabə və tabeinlərdən bir çoxu Әliyə qarşı nifrət edər, onu söyər və onunla vuruşardılar"

Mənbə: "Minhacus-sunnə", cild 7, səh 138
http://library.islam...k_no=108&ID=424

  • N_ن_N это нравится


#102870 İmam Əlini yalnız mömin sevəcək və ona yalnız münafiq nifrət edəcək

Написано qulam 23 Май 2015 - 00:59

Əhli-Sünnə mənbələrinə əsasən nəql edirik:

حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا اسود بن عامر قثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال : إنما كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا


Fəzail cild 2.png Əliyə nifrət edən münafiqlər (1).png

Bizə Abdullah nəql etdi və dedi:Mənə atam (Əhməd) nəql etdi və dedi:Bizə Əsvəd ibn Amir nəql etdi və dedi:Bizə İsrail nəql etdi, o da əl-Aməşdən, o da Əbu Salihdən, o da Əbu Səid əl-Xudridən (r.a).Əbu Səid əl-Xudri dedi:"Biz Ənsar arasında olan münafiqləri Əliyə nifrət etmələri ilə tanıyardıq".

Mənbə:Əhməd ibn Hənbəl,"Fəzailus-Səhabə",cild 2,səh 579,hədis 979.Təhqiq,Vəsiyullah ibn Muhəmməd Abbas.Hədis şünas Vəsiyullah ibn Muhəmməd Abbas deyir:اسناده صحيح Rəvayətin sənədi səhihdir.
http://waqfeya.com/book.php?bid=2583


حدثنا عبد الله قثنا علي بن مسلم قثنا عبيد الله بن موسى قال أنا محمد بن علي السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال : ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم عليا

Fəzail cild 2.png Əliyə nifrət edən münafiqlər (2).png

Bizə Abdullah nəql etdi və dedi:Bizə Əli ibn Muslim nəql etdi və dedi:Bizə Ubeydullah ibn Musa nəql etdi və dedi:Bizə Muhəmməd ibn Əli əs-Suləmi nəql etdi, o da Abdullah ibn Muhəmməd ibn Əqildən, o da Cabir ibn Abdullahdan (r.a). Cabir ibn Abdullah dedi:"Biz Ənsar toplumu münafiqləri yalnızca Əliyə nifrət etmələri ilə tanıyardıq".

Mənbə:Əhməd ibn Hənbəl,"Fəzailus-Səhabə",cild 2,səh 639,hədis 1086.Təhqiq,Vəsiyullah ibn Muhəmməd Abbas.Hədis şünas Vəsiyullah ibn Muhəmməd Abbas deyir:اسناده حسن Rəvayətin sənədi həsəndir.
http://waqfeya.com/book.php?bid=2583


Hafiz əs-Suyuti buyurur:

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِف الْمُنَافِقين على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا ببغضهم عَليّ بن أبي طَالب

İbn Mərdəvəyh İbn Məsuddan (r.a) nəql edib:İbn Məsud dedi:"Biz Rəsulullahın (saav) dönəmində münafiqləri yalnız Əli ibn Əbu Talibə nifrət etmələri ilə tanıyardıq".

Mənbə:Suyuti,"əd-Durrul Mənsur",cild 7,səh 504.
http://sh.rewayat2.c...b/12884/011.htmعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله ، والتخلف عن الصلوات ، والبغض لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

Əbu Zərr (r.a) nəql edir:"Biz münafiqləri yalnız Allahı və Onun Peyğəmbərini təkzib etmələri,namaza etinasız yanaşmaları və Əli ibn Əbu Talibə (r.a) nifrət etmələrilə tanıyardıq".

əl-Hakim deyir:Bu hədis Muslimin şərtinə əsasən səhihdir.

Mənbə:"əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn",cild 4,səh 100,hədis 4698.
http://library.islam...k_no=74&ID=4514

  • N_ن_N это нравится


#102865 İmam Əlini yalnız mömin sevəcək və ona yalnız münafiq nifrət edəcək

Написано qulam 12 Май 2015 - 00:51

Bismillah.

Əhli-Sünnənin hədis alimləri nəql edirlər:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق

Zirr nəql edir: Əli dedi: And olsun toxumu yaran və canı yaradan Allaha ki,ummi olan Peyğəmbər (saav) mənə söz vermişdir ki:"Məni yalnız mömin sevəcək və mənə yalnız münafiq nifrət (düşmənçilik) edəcək".

Mənbə:"Səhih Muslim",İman kitabı,33-cü bab,cild 1,səh 87,hədis 78.
http://library.islam...kid=1&startno=5


Tirmizi bu hədisi nəql edib və hədisin sənədi ilə bağlı deyib:
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
Bu hədis həsən səhihdir.

Albani Tirmizinin sünənini təhqiq edərkən deyib:
تحقيق الألباني
صحيح
Səhihdir.


Mənbə:"Sünən Tirmizi",Mənaqib kitabı,Əlinin fəziləti babı,hədis 3736.
http://islamport.com...b/1/56/561.html

Əhməd ibn Hənbəl bu hədisi nəql edib və onun kitabını təhqiq edən hədis şünas Şuayb əl-Ərnəut hədisin sənədi ilə bağlı deyib:

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده على شرط الشيخين
Sənədi şeyxeynin (Buxari və Muslimin) şərtinə əsasən səhihdir.

Mənbə:"Musnəd Əhməd ibn Hənbəl",cild 1,səh 95,hədis 731.
http://islamport.com...eb/3010/737.htmTirmizi nəql edir:
حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن المساور الحميري عن أمه قالت دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب

əl-Musəvir ibn əl-Humeyri anasından nəql edir və onun anası buyurur:Ümmü Sələmə xanımın yanına daxil oldum və o xanımın belə dediyini eşitdim:Peyğəmbər (saav) deyib:"Münafiq Əlini sevməyəcək və mömin isə ona nifrət etməyəcəkdir".
Tirmizi ardıyca deyir:Bu mövzuda Əlidən də hədis nəql olunmuş və bu hədisin sənədi həsən ğəribdir.


Mənbə:"Sünən Tirmizi",Mənaqib kitabı,Əlinin fəziləti babı,hədis 3717.
http://islamport.com...b/1/56/561.html#102828 Peyğəmbər kişilərdən ən çox Əlini,qadınlardan isə Fatiməni sevirdi.

Написано qulam 27 Март 2015 - 02:22

Nəsai nəql edir:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ، ثِقَةٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءَ الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي عَلَى عَائِشَةَ ، فَسَمِعْتُهَا تَسْأَلُهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَقَالَتْ : " تَسْأَلِينِي عَنْ رَجُلٍ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ، وَلا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ امْرَأَتِهِ

Cumey ibn Umeyr buyurur:Anam ilə (bəzilərnə görə atam ilə) birlikdə Aişənin yanına daxil oldum.Anam pərdənin arxasından Əli barərəsində Aişəyə sual verdi.Aişə cavab olaraq dedi:"Məndən elə bir kişi haqqında soruşursuz ki,Peyğəmbərə (saav) ondan və nə də onun zövcəsindən (Fatimədən s.a) daha sevimli birisini tanımıram".

Mənbə:Nəsai,"Xəsais İmam Əli",səh 94, hədis 107.Kitabı təhqiq edən hədis şünas Əbu İshaq əl-Huveyni haşiyədə deyib ki,hədisin sənədi səhihdir.
http://waqfeya.com/book.php?bid=2403


Digər mənbələr:
1."Sünən Tirmizi",hədis 3874.Tirmizi deyib ki,hədis həsən ğəribdir.(mötəbər)
http://library.islam...kid=2&startno=7
2."əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn",hədis 4784.əl-Hakim deyib ki,bu hədisin sənədi səhihdir.
http://library.islam...id=74&startno=3#102827 Peyğəmbər kişilərdən ən çox Əlini,qadınlardan isə Fatiməni sevirdi.

Написано qulam 27 Март 2015 - 00:32

Əhli-Sünnənin hədis alimi olan əl-Hakim ən-Nisəburi səhih sənəd ilə nəql edir:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا شاذان الأسود بن عامر ثنا جعفر بن زياد الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة و من الرجال علي

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : صحيح


(Səhabə) Bureydə buyurub:"Peyğəmbər (saav) kişilərdən ən çox Əlini, (ə.s) qadınlardan isə Fatiməni (s.a) sevirdi".

əl-Hakim deyir:Bu hədisin sənədi səhihdir.Lakin onlar(Buxari və Muslim)nəql etməyiblər.
əz-Zəhəbi "Təlxis"də deyib:Səhihdir.

Mənbə:"əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn", 3/168, hədis 4735.Təhqiq,Mustafa Abdul-Qadir Əta, Zəhəbinin Təlxis kitabı ilə birgə.
http://islamport.com/d/1/mtn/1/20/372.html

Digər mənbələr:
1."Sünən Tirmizi", hədis 3868,Tirmizi deyib ki,bu hədis həsən ğəribdir (mötəbər)
http://library.islam...kid=2&startno=1

2.Nəsai,"Xəsais İmam Əli",səh 94, hədis 108.Kitabı təhqiq edən hədis şünas Əbu İshaq əl-Huveyni haşiyədə deyib ki, hədisin sənədi səhihdir.
http://waqfeya.com/book.php?bid=2403#102785 İmamların (ə) elmi

Написано qulam 16 Март 2015 - 23:03

Şeyx Kuleyni (r.ə) nəql edir:

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال: له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام: " سلوني عما شئتم فلا تسألوني عن شئ إلا أنبأتكم به " قال: إنه ليس أحد عنده علم شئ إلا خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام، فليذهب الناس حيث شاؤوا، فوالله ليس الامر إلا من ههنا، وأشار بيده إلى بيته.

الحديث الثاني : حسن

Zurarə buyurur:Əbu Cəfərin (İmam Baqirin (ə.s)) yanında idim.Kufə əhlindən olan bir kişi İmam Baqirdən (ə.s) İmam Əlinin (ə.s)belə dediyinin:"İstədiyinizi soruşun məndən.Məndən nə soruşsanız mütləq onun barəsində sizə xəbər verərəm"dediyi sözü haqqında sual etdi.İmam Baqir (ə.s) buyurdu:"İnsanların yanında elmdən hər nə bir şey vardırsa, o elm (Peyğəmbərdən sonra) Əmiril-muminin Əlidən (ə.s) qaynaqlanmışdır.İnsanlar istədikləri yerə (elm dalıyca) gedə bilərlər.Allaha and olsun ki,işin mənbəyi (həqiqi elmin mənbəyi)buradır".İmam Baqir (ə.s) bunu deyərkən əli ilə evinə işarə etdi.

Mənbə:"Üsuli-Kafi",Höccət kitabı,101-ci bab,hədis 2,cild 1,səh 400.


Hədisin sənədinə, Muhəmməd Baqir Əllamə Məclisi (r.ə) həsən deyibdir.
Mənbə:Əllamə Məclisi,"Miratul-Uqul", cild 4, səh 308.#102780 "Elmi" Səviyyə

Написано qulam 15 Март 2015 - 18:58

çünki ləm hərfinin üstündə fəthə olsa, heç zaman la kimi oxuna bilməz.

bəs onda necə olur ki, Əlləh sözünün fəthəsinə a deyib Əllah və ya Allah deyirsiz? Necə olur ki burda ə kimi səslənən fəthə a kimi oxunur? Bu barədə hansı səhih hədisə əsaslanıb Əlləh sözünün ə kimi səslənən fəthəsini a kimi oxuyursuz? Necə olur ki burda lə la kimi oxuna bilir lakin başqa yerdə lə la kimi oxuna bilmir?


#102709 "Elmi" Səviyyə

Написано qulam 11 Март 2015 - 17:50

Siz bunun əhli deyilsiz.Ona görə bir-birmizi başa düşmürük.Mənanı pozmurlar. O cür ləhcə ilə ərəblərin və lüğət alimlərinin yanında oxunsa, başa düşəcəklər ki nə deyirsən.Bu kifayət edir ki məna dəyişmir.Ərəblərin özlərinə məxsus olan hərfləri ilə bağlı alimlər öz risalələrində söz deyiblər və özləri də buna əməl edirlər.
  • N_ن_N это нравится


#102700 Peyğəmbər (s) Bəni-Üməyyəyə daha çox nifrət edirdi

Написано qulam 10 Март 2015 - 00:12

Əhli-Sünnənin hədis alimi olan əl-Hakim ən-Nisəburi özünün səhih sənədi ilə nəql edir:

و منها ما حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا حجاج بن محمد ثنا شعبة عن أبي حمزة قال : سمعت حميد بن هلال يحدث عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة الأسلمي قال : كان أبغض الأحياء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بنو أمية و بنو حنيفة و ثقيف

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم


(Səhabə)Əbu Bərzə əl-Əsləmi buyurub:"Yaşayanlar içərisində Peyğəmbər (saav) ən çox Bəni-Üməyyəyə,Bəni-Hənifəyə və (Bəni)Səqifəyə nifrət edirdi".

əl-Hakim deyir:Bu hədis şeyxeynin (Buxari və Muslimin) şərtinə əsasən səhihdir.
əz-Zəhəbi "Təlxis"də deyib:Buxari və Muslimin şərtinə əsasən (səhih)

Mənbə:"əl-Mustədrək alə əs-Səhiheyn",cild 4, səh 528, hədis 8482.Təhqiq,Mustafa Abdul-Qadir Əta.Zəhəbinin Təlxis kitabı ilə birgə.
http://islamport.com/w/mtn/Web/2986/9119.htm

Həmçinin bu rəvayəti digər əhli-sünənin hədis alimi olan Əbu Yalə əl-Məvsili özünün mötəbər sənədi ilə nəql edib.

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال : حدثني حجاج بن محمد حدثنا شعبة عن أبي حمزة جارهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف : عن أبي برزة قال : كان أبغض الأحياء إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم - بنو أمية وثقيف وبنو حنيفة

قال حسين سليم أسد : إسناده حسن


Hədis şünas Hüseyn Səlim Əsəd deyir:Sənədi həsəndir.

Mənbə:"Musnəd Əbu Yalə əl-Məvsili",cild 13, səh 342, hədis 7421.Təhqiq,Hüseyn Səlim Əsəd.
http://islamport.com/w/mtn/Web/3009/7666.htm


#102539 Bəni-Üməyyə, İmam Əlinin (ə.s) fəzilətlərini təhrif edir.

Написано qulam 25 Январь 2015 - 23:56

Bəni-Üməyyə (l) tayfası elə bir tayfadır ki,neçə illər öz hakimiyyətlərində Hz Əliyə (ə.s) minbərlərdən lənət oxuyublar.Allah bu münafiqlərin özlərinə lənət etsin! Qeyd edəcəyimiz rəvayəti əhli-sünnənin məşhur alimi olan Əhməd ibn Hənbəl öz sənədi ilə nəql edir:

حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قثنا عبد الرزاق قال انا معمر : قال سألت الزهري من كان كاتب الكتاب يوم الحديبية فضحك وقال هو علي ولو سألت هؤلاء قالوا عثمان يعني بني أمية

Fəzail cild 2.png bəni-üməyyə təhrif 1.png

Mamər buyurur: "Zuhriyə sual verdim ki, Hüdeybiyyə günü müqaviləni (kafirlər ilə sülh müqaviləsini) yazan kim idi?". Zuhri güldü və dedi:"Onu yazan Əli (ə.s) idi".Əgər onlardan soruşsan deyəcəklər ki,onu yazan Osman idi.Bununla Zuhri, Bəni-Üməyyəni nəzərdə tuturdu".

Mənbə:Əhməd ibn Hənbəl,"Fəzailus-Səhabə",cild 2,səh 591,hədis 1002.Təhqiq,Vəsiyullah ibn Muhəmməd Abbas.Hədis şünas Vəsiyullah ibn Muhəmməd Abbas buyurur:Rəvayətin sənədi səhihdir.
http://waqfeya.com/book.php?bid=2583


Zuhri, h.q 58-də doğulub və 124-də vəfat edib.O, Buxari və Müslümün səhihlərinin ravisidir.Əhli-Sünnəyə görə hafiz,alim və imamdır.Həmçinin də Mamər. Tarix və hədis alimi olan Zəhəbi, Zuhri haqqında buyurur: الإمام العلم "İmam və alim olub". "Siyər Aləm ən-Nubəla",cild 5,səh 327.
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=866&idto=869&bk_no=60&ID=785

Allah bilir ki, İmam Əlinin (ə.s) fəzilətlərini onun düşmənləri nə qədər təhrif ediblər.Lakin buna baxmayaraq Allah O mübarək şəxsin fəzilətlərini yenədə qoruyub və bizə çatdırıb.Aləmlərin Rəbbinə şükürlər olsun!#102538 Səfinə hədisi...

Написано qulam 25 Январь 2015 - 21:59

Əhli-Sünnənin klassik hədis alimlərindən olan İbn Əbi Şeybə nəql edir:

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ‏,‏ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عَمَّارٌ‏,‏ عَنِ الأَعْمَشِ‏,‏ عَنِ الْمِنْهَالِ‏,‏ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ‏,‏ عَنْ عَلِيٍّ‏,‏ قَالَ‏:‏ إنَّمَا مَثَلُنَا فِي هَذِهِ الأُمَّةِ كَسَفِينَةِ نُوحٍ وَكَبَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إسْرَائِيلَ‏.‏

Bizə Müaviyə ibn Hişam nəql etdi və dedi:Bizə Əmmar nəql etdi, o da əl-Aməşdən, o da əl-Minhaldan, o da Abdullah ibn əl-Harisdən, o da (İmam) Əlidən.Əli (ə.s) dedi:"Biz (Əhli-Beyt) bu ümmətin içində Nuhun gəmisi və İsrail oğullarının içində olan Hittə qapısı kimiyik".


Mənbə:"Musənnəf İbn Əbi Şeybə",fəzilətlər kitabı,Əli ibn Əbu Talibin fəziləti bölməsi,hədis 32778.

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%A3%D8%A8%D9%8A%20%D8%B4%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20***/19-%20%D9%85%D8%A7%20%D8%AC%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%90%D9%8A%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%90%20%D8%A8%D9%86%D9%90%20%D8%A3%D8%A8%D9%90%D9%8A%20%D9%88%D9%82%D9%91%D8%A7%D8%B5%D9%8D%20%D8%B1%D9%8E%D8%B6%D9%90%D9%8A%D9%8E%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%8E%D9%86%D9%92%D9%87%D9%8F./i237&d159220&c&p1

Hədisin sənədində olan ravilərin hamısı sünnülərin rical elminə əsasən doğru danışan və güvənilən şəxslərdir.

http://www.valiasr-a...estion&id=20790


#102535 İmam Əli (ə.s) Peyğəmbərin (saav) özü kimi olan bir kişidir

Написано qulam 23 Январь 2015 - 01:41

Şeyx Səduq (r.ə) mötəbər sənəd ilə nəql edir.

حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب و جعفر بنمحمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عنأبيه عن الريان بن الصلت قال
و أما الثالثة فحين ميز الله الطاهرين من خلقه فأمر نبيه بالمباهلةبهم في آية الابتهال فقال عز و جل يا محمد فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءكم و نساءناو نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعللعنت الله على الكاذبين فبرز النبي (ص) عليا و الحسن و الحسين و فاطمةص و قرن أنفسهم بنفسه فهل تدرون ما معنى قوله وأنفسنا و أنفسكم قالت العلماء عنى به نفسه فقال أبو الحسن (ع) لقد غلطتمإنما عنى بها علي بن أبي طالب (ع) و مما يدل على ذلك قول النبي (ص) حين قال لينتهينبنو وليعة أو لأبعثن إليهم رجلا كنفسي يعني علي بن أبي طالب (ع) و عنى بالأبناءالحسن و الحسين (ع) و عنى بالنساء فاطمة (ع) فهذه خصوصية لا يتقدمهم فيها أحد و فضل لايلحقهم فيه بشر و شرف لا يسبقهم إليه خلق إذ جعل نفس علي (ع) كنفسه فهذه الثالثة

mənə Əli b. Hüseyin b. Şəvzəb və Cəfər b. Məhəmməd b. Misvar r.a danışdılar, dedilər: Muhəmməd b. Abdullah b. Cəfər əl-Himyəri bizə atasından, o da Reyyan b. Saltdan danışdı, dedi: (imam Rza a.s Abbasi kralı Məmunun məclisində müxalif alimlərdir itrət haqqında Qurandan dəlil gətirərkən belə dedi) "üçüncü ayə: Allah-u Təala varlıqlarından tərtəmiz olanları ayırdığında mübarək ayəsində peyğəmbərinə onlarla birlikdə mübahələ etməyə getməsini əmr edərək belə buyurdu: "Sənə bilik gəldikdən sonra kim səninlə (İsanın) barəsində mübahisə edərsə, de: "Gəlin oğullarımızı və oğullarınızı, qadınlarımızı və qadınlarınızı, nəfsimizi və nəfsinizi çağıraq, sonra isə dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diləyək" (Al-i İmran, 61) Bu ilahi əmrdən sonra Rəsulullah s.a.a Əli, Həsən, Hüseyn, və Fatiməni a.s çölə çıxarıb onları öz yanında apardı. Ayədəki "nəfsimiz" və "nəfsiniz" sözünün mənasını bilirsinizmi görəsən?" Alimlər dedilər: "Allah-u Təala onunla Rəsulullah s.a.a-in özünü nəzərdə tutmuşdur." imam a.s dedi: "səhv edirsiniz, çünki Allah-u Təala onunla Əli b. Əbu Talib a.s-ı nəzərdə tutmuşdur. Bunun dəlillərindən biri Rəsulullah s.a.a-in bu sözüdür: "ya gərək Vəliəoğulları bu işlərindən əl çəksinlər, ya da özüm kimi birini (onlara qarşı) göndərəcəyəm." Yəni Əli b. Əbu Talib a.s-ı. Ayədəki "oğullar" sözündən məqsəd Həsən və Hüseyin a.s-dır. "Qadınlar" sözündən məqsəd isə Fatimə s.a-dır. Bu, heç kimin fəzilətdə onlardan önə keçə bilməyəcəyi bir xüsusiyyətdir. Heç kimin o xüsusiyyətdə onlara çata bilməyəcəyi bir üstünlükdür və heç bir varlığın o üstünlükdə onları keçə bilməyəcəyik bir şərəfdir.[color="#8B0000"]Çünki Rəsulullah s.a.a Əlinin nəfsini öz nəfsi saymışdır.
Bu da üçüncü ayədir."
[/c olor]

Şeyx Səduq r.a, "Uyunu əxbar ər-Rıza a.s", 1/209-210, bab 23, hədis 1
http://313news.net/f...hp?/topic/5833/

Рейтинг@Mail.ru